W ostatnich dniach w wielu miejscach Polski padał grad. Uszkodził on wiele sadów. Istnieje niebezpieczeństwo infekcji rakiem drzew owocowych.

Grzyb wywołujący tę chorobę poraża pnie, konary, młode pędy i krótkopędy oraz owoce. Do infekcji najczęściej dochodzi przez świeże rany powstałe po gradobiciu lub cięciu, po opadłych liściach czy zebranych owocach. Zapadająca się kora tworzy nekrozy, w następstwie czego zamierają całe części drzew powyżej miejsc porażenia. Topsin M 500 SC zapobiega takim infekcjom.

Po gradobiciu należy wykonać zabieg opryskiwania:
Topsin M 500 SC w dawce 1,5 l/ha w 500-750 litrach wody.