Kontakt

SUMI AGRO POLAND SP. Z O.O.

ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
tel.: 22 637 32 37, fax: 22 637 32 38
e-mail: biuro@sumiagro.pl
www.sumiagro.pl

Redaktor naczelny: Urszula Filipecka

Opracowanie materiałów na zlecenie wydawcy:
PLANTPRESS SP. Z O.O.
ul. J. Lea 114a, 30-133 Kraków