W wielu sadach jabłoniowych na terenie całej Polski obserwujemy wylęganie się larw przędziorka chmielowca i przędziorka owocowca z jaj zimowych. Większość plantacji jest obecnie w fazie różowego pąka kwiatowego. To najlepszy moment na wykonanie zabiegu przędziorkobójczego z zastosowaniem specjalistycznych akarycydów. Ważne aby zwalczać szkodniki już na początku sezonu, ponieważ latem gdy pojawiają się wszystkie stadia rozwojowe przędziorków walka z nimi jest znacznie utrudniona.

Nissorun Strong 250 SC solo lub z preparatem olejowym

Zalecamy, aby w tym wczesnym okresie wegetacji w fazie różowego pąka wykonać zabieg akarycydem Nissorun Strong 250 SC w dawce 0,4 l/ha. Ten działający kontaktowo i żołądkowo środek zwalcza wszystkie stadia rozwojowe, oprócz osobników dorosłych. Dlatego jest najbardziej odpowiednim preparatem do zwalczania szkodnika w aktualnej fazie rozwoju. Można również zastosować Nissorunu Strong 250 SC razem z preparatem olejowym w dawce 0,2 + 7,5 l/ha.

Nissorun Strong 250 SC + Ortus 0,5 EC

Nissorun Strong 250 SC, w dawce 0,4 l/ha stosuje się również w okresie wzrostu zawiązków owocowych w połączeniu ze środkiem Ortus 05 EC, w dawce 1,5 l/ha. Mieszanina zwalcza równocześnie wszystkie stadia rozwojowe, zarówno formy ruchome jak i jaja. Aplikując akarycyd należy opryskiwać całe rośliny – zwracając uwagę na dokładne pokrycie cieczą użytkową również dolnej strony liści.

Warto przypomnieć, że strategia efektywnego zwalczania przędziorków polega na:

  1. systematycznych lustracjach sadów, monitorowaniu obecności i liczebności szkodników
  2. wykonaniu zabiegów niezwłocznie po przekroczeniu przez te pajęczaki progu szkodliwości, przestrzegając rotacji aplikowanych substancji aktywnych i wybierając do kolejnych zabiegów produkty należące do różnych grup chemicznych
  3. odpowiednim doborze środka zwalczającego stadium lub stadia rozwojowe dominujące w danym czasie (specjalistyczny akarycyd)
  4. właściwej technice wykonywania zabiegów, w szczególności nie obniżania dawek, stosowania odpowiedniej ilości wody, wykonywania zabiegów przy odpowiedniej temperaturach i bezwietrznej pogodzie
  5. kontrolnej lustracji sadu po wykonaniu zabiegu w celu oceny skuteczności ochrony.