Lekcja edukacyjna w Szkole Rolniczej w Jasieńcu

Lekcja edukacyjna w Szkole Rolniczej w Sichowie Dużym

Szkolenia dla rolników – cykl kilkudziesięciu wykładów przeprowadzonych z pracownikami ISK w ODR

Szkolenia dla sprzedawców i dystrybutorów ś.o.r. – kurs dla osób mających wpływ na decyzję rolników dotyczącą wyboru insektycydu

Szkolenia dla młodzieży ze szkół rolniczych – cykl prelekcji wygłoszonych w średnich szkołach rolniczych na terenie całego kraju

Produkcja ulotek i plakatów informujących o kampanii – przekazanie materiałów promocyjnych dystrybutorom i sprzedawcom ś.o.r., stowarzyszeniom branżowym

Współpraca ze Związkiem Sadowników RP i Krajowym Zrzeszeniem Producentów Rzepaku.

Współorganizacja Ogólnopolskiej Konferencji Pszczelarskiej – marzec 2008r., rozpropagowanie idei kampanii wśród środowisk pszczelarskich, uczestnictwo w imprezach rolniczych i pszczelarskich.