Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa politykę firmy Sumi Agro Poland w zakresie przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika, w tym za pomocą plików cookies, a także zbierania i przetwarzania danych osobowych służących do realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

Definicje

 1. Administrator – SUMI AGRO POLAND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-203), ul. Bonifraterska 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy — XII Wydział Gospodarczy KRS 0000026416, NIP: 526-10-02-176, Regon: 010728745.
 2. Dane osobowe – informacje identyfikujące lub umożliwiające zidentyfikowanie osoby fizycznej, na przykład imię, nazwisko, adres e-mail lub adres pocztowy, informacje o profilu działalności (rodzaj uprawy), wybieranych produktach.
 3. Cookies – dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta z Serwisu.
 4. Serwis – strona internetowa lub aplikacja, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działająca w domenach pl.
 5. Kanały cyfrowe – łącznie Serwis i profile marki Sumi Agro Poland w mediach społecznościowych, w szczególności w portalach Facebook i You Tube,
 6. Urządzenie –urządzenie elektroniczne, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 7. Użytkownik –osoba korzystająca z Serwisu lub z innych Kanałów cyfrowych Administratora.

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna zgoda Użytkownika na to przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W przypadku skorzystania z Użytkownika z formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie, dane zebrane za pomocą takiego formularza lub podczas późniejszego kontaktu z Administratorem, mogą być wykorzystywane:

 • do skontaktowania się z Użytkownikiem zgodnie z wyrażonym żądaniem, w tym także w celu przedstawienia Użytkownikowi żądanych informacji handlowych o informacji o produktach oferowanych przez Administratora, jak również opracowania i przedstawienia oferty dotyczącej wybranych przez Użytkownika produktów – na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • w innych celach marketingowych Administratora, niezależnych od celów wymienionych powyżej – na podstawie wyrażonej przez Użytkownika odrębnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • w celu obsługi Kanałów cyfrowych Administratora w mediach społecznościowych i wchodzenia w interakcje z użytkownikami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • w celach wynikających z obowiązków ciążących na Administratorze z mocy prawa, w szczególności w celu rozpatrzenia zgłaszanych roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO).  

W przypadku formularzy dostępnych w Serwisie podanie danych osobowych zawsze jest dobrowolne, przy czym niepodanie danych oznaczonych jako wymagane uniemożliwi realizację celów, dla których formularz został udostępniony. 

Jeżeli chodzi o wykrywanie botów i nadużyć oraz pomiary statystyczne i udoskonalenie usługi, dane (pochodzące z plików cookie) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes administratora). Uzasadnionym interesem administratora jest dopasowanie treści w Serwisie do potrzeb Użytkownika, zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług, a także ich ciągłe udoskonalanie.

 1. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Przekazane przez Użytkownika dane osobowe są poufne i podlegają ochronie. W żadnym wypadku nie sprzedajemy i nie będziemy sprzedawali zebranych danych podmiotom trzecim.

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić niezbędne środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych w celu ochrony ich przed przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Zarówno proces gromadzenia danych, jak i przechowywania, zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.

Jeśli wynika to z zakresu wyrażonej zgody, dane osobowe Użytkowników mogą zostać przekazane partnerom handlowym Administratora – dystrybutorom produktów oferowanych przez Administratora, w związku z opracowywaniem i przedstawieniem informacji handlowej albo oferty na żądanie Użytkownika. Wówczas dystrybutor stanie się odrębnym od Sumi Agro Poland  administratorem danych osobowych Użytkownika. Dane osobowe Użytkowników będą przekazywane tylko dystrybutorom wskazanym przez Użytkownika lub prowadzącym działalność w jego okolicy.     

Odbiorcami danych osobowych Użytkowników mogą być też podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, np. dostawcy zewnętrznych systemów wspierających działalność Administratora, usługodawcy z zakresu IT, agencje marketingowe (tzw. procesorzy) – w takim przypadku zawarta jest z tymi podmiotami umowa zapewniająca bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizowania przez Administratora celów, w jakich zostały zebrane, jednak nie dłużej niż:

 • do czasu wycofania przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku przetwarzania odbywającego się na podstawie zgody,
 • do czasu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, jeśli takie prawo mu w danym przypadku przysługuje, a dane są przetwarzane na podstawie innej niż zgoda,
 • do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jeśli takie mogą się pojawić.

Dane osobowe Użytkowników nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji istotnie wpływających na Użytkownika. 

Dane Użytkowników mogą być jednak profilowane w ramach strony internetowej i technologii śledzących, co pomaga w lepszym spersonalizowaniu treści kierowanych do danego Użytkownika. Informacje te nie są jednak powiązane z danymi osobowymi użytkownika podawanymi np. w formularzach kontaktowych. Profilowanie, o którym mowa, nie powinno mieć żadnego wpływu na sytuację prawną Użytkownika, a może jedynie pomóc w lepszym dopasowaniu treści i kierowanych reklam do zainteresowań Użytkownika. 

Każdy Użytkownik ma prawo wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania, jeśli miałoby ono negatywny wpływ na prawa i obowiązki Użytkownika.

Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług, w związku z czym dane Użytkowników mogą być w niektórych przypadkach przekazywane do USA w celu ich przechowywania na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo – Facebook, Google). Szczegółowe informacje dostępne są w treści polityki prywatności każdego z dostawców tych usług, dostępnych na ich stronach internetowych:

Google LLC: https://policies.google.com/privacy?hl=pl  

Facebook Ireland Ltd.: https://www.facebook.com/privacy/explanation  

III. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych oraz prawo żądania sprostowania danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do usunięcia danych, o ile wskazują na to przepisy RODO,
 • jeśli dane są przetwarzane na innej podstawie niż zgoda Użytkownika, Użytkownik może wnieść do Administratora sprzeciw wobec przetwarzania jego danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją tego Użytkownika, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego – w każdym czasie, bez podawania przyczyny,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – jeśli dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z przepisami.

Jeżeli dane Użytkownika są przetwarzane na podstawie zgody Użytkownik:

 • ma prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • ma prawo do przenoszenia danych osobowych, o ile wynika to z przepisów RODO.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych: biuro@sumiagro.pl.

Cookies

Cookies to pliki tekstowe zapisywane w pamięci przeglądarki przez serwisy internetowe. Są one powszechnie używane do obsługi różnych funkcji w serwisach internetowych. Pozwalają np. zapamiętać ustawienia i pozyskiwać różne informacje na temat przeglądarki, urządzenia (np. komputera) i użytkownika (np. śledzenie interakcji z serwisem). Cookies zwykle zawierają unikatowy numer (identyfikator), który pozwala je odróżnić. 

Cookies nie służą nam do zbierania informacji, które bezpośrednio identyfikują konkretną osobę (takich jak imię i nazwisko). 

Niektóre cookies są konieczne do funkcjonowania naszego serwisu. Inne (np. cookies reklamowe) są opcjonalne, a ich użycie wymaga Państwa zgody. 

Jak długo działają cookies?

Każdy plik cookies ma swój okres aktywności, po upływie którego wygasa, chyba że wcześniej go Państwo usuną. Okres aktywności zależy od funkcji danego pliku cookie. Niektóre cookies są aktywne tylko przez czas Państwa wizyty w serwisie, a inne dłużej (np. kilka godzin, dni, miesięcy). Informacje z plików cookie przechowujemy przez 24 miesiące.  

Administrator przetwarza dane Użytkowników gromadzone dzięki plikom cookie i podobnym technologiom. Dane te przetwarzamy aby ulepszać ofertę naszych Kanałów cyfrowych – na podstawie analiz i statystyk dotyczących korzystania przez Państwa z tych Kanałów, oraz dostarczać Państwu nasze reklamy dopasowane do Państwa zainteresowań (m.in. na podstawie tego, co przeglądają Państwo w naszych Kanałach cyfrowych) i mierzyć skuteczność reklam. 

Informacje zebrane przez niektóre cookies, m.in. o korzystaniu przez Państwa z naszego serwisu i o tym, co Państwa w nim zainteresowało, trafiają do naszych partnerów, którzy dostarczają usługi reklamowe, analizy i statystyki (w szczególności Hotjar, Google Analytics).   

Korzystanie z technologii takich jak cookies i przetwarzanie danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do zainteresowań i mierzenia ich skuteczności) i pozostałych, szczegółowo opisanych poniżej, jest uzależnione od wyrażenia przez Użytkowników stosownej zgody. 

Zgoda jest dobrowolna i w każdej chwili mogą ją Państwo wycofać ze skutkiem na przyszłość, zmieniając ustawienia zgód. Mogą też Państwo skorzystać z ustawień przeglądarki (np. blokować lub usuwać cookies) zgodnie opcjami udostępnionymi przez producenta przeglądarki. 

Poniżej znajdą Państwo informację o różnych celach, dla których używamy cookies. 

Cookies niezbędne

Te cookies są konieczne do prawidłowego działania naszego serwisu. Obsługują one podstawowe funkcje i służą do zapewnienia bezpieczeństwa. Użycie tych cookies nie wymaga Państwa zgody i są one domyślnie zapisywane na Państwa urządzeniu. Są one aktywne przez czas wizyty w serwisie lub nieco dłużej. Te pliki można zablokować za pomocą ustawień przeglądarki, ale w takim przypadku serwis może nie działać prawidłowo. 

Cookies analityczne

Chcemy analizować, w jaki sposób korzystają Państwo z naszego serwisu. Dzięki temu możemy tworzyć raporty i statystyki, które pomagają nam ulepszać nasz serwis. W tym celu korzystamy z narzędzia Google Analytics, a niektóre informacje zebrane przez cookies trafiają do firmy Google. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę.

Pliki cookie zbierają informacje w sposób, który nie pozwala na bezpośrednią identyfikację osób. Okres aktywności tych cookies wynosi do 2 lata. Google Analytics to narzędzie dostarczane przez firmę Google LLC z USA. Google przetwarza informacje dla nas na podstawie Państwa zgody. 

Zalecamy zapoznanie się ze szczegółami związanymi z użyciem narzędzia Google Analytics: https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=pl&ref_topic=1008008.

W celach analitycznych możemy stosować także narzędzie Hotjar, dostarczane przez Hotjar Limited, Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian’s STJ 3141, Malta. Również Hotjar przetwarza informacje dla nas na podstawie Państwa zgody. 

Hotjar to narzędzie pozwalające nam lepiej zrozumieć potrzeby i zainteresowania Użytkowników, np. ile czasu spędzają na poszczególnych podstronach Serwisu, które linki klikają, co Użytkownikom się podoba, a co nie itp. Poznanie tych informacji pozwala nam na budowanie i rozwój Serwisu zgodnie z oczekiwaniami jego Użytkowników. Hotjar wykorzystuje pliki cookie i inne podobne technologie do zbierania informacji o zachowaniu Użytkowników i ich urządzeniach (adres IP – przetwarzany podczas sesji i przechowywany w formie niepozwalającej na identyfikację, rozmiar ekranu, typ urządzenia, informacje o przeglądarce, lokalizacja – tylko państwo, i język wyświetlania strony). Hotjar przechowuje wszystkie te informacje w formie spseudonimizowanego profilu użytkownika. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć pod linkiem: https://help.hotjar.com/hc/en-us/sections/360007966773-Privacy.    

Cookies analityczne nie zbierają informacji, które pozwalają na bezpośrednią identyfikację użytkownika. Zbierane informacje dotyczą m in. urządzenia użytkownika, przeglądarki i tego, w jaki sposób użytkownik korzysta z naszego serwisu (np. z jakiej strony odwiedza serwis, które strony przegląda i jak długo, czy już wcześniej był w naszym serwisie). 

Cookies reklamowe

Chcemy dostarczać Państwu nasze reklamy dopasowane do Państwa zainteresowań oraz mierzyć skuteczność naszych reklam. W tym celu my i nasi partnerzy reklamowi używamy różnych cookies. Niektóre z nich śledzą Państwa aktywność w naszym serwisie (np. artykuły, które Państwo przeglądają), gromadzą różne informacje i przekazują je do naszych partnerów reklamowych. Dzięki temu na innych stronach internetowych mogą Państwo zobaczyć nasze reklamy dopasowane do Państwa zainteresowań. Nasi partnerzy reklamowi stosują swoje cookies i wykorzystują je zgodnie z własnymi politykami prywatności (np. żeby dopasować reklamę i wyświetlić ją na obsługiwanych przez tych partnerów stronach). Okres aktywności tych cookies wynosi do 24 miesiące

Cookies reklamowe nie zbierają informacji, które służą do bezpośredniej identyfikacji użytkownika. 

Logi serwera

Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Serwis. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Logi serwera służą do administrowania Stroną, a ich treść nie jest ujawniana nikomu poza osobami i podmiotami upoważnionymi do administrowania serwerem. Administrator nie wykorzystuje w żaden sposób logów serwera do identyfikacji Użytkownika.

Serwisy zewnętrzne 

Administrator prowadzi publiczne profile w portalu społecznościowym Facebook oraz na platformie YouTube i w związku z tym przetwarza dane, które pozostawiają osoby odwiedzające te Kanały cyfrowe (m.in. treść komentarzy, polubienia, identyfikatory internetowe, wizerunek, podstawowe dane identyfikacyjne w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu w portalu społecznościowym). 

Dane osobowe Użytkowników Kanałów cyfrowych innych niż Serwis przetwarzamy w celu umożliwienia Państwu aktywności w tych Kanałach, w celu efektywnego prowadzenia profili, w związku z promowaniem różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celach statystycznych i analitycznych. Dane mogą być także przetwarzane w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń i obrony przed roszczeniami. We wszystkich tych przypadkach podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu własnej marki oraz poprawianiu jakości świadczonych usług, a w razie takiej konieczności – na dochodzeniu roszczeń i obronie przed roszczeniami.

Powyższa informacja nie dotyczy przetwarzania danych osobowych przez administratorów serwisów (Facebook i YouTube).Wszelkie informacje zawarte na Państwa profilu oraz aktywności wynikające z jego użytkowania są bezpośrednio administrowane przez właściciela portalu społecznościowego. Państwa aktywność związana z korzystania z naszego profilu lub kanału nie będzie archiwizowana przez nas poza danym serwisem zewnętrznym (Facebook, YouTube).   

Aby uatrakcyjnić Serwis, na stronie https://www.sumiagro.pl/ wykorzystujemy wtyczki z serwisu YouTube. Operatorem serwisu jest Google Ireland Limited, adres: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Jeśli odwiedzają Państwo stronę, która zawiera wtyczkę YouTube, nawiązane zostanie połączone z serwerami YouTube. Serwer YouTube zostanie poinformowany o tym, które z naszych stron Państwo odwiedzili. Jeśli Użytkownik jest zalogowany na swoje konto YouTube, YouTube zezwala na bezpośrednie kojarzenie jego wyszukiwania z profilem osobistym Użytkownika. Można temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta na YouTube. Dalsze informacje dotyczące obsługi danych użytkowników można znaleźć w oświadczeniu na temat ochrony danych: https://policies.google.com/privacy?hl=pl#intro.

Szanujemy Państwa prywatność

Sumi Agro Poland sp. z o.o. przetwarza dane osobowe gromadzone w Internecie, w tym zbierane dzięki plikom cookie i podobnym technologiom. Dane te gromadzimy aby ulepszać nasz serwis (na podstawie analiz i statystyk dotyczących korzystania przez Państwa z serwisu) oraz dostarczać Państwu nasze reklamy dopasowane do Państwa zainteresowań (m.in. na podstawie tego, co przeglądają Państwo w naszym serwisie) i mierzyć skuteczność reklam.

Informacje zebrane przez niektóre cookies, m.in. o korzystaniu przez Państwa z naszego serwisu i o tym, co Państwa w nim zainteresowało, trafiają do naszych partnerów, którzy dostarczają usługi reklamowe, analizy i statystyki.

Klikając „Akceptuję i przechodzę do serwisu” wyrażają Państwo zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez Sumi Agro Poland sp. z o.o. danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do zainteresowań i mierzenia ich skuteczności) i pozostałych, szczegółowo opisanych Ustawieniach zaawansowanych oraz w Polityce prywatności.

Zgoda jest dobrowolna i w każdej chwili mogą ją Państwo wycofać ze skutkiem na przyszłość, zmieniając ustawienia zgód.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Państwa danych oraz przysługujących w związku z tym uprawnień znajdują się w Polityce prywatności.

Ustawienia zaawansowane
Akceptuję i przechodzę do serwisu

Czym są cookies

Cookies to pliki tekstowe zapisywane w pamięci przeglądarki przez serwisy internetowe. Są one powszechnie używane do obsługi różnych funkcji w serwisach internetowych. Pozwalają np. zapamiętać ustawienia i pozyskiwać różne informacje na temat przeglądarki, urządzenia (np. komputera) i użytkownika (np. śledzenie interakcji z serwisem). Cookies zwykle zawierają unikatowy numer (identyfikator), który pozwala je odróżnić.

Cookies nie służą nam do zbierania informacji, które bezpośrednio identyfikują konkretną osobę (takich jak imię i nazwisko).

Niektóre cookies są konieczne do funkcjonowania naszego serwisu. Inne (np. cookies reklamowe) są opcjonalne, a ich użycie wymaga Państwa zgody.

Jak długo działają cookies

Każdy plik cookies ma swój okres aktywności, po upływie którego wygasa, chyba że wcześniej go Państwo usuną. Okres aktywności zależy od funkcji danego pliku cookie. Niektóre cookies są aktywne tylko przez czas Państwa wizyty w serwisie, a inne dłużej (np. kilka godzin, dni, miesięcy). Informacje z plików cookie przechowujemy przez 24 miesiące.

Wstecz

Ustawienia zaawansowane

Poniżej znajdą Państwo informację o różnych celach, dla których używamy cookies, a także mogą Państwo udzielić i cofnąć zgody. W każdym czasie można zmienić te ustawienia, w tym wycofać zgodę (nie będzie to jednak mieć wpływu na legalność działań podjętych w czasie, gdy zgoda obowiązywała). Mogą też Państwo skorzystać z ustawień przeglądarki (np. blokować lub usuwać cookies) zgodnie z opcjami udostępnionymi przez producenta przeglądarki.

Cookies niezbędne

Te cookies są konieczne do prawidłowego działania naszego serwisu. Obsługują one podstawowe funkcje i służą do zapewnienia bezpieczeństwa. Użycie tych cookies nie wymaga Państwa zgody i są one domyślnie zapisywane na Państwa urządzeniu. Są one aktywne przez czas wizyty w serwisie lub nieco dłużej. Te pliki można zablokować za pomocą ustawień przeglądarki, ale w takim przypadku serwis może nie działać prawidłowo.

Cookies analityczne

Chcemy analizować, w jaki sposób korzystają Państwo z naszego serwisu. Dzięki temu możemy tworzyć raporty i statystyki, które pomagają nam ulepszać nasz serwis. W tym celu korzystamy z narzędzia Google Analytics, a niektóre informacje zebrane przez cookies trafiają do firmy Google. Pliki cookie zbierają informacje w sposób, który nie pozwala na bezpośrednią identyfikację osób. Okres aktywności tych cookies wynosi do 2 lat. Google Analytics to narzędzie dostarczane przez firmę Google LLC z USA. Google przetwarza informacje dla nas na podstawie Państwa zgody. W celach analitycznych możemy stosować także narzędzie HotJar, dostarczane przez Hotjar Limited, Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian's STJ 3141, Malta. Również Hotjar przetwarza informacje dla nas na podstawie Państwa zgody.

Cookies analityczne nie zbierają informacji, które pozwalają na bezpośrednią identyfikację użytkownika. Zbierane informacje dotyczą m in. urządzenia użytkownika, przeglądarki i tego, w jaki sposób użytkownik korzysta z naszego serwisu (np. z jakiej strony odwiedza serwis, które strony przegląda i jak długo, czy już wcześniej był w naszym serwisie).

Cookies reklamowe

Chcemy dostarczać Państwu nasze reklamy dopasowane do Państwa zainteresowań oraz mierzyć skuteczność naszych reklam. W tym celu używamy różnych cookies. Niektóre z nich śledzą Państwa aktywność w naszym serwisie (np. artykuły, które Państwo przeglądają), gromadzą różne informacje i przekazują je do naszych partnerów reklamowych. Dzięki temu na innych stronach internetowych mogą Państwo zobaczyć nasze reklamy dopasowane do Państwa zainteresowań. Nasi partnerzy reklamowi stosują swoje cookies i wykorzystują je zgodnie z własnymi politykami prywatności (np. żeby dopasować reklamę i wyświetlić ją na obsługiwanych przez tych partnerów stronach). Okres aktywności tych cookies wynosi do 2 lat. Cookies reklamowe nie zbierają informacji, które służą do bezpośredniej identyfikacji użytkownika.

Wstecz
Zapisz
Włącz wszystko i przejdź do serwisu