pik-rzepakpik-zbozepik-kukurydzapik-warzywa

Nawóz donasienny

stosowany dla lepszego rozwoju korzeniowego. Zwiększa pobieranie i wykorzystanie przez rośliny składników pokarmowych oraz korzystnie wpływa na kondycję ozimin, przygotowując je do lepszego przezimowania.

Teprosyn (Mn 500 g/l)

Dostępne opakowania:
5 l; 25 l

Zawartość:

  • 500 g/l mangan (Mn)
    Nawóz manganowy

Nawóz WE

UWAGA: Przed użyciem produktu należy dokładnie zapoznać się z treścią etykiety.
Karta charakterystyki dostępna jest na żądanie u dystrybutora.

STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE W UZASADNIONEJ POTRZEBIE. NIE PRZEKRACZAĆ ZALECANYCH DAWEK.

Groch, fasola. 

  • 3 l/tonę nasion.

Kukurydza. 

  • 4 l/tonę ziarna.

Rzepak. 

  • 10 l/tonę nasion.

Zboża. 

  • 3 l/tonę nasion.

W celu uzyskania informacji o stosowaniu na innych roślinach prosimy o kontakt ze sprzedawcą lub dystrybutorem.

ZAWSZE STOSOWAĆ SIĘ DO INSTRUKCJI ZAWARTYCH W ETYKIECIE

Przed użyciem zawartość opakowania dokładnie wymieszać.
Należy zwrócić uwagę na prawidłowe ustawienie zaprawiarki w celu przestrzegania zalecanej dawki.

Łączne stosowanie z innymi zaprawami nasiennymi: przed łącznym zastosowaniem zaprawy nasiennej Teprosyn Mn z innymi zaprawami, należy dokładnie przeczytać etykietę – instrukcję stosowania środka i ściśle przestrzegać wskazówek dotyczących stosowania oraz zaleceń łącznego stosowania dla innych środków. Ze względu na możliwość wystąpienia nieprzewidzianych efektów łącznego stosowania ze środkami, które nie zostały przebadane z zaprawą nasienną Teprosyn Mn, mieszaniny są przygotowywane tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność użytkownika. W razie wątpliwości wskazany jest kontakt ze sprzedawcą lub dystrybutorem.

Mieszanie z innymi produktami: Należy dokładnie zapoznać się z etykietami produktów i stosować się ściśle do zawartych w nich instrukcji w zakresie łącznego stosowania z innymi produktami. Za działanie łącznie stosowanych produktów odpowiada użytkownik.
W przypadku wątpliwości, wskazane jest zastosowanie nieznanej mieszanki na ograniczonym areale. Przed sporządzeniem mieszanki produktów zalecamy kontakt ze sprzedawcą lub dystrybutorem nawozu.

Środki ostrożności: Nie stosować na uprawy pod osłonami. Należy unikać skrajnych warunków pogodowych, takich jak: wysoka temperatura, wysoka wilgotność, susza, przymrozek, deszcz. Podczas stosowania produktu używać rękawic i okularów ochronnych.

Przechowywanie

  • Nawóz przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.
  • Chronić przed przemarzaniem i przegrzaniem.

Okres ważności: produkt nie traci właściwości nawozowych podczas przechowywania pod warunkiem przestrzegania zasad składowania zawartych w etykiecie.

Gwarancja stabilności formulacji – 2 lata od daty produkcji. W przypadku pojawienia się osadu na skutek długotrwałego przechowywania (ponad 2 lata) produkt może być zastosowany pod warunkiem przywrócenia pierwotnej formulacji poprzez dokładne wymieszanie.

Gwarancja i odpowiedzialność

Firma PHOSYN CHEMICALS gwarantuje, iż zawartość oryginalnie zamkniętego pojemnika odpowiada zapisom na etykiecie. Należy bezwzględnie stosować się do zaleceń zawartych w etykiecie. Producent nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku stosowania produktu podczas skrajnych warunków pogodowych i glebowych. Użytkownik powinien zdawać sobie sprawę z wszelkich zagrożeń związanych z przechowywaniem i stosowaniem tego produktu niezgodnie z zapisami zawartymi w etykiecie.

Producent

Producent: PHOSYN CHEMICALS Ltd
Pocklington, York YO42 1DN, U.K.
Tel: +44 1759 302545 Fax: +44 1759 303650

Importer i Dystrybutor

Sumi Agro Poland Sp. z o.o.,
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
tel. +48 22 637 32 37, fax: 22 637 32 38
e-mail: biuro@sumiagro.pl, www.sumiagro.pl