DLACZEGO WARTO HODOWAĆ MURARKĘ OGRODOWĄ?

  • Murarka to pszczoła nieagresywna, nieposiadająca żądła.
  • Bardzo szybko adaptuje się do nowych warunków siedliskowych.
  • Charakteryzuje się dużą dynamiką rozrodczą.
  • JEST ZNAKOMITYM OWADEM ZAPYLAJĄCYM, KTÓREGO PRACA WPŁYWA NA JAKOŚĆ I WIELKOŚĆ PLONU NASZYCH UPRAW!