Artykuły prasowe:

Budujemy populację owadów zapylających – edycja 2016
Dzikie owady zapylające wobec chemicznej ochrony roślin – Dr Dariusz Teper
Pamiętajmy o pszczołach – Dr inż. Joanna Klepacz-Baniak
Praca i efektywność owadów zapylających – Dr inż. Joanna Klepacz-Baniak
Prawie wszystko o owadach zapylających – rozmowa Joanny Klepacz-Baniak z Dariuszem Teperem
Pszczoła - murarka ogrodowa – Dr inż. Joanna Klepacz-Baniak
Pszczoła miodna owadem zapylającym – Dr Zbigniew Kołtowski
Rozsądna ochrona roślin nie powoduje syndromu ginięcia pszczelich rodzin – Paweł Węgorek, Joanna Zamojska
Stosowania środków ochrony roślin z zachowaniem bezpieczeństwa dla zapylaczy – Grzegorz Pruszyński
Trzmiele nie tylko pod osłonami – Dr inż. Joanna Klepacz-Baniak
Zatrucia pszczół - straty nie tylko dla pszczelarstwa – Dr Piotr Skubida
Zwabić murarkę do sadu – Dr Joanna Klepacz-Baniak