fbpx

Zboże

Fungicydy w uprawach zbożowych

Fezan Plus 226 SC

pik-zboze

Środek grzybobójczy

Skuteczny fungicyd stosowany zapobiegawczo oraz interwencyjnie w uprawach pszenicy ozimej w celu jej ochrony przed chorobami grzybowymi. Wykorzystuje się go do zwalczania septoriozy paskowanej liści, mączniaka prawdziwego zbóż i traw, rdzy brunatnej, rdzy żółtej oraz brunatnej plamistości liści. Środek znajduje również zastosowanie przy zwalczaniu fuzariozy kłosów oraz czerni kłosów. Na roślinie działa układowo. Substancjami czynnymi środka są chlorotalonil oraz tebukonazol.
więcej informacji »

Fezan Plus 226 SC

Dostępne opakowania:
5 l

 

Fossa 633 EC

pik-zboze

Środek grzybobójczy

Preparat stosowany zapobiegawczo oraz interwencyjnie w celu zapewnienia ochrony uprawom pszenicy ozimej przed septoriozą paskowaną liści pszenicy oraz mączniakiem prawdziwym zbóż i traw. Na roślinie działa powierzchniowo, wgłębnie oraz układowo. Substancjami czynnymi środka są fenpropidyna oraz prochloraz. Fungicyd stosuje się zapobiegawczo lub bezpośrednio po zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby na roślinach dwa razy w sezonie w fazie BBCH 30-39 oraz 40-59.
więcej informacji »

Fossa 633 EC logo

Dostępne opakowania:
5 l

Kendo 50 EW

pik-zbozepik-sadypik-ozdobne

Środek grzybobójczy

Przeznaczony do stosowania zapobiegawczego oraz interwencyjnego w celu zapewnienia ochrony pszenicy jarej i ozimej oraz jęczmienia jarego przed mączniakiem prawdziwym. Na roślinach wykazuje działanie układowe. Substancją czynną środka jest cyflufenamid. Stosowanie fungicydu w uprawach pszenicy oraz jęczmienia w znacznym stopniu zmniejsza również ryzyko wystąpienia innych groźnych chorób grzybowych, m.in. septoriozy liści i plew oraz plamistości siatkowatej jęczmienia.

 więcej informacji »

Kendo 50 EW opakowanie

Dostępne opakowania:
0,5 ; 1 l

 

Toledo Extra 430 SC

pik-zbozepik-rzepak

Środek grzybobójczy

Stosowany zapobiegawczo oraz interwencyjnie w uprawach m.in. pszenicy ozimej i jęczmienia jarego w celu zapewnienia ochrony przed chorobami grzybowymi. Fungicyd stosuje się zapobiegawczo lub po wystąpieniu objawów choroby. Dodatkową zaletą środka w przypadku stosowania jesienią jest również poprawa zimotrwałości roślin dzięki pobudzeniu do rozwoju systemu korzeniowego oraz zahamowanie wzrostu nadziemnych części zbóż. Substancją czynną środka jest tebukonazol.
więcej informacji »

Toledo Extra 430 SC opakowanie

Dostępne opakowania:
5 l; 10 l

 

Topsin M 500 SC

pik-zbozepik-rzepakpik-burakpik-sady pik-warzywa pik-ozdobne

Środek grzybobójczy

Polecany do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego oraz wyniszczającego m.in. w uprawach zbóż (pszenica jara i ozima, jęczmień jary i ozimy, pszenżyto jare i żyto) w celu zapewnienia im skutecznej ochrony przed chorobami grzybowymi. To koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą. Substancją czynną fungicydu jest tiofanat etylowy (związek z grupy benzimidiazoli). Na rośliny Topsin M 500 SC działa systemicznie, powodując zaburzenia rozwojowe patogenów.

 więcej informacji »

Topsin M 500 SC

Dostępne opakowania: 0,5 l; 1 l; 5 l; 10 l

 

Yamato 303 SE

pik-burakpik-rzepakpik-burakpik-warzywapik-ozdobne

Środek grzybobójczy

Preparat o szerokim spektrum działania, który w uprawach zbóż (pszenicy jarej i ozimej, jęczmienia jarego i ozimego oraz żyta) stosuje się zapobiegawczo, interwencyjnie oraz wyniszczająco w celu zapewnienia ochrony tych upraw przed chorobami grzybowymi. To fungicyd w formie zawiesinoemulsji, w skład której wchodzą dwie substancje czynne: tiofanat metylu (dzięki któremu może być stosowany również w niskich temperaturach) oraz tetrakonazol (z grupy triazoli). Na roślinach działa systemicznie.

 więcej informacji »

Yamato 303 SE opakowanie

Dostępne opakowania:
1 l; 5 l; 20 l; 200 l;

 

Herbicydy w uprawach zbożowych

 

Trustee Hi-Aktiv SL

pik-zbozepik-rzepakpik-sady

Środek chwastobójczy

To preparat o szerokim spektrum działania, przeznaczony do walki chwastami jednoliściennymi i dwuliściennymi (jednorocznymi, jak i wieloletnimi) oraz z perzem. Stosuje się go m.in. przed zbiorem pszenicy ozimej oraz jęczmienia ozimego i po zbiorach roślin uprawnych. Substancję czynną środka stanowi glifosat w postaci soli izopropyloaminowej. Na chwasty działa systemicznie, początkowo powodując ich żółkniecie i więdnięcie, a po ok. 3 tygodniach ich całkowite zamieranie.

 więcej informacji »

Trustee Hi-Aktiv SL

Dostępne opakowania:
1 l; 5 l; 20 l

 

Hudson 200 EC

pik-zboze

Środek chwastobójczy

w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do wiosennego zwalczania chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej i jęczmieniu ozimym.
Środek Hudson 200 EC stosować przy użyciu opryskiwaczy polowych.

 więcej informacji »

Hudson 200 EC opakowanie

Dostępne opakowania:
1 l; 5 l

 

Insektycydy w uprawach zbożowych

Inazuma 130 WG

pik-zboze

Środek owadobójczy

Preparat stosowany do zwalczania szkodników o aparacie gryzącym lub ssącym. W uprawie pszenicy ozimej przeznaczony jest do zwalczania mszyc. Stosuje się go po pojawieniu się pierwszych szkodników w okresie jesiennym w fazach BBCH 13-19. Na roślinach wykazuje działanie powierzchniowe, wgłębne oraz systemiczne. Substancjami czynnymi insektycydu są acetamipryd oraz lambda-cyhalotryna. W sezonie wegetacyjnym stosuje się maksymalnie jeden zabieg przy użyciu tego środka.

więcej informacji »

Inazuma 130 WG opakowanie

Dostępne opakowania:
1 kg; 5 kg

 

Nawozy donasienne

Teprosyn Cereale

pik-zboze

Nawóz donasienny

Jest nawozem stosowanym w celu zapewnienia uprawom zbożowym lepszego rozwoju systemu korzeniowego. Do niewątpliwych zalet nawozu zaliczyć można również zapewnienie większego pobierania oraz wykorzystania przez rośliny składników odżywczych oraz znacznej poprawy kondycji zbóż ozimych, dzięki czemu zwiększa się ich zdolność do przezimowania przy niesprzyjających warunkach. Nawóz zawiera w składzie ważne pierwiastki -azot, pięciotlenek fosforu, miedź, mangan oraz cynk.

 więcej informacji »

Teprosyn (Mn 500 g/l)

pik-rzepakpik-zbozepik-kukurydzapik-warzywa

Nawóz donasienny

To doskonały manganowy nawóz, który stosuje się w celu poprawy wzrostu i rozwoju systemu korzeniowego zbóż ozimych oraz zwiększenia pobierania i wykorzystania przez nie składników pokarmowych znajdujących się w glebie. Nawóz Teprosyn wpływa również korzystnie na kondycję zbóż ozimych, zapewniając im tym samym znacznie lepsze przezimowanie w niesprzyjających warunkach atmosferycznych występujących w zimie oraz na przedwiośniu. Stosuje się go w dawce 3l/tonę nasion.

 więcej informacji »

Teprosyn (Mn 500 g/l)

Dostępne opakowania:
5 l; 25 l

 

Nawozy specjalistyczne

Bortrac (B 150 g/l)

pik-sadypik-truskawkapik-warzywapik-rzepakpik-burakpik-ziemniakipik-kukurydzapik-zboze

Nawóz formułowany

Jest nawozem, który stosuje się nalistnie lub doglebowo w celu zapobiegania niedoborom boru w uprawie zbóż. Zadaniem nawozu jest również poprawa wielkości oraz jakości plonów. Nawóz zawiera w 1 l 150 g boru w formie boroetanolaminy, dzięki czemu znacznie szybciej się wchłania, przemieszcza oraz przyswaja przez rośliny. Jest doskonałym środkiem stosowanym również w sytuacji, kiedy warunki glebowe ograniczają dostępność boru dla roślin. Likwiduje wówczas niedobory boru.

więcej informacji »

Bortrac (B 150 g/l)

Dostępne opakowania:
10 l; 25 l

Hydromag (MgO 500 g/l)

pik-ziemniakipik-zbozepik-burakpik-rzepakpik-sadypik-warzywa

Nawóz formułowany

To nawóz będący zawiesiną wodorotlenku magnezu, który zalecany jest do stosowania w celu zapobiegania mogącym wystąpić niedoborom magnezu oraz poprawie jakości i wielkości plonów zbóż jarych i ozimych. W zbożach stosuje się go już od fazy drugiego liścia właściwego do fazy, kiedy widoczne jest pierwsze kolanko (skala BBCH 12-31). Przy znacznych niedoborach magnezu nawóz stosuje się ponownie po upływie 10-14 dni. Zabieg można wykonać również w fazie BBCH 39-69.

 więcej informacji »

Hydromag (MgO 500 g/l)

Dostępne opakowania:
10 l

Mantrac (Mn 500 g/l)

pik-burakpik-rzepakpik-kukurydzapik-zbozepik-sadypik-warzywapik-ziemniaki

Nawóz formułowany

Jest nawozem manganowym, który stosuje się uprawach zbóż w celu zapobiegania niedoborom manganu, będącego dla nich ważnym mikroelementem oraz dla poprawy wielkości i jakości plonów. To nawóz formułowany przeznaczony do stosowania nalistnego. W uprawie zbóż stosuje się go od fazy 2 liści do fazy widocznego pierwszego kolanka (BBCH 12-31), zwykle w okresie pełni krzewienia. W momencie wystąpienia znacznych niedoborów manganu zaleca się ponowne wykonanie zabiegu po ok. 10-14 dniach.

 więcej informacji »

Mantrac (Mn 500 g/l)

Dostępne opakowania:
5 l

Zintrac (Zn 700 g/l)

pik-sadypik-ziemniakipik-zbozepik-kukurydza

Nawóz formułowany

Jest nalistnym nawozem formułowanym cynku w zawiesinie, którego głównym zadaniem jest zapobieganie niedoborom cynku w zbożach – pierwiastka, który odpowiada za prawidłowy wzrost i rozwój roślin, bierze udział w wielu procesach fizjologicznych i zwiększa odporność pszenicy na zgorzel podstawy źdźbła. Celem stosowania nawozu jest również poprawa wielkości i jakości plonów zbóż. Stosuje się go w fazie BBCH 12-31. Przy większych niedoborach cynku zabieg należy wykonać ponownie po ok. 10-14 dniach.

więcej informacji »

Zintrac (Zn 700 g/l)

Dostępne opakowania:
5 l

 

Środki pomocnicze

Slippa

pik-sadypik-truskawkapik-warzywapik-rzepakpik-zbozepik-burakpik-ziemniakipik-kukurydza

Preparat zwilżający

Jest preparatem zwilżającym, który stosuje się razem z innymi środkami ochrony roślin m.in. w uprawie zbóż w celu zapewnienia lepszego pokrycia opryskiwanych powierzchni w momencie, kiedy dodatek środka jest wymagany zgodnie z treścią etykiety śor. Zapewnia również dotarcie cieczy roboczej do miejsc, które są trudno dostępne dla opryskiwaczy, np. spodniej strony liści, zwiniętych liści oraz miejsc, które zostały osłonięte oprzędami. Preparat zawiera tlenek polialkilenowy modyfikowany heptametylotrisiloksanem.

 więcej informacji »

Toil

Dostępne opakowania:
0,25 l; 1 l; 5 l

Toil

pik-burakpik-kukurydzapik-zbozepik-ziemniaki

Preparat zwilżająco-przyczepny

To środek w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, który przeznaczony jest do stosowania łącznie z innymi środkami ochrony roślin wykorzystywanymi w uprawie zbóż, jeśli dodatek jest wymagany zgodnie z treścią etykiety danego środka ochrony roślin. Stosuje się go w uprawach polowych przede wszystkim ze środkami grzybobójczymi oraz chwastobójczymi. Preparat zawiera estry metylowe kwasów tłuszczowych pochodzenia rzepakowego. Stosuje się go w dawce 1,0 l/ha.

 więcej informacji »

Toil

Dostępne opakowania:
5 l

Biostymulatory

Shigeki

pik-rzepakpik-ziemniakipik-warzywapik-sadypik-truskawka

Stymulator rozwoju roślin

To polecany stymulator wzrostu zbóż zawierający ekstrakt z alg morskich Ascophyllum nodosumi mikroelementy (bor, molibden, miedź, żelazo, mangan i cynk). Jego zadaniem jest stymulacja metabolizmu zbóż. Przyczynia się do znacznie lepszego rozwoju systemu korzeniowego zbóż oraz zwiększa ich odporność na stresy abiotyczne (wysokie temperatury, grad i stres związany z zabiegami ochrony). W uprawie zbóż stosuje się go wiosną od fazy krzewienia aż do fazy pełni kłoszenia w liczbie zabiegów od 1 do 3.

więcej informacji »

Shigeki

Dostępne opakowania:
5 l