Wśród przędziorków największe straty powoduje przędziorek chmielowiec (Tetranychus urticae) oraz przędziorek owocowiec (Panonychus ulmi).

Przędziorek chmielowiec to szkodnik atakujący ponad 100 gatunków roślin użytkowych. Pajęczaki wysysają soki, żerując na spodniej części liścia. Na liściach powstają mozaikowate plamy koloru żółtego na liściach Następnie, przy mocno zaatakowanych liściach, następuje stopniowe zasychanie i w końcu opadają. Na zaatakowanych roślinach można zauważyć lekką pajęczynę, występującą głównie na spodzie liści. Roztocz poraża  wiele gatunków roślin sadowniczych i warzywniczych a także ozdobnych uprawianych w gruncie i pod osłonami. W ostatnich latach pojawił się na planacjach buraka cukrowego. Obecności szkodnika na roślinach sprzyja wysoka temperatura, powyżej 25°C, oraz niska wilgotność powietrza w przedziale od 35 do 55%. W takich warunkach do pełnego rozwoju jednego pokolenia przędziorka wystarczy 6 dni. Warunki takie panują najczęściej w okresie suchego i ciepłego lata oraz pod osłonami.
Więcej o przędziorku chmielowcu tutaj.

Przędziorek owocowiec masowo występuje na drzewach i krzewach owocowych – zwłaszcza na śliwach, jabłoniach i innych roślinach z rodziny różowatych. Zimuje w stadium tzw. jaj zimowych, które składane są w złożach na konarach, gałęziach i ich pędach, najczęściej od strony południowej. Wylęg larw przędziorka owocowca następuje jeszcze przed kwitnieniem. Skutkiem żerowania szkodnika jest żółknięcie i przedwczesne opadanie liści. Rozwojowi szkodnika, podobnie jak w przypadku przędziorka chmielowca, sprzyjają ciepłe i suche lata.

Czym zwalczać?

Nissorun Strong 250 SC

Nissorun Strong 250 SC jest akarycydem wykorzystywanym do zwalczania przędziorków w uprawach jabłoni, gruszy oraz truskawek. Środek znajduje również zastosowanie w uprawach pomidorów, ogórków oraz papryki pod osłonami. Substancją czynną akarycydu jest heksytiazoks, będący związkiem z grupy tiazolidyn. Nissorun Strong 250 SC na szkodniki działa kontaktowo oraz żołądkowo, zwalczając wszystkie stadia rozwojowe przędziorków, z wyjątkiem postaci dorosłych. Na roślinie środek działa powierzchniowo.

nissorun-strong-250-sc-2016

Dostępne opakowania:
0,5 l; 1 l

Ortus 05 SC

Ortus 05 SC jest akarycydem przeznaczonym do zwalczania przędziorków, szpecieli, wielkopąkowca porzeczkowego, podskórnika gruszowego i wzdymacza gruszowego w uprawach sadowniczych. Eliminuje również przędziorki w uprawach pomidorów, papryki, cukinii, oberżyny i ogórków uprawianych pod osłonami. Jest jedynym preparatem zarejestrowanym do zwalczania przędziorka chmielowca w buraku cukrowym. Zwalcza także przędziorki w uprawach roślin ozdobnych oraz w szkółkach leśnych drzew liściastych i iglastych. Na szkodniki działa kontaktowo i żołądkowo, a na roślinie powierzchniowo. Substancją czynną środka jest fenpiroksymat.

Ortus 05 EC

Dostępne opakowania:
0,5 l; 1 l; 5 l

Kanemite 150 SC

Kanemite 150 SC jest akarycydem przeznaczonym do zwalczania wszystkich stadiów rozwojowych przędziorka owocowca i chmielowca w uprawach jabłoni, śliw, czereśni, wiśni, malin, jeżyn i truskawek, a także chmielu. Sprawdza się również w walce z przędziorkami w uprawach pomidorów, ogórków, cukinii i oberżyny pod osłonami. Zwalcza także przędziorki w uprawach roślin ozdobnych w gruncie i pod osłonami oraz w szkółkach drzew leśnych i iglastych. Na roślinie działa powierzchniowo, a na przędziorka kontaktowo. Preparat zawiera acekwinocyl – nową substancję czynną na którą nie ma odporności.

kanemite 150 SC opakowanie

Dostępne opakowania:

1 kg; 5 kg

Więcej o przędziorkach

Nissorun Strong 250 SC – jeszcze silniejsze uderzenie w przędziorki

Ortus 05 SC i Nissorun 050 EC w zwalczaniu roztoczy roślinożernych

Kanemite 150 SC – japońska technologia w zwalczaniu przędziorków

Uwaga – przędziorki wylęgają się z jaj

Kłopot jak co roku, czyli przędziorki w sadzie

Przędziorki i szpeciele w sadach – zagrożenie i zwalczanie

Zwalczanie przędziorków w warunkach obniżonej skuteczności niektórych akarycydów

Walka z przędziorkami pod osłonami

3 wskazówki jak zwalczać przędziorka chmielowca w uprawie truskawek przed kwitnieniem

Strategia zwalczania przędziorków w sadach zachodniej Europy

Przędziorek chmielowiec – kłopotliwy szkodnik w buraku cukrowym

Skuteczne zwalczanie przędziorków i pordzewiaczy w uprawach sadowniczych

Najwyższy czas na rozpoczęcie walki z przędziorkiem w sadach

Niezbędny zabieg przędziorkobójczy w uprawach truskawki

Ortus 05 SC w ochronie jagodników

Ortus 05 SC – teraz także dla plantatorów buraka cukrowego

Sadowników wspieramy kompleksowo!