fbpx

Sady

Akarycydy w sadach

Kanemite 150 SC

pik-sady

Kanemite 150 SC jest środkiem przeznaczonym do zwalczania przędziorka chmielowca i przędziorka owocowca m.in. w uprawach sadowniczych. Stosowany jest po pojawieniu się szkodnika. Wykazuje długie działanie, do kilku tygodni po zabiegu. Okres karencji tego środka w przypadku jabłoni i gruszy wynosi 30 dni, natomiast w przypadku upraw śliwy, czereśni oraz wiśni – 21 dni. Środek ten jest niezwykle skuteczny, gdyż zwalcza wszystkie stadia rozwojowe przędziorka.

więcej informacji »

Kanemite 150 SC

Dostępne opakowania:
1 l; 5 l

 

 

Nissorun Strong 250 SC

pik-sadypik-truskawkapik-warzywa

Nissorun Strong 250 SC jest środkiem przędziorkobójczym stosowanym m.in. w uprawach sadowniczych (jabłoni, gruszy i truskawki). Zwalcza wszystkie stadia rozwojowe przędziorka chmielowca i owocowca z wyjątkiem postaci dorosłych. Stosuje się go już w momencie zaobserwowania pierwszych szkodników znajdujących się na roślinach sadowniczych, w fazie od początku wegetacji aż do zbioru owoców (z uwzględnieniem okresu karencji). Na roślinie środek wykazuje działanie powierzchniowe.

więcej informacji »

nissorun-strong-250-sc-2016Dostępne opakowania:

0,5 l; 1 l

 

Ortus 05 SC

pik-sadypik-truskawkapik-warzywapik-ozdobnepik-las

Ortus 05 SC jest akarycydem wykorzystywanym do zwalczania przędziorka owocowca i chmielowca, wielkopąkowca porzeczkowego, roztocza truskawkowca, pordzewiacza jabłoniowego i śliwowego, podskórnika i wzdymacza gruszowego w uprawach sadowniczych. Środek stosuje się po zaobserwowaniu pierwszych szkodników w uprawach sadowniczych. Na roślinie środek ten wykazuje działanie powierzchniowe. Na szkodniki działa kontaktowo i żołądkowo. Zwalcza wszystkie ruchome stadia rozwojowe przędziorków.

więcej informacji »

Ortus 05 EC

Dostępne opakowania:
0,5 l; 1 l; 5 l

 

Fungicydy w sadach

Kendo 50 EW

pik-zbozepik-sadypik-ozdobne

Kendo 50 EW jest niezwykle skutecznym środkiem grzybobójczym przeznaczonym do stosowania zapobiegawczego oraz interwencyjnego w uprawach sadowniczych (sadach owocowych oraz na plantacjach winorośli) do zwalczania mączniaka prawdziwego. Wykazuje on działanie układowe. Substancją czynną fungicydu jest cyflufenamid, będący związkiem z grupy fenyloacetamidów. Środek dostępny jest w formie emulsji oleju w wodzie.

więcej informacji »

Kendo 50 EW

Dostępne opakowania:
0,5 ; 1 l

 

Topsin M 500 SC

pik-zbozepik-rzepakpik-burakpik-sadypik-warzywa pik-ozdobne

Topsin M 500 SC jest środkiem grzybobójczym o szerokim zakresie działania, stosowanym w wielu uprawach sadowniczych, wśród nich:  jabłoni, śliwie, wiśni, gruszy, czereśni, brzoskwini, moreli, winorośli, porzeczek, agrestu, truskawki, poziomki, malinie, jeżynie oraz borówce amerykańskiej. Przeznaczony jest do użytku zarówno jako środek zapobiegawczy, jak również interwencyjny oraz wyniszczający. Stosuje się go również na choroby kory i drewna. Wykorzystuje się go także do ochrony drzew i krzewów owocowych, które zostały uszkodzone w wyniku gradobicia. Można stosować go w mieszaninach.

więcej informacji »

Topsin M 500 SC

Dostępne opakowania:
0,5 l; 1 l; 5 l; 10 l

 

 

Herbicydy w sadach

Trustee Hi-Aktiv SL

pik-zbozepik-rzepakpik-sady

Trustee Hi-Activ SL to herbicyd przeznaczony do stosowania nalistnego w zwalczaniu perzu i innych chwastów jedno- i dwuliściennych (zarówno jednorocznych, jak również wieloletnich) w uprawach jabłoni. Substancją czynną środka jest glifosat. Na chwasty działa systemicznie – pobierany jest przez zielone części roślin, po czym rozprzestrzenia się po całej roślinie, prowadząc do ich zamierania. Środek stosuje się od wiosny do jesieni.

więcej informacji »

Trustee Hi-Aktiv SL

Dostępne opakowania:
1 l; 5 l; 20 l

 

Insektycydy w sadach

Inazuma 130 WG

pik-zboze

Inazuma 130 WG jest insektycydem stosowanym do zwalczania szkodników m.in. w uprawie śliwy. Skutecznie eliminuje mszyce oraz owocnice śliwowe – żółtorogą oraz jasną. Stosuje się go bezpośrednio po zaobserwowaniu pierwszych kolonii mszyc – od początku rozwoju liści aż do zakończenia fazy kwitnienia (skala BBCH 11-69). W przypadku owocnic środek stosuje się w fazie kwitnienia śliw (skala BBCH 61-69).

więcej informacji »

Inazuma 130 WG

Dostępne opakowania:
1 kg; 5 kg

Isomate CTT

pik-sady

Isomate CTT to bloker rozmnażania w formie zawieszki (dyspensera) zawierającej feromony, wykazujący działanie przywabiające w stosunku do szkodników upraw sadowniczych. Stosuje się go do przywabiania i dezorientacji samców owocówki jabłkóweczki, co redukuje (lub ogranicza) populację tego szkodnika w sadach jabłoniowych. Przeznaczony jest do stosowania w sadach o powierzchni minimum 1 ha. Na powierzchni 1 ha sadu zaleca się rozwieszenie 500 sztuk dyspenserów. Isomate CTT ma działanie prewencyjne, dyspensery należy rozmieścić w sadzie przed lotem motyli lub na początku ich lotów, najczęściej ma to miejsce w pierwszej połowie maja.

więcej informacji »

Isomate CTT

Dostępne opakowania:
171,6 g

 

Isonet Z

pik-sady

Isonet Z jest zarejestrowanym w Polsce w 2017 roku środkiem działającym jako bloker rozmnażania szkodników do stosowania w uprawach porzeczki czerwonej, czarnej, białej oraz w uprawach agrestu. To środek, który występuje w formie dyspensera zawierającego feromony przywabiające i dezorientujące samców przeziernika porzeczkowca, co redukuje (lub ogranicza) populację tego szkodnika. Zaleca się rozwieszenie 300 zawieszek na powierzchni 1 ha uprawy, przed lotem lub na początku lotów motyli.
więcej informacji »
Isomate CTT

Dostępne opakowania:
72,1 g

 

Mospilan 20 SP

pik-rzepakpik-ziemniakipik-sadypik-truskawkapik-warzywapik-ozdobnepik-las

Mospilan 20 SP jest skutecznym środkiem owadobójczym w formie proszku rozpuszczalnego w wodzie, często stosowanym w uprawach sadowniczych. Jest skuteczny w walce z wieloma szkodnikami, m.in. mszycami, toczykiem gruszowiaczkiem, owocówkami, owocnicami, pryszczarkami , ogrodnicą niszczylistką, bawełnicą korówką i nasionnicą trześniówką, pochlakami, zwójkami, miodówkami, śluzownicą ciemną, kwieciakami, miesecznikiem śliwkowym, licinkiem tarninaczkiem, słonkowcem orzechowcem, dłużynką leszczynówka, krzywikiem maliniaczkiem i porzeczkowiaczkiem, kistnikiem malinowcem, zmiennikami i przeziernikami. Środek ten zapewnia długotrwałą i wyjątkowo skuteczną ochronę upraw sadowniczych przed insektami.

więcej informacji »

Mospilan 20 SP

Dostępne opakowania:
20 g, 40 g, 80 g,
125 g, 200 g, 3×200 g, 5×200 g,
6×200 g, 9×200 g, 12×200 g
Dostępny również
w opakowaniach tradycyjnych:
3×600 g, 4×600 g

 

Nawozy specjalistyczne

Bortrac (B 150 g/l)

pik-sadypik-truskawkapik-warzywapik-rzepakpik-burakpik-ziemniakipik-kukurydzapik-zboze

Bortrac (B 150 g/l) jest skutecznym nawozem formułowanym, stosowanym w uprawach sadowniczych w celu poprawy jakości oraz wielkości plonów. Jego zadaniem jest także zapobieganie niedoborom boru. Może być stosowany doglebowo oraz nalistnie w fazach rozwojowych określonych dla poszczególnych gatunków roślin sadowniczych w etykiecie stosowania.

więcej informacji »

Bortrac (B 150 g/l)

Dostępne opakowania:
10 l; 25 l

 

Frutrel

pik-truskawkapik-sady

Frutrel jest skutecznym wapniowym nawozem przeznaczonym do stosowania dolistnego w uprawach sadowniczych. Jest środkiem o wysokiej zawartości składników pokarmowych potrzebnych do właściwego wzrostu oraz prawidłowego rozwoju roślin sadowniczych w ciągu całego sezonu wegetacyjnego.

więcej informacji »

Frutrel

Dostępne opakowania:
10 l

 

Hydromag (MgO 500 g/l)

pik-ziemniakipik-zbozepik-burakpik-rzepakpik-sadypik-warzywa

Hydromag (MgO 500 g/l) jest skutecznym nawozem formułowanym przeznaczonym do nawożenia nalistnego m.in. w sadach jabłoniowych oraz gruszowych. W przypadku wystąpienia silnych niedoborów magnezu zaleca się wykonanie zabiegu Hydromagiem tuż przez fazą kwitnienia (faza różowego pąka).

więcej informacji »

Hydromag (MgO 500 g/l)

Dostępne opakowania:
10 l

 

Mantrac (Mn 500 g/l)

pik-burakpik-rzepakpik-kukurydzapik-zbozepik-sadypik-warzywapik-ziemniaki

Mantrac (Mn 500 g/l) jest nawozem formułowanym stosowanym w celu zapobiegania niedoborom manganu oraz przeciwdziałania wystąpieniu negatywnych skutków takich niedoborów w pierwszych latach wzrostu wegetatywnego roślin sadowniczych. Przeznaczony jest do stosowania nalistnego. Stosuje się go w początkowej fazie opadania płatków kwiatowych. Przy dużych niedoborach manganu zaleca się wykonanie drugiego zabiegu przed fazą kwitnienia.

więcej informacji »

Mantrac (Mn 500 g/l)

Dostępne opakowania:
5 l

 

Seniphos (Fosfor + Wapń)

pik-sadypik-truskawkapik-ziemniaki

Seniphos jest szczególnie polecanym w uprawach sadowniczych nawozem dolistnym. Stosuje się go w celu zapobiegania możliwości wystąpienia niedoborów fosforu i wapnia. Zastosowanie nawozu pozwala uzyskać większe jakościowo oraz ilościowo plony. Jest szczególnie polecany w uprawach jabłoni, gruszy, czereśni, wiśni oraz śliw. Ilość zabiegów w trakcie sezonu uzależniona jest od stosowanej dawki nawozu.

więcej informacji »

Seniphos (Fosfor + Wapń)

Dostępne opakowania:
5 l; 10 l; 25 l

 

Stopit (Ca 160 g/l)

pik-truskawkapik-sady

Stopit to nawóz nalistny szczególnie polecany w uprawach sadowniczych. Jego stosowanie ma na celu zapobieganie możliwości wystąpienia niedoborów wapnia oraz poprawę wysokości, jak również jakości uzyskiwanych plonów. Stosuje się go przede wszystkim w uprawie jabłoni, gruszy, wiśni, śliw oraz truskawek . Ilość zabiegów zależy od stosowanych dawek nawozu.

więcej informacji »

Stopit (Ca 160 g/l)

Dostępne opakowania:
10 l

 

Zintrac (Zn 700 g/l)

pik-sadypik-ziemniakipik-zbozepik-kukurydza

Zintrac jest skutecznym nawozem nalistnym stosowanym m.in. w celu ograniczania niedoborów cynku, jak również dla poprawy wielkości i jakości plonów upraw jabłoni. Faza pękania pąków i końcowa faza kwitnienia jest najlepszym okresem do wykonania zabiegu. Warto stosować go również 6 tygodni po wykształceniu zawiązków. Nawozu nie stosuje się w fazie kwitnienia. Zabiegi wykonuje się na również miesiąc przed zbiorami i po zbiorach.

więcej informacji »

Zintrac (Zn 700 g/l)

Dostępne opakowania:
5 l

 

Środki pomocnicze

Slippa

pik-sadypik-truskawkapik-warzywapik-rzepakpik-zbozepik-burakpik-ziemniakipik-kukurydza

Slippa to skuteczny preparat zapewniający lepsze pokrycie opryskiwanych powierzchni upraw sadowniczych oraz umożliwiający skuteczne dotarcie cieczy roboczej do miejsc trudno dostępnych dla oprysków. Preparat ten zawiera tlenek polialkilenowy, który modyfikowany jest heptametylotrisiloksanem. Stosuje się go łącznie ze środkami ochrony roślin wykorzystywanymi do oprysków roślin sadowniczych.

więcej informacji »

Slippa

Dostępne opakowania:
0,25 l; 1 l; 5 l

 
 

Biostymulatory w sadach

Kinactiv Fruit

pik-warzywapik-sadypik-truskawka

Kinactiv Fruit to stymulator rozwoju roślin polecany do stosowania w uprawach sadowniczych, a zwłaszcza w uprawach jabłoni. Zawarte w nim wolne L-aminokwasy, jak również makro- i mikroelementy wywierają korzystny wpływ na rozwój owoców. Stosowanie tego stymulatora wzrostu poprawia wyrównanie owoców. Ponadto stymulator ten zwiększa ilość cukrów i poprawia jakość owoców w trakcie ich przechowywania.

więcej informacji »

Kinactiv Fruit

Dostępne opakowania:
5 l

 

Kinactiv Initial

pik-warzywapik-sadypik-truskawka

Kinactiv Initial to stymulator rozwoju roślin, stosowany m.in. w uprawach sadowniczych, zawierający w swoim składzie L-aminokwasy roślinne, wyciągi z alg oraz niezbędne makro- i mikroelementy. Celem stosowania stymulatora w uprawach drzew owocowych, a w szczególności drzew pestkowych jest poprawa zawiązywania owoców oraz zapewnienie im produktów asymilacji i niezbędnych składników pokarmowych.

więcej informacji »

Kinactiv Initial

Dostępne opakowania:
5 l

Shigeki

pik-rzepakpik-ziemniakipik-warzywapik-sadypik-truskawka

Shigeki to skuteczny stymulator wzrostu, zawierający skoncentrowany ekstrakt z alg morskich Ascophyllum nodosum oraz mikroelementy, zalecany do stosowania w uprawach sadowniczych. Jego działanie powoduje lepszy rozwój korzeni, bardziej dynamiczny wzrost i większe owoce.  Oprócz tego zwiększa odporność roślin sadowniczych na wysokie temperatury, spadki temperatur, gradobicia i stresy związane z zabiegami chemicznymi. Stosowany jest od fazy przed kwitnieniem do fazy początku wybarwiania owoców.

więcej informacji »

Shigeki

Dostępne opakowania:
5 l