Parch jabłoni zaliczany jest do najgroźniejszych chorób występujących w sadach jabłoniowych. Jego zwalczanie wymaga stosowania chemicznych środków ochrony roślin. Jak wykazują najnowsze badania1 mieszanina poszczególnych preparatów fungicydowych zwiększa skuteczność w walce z infekcją grzybową.

Na czym polega szkodliwość parcha jabłoni?

Parch jabłoni jest najczęściej spotykaną i jednocześnie najgroźniejszą chorobą grzybową jabłoni wywoływaną przez grzyb Venturia inaequalis. Poraża zarówno liście i owoce, jak również ogonki liściowe, części kwiatu, szypułki owoców oraz młode pędy. Objawami choroby są ciemnooliwkowe plamy, które pojawiają się na górnej stronie liści, a także na owocach. Choroba skutkuje osłabieniem drzew oraz spadkiem plonowania. Owoce, które uległy porażeniu znacznie gorzej się przechowują, a często w ogóle nie nadają się do przechowywania. Zwalczanie parcha jabłoni jest zatem koniecznością zwłaszcza w sadach wielkotowarowych.

uszkodzenia po gradobiciu

Uszkodzenia po gradobiciu mogą stanowić furtkę dla chorób

Choroby drewna i kory jabłoni

Do innych groźnych chorób, które mogą wystąpić w sadach jabłoniowych należą również rak drzew owocowych oraz zgorzel kory jabłoni. Wywołują je patogeny Nectria galligenaPezicula. Do infekcji dochodzi najczęściej przez otwarte rany na drewnie w czasie wilgotnej pogody. Ryzyko wystąpienia infekcji wzrasta szczególnie jesienią po zbiorach oraz zimą i wczesną wiosną.

Wczesnowiosenna ochrona fungicydowa jabłoni

Coraz częstsze łagodne zimy sprzyjają przetrwaniu grzyba Venturia inaequalis. Już na początku każdego sezonu wegetacyjnego duże znaczenie ma odpowiednie zabezpieczenie jabłoni przed możliwością pojawienia się infekcji pierwotnych. Bardzo ważne jest również zabezpieczenie ran, będących naturalnymi wrotami infekcji patogenów grzybowych.

W walce z parchem jabłoni

Obecność nawet nielicznych plam na liściach wpływa na wzrost i owocowanie jabłoni.

Zwalczanie parcha jabłoni wymaga właściwego doboru fungicydów. Wybór odpowiedniego preparatu do zwalczania parcha jest zależny zarówno od przebiegu pogody, jak również od bieżącej sytuacji w sadzie.  Skuteczność zabiegu można podnieść stosując  funigicyd kontaktowy zwalczający parcha (Delan 700 WG lub Miedzian 50 WP) w mieszaninie ze środkiem Topsin M 500 SC. Stosując taką mieszaninę uzyskuje się dodatkową korzyść w postaci zabezpieczenia ran powstałych w okresie zimowym, które mogą być wrotami infekcji dla patogenów.

Wyższa skuteczność preparatów parchowych w połączeniu z Topsin M 500 SC

topsinW 2017 roku w Belsku Dużym firma STAPHYT przeprowadziła doświadczenie, w którym oceniano skuteczność zabiegów wczesnowiosennych zwalczających parcha jabłoni oraz choroby drewna i kory. Porównywano skuteczność mieszaniny środka grzybobójczego Topsin M 500 SC z fungicydami kontaktowymi Delan 700 WG oraz Miedzian 50 WP ze skutecznością w/w fungicydów parchowych stosowanych samodzielnie. Wyniki badań wykazały, że zarówno mieszanina Topsin M 500 SC z fungicydem Delan 700 WG, jak również mieszanina Topsin M 500 SC ze środkiem Miedzian 50 WP wykazuje wyższą skuteczność  niż fungicydy parchowe stosowane samodzielnie. Zwalczanie parcha jabłoni z wykorzystaniem mieszanin ze środkiem Topsin może okazać się o wiele skuteczniejszą metodą walki z chorobą.

1 Więcej o badaniach można przeczytać tu.