Czy murarka ogrodowa ma naturalnych wrogów w środowisku?
Murarka ogrodowa jest naszym rodzimym gatunkiem, występującym naturalnie na obszarze całego kraju. Ewolucja także w tym przypadku wykształciła wiele powiązań międzygatunkowych. Kolonie tego owada atakowane mogą być przez pasożyty, wśród których do najbardziej uciążliwych należą: złotolitka (Chrysis ignita), szmeronia (Stelis phaecpter), brzęczka (Melecta luctuosa), wysmuga (Sapyga quiquepunctata), drogosz (Antrax antrax), ścieska (Coelioxys rufescens). Także organizmem inwazyjnym dla murarki ogrodowej jest roztocz murarkowy (Chaetodactylus osmiae). Aby ograniczyć straty pszczół wskutek pasożytniczej i chorobotwórczej działalności innych organizmów należy prowadzić selekcję kokonów.