Mija dokładnie rok od zarejestrowania w Polsce (5 kwietnia 2012 r.) substancji czynnej – milbemektyny, która nigdy wcześniej nie była używana przez polskich rolników. W handlu dostępna jest w dwóch preparatach: Sumo 10 EC i Koromite 10 EC.

Zbigniew Dąbrowski

Nasze obserwacje

Działanie i biologiczna skuteczność milbemektyny przeciwko roztoczom była mi znana jeszcze przed oficjalnym dopuszczeniem substancji do obrotu (tj. sprzedaży i stosowania) w naszym kraju. Nadzorując kilkuletnie badania rejestracyjne, zgłębiałem wiedzę na jej temat. Bardzo cennych informacji dostarczył mi miniony rok, w trakcie którego milbemektyna była stosowana na wielu hektarach polskich sadów. Praktyczne stosowanie produktu pozwoliło nam na sformułowanie dodatkowych i uszczegółowienie dotychczasowych zaleceń odnośnie jego stosowania. Obserwacje dotyczące działania środka będziemy prowadzić nadal, a o nowych spostrzeżeniach zdobytych w drodze doświadczeń poinformujemy na bieżąco zainteresowanych stosowaniem Sumo 10 EC i Koromite 10 EC.

Milbemektyna jest substancją wytwarzaną w procesie fermentacji prowadzonym przez mikroorganizm glebowy (Streptomyces hygroscopicus) występujący w glebie na japońskiej wyspie Hokkaido.

Działanie milbemektyny

Milbemektyna (substancja z grupy makrocyklicznych laktonów) została zarejestrowana w Polsce do ochrony jabłoni przed przędziorkiem owocowcem i pordzewiaczem jabłoniowym. Jest jedynym zarejestrowanym u nas akarycydem wykazującym działanie powierzchniowe i wgłębne. Taki mechanizm gwarantuje jej długotrwałą skuteczność (nawet do 6 tygodni) po naniesieniu na roślinę. Zwalcza wszystkie stadia rozwojowe roztoczy (schemat), a dodatkowo – nawet w bardzo niewielkiej dawce – powoduje bezpłodność samic. Mimo, iż nie jest klasycznym owicydem (związkiem niszczącym jaja), to po jej zastosowaniu giną wylęgające się z jaj larwy, które żywią się pokarmem zawierającym milbemektynę.

Obserwacje pozwalają nam stwierdzić, że milbemektyna jest najlepiej absorbowana przez młodą tkankę roślinną. Przy temperaturze otoczenia nawet ok. 12°C już w godzinę po naniesieniu prawie w 100% absorbowana jest przez młode liście (pokryte cienką, ale dobrze wykształconą warstwą kutykuli) i kumulowana w ich tkance miękiszowej. Deszcz występujący po tym czasie nie obniża skuteczności zabiegu.

Optymalny termin zabiegu

Stosując Sumo 10 EC lub Koromite 10 EC jeden raz w sezonie, od pełni fazy kwitnienia (przynajmniej 50% kwiatów otwartych, opadają pierwsze płatki) maksymalnie przez następne 4 tygodnie, należy zastosować dawkę 0,75 l/ha. W przypadku bardzo dużego zagrożenia ze strony szkodnika można ją zwiększyć do zalecanej w etykiecie dawki maksymalnej – 1,0 l/ha.
Stosowanie Sumo 10 EC (Koromite 10 EC) w późniejszym, niż podanym terminie nie jest wskazane (zresztą niezgodne z etykietą). Starsze tkanki roślinne, zlignifikowane, a także te silnie uszkodzone przez roztocze (zasklepiające korkiem rany kłute powstałe w wyniku żerowania roztoczy) nie pochłaniają substancji czynnej, przez co efektywność zabiegu jest bardzo niska.

Użycie środka w takich warunkach jest zatem ekonomicznie nieuzasadnione.
Warto dodać, że milbemektyna wykazuje wysoką skuteczność działania niezależnie od temperatury, ale nie zaleca się jej stosowania w temperaturze wyższej niż 30°C.

Milbemektyna (substancja aktywna preparatu Sumo 10 EC i Koromite 10 EC) zwalcza wszystkie stadia rozwojowe roztoczy

Jedyna wrażliwa odmiana

W 2012 r. po raz pierwszy obserwowaliśmy fitotoksyczność milbemektyny na potraktowanych nią doświadczalnie liściach jabłoni odmiany ‘Golden Delicious’ (w godzinach południowych, przy silnym nasłonecznieniu i wysokiej temperaturze). Objawy przyjmowały postać nekrotycznych, rozległych, brązowiejących plam. Uszkodzone liście opadały. Na liściach niepotraktowanych środkiem, na nowych przyrostach oraz na zawiązkach owoców nie obserwowaliśmy toksyczności. Niemniej, jak wskazaliśmy to w tekście etykiety-instrukcji stosowania, nie polecamy akarycydu Sumo 10 EC (Koromite 10 EC) do ochrony przed roztoczami jabłoni odmiany ‘Golden Delicious’.

Stosując środek w kwaterach odmian ‘Gala’, ‘Braeburn’, ‘Kanzi’ i ‘Cameo’ należy zachować odstęp 5-dniowy przed i po wykonaniu zabiegów innymi środkami ochrony roślin.

Zbigniew Dąbrowski, Sumi Agro Poland