„Budujemy populację owadów zapylających”

Taki tytuł ma najnowsza akcja firmy Sumi Agro Poland, której celem jest edukowanie osób związanych z produkcją rolniczą i ogrodniczą na temat znaczenia owadów zapylających oraz sposobów zapewnienia im optymalnych warunków rozwoju. Korzyścią z bieżącej kampanii nie będzie jednak tylko sama edukacja. Pojawią się [...]

Insektycydy a bezpieczeństwo owadów zapylających

Jedną z kluczowych zasad ochrony roślin bezpiecznej dla pszczół jest stosowanie preparatów jak najmniej dla nich szkodliwych. Poniższe zestawienie porównuje insektycydy aktualnie stosowane w sadach pod względem różnych parametrów związanych z bezpieczeństwem dla pszczół i innych owadów zapylających. Dodatkowo oceniono również [...]

Jesienna odsłona akcji „Budujemy populację owadów zapylających®”

Tegoroczna edycja, prowadzonej przez Sumi Agro Poland, kampanii edukacyjnej „Budujemy populację owadów zapylających®” oscyluje wokół przekazywania wiedzy o pszczołach, ich znaczeniu i ochronie młodemu pokoleniu, uczniom szkół rolniczych, którzy w przyszłości prowadzić będą działania związane z kształtowaniem agrocenoz. [...]

Centrum murarkowe w Jasieńcu – lekcja edukacyjna

Sumi Agro Poland już 5 rok prowadzi kampanię edukacyjną „Budujemy populację owadów zapylających”. Celem akcji jest edukacja środowiska rolniczego i ogrodniczego w zakresie znaczenia owadów zapylających w produkcji roślinnej oraz roli zapylaczy w kształtowaniu plonu i zachowaniu bioróżnorodności ekosystemu. [...]

Sady potrzebują pszczół

Racjonalnie prowadzona ochrona roślin warunkuje nie tylko uzyskanie odpowiedniej ilości, wysokiej jakości plonu owoców, ale też jest bezpieczna dla owadów zapylających i organizmów pożytecznych, przyczynia się zatem do zachowania bioróżnorodności agrocenoz. Firma Sumi Agro Poland, swoimi działaniami wspiera sadowników w uzyskiwaniu jak [...]

Znaczenie i ochrona pszczół – zajęcia edukacyjne w szkole w Jasieńcu

W ramach kampanii edukacyjnej „Budujemy populację owadów zapylających®” firma Sumi Agro Poland wiele uwagi poświęca przekazywaniu wiedzy dotyczącej właściwej ochrony owadów zapylających w agrocenozach. Centra Murarkowe, powstałe w ramach akcji stanowią ośrodki, w których teoria łączy się z praktyką. Osoby odwiedzające te [...]

Zajęcia edukacyjne poświęcone murarce ogrodowej w szkole w Sichowie Dużym

Kampania „Budujemy populację owadów zapylających®” w tym sezonie została rozszerzona o nową grupę odbiorców, którą stanowią uczniowie szkół rolniczych. Firma Sumi Agro Poland realizując edukacyjny charakter V edycji akcji skupia się na przekazywaniu wiedzy młodemu pokoleniu rolników i ogrodników. [...]

Zaproszenie na zajęcia edukacyjne z Sumi Agro Poland

W ramach kampanii „Budujemy populację owadów zapylających®” Sumi Agro Poland zaprasza na zajęcia edukacyjne, które odbędą się 2 oraz 9 czerwca w szkołach rolniczych zlokalizowanych w Sichowie Dużym (woj. świętokrzyskie) oraz Jasieńcu (woj. mazowieckie). [...]

60 000 murarek od Sumi Agro Poland w 2017 roku

60 000 kokonów murarki ogrodowej w specjalnie przygotowanych do hodowli owada skrzyniach – przekazała w 2017 roku firma Sumi Agro Poland w ramach V edycji kampanii edukacyjnej „Budujemy populację owadów zapylających.” [...]

Centrum Murarkowe w sadzie produkcyjnym w Wichradzu

Zapraszamy do obejrzenia Centrum Murarkowego zlokalizowanego w sadzie produkcyjnym w Wichradzu. Producent owoców otrzymał od firmy Sumi Agro Poland gniazda i kokony murarki ogrodowej w ramach kampanii edukacyjnej „Budujemy populację owadów zapylających®” dla potrzeb zapylania upraw sadowniczych. W Wichradzu zastosowano też innowacyjne blokery [...]

Centrum Murarkowe w Szkole Rolniczej w Sandomierzu

Edukacyjne Centrum Murarkowe przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu przy ulicy Mokoszyńskiej 1 zostało uruchomione w ramach kampanii edukacyjnej „Budujemy populację owadów zapylających®”, którą Sumi Agro Poland prowadzi już od pięciu lat. Celem akcji jest zwrócenie uwagi [...]

Centrum Murarkowe w Szkole Rolniczej w Jasieńcu

Centrum Murarkowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu pełni funkcję ośrodka pokazowego, w którym można zdobyć informacje o hodowli, biologii i ochronie murarki ogrodowej, a także zobaczyć dziką pszczołę, główną „bohaterkę” akcji w działaniu. [...]

Centrum Murarkowe w Szkole Rolniczej w Sichowie Dużym

W Centrum Murarkowym na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sichowie Dużym znajdują się 89 skrzynie z gniazdami murarek. Dzięki temu uczniowie, ich rodzice, nauczyciele, osoby odwiedzające szkoły będą mogły zobaczyć jak żyją i pracują te dzikie pszczoły. Takie działanie [...]

Sadownicy hodują murarkę ogrodową

Sumi Agro Poland od 2013 roku prowadzi kampanię edukacyjną „Budujemy populację owadów zapylających”. Dotychczasowe działania firmy zaowocowały przekazaniem rolnikom i ogrodnikom ponad 5 500 małych gniazd, w których rozwijają się i żyją populacje murarki oraz prawie 200 skrzyń gniazdowych tego owada. Kampania zainicjowała [...]

Piknik Sadowniczy

3 czerwca br. w sadzie Arkadiusza Dębeckiego w Gośniewicach koło Warki odbył się Piknik Sadowniczy zorganizowany przez firmy Sumi Agro Poland oraz Agrosimex. [...]