jest substancją czynną, herbicydem należącym do grupy pochodnych triazynylosulfonylomocznika. Stosowany jest do zwalczania chwastów w uprawach zbóż jarych i ozimych. Przez rośliny pobierany jest dolistnie. Wykazuje działanie systemiczne, które polega na przemieszczaniu się wraz ze stosowanym środkiem w roślinach. Wiąże się ono z blokowaniem działania syntazy acetomleczanowej – enzymu, który uczestniczy w procesie powstawania podziałów komórkowych, a w dalszej kolejności wzrostu roślin. Minimalna temperatura potrzebna dla skutecznego działania tifensulfuronu wynosi 12˚C, optymalna temperatura mieści się w przedziale od 15 do 25˚C, natomiast maksymalna – to 25˚C.