• Pierwszy zabieg należy wykonać w momencie opadania płatków, przy okazji zabiegu fungicydowego.
 • Monitorować kolejne naloty szkodników.
 • W przypadku następnych nalotów należy wykonać dodatkowe zabiegi, przynajmniej na obrzeżach pola.

Skuteczny program zwalczania szkodników łuszczynowych

 • Pierwszy zabieg należy wykonać w momencie opadania płatków, gdy pierwsze łuszczyny mają ok. 1-1,5 cm długości, Mospilanem w dawce 120 g/ha.
 • Monitoring kolejnych nalotów szkodników.
 • W przypadku następnych nalotów należy wykonać dodatkowe zabiegi preparatem Trebon 30 EC w dawce 0,25-0,3 l/ha, przynajmniej na obrzeżach pola.

Szczegółowe zasady zwalczania szkodników łuszczynowych

 1. Zabieg obowiązkowy
  Jeżeli stwierdzony zostanie nalot chowacza podobnika (może być połączony z nalotem pryszczarka) w momencie opadania płatków kwiatowych (gdy pierwsze łuszczyny mają ok. 1 cm) w ilości przekraczającej próg szkodliwości (1 owad na 2 rośliny), należy wykonać zabieg w tym samym czasie, w którym wykonuje się zabieg fungicydowy na całej powierzchni pola.
 2. Następnie należy prowadzić systematyczny monitoring nalotów chowacza podobnika (oraz pryszczarka) w strefach brzegowych pola przy następujących założeniach:
 • strefy obserwacji: do 10 m
 • miejsca obserwacji: w miarę możliwości za każdym razem inne
 • w szczególności należy zwrócić uwagę na: sąsiedztwa lasów, nieużytków, innych plantacji rzepaków (zwłaszcza źle chronionych), sąsiedztwa pól na których rzepak uprawiany był w roku ubiegłym, na przeważających kierunkach wiatrów.
 1. momencie stwierdzenia nalotów w ilości 1 chrząszcz / 2 rośliny należy wykonać zabieg na brzegowych pasach pola – pasy szerokości 15-20 m.
 2. Monitoring i ewentualne kolejne zabiegi należy prowadzić do fazy początku dojrzewania najstarszych łuszczyn.