Znaczenie zapylaczy

W naszej strefie klimatycznej blisko 90% roślin zapylanych jest przez owady.
Obecność zapylaczy w uprawach rolniczych stanowi gwarancję podwyższenia jakości i ilości plonów.
Ochrona owadów zapylających ma nie tylko wymiar ekologiczny, ale także ekonomiczny.