W sezonie wegetacyjnym najczęściej istnieje potrzeba wykonania co najmniej 2 lub 3 zabiegów zwalczających roztocze w sadach. Doradcy Sumi Agro Poland przypominają o konieczności prowadzenia dokładnych lustracji w sadzie, żeby móc w odpowiednim czasie wykonać zabieg zwalczający przędziorki i pordzewiacze.

Druga faza zagrożenia przędziorkami i szpecielami (od końca maja do sierpnia) jest szczególnie niebezpieczna, ponieważ:

 • późną wiosną i latem panują wyjątkowo korzystne warunki do rozwoju przędziorków i tworzenia bardzo dużych populacji szkodnika, które mogą być szczególnie groźne dla plantacji,
 • w fazach po kwitnieniu walka z przędziorkami jest znacznie trudniejsza ze względu na:
 • liczebność populacji
 • równoczesne występowanie wszystkich stadiów rozwojowych szkodnika i wymaga zazwyczaj wykonania wielu zabiegów.

Problem ten dotyczy zwłaszcza sadowników, którzy pominęli lub spóźnili się z zabiegiem przędziorkobójczym przed kwitnieniem lub tuż po kwitnieniu.

Od fazy tworzenia zawiązków owoców roztocze uszkadzają nie tylko liście, ale mogą również niszczyć zawiązki owoców i młode owoce, na których pojawia się charakterystyczne ordzawienie skórki. Takie owoce nie będą nadawały się do obrotu handlowego. Z kolei defekty liści mają bezpośredni wpływ na obniżenie intensywności procesu fotosyntezy, od której zależy nie tylko wielkość i jakość plonu, ale także większa odporność roślin na niską temperaturę zimą i tym samy lepszy start w kolejnym sezonie wegetacji.

Na przełomie maja i czerwca aż do sierpnia w sadach mogą pojawić się:

 • jaja letnie, larwy i formy dorosłe przędziorka owocowca
 • jaja letnie, larwy i formy dorosłe przędziorka chmielowca
 • wszystkie stadia rozwojowe szpecieli.

Do zwalczania wszystkich stadiów rozwojowych przędziorków i szpecieli w drugiej fazie zagrożenia szkodnikami, doradcy Sumi Agro polecają mieszaninę: Nissorun Strong 250 SC w dawce 0,4 l/ha + Ortus 05 SC 1,5 l/ha.

PAMIĘTAJ!

 1. Do wykonania zabiegu przędziorkobójczego starannie dobierz preparat, który będzie w stanie zwalczyć stadia rozwojowe szkodnika dominujące w danym czasie.
 2. Nie czekaj aż będzie za późno – wykonaj zabieg tuż po przekroczeniu progów zagrożenia szkodnikami, nie dopuść do drastycznego wzrostu ich liczebności.
 3. Późną wiosną i wczesnym latem nie wykonuj zabiegu przędziorkobójczego gdy jest gorąco i sucho, czyli gdy temperatura powietrza przekracza 25°C, a wilgotność względna powietrza jest poniżej 50%.
 4. W trudnych warunkach pogodowych panujących latem stosuj środek zwilżający np. Slippa.
 5. Na koniec – na bieżąco kontroluj skuteczność ochrony przędziorkobójczej.
 6. Jeśli pojawi się potrzeba powtórzenia zabiegu, wybierz preparat zawierający substancję czynną z innej grupy chemicznej.
 7. Do ochrony sadu zawsze wybieraj środki, które nie zniszczą drapieżnych roztoczy z rodziny dobroczynkowatych (Phytoseiidae), Twoich naturalnych sprzymierzeńców w zwalczaniu przędziorków.