Jak odróżnić murarkę ogrodową od pszczoły miodnej, a samicę murarki od samca tego gatunku?
W rozpoznawaniu gatunków i odróżnianiu osobników tego samego gatunku ale różnej płci należy kierować się ich morfologią, czyli wyglądem zewnętrznym. Murarka ogrodowa jest owadem, którego osobniki różnią się od siebie wielkością – samice mają przeciętną długość 10–12 mm i są większe od samców (8-10 mm). Z kolei długość ciała robotnicy pszczoły miodnej wynosi 12-15 mm, jest więc ona owadem większym niż murarka. Ponadto u samic murarki ogrodowej tułów i pierwsze 3 segmenty odwłoka są rdzawe lub rudoczerwone (stąd łacińska nazwa rufa), pozostałe segmenty i głowa – czarne. Na brzusznej stronie odwłoka samicy znajduje się szczoteczka brzuszna służąca do zbioru i przenoszenia pyłku. Tworzą ją żółtobrązowe, szczeciniaste włoski, ułożone w 4 lub 5 rzędów i skierowane ku tyłowi. Samiec ma brązowy odwłok z lekkim metalicznym połyskiem, tułów żółtawy lub rdzawy i charakterystyczny pęczek białych włosków na głowie (i nie posiada on szczoteczki do zbioru pyłku). Jeśli chodzi o robotnice pszczoły miodnej to mają one silnie owłosione całe ciało o różnej intensywności ubarwienia oskórka i włosków (od bardzo ciemnego – prawie czarnego – do pomarańczowoczerwonego i żółtego, które jest jednolite lub paskowane. Robotnice przynoszą pyłek na 3 parze odnóży w tzw. koszyczkach, pozbawione są więc brzusznej szczoteczki (funkcjonującej u murarki). Murarka ogrodowa charakteryzuje się także krótszym niż pszczoła miodna języczkiem.
Który owad jest bardziej wydajny w zapylaniu murarka czy trzmiel?
Brak jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Każdy z owadów zapylających w specyficzny sposób przystosowany jest do pełnienia swojej zapylającej funkcji, a wiele zależy także od gatunku i budowy kwiatu. Trzmiele są mniej wrażliwe na warunki atmosferyczne niż murarka ogrodowa, dłużej pracują w ciągu dnia, z kolei murarki pracują szybciej. Dlatego pracę owadów zapylających powinno rozpatrywać się nie pod kątem konkurencyjności gatunków, a raczej w kontekście ich wspólnego działania celem uzyskania lepiej zapylonych kwiatów oraz większego i lepszej jakości plonu.
Czy murarki wchodzą do uli pszczoły miodnej?
Wejścia do ula pszczoły miodnej pilnują robotnice zwane strażniczkami. Nie wpuszczają one do gniazda intruzów, nawet osobników tego samego gatunku z innych rodzin. Wyjątek stanowią zbieraczki w czasie intensywnego zbioru pokarmu, które przesiąknięte zapachem pyłku i nektaru, przynoszące pokarm mogą zostać wpuszczone do gniazda pszczelego. Zjawisko to nosi nazwę błądzenia i dotyczy osobników tego samego gatunku. Murarki nie wchodzą do uli pszczół, prawdopodobnie zostałyby one zażądlone przez strażniczki.