pik-zbozepik-rzepakpik-burakpik-sady pik-warzywa pik-ozdobne

Zalecenia dotyczące stosowania preparatu TOPSIN M 500 SC w mieszaninach
Środek grzybobójczy

koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego w ochronie roślin rolniczych, sadowniczych, warzywnych i ozdobnych przed chorobami grzybowymi. Środek przeznaczony do opryskiwania przy użyciu opryskiwaczy polowych, sadowniczych i ręcznych.

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

topsin-opakowanie-5l

Dostępne opakowania:

0,5 l; 1 l; 5 l; 10 l

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Zawartość substancji czynnej:

 • tiofanat metylowy (związek z grupy benzimidiazoli) 500 g w 1 litrze środka (41,91%).

Zezwolenie MRiRW nr R-74/2012 z dnia 18.05.2012 r.,
ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R- 493/2017d z dnia 10.10.2017 r.
 

GHS-pictogram-exclam GHS-pictogram-pollu.svg photrel

Uwaga

H302 – Działa szkodliwie po połknięciu.
H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H332 – Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H341 – Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.
P202 – Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.
P261 – Unikać wdychania mgły.
P281 – Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej.
P391 – Zebrać wyciek.

Rośliny rolnicze.

Pszenica ozima. 

Łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw

Termin stosowania: Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy pierwszego kolanka.
Zalecana/maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,4 l/ha.
Liczba zabiegów: 1.

Fuzarioza kłosów, septorioza plew, septoriozy liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta, brunatna plamistość liści

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia.
Zalecana/maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,4 l/ha.
Liczba zabiegów: 1.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Pszenżyto ozime. 

Łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw

Termin stosowania: Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy pierwszego kolanka.
Zalecana/maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,4 l/ha.
Liczba zabiegów: 1.

Brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza plew, septoriozy liści, rdza brunatna

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia.
Zalecana/maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,4 l/ha.
Liczba zabiegów: 1.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Uwaga:
W warunkach sprzyjających rozwojowi chorób grzybowych pszenicy i pszenżyta zalecany termin zabiegu można przedłużyć do fazy dojrzałości wodnej ziarna.
Termin zabiegu musi uwzględniać karencję środka.

Żyto. 

Łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż

Termin stosowania: Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy pierwszego kolanka.
Zalecana/maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,4 l/ha.
Liczba zabiegów: 1.

Brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż.

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia.
Zalecana/maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,4 l/ha.
Liczba zabiegów: 1.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Jęczmień ozimy. 

Łamliwość źdźbła, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia

Termin stosowania: Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy pierwszego kolanka.
Zalecana/maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,4 l/ha.
Liczba zabiegów: 1.

Fuzarioza kłosów, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia.

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia.
Zalecana/maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,4 l/ha.
Liczba zabiegów: 1.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Pszenica jara. 

Fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści, septorioza plew, septoriozy liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta.

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia.
Zalecana/maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,4 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha .
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Pszenżyto jare. 

Brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rdza brunatna

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia.
Zalecana/maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,4 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Jęczmień jary. 

Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia.
Zalecana/maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,4 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Rzepak ozimy. 

Czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, szara pleśń, kiła kapusty

Termin stosowania: Środek stosować jesienią w fazie 4-6 liści rzepaku (BBCH 14-16), zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów chorób.
Zalecana/maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 l/ha.
Liczba zabiegów: 1.

Uwaga: Środek ogranicza występowanie kiły kapusty.

Czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych

Termin stosowania: Środek stosować wczesną wiosną, zapobiegawczo, zaraz po ruszeniu wegetacji w fazie rozwoju od początku wydłużania pędu do widocznego 3 międzywęźla (BBCH 30-33).
Zalecana/maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 l/ha.
Liczba zabiegów: 1.

Czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna kapustnych

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów chorób. Opryskiwać od fazy zwartego kwiatostanu do fazy opadania pierwszych płatków kwiatowych.
Zalecana/maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,4 l/ha.
Liczba zabiegów: 1.

Uwaga: W przypadku zagrożenia łuszczyn tylko czernią krzyżowych zabieg można opóźnić do momentu wykształcania pierwszych łuszczyn na roślinach rzepaku.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha .
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Burak cukrowy. 

Chwościk buraka, brunatna plamistość liści

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób.
Zalecana/maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Rośliny sadownicze. 

Jabłoń.

Rak drzew, zgorzel kory

Termin stosowania: Środek stosować wiosną w okresie bezlistnym natychmiast po wiosennym formowaniu koron lub po gradobiciach, od fazy wzrostu zawiązków do okresu zbiorów z uwzględnieniem okresu karencji.
Zalecana/maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha (15 ml/100 m2).
Liczba zabiegów: 1.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha (5 -7,5 l/100 m2).
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

 Gorzka zgnilizna

Termin stosowania: Środek stosować jednorazowo na 2 tygodnie przed zbiorem jabłek.
Zalecana/maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha (lub 15 ml/100 m2).
Liczba zabiegów: 1.

Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha (lub 5-7,5 l/100 m2).
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Śliwa. 

Brunatna zgnilizna drzew pestkowych

Termin stosowania: Środek stosować przed kwitnieniem lub po kwitnieniu do okresu zbiorów, z uwzględnieniem okresu karencji.
Zalecana/maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha (lub 15 ml/100 m2).
Liczba zabiegów: 1.

Uwaga: Środek tylko ogranicza występowanie choroby.

Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha (lub 5-7,5 l/100 m2).
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem zastosowań małoobszarowych wymienionych w dalszej części etykiety): 1.

Wiśnia. 

Brunatna zgnilizna drzew pestkowych, drobna plamistość liści drzew pestkowych

Termin stosowania: Środek stosować przed kwitnieniem lub po kwitnieniu do okresu zbiorów, z uwzględnieniem okresu karencji.
Zalecana/maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha (lub 15 ml/100 m2).
Liczba zabiegów: 1.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha (lub 5-7,5 l/100 m2).
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem zastosowań małoobszarowych wymienionych w dalszej części etykiety): 1.

Rośliny warzywne. 

Ogórek (pod osłonami). 

Antraknoza dyniowatych

Termin stosowania: Środek stosować od fazy początku kwitnienia.
Zalecane/maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,15% (150 ml środka w 100 l wody lub 1,5 ml środka w 1 l wody).
Liczba zabiegów: 3.
Odstęp między zabiegami: 7-10 dni.
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 120-150 l/1000 m2 (lub 12-15 l/100 m2).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem zastosowań małoobszarowych wymienionych w dalszej części etykiety): 3.

Pomidor (pod osłonami). 

Brunatna plamistość liści

Termin stosowania: Środek stosować od fazy początku tworzenia się zawiązków owoców.
Zalecane/maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,15 % (150 ml środka w 100 I wody lub 1,5 ml środka w 1 I wody).
Liczba zabiegów: 3.
Odstęp między zabiegami: 7-10 dni.
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 120-150 l/1000 m2 (lub 12-15 l/100 m2).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem zastosowań małoobszarowych wymienionych w dalszej części etykiety): 3.

Kapusta głowiasta biała. 

Czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń

Termin stosowania: Środek stosować od fazy początku tworzenia się główek nie później niż 3 dni przed zbiorem kapusty z pola.
Zalecana/maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha (lub 10 ml/100 m2).
Zalecana ilość wody: 300-700 l/ha (lub 3-7 l na 100 m2).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Rośliny ozdobne. 

Niecierpek (pod osłonami). 

Plamistość pierścieniowa

Zalecane/maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,1 % (100 ml środka w 100 litrach wody lub 1 ml środka w 1 litrze wody).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Goździk (pod osłonami). 

Fuzarioza naczyniowa

Zalecane/maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,1 % (100 ml środka w 100 I wody lub 1 ml środka w 1 I wody).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: 7 -14 dni.
Zalecana ilość cieczy użytkowej w uprawach roślin ozdobnych: 500-1000 l/ha (lub 5 10 l na 100 m2).
Ilość cieczy roboczej dostosować do wielkości i zagęszczenia roślin.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik

Rośliny rolnicze.

Rzepak jary. 

Czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, cylindrosporioza, sucha zgnilizna kapustnych

Zalecana/maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,4 l/ha.
Liczba zabiegów: 1.
Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów chorób. Opryskiwać od początku fazy kwitnienia do końca kwitnienia i opadania płatków kwiatowych (BBCH 61-67).
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Burak pastewny. 

Chwościk buraka, brunatna plamistość liści

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować od początku fazy gdy liście zakrywają 50% powierzchni gleby do końca fazy gdy korzeń osiąga wielkość wymaganą do zbioru (BBCH 35-49).
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Soja. 

Antraknoza, askochytoza, fuzariozy, septorioza – brązowa plamistość liści soi

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Termin stosowania: Opryskiwać od fazy rozwiniętego trójlistkowego liścia na drugim węźle do pełnej dojrzałości strąków (BBCH 1279).
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Bobik. 

Askochytoza bobiku, czekoladowa plamistość bobiku, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Termin stosowania: Opryskiwać od początku fazy kwitnienia do końca fazy kwitnienia i opadania płatków kwiatowych (BBCH 60-69).
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Łubin biały, żółty, wąskolistny. 

Antraknoza łubinu, askochytoza, więdnięcie fuzaryjne łubinu, mączniak prawdziwy motylkowatych, zgnilizna twardzikowa

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Termin stosowania: Opryskiwać od początku fazy rozwoju pędów bocznych do końca fazy kwitnienia (BBCH 21-69).
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Tytoń. 

Brunatna sucha plamistość liści tytoniu, zgnilizna podstawy łodyg, rizoktonioza tytoniu-sucha zgnilizna podstawy łodyg, zgnilizna twardzikowa.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Termin stosowania: Opryskiwać od fazy drugiego liścia do końca okresu dojrzewania owoców/nasion (BBCH 12-89).
Zalecana ilość wody: 200-750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Rośliny sadownicze.

Grusza. 

Rak drzew, zgorzel kory oraz inne choroby kory i drewna.

Zalecana/maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować bezpośrednio po wiosennym cięciu drzew i formowaniu koron lub po uszkodzeniu drzew w wyniku gradobicia.
Liczba zabiegów: 1.
Zalecana ilość wody: 500-900 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Gorzka zgnilizna

Zalecana/maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Liczba zabiegów: 1.
Termin stosowania: środek stosować od początku fazy kwitnienia (gdy jest otwartych około 10% kwiatów) do początku fazy dojrzewania, wybarwiania owoców na typowy dla danego gatunku kolor (BBCH 61-81). Zabieg wykonać bezpośrednio po wystąpieniu gradobicia lub na 2 tygodnie przed zbiorem owoców.
Liczba zabiegów: 1.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Brunatna zgnilizna drzew ziarnkowych

Zalecana/maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
Uwaga: W przypadku brunatnej zgnilizny drzew ziarnkowych środek Topsin M 500 SC ogranicza występowanie choroby.
Termin stosowania: środek stosować od początku fazy kwitnienia (gdy jest otwartych około 10% kwiatów) do początku fazy dojrzewania, wybarwiania owoców na typowy dla danego gatunku kolor (BBCH 61-81).
Liczba zabiegów: 1.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Śliwa. 

Dziurkowatość liści drzew pestkowych

Zalecana/maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Liczba zabiegów: 1.
Termin stosowania: środek stosować od początku fazy kwitnienia (gdy jest otwartych około 10% kwiatów) do początku fazy dojrzewania, wybarwiania owoców na typowy dla danego gatunku kolor (BBCH 61-81).
Zalecana ilość wody: 500-900 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem zastosowań wymienionych we wcześniejszej części etykiety): 1.

Wiśnia. 

Dziurkowatość liści drzew pestkowych, leukostomoza drzew pestkowych.

Zalecana/maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować od początku fazy kwitnienia (gdy jest otwartych około 10% kwiatów) do początku fazy dojrzewania, wybarwiania owoców na typowy dla danego gatunku kolor (BBCH 61-81).
Liczba zabiegów: 1.
Zalecana ilość wody: 500-900 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem zastosowań wymienionych we wcześniejszej części etykiety): 1.

Czereśnia. 

Dziurkowatość liści drzew pestkowych, leukostomoza drzew pestkowych, brunatna zgnilizna drzew pestkowych, drobna plamistość liści drzew pestkowych.

Zalecana/maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować od początku fazy kwitnienia (gdy jest otwartych około 10% kwiatów) do początku fazy dojrzewania, wybarwiania owoców na typowy dla danego gatunku kolor (BBCH 61-81).
Liczba zabiegów: 1.
Zalecana ilość wody: 500-900 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Brzoswkinia. 

Brunatna zgnilizna drzew pestkowych, mączniak prawdziwy brzoskwini, leukostomoza drzew pestkowych.

Zalecana/maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować od początku fazy kwitnienia (gdy jest otwartych około 10% kwiatów) do początku fazy dojrzewania, wybarwiania owoców na typowy dla danego gatunku kolor (BBCH 61-81).
Liczba zabiegów: 1.

Choroby kory i drewna

Zalecana/maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować bezpośrednio po wiosennym cięciu drzew i formowaniu koron lub po uszkodzeniu drzew w wyniku gradobicia.
Liczba zabiegów: 1.

Zalecana ilość wody: 500-900 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Morela. 

Brunatna zgnilizna drzew pestkowych, dziurkowatość liści drzew pestkowych, leukostomoza drzew pestkowych.

Zalecana/maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować od początku fazy kwitnienia (gdy jest otwartych około 10% kwiatów) do początku fazy dojrzewania, wybarwiania owoców na typowy dla danego gatunku kolor (BBCH 61-81).
Liczba zabiegów: 1.

Choroby kory i drewna

Zalecana/maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować bezpośrednio po wiosennym cięciu drzew i formowaniu koron lub po uszkodzeniu drzew w wyniku gradobicia.
Liczba zabiegów: 1.

Zalecana ilość wody: 500-900 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Winorośl. 

Szara pleśń, mączniak prawdziwy winorośli.

Zalecana/maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Termin stosowania: opryskiwać natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób od początku fazy kwitnienia do początku dojrzewania jagód (BBCH 61-81).
Liczba zabiegów: 1.
Zalecana ilość wody: 500-900 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Porzeczka czarna, czerwona, biała. 

Amerykański mączniak agrestu, biała plamistość liści porzeczki, opadzina liści porzeczki, szara pleśń.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Termin stosowania: Opryskiwać od fazy początku rozwoju kwiatostanu – pąki kwiatowe zamknięte w jasnobrązowych łuskach do końca fazy kwitnienia, wszystkie płatki opadły, przed rozwojem zawiązków owoców oraz po zbiorach (BBCH 51-69 i po 89).
Zalecana ilość wody w uprawie roślin: 500-900 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Agrest. 

Amerykański mączniak agrestu, opadzina liści porzeczki

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Termin stosowania: Opryskiwać od fazy początku rozwoju kwiatostanu – pąki kwiatowe zamknięte w jasnobrązowych łuskach do końca fazy kwitnienia, wszystkie płatki opadły, przed rozwojem zawiązków owoców oraz po zbiorach (BBCH 51-69 i po 89).
Zalecana ilość wody w uprawie roślin: 500-900 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Truskawka i poziomka. 

Mączniak prawdziwy truskawki, biała plamistość liści truskawki, szara pleśń.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Termin stosowania: Opryskiwać od fazy początku rozwoju kwiatostanu – na dnie rozety ukazują się pąki kwiatowe do pełni fazy kwitnienia, otwarte kwiaty drugiego i trzeciego rzędu, opadają pierwsze kwiaty, przed rozwojem zawiązków owoców oraz po zbiorach (BBCH 51-65 i po 89).
Zalecana ilość wody w uprawie roślin: 500-900 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Malina, jeżyna. 

Zamieranie pędów maliny, szara pleśń.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

Termin stosowania: Opryskiwać od fazy początku rozwoju kwiatostanu – pąki kwiatowe zamknięte do końca fazy kwitnienia, wszystkie płatki opadły, przed rozwojem zawiązków owoców (BBCH 51-69).
Zalecana ilość wody w uprawie roślin: 500-900 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Borówka amerykańska (wysoka). 

Szara pleśń, zgorzel pędów, zamieranie pędów, antraknoza borówki.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Termin stosowania: Opryskiwać od fazy początku rozwoju kwiatostanu – pąki kwiatowe zamknięte do końca fazy kwitnienia, wszystkie płatki opadły, przed rozwojem zawiązków owoców (BBCH 51-69).
Zalecana ilość wody w uprawie roślin: 500-900 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Rośliny warzywne.

Ogórek (pod osłonami). 

Zgnilizna twardzikowa, parch dyniowatych (brunatna plamistość roślin dyniowatych).

Zalecane/maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,15% (150 ml środka w 100 l wody).
Termin stosowania: opryskiwać natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób od początku fazy kwitnienia do końca fazy pełnej dojrzałości owoców (BBCH 61-89).
Liczba zabiegów: 1.
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 120-150 l/1000 m2 (lub 12-15 l/100 m2).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem zastosowań wymienionych we wcześniejszej części etykiety): 3.

Cukinia, oberżyna (pod osłonami). 

Antraknoza dyniowatych, zgnilizna twardzikowa, parch dyniowatych (brunatna plamistość roślin dyniowatych).

Zalecane/maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,15% (150 ml środka w 100 l wody).
Liczba zabiegów: 1.
Termin stosowania: opryskiwać natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób od początku fazy kwitnienia do końca fazy pełnej dojrzałości owoców (BBCH 61-89).
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 120-150 l/1000 m2 (lub 12-15 l/100 m2).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Pomidor (pod osłonami). 

Zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, mączniak prawdziwy, alternarioza pomidora, septorioza pomidora

Zalecane/maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,15% (150 ml środka w 100 I wody).
Liczba zabiegów: 1.
Termin stosowania: opryskiwać natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób od początku fazy kwitnienia do końca fazy pełnej dojrzałości owoców (BBCH 61-89).
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 120-150 l/1000 m2 (lub 12-15 l/100 m2).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem zastosowań wymienionych we wcześniejszej części etykiety): 3.

Papryka (pod osłonami). 

Werticilioza, szara pleśń, alternarioza papryki, zgnilizna twardzikowa

Zalecane/maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,15% (150 ml środka w 100 l wody).
Liczba zabiegów: 1.
Termin stosowania: Opryskiwać natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób od początku fazy kwitnienia do końca fazy pełnej dojrzałości owoców (BBCH 61-89).
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 120-150 l/1000 m2 (lub 12-15 l/100m2).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Burak ćwikłowy. 

Chwościk buraka, mączniak prawdziwy, rdza buraka, brunatna plamistość liści.

Zalecana/maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 l/ha.
Liczba zabiegów: 1.
Termin stosowania: środek stosować od początku fazy gdy liście zakrywają 50% powierzchni gleby do końca fazy gdy korzeń osiąga wielkość wymaganą do zbioru.
Zalecana ilość wody: 350-500 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Groch siewny (konserwowy) oraz cukrowy (polny). 

Askochytoza grochu, fuzaryjne więdnięcie grochu.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Termin stosowania: Opryskiwać od fazy początku rozwoju kwiatostanu do końca fazy dojrzewania strąków i nasion (BBCH 51-79).
Zalecana ilość wody: 600-800 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Bób. 

Askochytoza bobiku, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, czekoladowa plamistość bobiku, fuzaryjna zgorzel bobu, rdza bobu

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Termin stosowania: Opryskiwać od fazy początku rozwoju kwiatostanu do końca fazy kwitnienia (BBCH 51-69).
Zalecana ilość wody: 600-800 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Marchew. 

Alternarioza, szara pleśń, mączniak prawdziwy baldaszkowatych, zgnilizna twardzikowa.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 l/ha.
Termin stosowania: Opryskiwać od fazy trzeciego liścia do końca fazy, gdy korzeń osiąga wielkość typową do zbioru (BBCH 13-49).
Zalecana ilość wody: 600-800 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Pietruszka, pasternak. 

Alternarioza, mączniak prawdziwy baldaszkowatych, zgnilizna twardzikowa.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 l/ha.
Termin stosowania: Opryskiwać od fazy trzeciego liścia do końca fazy, gdy korzeń osiąga wielkość typową do zbioru (BBCH 13-49).
Zalecana ilość wody: 600-800 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Seler korzeniowy. 

Septorioza selera, chwościk selera, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 l/ha.
Termin stosowania: Opryskiwać od fazy trzeciego liścia do końca fazy, gdy korzeń osiąga wielkość typową do zbioru (BBCH 13-49).
Zalecana ilość wody: 600-800 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Kapusta czerwona głowiasta, włoska, brukselka. 

Czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Termin stosowania: Opryskiwać w fazie rozwoju główek z uwzględnieniem okresu karencji (BBCH 41-49).
Zalecana ilość wody: 300-700 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Cebula z siewu i dymki oraz czosnek. 

Szara pleśń cebuli (zgnilizna szyjki cebuli), fuzaryjne gnicie cebuli, alternarioza cebuli.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Termin stosowania: Opryskiwać od fazy rozwoju trzeciego liścia do końca fazy rozwoju części roślin przeznaczonych do zbioru z uwzględnieniem okresu karencji (BBCH 13-49).
Zalecana ilość wody: 300-700 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Pieczarka. 

Sucha zgnilizna, biała zgnilizna.

Maksymalne/zalecane stężenie: 0,3 % (300 ml środka w 100 litrach wody).
Termin stosowania: Środek stosować jednorazowo w 3 – 5 dni po nałożeniu okrywy.
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1,5 l/m2 podłoża.
Zalecane opryskiwanie: grubokropliste.
Liczba zabiegów: 1.

Rośliny ozdobne uprawiane w gruncie i pod osłonami.

Rośliny ozdobne uprawiane pod osłonami 

Abutilon (klonik, zaślaz), aksamitka, amarylis, anturium, aster, azalia, begonia, bieluń, bluszcz, celozja, chryzantema, cisus, cynia, cyklamen, dalia, difenbachia, dracena, fikus, filodendron, frezja, fuksja, gazania, geranium, gerbera, hibiskus (ketmia), kalanchoe, lilia, mieczyk, narcyz, niecierpek, palmy, paprocie, pelargonia, poinsecja, prymula, róża, skrętnik, szałwia, szeflera, skrzydłokwiat, surfinia, świerk, tulipan, wilczomlecz, werbena, zamiokulkas

Mączniaki prawdziwe, szara pleśń, plamistość liści kwiatów, fuzarioza naczyniowa, werticilioza, rak pędów róż, zgnilizna twardzikowa.

Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,15% (150 ml środka w 100 l wody).
Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,10-0,15% (100-150 ml środka w 100l wody).
Zalecana ilość wody w uprawie pod osłonami przy użyciu opryskiwaczy ręcznych: 3-10 1/100m2.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Rośliny ozdobne uprawiane pod osłonami i w gruncie. 

Żywotnik, cyprysy i jałowce oraz inne krzewy iglaste i liściaste

Obrączkowa plamistość pędów, plamistości liści kwiatów, rak pędów.

Termin stosowania: Opryskiwać niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej po pojawieniu się objawów chorób lub prewencyjnie wiosną, gdy temperatura wzrośnie do ok. 20°C.

Uprawa pod osłonami

Maksymalne/zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania w uprawach pod osłonami: 0,15% (150 ml środka w 100 l wody).
Zalecana ilość wody w uprawie roślin ozdobnych pod osłonami przy użyciu opryskiwaczy ręcznych: 3-10 l/100m2.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Uprawa w gruncie

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania w uprawach gruntowych: 1,5 l/ha.
Zalecana ilość wody w uprawie roślin ozdobnych w gruncie: 400-750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Rośliny szkółkarskie leśne, odnowienia, zalesienia oraz plantacje nasienne drzew leśnych.

Siewki leśnych gatunków drzew iglastych i liściastych. 

Zgorzel siewek

Termin stosowania: Stosować w przypadku pojawienia się choroby lub prewencyjnie.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,4 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 1000 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Siewki i sadzonki leśnych gatunków drzew iglastych i liściastych. 

Szara pleśń, rdze

Termin stosowania: Stosować w przypadku pojawienia się chorób lub prewencyjnie.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,4 l/ha.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Siewki i sadzonki leśnych gatunków drzew liściastych. 

Plamistości liści, werticilioza

Termin stosowania: Stosować w przypadku pojawienia się chorób lub prewencyjnie.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,4 l/ha.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Siewki leśnych gatunków drzew iglastych i liściastych. 

Wiosenna osutka sosny, wierzchołkowe zamieranie pędów, zgnilizna korzeniowa.

Stosować w przypadku pojawienia się chorób lub prewencyjnie.
Zalecana/maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,4 l/ha.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

 1. Środek zawiera substancję czynną tiofanat metylowy (fungicydy MBC, grupa FRAC 1). W celu zminimalizowania ryzyka uodparniania się zwalczanych populacji grzybów chorobotwórczych na ten fungicyd w przypadku konieczności powtórzenia zabiegu zaleca się zastosować środek, zawierający substancję czynną z innej grupy chemicznej, o odmiennym mechanizmie działania.
 2. W razie wystąpienia odporności grzybów chorobotwórczych przerwać stosowanie środka.
 3. Przed zastosowaniem środka na rośliny ozdobne i warzywne na każdej uprawianej po raz pierwszy odmianie wykonać próbny zabieg w celu sprawdzenia czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia roślin.
 4. Optymalna temperatura powietrza podczas zabiegu 10-20˚C. Minimalna i maksymalne zalecane temperatura podczas zabiegu to odpowiednio 5˚C i 25˚C.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taka informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.
Unikać wdychania mgły.
Dokładnie umyć skórę po użyciu środka.

W uprawie agrestu, borówki amerykańskiej (wysokiej), jabłoni, gruszy, jeżyny, maliny, moreli, porzeczki białej, czerwonej i czarnej, poziomki, śliwy, wiśni, czereśni, brzoskwini, moreli, winorośli: Nosić odpowiednią odzież ochronną (kombinezon ochronny) i odpowiednie rękawice ochronne.

W uprawie pod osłonami ogórka, pomidora, cukinii, oberżyny, papryki, roślin ozdobnych oraz w uprawie pieczarki: Nosić odpowiednią odzież ochronną (kombinezon ochronny) i odpowiednie rękawice ochronne oraz maskę oddechową typu P2.

W uprawie gruntowej bobiku, bobu, brukselki, buraka ćwikłowego i pastewnego, cebuli z siewu i dymki, czosnku, grochu siewnego i cukrowego, kapusty głowiastej białej i czerwonej, kapusty włoskiej, łubinu białego, żółtego i wąskolistnego, marchwi, pasternaku, pietruszki, selera korzeniowego, soi, tytoniu, żywotnika, cyprysów, jałowców i innych krzewów iglastych i liściastych oraz w leśnych szkółkach i odnowieniach naturalnych: Nosić odpowiednie rękawice ochronne.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych.

Zaleca się stosować środek poza okresami aktywności pszczół oraz innych owadów zapylających.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości:

 • 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo w uprawie bobiku, bobu, brukselki, buraka cukrowego, buraka ćwikłowego, buraka pastewnego, cebuli z siewu i dymki, czosnku, grochu siewnego i cukrowego, jęczmienia jarego, jęczmienia ozimego, kapusty głowiastej białej i czerwonej, kapusty włoskiej, łubinu białego, łubinu żółtego i łubinu wąskolistnego, marchwi, pasternaku, pietruszki, pszenicy jarej, pszenicy ozimej, pszenżyta jarego, pszenżyta ozimego, rzepaku jarego,rzepaku ozimego, selera korzeniowego, soi, truskawki i poziomki, żyta, roślin szkółkarskich leśnych, odnowieniach, zalesieniach oraz plantacjach nasiennych drzew leśnych, w uprawie pod osłonami ogórka, cukinii, oberżyny, pomidora i papryki w uprawianych w gruncie i pod osłonami, w roślinach ozdobnych.
 • 3 m od terenów nieużytkowanych rolniczo w uprawie agrestu, borówki amerykańskiej, brzoskwini, czereśni, gruszy, jabłoni, jeżyny, maliny, moreli, porzeczki białej, czerwonej i czarnej, śliwy, tytoniu, winorośli oraz wiśni.

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA:

Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji):

 • jęczmień jary, jęczmień ozimy, pszenica jara, pszenica ozima, pszenżyto ozime, winorośl, żyto: 35 dni;
 • marchew, pasternak, pietruszka: 28 dni;
 • agrest, bobik, borówka amerykańska, bób, brzoskwinia, burak cukrowy, burak ćwikłowy, burak pastewny, cebula z siewu i dymka, czereśnia, czosnek, groch siewny i cukrowy, grusza, jabłoń, jeżyna, łubin biały, żółty oraz wąskolistny, malina, morela, pieczarka, porzeczka biała, czerwona i czarna, poziomka, rzepak jary, rzepak ozimy, seler korzeniowy, soja, śliwa, truskawka, tytoń, wiśnia: 14 dni;
 • brukselka, cukinia, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, oberżyna, ogórek, papryka i pomidor uprawiane pod osłonami: 3 dni,
  rośliny ozdobne, rośliny szkółkarskie leśne, odnowieniach, zalesienia oraz plantacje nasienne drzew leśnych: nie dotyczy.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz): nie dotyczy.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO: nie dotyczy.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Przed użyciem środka silnie wstrząsnąć zawartością opakowania. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechaniczne wymieszać.

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Przed użyciem środka silnie wstrząsnąć zawartością opakowania. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechaniczne wymieszać.

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych, w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

 • po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe, lub,
 • unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub,
 • unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

 • w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
 • w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą.

Przechowywać pod zamknięciem.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

Okres ważności – 2 lata

Zalecenia dotyczące stosowania preparatu TOPSIN M 500 SC w mieszaninach

Topsin M ze względu na szereg korzystnych właściwości, jest powszechnie stosowany w praktyce jako idealny partner do mieszanin z innymi substancjami aktywnymi.

Poniższa baza zawiera najważniejsze zalecenia dotyczące możliwości stosowania Topsinu M w mieszankach. Zalecenia te zostały potwierdzone wynikami badań prowadzonych w upoważnionych jednostkach oraz praktyką rolniczą.
Zapraszamy do zapoznania się z zaleceniami i zastosowania ich we własnym gospodarstwie!

Nazwa rozwiązania: Topsin + MANGAN
Gatunek: pszenica ozima

Termin stosowania – faza BBCH BBCH 31
Termin stosowania – faza Strzelanie w źdźbło
Topsin – dawka l/ha 1,4
Partner (s.a.) mangan 500 g/l
Partner – dawka l/ha 0,7
Partner – nazwa preparatu MANTRAC (Mn 500 g/l) – nawóz manganowy firmy Sumi Agro
Wyniki doświadczeń UP Lublin 2009
Inne uwagi W handlu dostępny pakiet TOPSIN ZIELONY PAK (10 l Topsin M + 5 l Mantrac oraz naczynie miarowe gratis)
Wyniki doświadczeń Zobacz wykres

Nazwa rozwiązania: Topsin + AZOKSYSTROBINA
Gatunek: pszenica ozima

Termin stosowania – faza BBCH BBCH 31-39
Termin stosowania – faza Strzelanie w źdźbło
Topsin – dawka l/ha 0,7
Partner (s.a.) azoksystrobina 250 g/l
Partner – dawka l/ha 0,3
Partner – nazwa preparatu fungicyd zawierający AZOKSYSTROBINĘ w ilości 250 g/l
Wyniki doświadczeń Zobacz wykres

Nazwa rozwiązania: Topsin + PROQUINAZID
Gatunek: pszenica ozima

Termin stosowania – faza BBCH BBCH 31-39
Termin stosowania – faza Strzelanie w źdźbło
Topsin – dawka l/ha 1,0
Partner (s.a.) proquinazid 200 g/l
Partner – dawka l/ha 0,1
Partner – nazwa preparatu fungicyd zawierający PROQUINAZID w ilości 200 g/l
Wyniki doświadczeń Zobacz wykres

Nazwa rozwiązania: Topsin + PROCHLORAZ
Gatunek: pszenica ozima

Termin stosowania – faza BBCH BBCH 31
Termin stosowania – faza Strzelanie w źdźbło
Topsin – dawka l/ha 0,7
Partner (s.a.) prochloraz 450 g/l
Partner – dawka l/ha 0,7
Partner – nazwa preparatu fungicyd zawierający PROCHLORAZ w ilości 450 g/l
Wyniki doświadczeń  

Nazwa rozwiązania: Topsin + PROPIKONAZOL
Gatunek: pszenica ozima

Termin stosowania – faza BBCH BBCH 31
Termin stosowania – faza Strzelanie w źdźbło
Topsin – dawka l/ha 0,7-1,0
Partner (s.a.) propikonazol 250 g/l
Partner – dawka l/ha 0,5
Partner – nazwa preparatu fungicyd zawierający PROPIKONAZOL w ilości 250 g/l
Wyniki doświadczeń Zobacz wykres

Nazwa rozwiązania: Topsin + TEBUKONAZOL
Gatunek: pszenica ozima

Termin stosowania – faza BBCH BBCH 33-39
Termin stosowania – faza Strzelanie w źdźbło
Topsin – dawka l/ha 0,7
Partner (s.a.) tebukonazol 250 g/l
Partner – dawka l/ha 0,7
Partner – nazwa preparatu TOLEDO 250 EW
lub inny fungicyd zawierający TEBUKONAZOL w ilości 250 g/l
Wyniki doświadczeń Zobacz wykres

Nazwa rozwiązania: Topsin + CYFLUFENAMID
Gatunek: pszenica ozima

Termin stosowania – faza BBCH BBCH 49 – początek kłoszeniaBBCH 31-39 – Strzelanie w źdźbło
Topsin – dawka l/ha 1,0
Partner (s.a.) cyfufenamid 50 g/l
Partner – dawka l/ha 0,1-0,15
Partner – nazwa preparatu KENDO 50 EW,
MERCES 50 EW
Wyniki doświadczeń Zobacz wykres

Gatunek: pszenica jara

Termin stosowania – faza BBCH BBCH 39-59
Termin stosowania – faza Od fazy liścia flagowego do końca fazy kwitnienia
Topsin – dawka l/ha 1,0
Partner (s.a.) cyfufenamid 50 g/l
Partner – dawka l/ha 0,1
Partner – nazwa preparatu KENDO 50 EW,
MERCES 50 EW
Wyniki doświadczeń Standard 1 Standard 2

Gatunek: jęczmień ozimy

Termin stosowania – faza BBCH BBCH 31-59
Termin stosowania – faza Od początku strzelania w źdźbło do końca kwitnienia
Topsin – dawka l/ha 1,0
Partner (s.a.) cyfufenamid 50 g/l
Partner – dawka l/ha 0,1-0,15
Partner – nazwa preparatu KENDO 50 EW,
MERCES 50 EW
Wyniki doświadczeń Termin 1 Termin 2

Gatunek: jęczmień jary

Termin stosowania – faza BBCH BBCH 31-49
Termin stosowania – faza Od początku strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia
Topsin – dawka l/ha 1,0
Partner (s.a.) cyfufenamid 50 g/l
Partner – dawka l/ha 0,1
Partner – nazwa preparatu KENDO 50 EW,
MERCES 50 EW
Wyniki doświadczeń Zobacz wykres

Gatunek: żyto

Termin stosowania – faza BBCH BBCH 31-59
Termin stosowania – faza Od początku strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia
Topsin – dawka l/ha 1,0
Partner (s.a.) cyfufenamid 50 g/l
Partner – dawka l/ha 0,1-0,15
Partner – nazwa preparatu KENDO 50 EW,
MERCES 50 EW
Wyniki doświadczeń Termin 1 Termin 2

Nazwa rozwiązania: Topsin + PROPIKONAZOL
Gatunek: pszenica ozima

Termin stosowania – faza BBCH BBCH 49
Termin stosowania – faza Początek kłoszenia
Topsin – dawka l/ha 0,7-1,0
Partner (s.a.) propikonazol 250 g/l
Partner – dawka l/ha 0,5
Partner – nazwa preparatu fungicyd zawierający PROPIKONAZOL w ilości 250 g/l
Wyniki doświadczeń  

Nazwa rozwiązania: Topsin + TEBUKONAZOL
Gatunek: rzepak ozimy

Termin stosowania – faza BBCH BBCH 14-16 BBCH 65
Termin stosowania – faza Jesienne formowanie rozety Kwitnienie
Topsin – dawka l/ha 0,5 0,7
Partner (s.a.) tebukonazol 250 g/l
Partner – dawka l/ha 0,5 0,7
Partner – nazwa preparatu TOLEDO 250 EWlub inny fungicyd zawierający TEBUKONAZOL w ilości 250 g/l
Wyniki doświadczeń Zobacz wykres
Inne uwagi W handlu dostępny pakiet TOPSIN-TOLEDO PAK (5 l Topsin M + 5 l Toledo 250 EW GRATIS)

Topsin + PROPIKONAZOL
Gatunek: rzepak ozimy

Termin stosowania – faza BBCH BBCH 14-16 BBCH 65
Termin stosowania – faza Jesienne formowanie rozety Kwitnienie
Topsin – dawka l/ha 1,0 1,0
Partner (s.a.) propikonazol 250 g/l
Partner – dawka l/ha 0,5 0,5
Partner – nazwa preparatu Uwaga: aktualnie nie ma na rynku fungicydu zawierającego PROPIKONAZOL w ilości 250 g/l, który miałby rejestrację w rzepaku
Wyniki doświadczeń Zobacz wykres

Do pobrania