Jak ustawić domek dla murarki ogrodowej?
Domek dla murarki ogrodowej powinien znajdować się w miejscu bezpiecznym dla owadów, przeznaczonym na ich siedlisko, w miejscu uprawy, którą mają zapylać lub w jej pobliżu. Konstrukcję należy umieścić w miejscu nasłonecznionym, zawietrznym. Bezwzględnie należy nie ustawiać gniazd w miejscach chłodnych i zawilgoconych. Domek umieścić można przywiązany do drzew lub na stojaku wcześniej do tego celu przygotowanym. Wysokość na jakiej znajduje się domek nie jest istotna. Natomiast istotne jest aby otwory wylotowe skierowane były na stronę południową, względnie południowo-wschodnią lub południowo-zachodnią.
Czy murarki ponownie mogą zasiedlać ten sam materiał gniazdowy (np. rurki z trzciny)?
Można prowadzić hodowlę murarki ogrodowej bez wyciągania kokonów z rurek gniazdowych. Wiosną kolejnego roku z kokonów pozostawionych w rurkach wygryzą się pszczoły, które na powrót będą mogły zasiedlić te same rurki gniazdowe. Jednakże aby zminimalizować śmiertelność pszczół, ograniczyć pasożyty i choroby przeprowadza się w lutym, marcu selekcję kokonów. W tym celu wyjmuje się je z rurek.
Dlaczego należy zniszczyć (spalić) resztki kokonów?
W odpowiednich warunkach temperaturowych samice murarki ogrodowej wygryzają się z kokonów w przeciągu 2 tygodni. Także z kokonów wychodzą pasożyty tego gatunku. Dlatego aby nie dopuścić do wylotu pasożytów należy zniszczyć resztki kokonów po masowym wylęgu samic murarki ogrodowej.
Ile należy dostawić rurek trzcinowych w kolejnym roku hodowli i czy wymienić rurki gniazdowe na nowe?
W pierwszym roku hodowli, zakładając, że struktura płci wynosi 1:1, a na każdą samicę przypadać powinny co najmniej 2 rurki gniazdowe. Dlatego rozpoczynając hodowlę z kokonów należy przygotować przynajmniej tyle rurek, ile posiadamy kokonów. Na wiosnę kolejnego roku należy pamiętać o przygotowaniu odpowiedniej liczby nowych rurek gniazdowych, których powinno być co najmniej 2 razy więcej niż w roku poprzednim. Ze względu na higienę w hodowli i walkę z pasożytami warto co roku przygotowywać nowy, świeży materiał gniazdowy i corocznie prowadzić selekcję kokonów.
Co to jest smółka i dlaczego wyjście z pudelka z kokonami jest zabrudzone?
Po wygryzieniu się z kokonów pszczoły wydalają wilgotną treść jelitową zwaną smółką, stąd zabrudzenie pudełka z kokonami.
Na czym polega selekcja kokonów?
Selekcję kokonów przeprowadza się pod koniec zimy (luty, marzec). W tym celu wyjmuje się je z trzcinowych łodyg. Oprzędy barwy ciemnokasztanowej, bez oznak zapleśnienia, o kształcie wydłużonego owalu, z wystającym białawym stożkiem na jednym biegunie świadczą o ich dobrej zdrowotności. Takie kokony przechowuje się w pojemnikach, w których możliwa jest wentylacja, i niewielkich ilościach ułatwiających przewiew. Wszystkie oprzędy spasożytowane, spleśniałe, źle wykształcone oraz resztki gniazd usuwa się i niszczy poprzez spalenie.
Jak zimować kokony murarki?
Jesienią można przenieść rurki gniazdowe do suchego i czystego pomieszczenia, w którym panuje temperatura zbliżona do tej panującej w środowisku naturalnym, lub zabezpieczone przed wilgocią pozostawić w miejscu ich stacjonowania.
Jak przygotować trzcinowe rurki gniazdowe dla murarki?
Rurki gniazdowe powinny mieć długość 18–20 cm i średnicę otworów 8 mm. W przypadku mniejszej średnicy otworów (5–6 mm) ze złożonych jaj wylęga się większa liczba samców, zaś w łodygach o średnicy otworów 6–7 mm uzyskuje się równowagę płci lub przeważają samice (7–8 mm). Nie warto zatem zakładać gniazd z węższych rurek, gdyż w krzyżowym zapylaniu roślin aktywny udział biorą jedynie samice. Rurki mogą być z jednej strony zakończone kolankiem, ponieważ murarki chętniej zajmują rurki zaślepione.
Czy murarka zawsze zasiedli przygotowane dla niej rurki gniazdowe?
Murarka ogrodowa jest owadem, który gnieździ się w spróchniałych drzewach, drewnianych ścianach, belkach, słupach lub konarach, pustych łodygach roślin, takich jak: trzcina, ostrożeń, barszcz, czasami w pustych gniazdach os i pszczół, rzadziej w szczelinach skał i murów. Naturalnie zajmuje więc przygotowane jej przez człowieka rurki gniazdowe, zwłaszcza gdy znajdują się one w miejscu lub w pobliżu wygryzających się pszczół. Dlatego rozpoczynając hodowlę murarki z kokonów, jeśli rurki gniazdowe znajdują się w bezpośredniej ich bliskości wygryzające się pszczoły na pewno je zasiedlą.
Czy gniazdo murarki można przenieść w inne miejsce?
W miesiącach jesienno-zimowych można bezpiecznie przenosić gniazda. Natomiast w czasie lotów pszczół, samice składają jaja, a po zakończonej reprodukcji w komórkach lęgowych rozwijają się intensywnie odżywiające się pokarmem białkowym (pyłkiem) larwy. W lecie snują one oprzędy i przepoczwarzają się. Dopiero jesienią pojawiają się w kokonach osobniki dorosłe, niezdolne jednak jeszcze do życia poza kokonami. W trakcie kiedy zachodzą procesy wzrostu i rozwoju poszczególnych stadiów należy unikać przenoszenia gniazd, ograniczając się tylko do najbardziej koniecznych zmian umiejscowienia gniazd, np. przed wykonaniem zabiegów chemicznej ochrony roślin.