jest substancją czynną, związkiem pochodzącym z grupy konazoli-triazoli. Zaliczany jest do fungicydów triazolowych, które wykorzystywane są do zwalczania chorób grzybowych roślin. Wykazuje on działanie układowe (systemiczne), które polega na przenikaniu substancji aktywnej poprzez tkanki okrywające roślin. Przeznaczony jest do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w uprawach zbóż jarych i ozimych, buraków cukrowych oraz pastewnych w celu ochrony przed chorobami grzybowymi. Stosuje się go również w sadownictwie, zwłaszcza w ochronie śliw i wiśni przed brunatną zgnilizną drzew pestkowych. Działa skutecznie w temperaturze powyżej 12°C.

Substancję tę zawiera: Soleil 274 ECToledo Extra 430 SC