Racjonalnie prowadzona ochrona roślin warunkuje nie tylko uzyskanie odpowiedniej ilości, wysokiej jakości plonu owoców, ale też jest bezpieczna dla owadów zapylających i organizmów pożytecznych, przyczynia się zatem do zachowania bioróżnorodności agrocenoz. Firma Sumi Agro Poland, swoimi działaniami wspiera sadowników w uzyskiwaniu jak najwyższych plonów, najlepszej jakości. Te działania związane są nie tylko z oferowaniem selektywnych środków ochrony roślin (jak np. Mospilan 20 SP), ale też z aktywnością edukacyjną realizowaną w ramach kampanii „Budujemy populację owadów zapylających®”.

VI Letnie Pokazy Czereśniowe, które odbyły się 9 lipca br. były okazją do zaprezentowania sadownikom działań Sumi Agro Poland, wymiany informacji i udzielenia wsparcia teoretycznego i praktycznego z zakresu hodowli owadów zapylających i ich ochrony w agrocenozach. W części wykładowej spotkania, która miała miejsce w obiekcie Grupy Producentów Owoców Sadex w Żurawi koło Białej Rawskiej, Justyna Wasiak, reprezentująca firmę Sumi Agro Poland przybliżyła sadownikom temat dotyczący akcji „Budujemy populację owadów zapylających®, którego główną „bohaterką” jest murarka ogrodowa, samotnie żyjąca pszczoła z rodziny miesiarkowatych. W tym sezonie, ma miejsce już piąta odsłona, cieszącej się coraz większym zainteresowaniem kampanii edukacyjnej. Nasza akcja, w kolejnych latach ewoluowała, rozpoczęliśmy od rozdawania producentom owoców i rzepaku kokonów murarki ogrodowej wraz z domkami – wyposażonymi w rurki trzcinowe, w których gniazduje ta pszczoła; organizując spotkania – dzieliliśmy się wiedzą na temat hodowli i ochrony tego owada; zachęcaliśmy do hodowli tej pszczoły, stworzyliśmy Centra Murarkowe – ośrodki pokazowo-edukacyjne. Widzimy efekty – coraz większa liczba producentów owoców wprowadza na swoje uprawy murarkę ogrodową z powodzeniem rozmnażając tego owada. Docieramy do coraz szerszego grona odbiorców, w tym do młodzieży, która w przyszłości będzie zajmowała się rolnictwem − w tym sezonie nasze Centra Murarkowe zlokalizowane zostały w szkołach rolniczych – mówiła J. Wasiak. Prelegentka podkreślała, że istotnym elementem zapewnienia optymalnych warunków bytowania murarki ogrodowej w sadach jest racjonalna ochrona roślin, bazująca na selektywnych środkach ochrony roślin, takich jak Mospilan 20 SP. Preparat ten skutecznie zwalcza szkodniki, natomiast jego stosowanie nie stwarza zagrożenia dla organizmów nie będących celem zabiegu, w tym pszczół – podkreślała prelegentka. J. Wasiak zalecała także stosowanie fungicydu Topsin M 500 SC, jako środka zabezpieczającego rany (będące wrotami wnikania do tkanek patogenów) powstałe na roślinach wskutek opadów gradu, które w ostatnim czasie wystąpiły w wielu rejonach Polski.

Prelekcja dr inż. Joanny Klepacz-Baniak, redaktor naczelnej „Hasła Ogrodniczego”, wydawanego przez organizatora Letnich Pokazów Czereśniowych, firmę Plantpress sp. z o.o. także dotyczyła zagrożeń dla bytowania owadów zapylających w agrocenozach. Prelegentka apelowała o racjonalne wykorzystanie środków ochrony roślin, zgodne z zapisami widniejącymi w etykietach tych produktów. Zaznaczyła także, aby zabiegi ochrony roślin na kwitnących uprawach, wykonywać tylko po oblocie pszczół, czyli w godzinach wieczornych i nocą oraz wykorzystywać środki o krótkiej prewencji.

Ogromne zainteresowanie sadowników wzbudziła wizytacja Centrum Murarkowego zlokalizowanego na terenie sadu czereśniowego Andrzeja Piotrowskiego w Dańkowie. J. Wasiak omówiła etapy hodowli murarki ogrodowej, a producenci owoców dzielili się własnymi doświadczeniami związanymi z hodowlą tej pszczoły.