Decyzją MRiRW nr R-117/2018d z dnia 11 kwietnia 2018 roku  zakres stosowania Kanemite 150 SC poszerzono o kolejne gatunki roślin sadowniczych: śliwę, wiśnię, czereśnię oraz malinę i jeżynę.

Kanemite 150 SC to akarycyd, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą. Na szkodnika działa kontaktowo, na roślinie działa powierzchniowo. Wykazuje długie działanie, do kilku tygodni po zabiegu. Na uwagę zasługuje fakt, że środek zwalcza wszystkie stadia rozwojowe przędziorków.

Dotychczas preparat można było stosować w uprawach jabłoni, gruszy, truskawek, chmielu, warzyw (pomidor, ogórek, cukinia i oberżyna uprawiane pod osłonami) oraz roślin ozdobnych, a także w szkółkach leśnych drzew liściastych i iglastych. Od sezonu 2018 mogą z niego korzystać także producenci śliw, wiśni, czereśni, malin i jeżyn.

Rozszerzony zakres zastosowania Kanemite 150 SC

Uprawa Zwalczane szkodniki Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania Termin stosowania
Śliwa

 

przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec 1,8 l/ha po pojawieniu się szkodnika, od fazy, gdy owoce osiągają

połowę typowej wielkości do początku fazy dojrzewania owoców i nasion z zachowaniem okresu

karencji (BBCH 75-81)

Wiśnia, czereśnia
Malina, jeżyna przędziorek chmielowiec 1,0 l/ha po zbiorach owoców (BBCH>91)

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody:

  • śliwa, wiśnia, czereśnia – 1000-1500 l/ha
  • malina, jeżyna – 1000 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste lub drobnokropliste.

Karencja

  • Śliwa, wiśnia, czereśnia – 21 dni.
  • Maliny, jeżyny – nie dotyczy.