fbpx

Sady

Akarycydy w sadach

Kanemite 150 SC

pik-sady

Kanemite 150 SC to skuteczny akarycyd przeznaczony do zwalczania przędziorka owocowca i przędziorka chmielowca w uprawach jabłoni, gruszy, czereśni, wiśni, śliwy oraz malin, jeżyn i truskawek. Substancją czynną środka jest acekwinocyl (pochodna naftochinonów). Kanemite 150 SC zwalcza wszystkie stadia rozwojowe przędziorków, działając na nie kontaktowo. Z kolei na roślinie środek wykazuje działanie powierzchniowe. Zaletą akarycydu jest długotrwałe działanie nawet do kilku tygodni od czasu wykonania zabiegu.

więcej informacji »

kanemite 150 SC opakowanie

Dostępne opakowania:

1 kg; 5 kg

 

 

Nissorun Strong 250 SC

pik-sadypik-truskawkapik-warzywa

Nissorun Strong 250 SC jest środkiem przędziorkobójczym, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą. Wykorzystuje się go do zwalczania wszystkich stadiów rozwojowych (z wyjątkiem postaci dorosłych) przędziorka chmielowca oraz przędziorka owocowca w uprawach sadowniczych jabłoni, gruszy oraz truskawek. Substancją czynną tego akarycydu jest heksytiazoks (związek z grupy tiazolidyn). Nissorun Strong 250 SC na szkodniki działa kontaktowo i żołądkowo, a na roślinie powierzchniowo.

więcej informacji »

nissorun-strong-250-sc

Dostępne opakowania:

0,5 l; 1 l

 

Ortus 05 SC

pik-sadypik-truskawkapik-warzywapik-ozdobnepik-las

Ortus 05 SC to skuteczny akarycyd wykorzystywany do zwalczania przędziorków oraz innych szkodliwych roztoczy w uprawach jabłoni, gruszy, śliwy, czarnej porzeczki oraz truskawek. Stosuje się go również w uprawach agrestu, malin porzeczek oraz truskawek i winorośli. Substancją czynną środka jest fenpiroksymat (związek z grupy fenoksypirazoli). Ortus 05 SC na szkodniki działa kontaktowo i żołądkowo, natomiast na roślinie wykazuje działanie powierzchniowe.

więcej informacji »

Ortus 05 EC

Dostępne opakowania:
0,5 l; 1 l; 5 l

 

Fungicydy w sadach

Kendo 50 EW

pik-zbozepik-sadypik-ozdobne

Kendo 50 EW to środek grzybobójczy  w formie emulsji oleju w wodzie, który wykorzystywany jest w celu zapewnienia ochrony uprawom sadowniczym oraz winorośli przed mączniakiem prawdziwym. Fungicyd ten na roślinie wykazuje działanie układowe, a jego substancją czynną jest cyflufenamid, będący związkiem z grupy fenyloacetamidów. W uprawie jabłoni oraz na plantacji winorośli Kendo 50 EW stosuje się zarówno zapobiegawczo, jak również interwencyjnie bezpośrednio po zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby.

więcej informacji »

Kendo 50 EW opakowanie

Dostępne opakowania:
0,5 ; 1 l

 

Topsin M 500 SC

pik-zbozepik-rzepakpik-burakpik-sadypik-warzywa pik-ozdobne

Topsin M 500 SC jest sprawdzonym środkiem grzybobójczym w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą. Znajduje zastosowanie w ochronie towarowych oraz małoobszarowych upraw sadowniczych przed wieloma chorobami grzybowymi. Stosuje się go zapobiegawczo, interwencyjnie oraz wyniszczająco. Na roślinie wykazuje działanie systemiczne. Substancją czynną środka jest tiofanat metylowy (związek z grupy benzimidiazoli). Topsin M 500 SC może być również stosowany do sporządzania mieszanin z innymi substancjami czynnymi.

więcej informacji »

Topsin M 500 SC

Dostępne opakowania:
0,5 l; 1 l; 5 l; 10 l

 

 

Herbicydy w sadach

Trustee Hi-Aktiv SL

pik-zbozepik-rzepakpik-sady

Trustee Hi-Aktiv SL jest skutecznym herbicydem o działaniu systemicznym, stosowanym nalistnie w celu eliminacji perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (zarówno rocznych, jak i wieloletnich) w uprawie jabłoni. Substancją czynną herbicydu jest glifosat. Środek pobierany jest przez zielone części roślin, a następnie rozprowadzany po całej roślinie, w tym do korzeni i rozłóg, prowadząc do ich zamierania po okresie ok. 3 tygodni. Trustee Hi-Aktiv SL stosuje się od wiosny do jesieni.

więcej informacji »

Trustee Hi-Aktiv SL

Dostępne opakowania:
1 l; 5 l; 20 l

 

Insektycydy w sadach

Inazuma 130 WG

pik-zboze

Inazuma 130 WG to sprawdzony środek owadobójczy w postaci granul, z których sporządza się zawiesinę wodną, przeznaczony do zwalczania mszyc oraz owocnic śliwowych (żółtorogiej i jasnej) w sadach śliwowych. Na szkodniki środek ten działa kontaktowo i żołądkowo, natomiast na roślinie powierzchniowo, wgłębnie oraz systemicznie. Substancją czynną insektycydu jest acetamipryd, który należy do związków z grupy pochodnych neonikotynoidów oraz lambda-cyhalotryna, będąca związkiem z grupy pyretroidów.

więcej informacji »

Inazuma 130 WG opakowanie

Dostępne opakowania:
1 kg; 5 kg

Isomate CTT

pik-sady

Isomate CTT to polecany do sadów jabłoniowych środek ochrony roślin mający postać dyspenserów (zawieszek) zawierających jako substancje czynne feromony wabiące i dezorientujące samce owocówki jabłkóweczki. Isomate CTT ogranicza występowanie owocówki w sadzie a stosowany w kolejnych latach pozwala na jej całkowite wyeliminowanie.

więcej informacji »

Isomate CTT

Dostępne opakowania:
171,6 g

 

Isonet Z

pik-sady

Isonet Z jest insektycydem mającym formę dyspensera, który zawiera feromony przywabiające oraz dezorientujące samce przeziernika porzeczkowca – groźnego szkodnika upraw czerwonej, czarnej oraz białej porzeczki, a także agrestu. Stosowanie dyspensera znacznie ogranicza populację szkodnika. Dyspensery rozwiesza się przez lotem motyli lub na początku lotów. Środek skutecznie działa przez cały okres wegetacji.

więcej informacji »

Isomate CTT

Dostępne opakowania:
72,1 g

 

Mospilan 20 SP

pik-rzepakpik-ziemniakipik-sadypik-truskawkapik-warzywapik-ozdobnepik-las

Mospilan 20 SP to uniwersalny środek owadobójczy o szerokim spektrum zastosowań przeznaczony do zwalczania szkodników o aparacie gębowym gryzącym i ssącym m.in. w uprawach sadowniczych. Substancją czynną insektycydu jest najwyższej jakości acetamipryd w formulacji SP, dzięki czemu okres przydatności środka do użycia wynosi aż 4 lata. Na szkodniki Mospilan 20 SP działa kontaktowo i żołądkowo, z kolei na roślinie wykazuje działanie powierzchniowe, systemiczne i wgłębne.

więcej informacji »

Mospilan 20 SP opakowanie

Dostępne opakowania:
20 g, 40 g, 80 g,
125 g, 200 g, 3×200 g, 5×200 g,
6×200 g, 9×200 g, 12×200 g
Dostępny również
w opakowaniach tradycyjnych:
3×600 g, 4×600 g

 

Nawozy specjalistyczne

Bortrac (B 150 g/l)

pik-sadypik-truskawkapik-warzywapik-rzepakpik-burakpik-ziemniakipik-kukurydzapik-zboze

Bortrac (B 150 g/l) jest sprawdzonym nawozem formułowanym wykorzystywanym w celu zapobiegania możliwości wystąpienia niedoborów boru w uprawach sadowniczych jabłoni, gruszy, czereśni, wiśni i śliwy. Nawóz ten stosuje się również na plantacjach truskawek w gruncie. Bortrac zawiera 150 g/l boru (10,9%) rozpuszczalnego w wodzie w postaci boroetanolaminy. Jego zadaniem jest nie tylko zaopatrzenie roślin w bor, ale również poprawa wielkości i jakości plonów. Nawóz ten może być stosowany zarówno doglebowo, jak również dolistnie.

więcej informacji »

Bortrac (B 150 g/l)

Dostępne opakowania:
10 l; 25 l

 

Frutrel

pik-truskawkapik-sady

Frutrel to znakomity wapniowy nawóz dolistny stosowany w towarowych uprawach sadowniczych jabłoni, gruszy, czereśni, śliwy oraz na plantacjach malin i truskawek uprawianych w gruncie. Oprócz wapnia nawóz ten zawiera również inne niezbędne do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin składniki odżywcze, takie jak azot (N), pięciotlenek fosforu (P2O5), tlenek magnezowy (MgO), magnez (Mg), cynk (Zn) oraz bor (B). Stosowanie nawozu Frutrel w sadach pozwoli uzyskać wysokie, a także dobre jakościowo plony.

więcej informacji »

Frutrel

Dostępne opakowania:
10 l

 

Hydromag (MgO 500 g/l)

pik-ziemniakipik-zbozepik-burakpik-rzepakpik-sadypik-warzywa

Hydromag (MgO 500 g/l) jest polecanym specjalistycznym nawozem formułowanym w postaci zawiesiny wodorotlenku magnezu, który stosuje się nalistnie przede wszystkim w sadach jabłoniowych oraz gruszowych w celu zapobiegania niedoborom magnezu, a także dla zapewnienia odpowiedniej wielkości oraz jakości plonów. W sadach Hydromag (MgO 500 g/l) stosuje się co 7-14 dni. W przypadku zaobserwowania silnych niedoborów magnezu nawożenie należy wykonać jeszcze przez kwitnieniem, w fazie różowego pąka w dawce od 0,5 do 1 l/ha.

więcej informacji »

Hydromag (MgO 500 g/l)

Dostępne opakowania:
10 l

 

Mantrac (Mn 500 g/l)

pik-burakpik-rzepakpik-kukurydzapik-zbozepik-sadypik-warzywapik-ziemniaki

Mantrac (Mn 500 g/l) to specjalistyczny nawóz formułowany przeznaczony do stosowania nalistnego, który znajduje zastosowanie przy eliminacji niedoborów manganu w sadach jabłoniowych. Jego zadaniem jest również przeciwdziałanie pojawieniu się negatywnych skutków niedoborów tego pierwiastka w młodych sadach jabłoniowych. Zaleca się stosowanie nawozu w fazie opadania płatków kwiatowych. Przy silnych niedoborach nawożenie należy przeprowadzić jeszcze przed kwitnieniem. Stosowanie nawozu poprawia również wielkość i jakość plonów.

więcej informacji »

Mantrac (Mn 500 g/l)

Dostępne opakowania:
5 l

 

Seniphos (Fosfor + Wapń)

pik-sadypik-truskawkapik-ziemniaki

Seniphos (Fosfor + Wapń) jest nawozem dolistnym, który stosuje się w uprawie jabłoni, czereśni, wiśni, gruszy i śliw, a także malin, truskawek i czarnych porzeczek w celu ich ochrony przed możliwością pojawienia się niedoborów fosforu oraz wapnia. Stosowanie nawozu ma również na celu poprawę jakości i wielkości plonów. Seniphos (Fosfor + Wapń) jest nawozem przeznaczonym do stosowania nalistnego. Liczba zabiegów dla poszczególnych gatunków upraw sadowniczych uzależniona jest od stosowanych dawek nawozu.

więcej informacji »

Seniphos (Fosfor + Wapń)

Dostępne opakowania:
5 l; 10 l; 25 l

 

Stopit (Ca 160 g/l)

pik-truskawkapik-sady

Stopit (Ca 160 g/l) jest formułowanym nawozem wapniowym stosowanym w sadach jabłoniowych, wiśniowych, śliwowych oraz gruszowych, a także na plantacjach truskawek gruntowych w celu zapobiegania niedoborom wapnia. Zadaniem nawozu jest również poprawa jakości oraz wielkości plonów. Nawóz zawiera 16,9% tlenku wapnia (CaO). W sadach owocowych oraz na plantacjach truskawek stosuje się go nalistnie. Liczba zabiegów w ciągu sezonu wegetacyjnego z wykorzystaniem nawozu Stopit zależy od stosowanych dawek.

więcej informacji »

Stopit (Ca 160 g/l)

Dostępne opakowania:
10 l

 

Zintrac (Zn 700 g/l)

pik-sadypik-ziemniakipik-zbozepik-kukurydza

Zintrac (Zn 700 g/l) to sprawdzony dolistny nawóz cynku w zawiesinie stosowany w celu zapobiegania niedoborom cynku m.in. w sadach jabłoniowych. Do ważnych zadań nawozu należy również poprawa wielkości oraz jakości plonów. Nawóz zawiera 40% (700 g/l) cynku (Zn) całkowitego. Stosuje się go głównie w fazie pękania pąków oraz w końcowej fazie kwitnienia jabłoni, a także ok. 6 tygodni po wykształceniu zawiązków. Warto zastosować go również przed zbiorami i po zbiorach. Nie stosuje się go w fazie kwitnienia jabłoni.

więcej informacji »

Zintrac (Zn 700 g/l)

Dostępne opakowania:
5 l

 

Środki pomocnicze

Slippa

pik-sadypik-truskawkapik-warzywapik-rzepakpik-zbozepik-burakpik-ziemniakipik-kukurydza

Slippa to niezwykle skuteczny preparat, który stosuje się łącznie z innymi środkami ochrony roślin. Jego zadaniem jest przede wszystkim znacznie lepsze pokrycie opryskiwanych powierzchni upraw sadowniczych. Preparat zapewnia również szybkie dotarcie cieczy roboczej do miejsc trudno dostępnych, które nie zostały bezpośrednio opryskane, takich jak spodnia strona liści czy też miejsca osłonięte oprzędami. W skład tego pomocniczego środka wchodzi tlenek polialkilenowy modyfikowany heptametylotrisiloksanem.

więcej informacji »

Slippa

Dostępne opakowania:
0,25 l; 1 l; 5 l

 
 

Biostymulatory w sadach

Kinactiv Fruit

pik-warzywapik-sadypik-truskawka

Kinactiv Fruit jest biostymulatorem stosowanym w uprawach sadowniczych, a w szczególności w sadach jabłoniowych oraz w uprawach roślin jagodowych w celu poprawy wyrównania i wybarwienia owoców oraz ich jakości w trakcie przechowywania. Zadaniem Kinactiv Fruit jest również zwiększenie zawartości cukrów w owocach. W skład tego stymulatora wzrostu wchodzą wolne L-aminokwasy oraz makro- i mikroskładniki (fosfor, potas, bor, molibden, miedź, żelazo, mangan, cynk) wpływające korzystnie na rozwój owoców.

więcej informacji »

Kinactiv Fruit

Dostępne opakowania:
5 l

 

Kinactiv Initial

pik-warzywapik-sadypik-truskawka

Kinactiv Initial to znakomity stymulator wzrostu, którego zadaniem jest poprawa zawiązywania owoców, a także zapewnienie niezbędnych do ich prawidłowego wzrostu makro- oraz mikroelementów. Preparat polecany jest do stosowania w uprawach roślin sadowniczych, a w szczególności drzew pestkowych oraz roślin jagodowych. Jego zadaniem jest m.in. zwiększenie zdolności zawiązywania owoców, a także poprawa pobierania składników pokarmowych. W skład biostymulatora wchodzi ekstrakt z alg Ascophyllum nodosum, wolne L-aminokwasy oraz azot, fosfor, potas i molibden.

więcej informacji »

Kinactiv Initial

Dostępne opakowania:
5 l

Shigeki

pik-rzepakpik-ziemniakipik-warzywapik-sadypik-truskawka

Shigeki jest doskonałym stymulatorem wzrostu zalecanym do stymulacji metabolizmu uprwa. Zastosowanie preparatu powoduje  lepszy rozwój korzeni, bardziej dynamiczny wzrost oraz większe owoce. Jego zadaniem jest również zwiększenie odporności roślin na ekstremalne warunki atmosferyczne, m.in. na wysokie temperatury, mróz, silne gradobicia oraz na stres związany ze stosowaniem zabiegów chemicznych. W skład preparatu wchodzi ekstrakt z alg bogaty w hormony wzrostu roślin (m.in. cytokininy, gibereliny i auksyny) oraz bor, molibden, miedź, żelazo, mangan oraz cynk. Shigeki można stosować w sadach oraz na plantacjach roślin jagodowych.

więcej informacji »

Shigeki

Dostępne opakowania:
5 l