Herbicydy

Środki chwastobójcze

Środki chwastobójcze

Herbicydy są powszechnie stosowane w uprawach rolniczych. Używanie środków chwastobójczych pozwala na uzyskiwanie wysokich plonów i tym samym podnosi rentowność upraw.

Dlaczego warto korzystać ze środków chwastobójczych?

Zwalczanie chwastów w uprawach polowych jest jednym z kluczowych zabiegów agrotechnicznych. Niezależnie od tego, czy mówimy o odchwaszczaniu kukurydzy, zbóż, rzepaku czy upraw warzywnych, powinniśmy pamiętać, że bez wsparcia herbicydów rośliny nie poradzą sobie w konkurencji z chwastami. Stosowanie herbicydów pozwala im wygrać w tej nierównej walce.

Środki chwastobójcze w naszej ofercie

Nasza oferta obejmuje szerokie portfolio środków ochrony roślin zwalczających chwasty jedno- i dwuliścienne w uprawach kukurydzy, zbóż jarych i ozimych, rzepaku oraz cebuli. Wśród oferowanych przez nas herbicydów znajdziesz środki doglebowe i nalistne, wykorzystujące różne mechanizmy działania. Herbicydy mogą działać układowo lub kontaktowo. Niektóre środki chwastobójcze mogą być pobierane zarówno przez liście, jak i korzenie chwastów, co podnosi skuteczność zabiegu herbicydowego i pozwala zabezpieczyć plantacje przed zachwaszczeniem wtórnym.

Herbicydy na kukurydzę

Kukurydza jest rośliną, która wyjątkowo źle znosi towarzystwo chwastów. Specyfika uprawy kukurydzy, a w szczególności duży rozstaw rzędów i relatywnie długi czas potrzebny kukurydzy do zakrycia międzyrzędzi sprawia, że chwasty mają dogodne warunki do rozwoju.

Konieczność konkurowania o wodę, składniki odżywcze i światło może być przyczyną znacznego uszczuplenia plonu. Dlatego na plantacjach kukurydzy niezwykle ważne jest prowadzenie skutecznej ochrony herbicydowej.

Stosowanie herbicydów przedwschodowo pozwala stworzyć młodym roślinom dogodne warunki do rozwoju już od samego początku. Niemniej herbicydy stosowane w kukurydzy nalistnie także są niezbędnym orężem w walce z chwastami. Wybór optymalnej technologii ochrony herbicydowej wymaga bowiem uwzględnienia zarówno skali zachwaszczenia, jak i warunków pogodowych w trakcie wykonywania zabiegu.

Dlatego odchwaszczanie środkami doglebowymi i nalistnymi doskonale się uzupełnia i pozwala na dostosowanie strategii ochrony herbicydowej kukurydzy do warunków panujących na plantacji.

Nasza oferta herbicydów na kukurydzę jest bardzo bogata, pozwala więc na wybranie maksymalnie efektywnego rozwiązania. Innowacyjne środki chwastobójcze, jakie oferujemy, łączą w sobie substancje czynne z różnych grup, o różnych mechanizmach działania co jest gwarancja niezwykle wysokiej skuteczności w zwalczaniu chwastów w kukurydzy.

Herbicydy – zboża

Zwalczanie chwastów w zbożach to zadanie niełatwe ze względu na dużą presję roślin niepożądanych. Wynika ona głównie z olbrzymiego udziału zbóż w ogólnej strukturze zasiewów. Dlatego potrzebne są herbicydy selektywne, które pozwolą efektywnie kontrolować zachwaszczenie.

Zbożowe herbicydy na chwasty dwuliścienne z naszej oferty charakteryzuje szerokie spektrum zwalczanych chwastów i elastyczność terminu aplikacji. Stosowanie herbicydów zbożowych od Sumi Agro daje szybkie efekty i pomaga w osiąganiu wysokich plonów.

Środki na chwasty w rzepaku

W uprawie rzepaku zwalczanie chwastów możemy wykonać przedwschodowo lub powschodowo. Bardzo dobre efekty pozwalają osiągnąć substancje chwastobójcze łączące działanie doglebowe i nalistne. Stosowanie herbicydów działających dwutorowo to nie tylko skuteczność oprysków chwastobójczych, ale także uelastycznienie terminu przeprowadzenia zabiegu. Jesienne herbicydy na rzepak z naszej oferty bazują na niezwykle skutecznych mechanizmach działania, dlatego efektywnie wspierają plantatorów rzepaku w osiąganiu wysokich plonów.

Herbicydy totalne

Preparaty chwastobójcze to nie tylko herbicydy selektywne. W wielu okolicznościach najlepsze efekty pozwala osiągnąć stosowanie herbicydów totalnych. Zastosowanie środka nieselektywnego będzie nieocenionym wsparciem przy likwidacji ugorów, czy przedsiewnym zwalczaniu uciążliwych chwastów w uprawach polowych. Herbicydy totalne doskonale sprawdzają się w sadach jabłoniowych oraz przy desykacji rzepaku i zbóż.

Kiedy stosować herbicydy?

Na tak postawione pytanie, co zrozumiałe nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi, ponieważ wszystko zależy od środka, uprawy i warunków panujących na polu. Spróbujmy jednak wymienić kilka generalnych zasad. Z pewnością możemy do nich zaliczyć regułę, że łatwiejsze i skuteczniejsze jest zwalczanie chwastów we wczesnych fazach rozwojowych.

Jednak musimy do tej informacji dodać dwa zastrzeżenia. Otóż w przypadku stosowania herbicydów nalistnych nie należy się zanadto spieszyć, by chwasty zdążyły wzejść. Daje to szansę wyeliminowania w jednym zabiegu chwastów wschodzących w różnych terminach. Druga kwestia to zapisy w etykiecie, które informują o fazie rozwojowej rośliny uprawnej, w jakiej użycie środka chwastobójczego jest bezpieczne.

Jak stosować herbicydy?

Można by taki problem skwitować stwierdzeniem, że zgodnie z zapisami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin. W zasadzie odpowiedź taka jest poprawna, tyle że niekompletna. Oczywiście zagadnienie takie jest niezwykle szerokie. Możemy jednak pokusić się o zarysowanie pewnych reguł. Pamiętajmy o integrowanej ochronie roślin, która daje pierwszeństwo niechemicznym metodom ochrony upraw. W praktyce i na takim poziomie ogólności możemy mówić o ograniczaniu presji chwastów poprzez stosowanie prawidłowego płodozmianu i wykonywaniu adekwatnych zabiegów uprawowych.

Walka z zachwaszczeniem przy użyciu herbicydów jest niezbędna do prawidłowego rozwoju roślin uprawnych i co za tym idzie wysokości plonu. Jednak aby była efektywna, pamiętajmy o stosowaniu herbicydów w warunkach, w których mają szanse na uzyskanie maksymalnej skuteczności. W przypadku zabiegów doglebowych kluczowa jest oczywiście wilgotność gleby. Z kolei przy zabiegach nalistnych musimy pamiętać o odpowiednich temperaturach. Przed przygotowaniem opryskiwacza do pracy, warto także sprawdzić prognozę opadów, aby deszcz padający krótko po zabiegu nie obniżył jego skuteczności.

Herbicydy selektywne – przegląd informacji

Selektywne środki chwastobójcze pozwalają na chemiczne eliminowanie z upraw gatunków roślin niepożądanych przy jednoczesnym umożliwieniu wzrostu rozwoju roślin uprawnych. Właśnie ze względu na konieczność zachowania wybiórczości, herbicydy przeznaczone są do konkretnych upraw.

Herbicydy jesienne

Wszystkie herbicydy przechodzą proces rejestracji, który poprzedzają badania. Dzięki nim określany jest termin, w którym środek może zostać użyty. Termin ten jest wyrażony w oparciu o fazę rozwoju rośliny uprawnej. Skala BBCH zazwyczaj jednoznacznie pozycjonuje herbicyd jako jesienny lub wiosenny. Warto jednak zwrócić uwagę, że wcześnie siane zboża ozime mogą w sprzyjających warunkach jeszcze przed nastaniem zimy osiągnąć fazy rozwojowe kojarzone z wiosną.

Herbicydy wiosenne

Herbicydy wiosenne to z oczywistych względów wszelkie środki chwastobójcze stosowane w uprawie kukurydzy i innych roślinach jarych. W przypadku ozimin sprawa nie jest już tak oczywista. Choć zawsze zalecane jest zwalczanie chwastów w jak najwcześniejszych terminach, to czasami uniemożliwiają to warunki pogodowe. Niezależnie od tego, czy wykonujemy wiosenny zabieg herbicydowy jako podstawowy, czy uzupełniający, zawsze sprawdzajmy zapisy dotyczące terminu użycia, jaki wskazano w etykiecie produktu.

Oprysk na chwasty o działaniu doglebowym

Herbicydy doglebowe cieszą się zasłużoną opinią środków bardzo skutecznych w walce z zachwaszczeniem. Jednak aby zapewnić oczekiwany efekt, potrzebują dogodnych warunków podczas aplikacji, a termin wykonania zabiegu nie pozostawia dużego pola manewru. Niemniej środki te są chętnie stosowane, a w niektórych wypadkach wręcz trudne do zastąpienia. Eliminując chwasty przed wschodami, zapewniają bowiem najlepsze warunki do rozwoju młodych roślin.

Oprysk na chwasty o działaniu dolistnym

Herbicydy dolistne stosowane są zarówno jako uzupełnienie zabiegu doglebowego, jak i jako samodzielne technologie ochrony herbicydowej. Z uwagi na różnorodność terminów zwalczania chwastów jest to bardzo liczna grupa środków ochrony roślin.

Środki chwastobójcze na chwasty jednoliścienne

Herbicydy przeznaczone do zwalczania chwastów jednoliściennych pozwalają na wyeliminowanie z upraw między innymi miotły zbożowej, chwastnicy jednostronnej, samosiewów zbóż, perzu, wyczyńca czy wiechliny.

Środki chwastobójcze na chwasty dwuliścienne

Chwasty dwuliścienne powszechnie występują we wszystkich uprawach rolniczych i ogrodniczych. Ich zwalczanie jest kluczowe dla maksymalizacji plonowania. Ze względu na niezwykle długą listę gatunków, a także na niejednorodność ich występowania, przed zastosowaniem herbicydu warto poznać skład botaniczny chwastów na danym stanowisku i dobrać środek chwastobójczy adekwatny do ustaleń.

Herbicydy działające kontaktowo

Kontaktowe środki chwastobójcze, zgodnie z nazwą, niszczą te części roślin niepożądanych, które mają kontakt z cieczą opryskową. Ich zaletą jest szybki efekt zabiegu.

Herbicydy działające układowo

Herbicydy działające układowo lub inaczej mówiąc systemicznie, są asymilowane przez tkanki chwastów i zaburzając procesy życiowe w roślinie, doprowadzają do zahamowania jej wzrostu a finalnie do obumarcia. Z reguły na efekt działania trzeba poczekać nieco dłużej niż w wypadku herbicydów kontaktowych, jednak środki te odznaczają się wysoką skutecznością.

Herbicydy, a bezpieczeństwo stosowania

Stosowanie herbicydów zawsze jest czynnikiem stresogennym dla roślin uprawnych, niemniej przestrzegając reguł określonych w etykiecie produktu, możemy być pewni bezpieczeństwa roślin. Warto także zwrócić uwagę na własne bezpieczeństwo podczas przygotowywania cieczy roboczej, wykonywania zabiegu oraz mycia maszyny. Środki ochrony roślin mogą być bowiem w różnym stopniu niebezpieczne dla ludzkiego organizmu. Zagrożenia i sposoby działania w wypadku wystąpienia nieodpowiedniego kontaktu z substancjami chemicznymi zawartymi w środkach ochrony roślin również znajdziemy w etykietach produktów.

Gdzie kupić herbicydy Sumi Agro?

Herbicydy Sumi Agro dostępne są u naszych dystrybutorów i szerokiej sieci sklepów rolniczych. W celu skonsultowania sposobu użycia chwastobójczych środków ochrony roślin lub doboru herbicydów można kontaktować się z naszymi partnerami handlowymi lub bezpośrednio z naszymi przedstawicielami regionalnymi.

Źródła:

  • https://agro.icm.edu.pl/agro/element/bwmeta1.element.agro-5e62203f-4f45-4b66-a9d2-8203ee96ef36
  • https://pta.up.poznan.pl/pdf/2009/FA%2026(2)%202009%20Adamczewski.pdf
  • https://agro.icm.edu.pl/agro/element/bwmeta1.element.dl-catalog-c6989b9c-3aec-4864-b22e-cf9ed9b7d497
  • https://agro.icm.edu.pl/agro/element/bwmeta1.element.agro-0b860d44-c3bc-4a4d-9e7f-beeec7cb3649
  • https://www.researchgate.net/publication/259077224_Fazy_rozwojowe_roslin_a_racjonalne_zwalczanie_chwastowGROWTH_STAGE_OF_WEEDS_AND_CROPS_IN_RELATION_TO_RATIONAL_WEED_CONTROL
  • http://ssa.ptg.sggw.pl/files/artykuly/1986_37/1986_tom_37_nr_1/tom_37_nr_1_129-138.pdf
  • https://agro.icm.edu.pl/agro/element/bwmeta1.element.agro-6088cc8b-4283-4322-8f08-58d8c26ec1c2
  • http://www.progress.plantprotection.pl/download.php?ma_id=1188
  • http://sj.wne.sggw.pl/pdf/PRS_2012_T12(27)_n1_s138.pdf
  • https://pdfs.semanticscholar.org/1d4e/233f687f4b453300d13beb3576f31b7d2975.pdf

Szanujemy Państwa prywatność

Sumi Agro Poland sp. z o.o. przetwarza dane osobowe gromadzone w Internecie, w tym zbierane dzięki plikom cookie i podobnym technologiom. Dane te gromadzimy aby ulepszać nasz serwis (na podstawie analiz i statystyk dotyczących korzystania przez Państwa z serwisu) oraz dostarczać Państwu nasze reklamy dopasowane do Państwa zainteresowań (m.in. na podstawie tego, co przeglądają Państwo w naszym serwisie) i mierzyć skuteczność reklam.

Informacje zebrane przez niektóre cookies, m.in. o korzystaniu przez Państwa z naszego serwisu i o tym, co Państwa w nim zainteresowało, trafiają do naszych partnerów, którzy dostarczają usługi reklamowe, analizy i statystyki.

Klikając „Akceptuję i przechodzę do serwisu” wyrażają Państwo zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez Sumi Agro Poland sp. z o.o. danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do zainteresowań i mierzenia ich skuteczności) i pozostałych, szczegółowo opisanych Ustawieniach zaawansowanych oraz w Polityce prywatności.

Zgoda jest dobrowolna i w każdej chwili mogą ją Państwo wycofać ze skutkiem na przyszłość, zmieniając ustawienia zgód.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Państwa danych oraz przysługujących w związku z tym uprawnień znajdują się w Polityce prywatności.

Ustawienia zaawansowane
Akceptuję i przechodzę do serwisu

Czym są cookies

Cookies to pliki tekstowe zapisywane w pamięci przeglądarki przez serwisy internetowe. Są one powszechnie używane do obsługi różnych funkcji w serwisach internetowych. Pozwalają np. zapamiętać ustawienia i pozyskiwać różne informacje na temat przeglądarki, urządzenia (np. komputera) i użytkownika (np. śledzenie interakcji z serwisem). Cookies zwykle zawierają unikatowy numer (identyfikator), który pozwala je odróżnić.

Cookies nie służą nam do zbierania informacji, które bezpośrednio identyfikują konkretną osobę (takich jak imię i nazwisko).

Niektóre cookies są konieczne do funkcjonowania naszego serwisu. Inne (np. cookies reklamowe) są opcjonalne, a ich użycie wymaga Państwa zgody.

Jak długo działają cookies

Każdy plik cookies ma swój okres aktywności, po upływie którego wygasa, chyba że wcześniej go Państwo usuną. Okres aktywności zależy od funkcji danego pliku cookie. Niektóre cookies są aktywne tylko przez czas Państwa wizyty w serwisie, a inne dłużej (np. kilka godzin, dni, miesięcy). Informacje z plików cookie przechowujemy przez 24 miesiące.

Wstecz

Ustawienia zaawansowane

Poniżej znajdą Państwo informację o różnych celach, dla których używamy cookies, a także mogą Państwo udzielić i cofnąć zgody. W każdym czasie można zmienić te ustawienia, w tym wycofać zgodę (nie będzie to jednak mieć wpływu na legalność działań podjętych w czasie, gdy zgoda obowiązywała). Mogą też Państwo skorzystać z ustawień przeglądarki (np. blokować lub usuwać cookies) zgodnie z opcjami udostępnionymi przez producenta przeglądarki.

Cookies niezbędne

Te cookies są konieczne do prawidłowego działania naszego serwisu. Obsługują one podstawowe funkcje i służą do zapewnienia bezpieczeństwa. Użycie tych cookies nie wymaga Państwa zgody i są one domyślnie zapisywane na Państwa urządzeniu. Są one aktywne przez czas wizyty w serwisie lub nieco dłużej. Te pliki można zablokować za pomocą ustawień przeglądarki, ale w takim przypadku serwis może nie działać prawidłowo.

Cookies analityczne

Chcemy analizować, w jaki sposób korzystają Państwo z naszego serwisu. Dzięki temu możemy tworzyć raporty i statystyki, które pomagają nam ulepszać nasz serwis. W tym celu korzystamy z narzędzia Google Analytics, a niektóre informacje zebrane przez cookies trafiają do firmy Google. Pliki cookie zbierają informacje w sposób, który nie pozwala na bezpośrednią identyfikację osób. Okres aktywności tych cookies wynosi do 2 lat. Google Analytics to narzędzie dostarczane przez firmę Google LLC z USA. Google przetwarza informacje dla nas na podstawie Państwa zgody. W celach analitycznych możemy stosować także narzędzie HotJar, dostarczane przez Hotjar Limited, Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian's STJ 3141, Malta. Również Hotjar przetwarza informacje dla nas na podstawie Państwa zgody.

Cookies analityczne nie zbierają informacji, które pozwalają na bezpośrednią identyfikację użytkownika. Zbierane informacje dotyczą m in. urządzenia użytkownika, przeglądarki i tego, w jaki sposób użytkownik korzysta z naszego serwisu (np. z jakiej strony odwiedza serwis, które strony przegląda i jak długo, czy już wcześniej był w naszym serwisie).

Cookies reklamowe

Chcemy dostarczać Państwu nasze reklamy dopasowane do Państwa zainteresowań oraz mierzyć skuteczność naszych reklam. W tym celu używamy różnych cookies. Niektóre z nich śledzą Państwa aktywność w naszym serwisie (np. artykuły, które Państwo przeglądają), gromadzą różne informacje i przekazują je do naszych partnerów reklamowych. Dzięki temu na innych stronach internetowych mogą Państwo zobaczyć nasze reklamy dopasowane do Państwa zainteresowań. Nasi partnerzy reklamowi stosują swoje cookies i wykorzystują je zgodnie z własnymi politykami prywatności (np. żeby dopasować reklamę i wyświetlić ją na obsługiwanych przez tych partnerów stronach). Okres aktywności tych cookies wynosi do 2 lat. Cookies reklamowe nie zbierają informacji, które służą do bezpośredniej identyfikacji użytkownika.

Wstecz
Zapisz
Włącz wszystko i przejdź do serwisu