Kampania „Budujemy populacje owadów zapylających®” jest prowadzona od 5 lat. Jej celem jest edukacja środowiska rolniczego i ogrodniczego odnośnie znaczenia owadów zapylających w produkcji roślinnej, zapewnienia im optymalnych warunków rozwoju oraz ich roli w kształtowaniu plonu i zachowaniu bioróżnorodności ekosystemu.

W ramach akcji Sumi Agro Poland zachęca do samodzielnego prowadzenia hodowli dziko żyjącej pszczoły – murarki ogrodowej. Firma tworzy tzw. Centra Murarkowe, w których pokazuje jak wykorzystać murarkę w sadach produkcyjnych i na plantacjach kwitnących roślin rolniczych. Centra Murarkowe pełnią funkcję ośrodków pokazowych. Można w nich zapoznać się z hodowlą owada, zobaczyć jak pracuje na kwiatach i jakie efekty przynosi ta aktywność. W Centrach Murarkowych organizowane są także warsztaty i spotkania ze specjalistami, w trakcie których można uzyskać szczegółowe informacje o hodowli, biologii, zachowaniu i znaczeniu murarki ogrodowej.

Sumi Agro Poland od lat promuje zabiegi ochrony roślin bezpieczne dla owadów zapylających. Projekt „Budujemy populację owadów zapylających®” to drugi etap kampanii edukacyjnej „Ochrona roślin bezpieczna dla pszczół”, zainicjowanej w 2006 roku przez Sumi Agro Poland. Celem było promowanie prowadzenia ochrony roślin w taki sposób, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo dla owadów pożytecznych w środowisku naturalnym. Jedną z podstawowych zasad dobrej praktyki rolniczej jest odpowiedni dobór insektycydów i właściwe ich stosowanie. Jednym z niewielu preparatów owadobójczych dostępnych na rynku, który spełnia wszystkie wymogi w tym zakresie jest Mospilan 20 SP, środek wysoce skuteczny w zwalczaniu szkodników, a jednocześnie bezpieczny dla owadów zapylających, który może być stosowany także w czasie kwitnienia roślin uprawnych.