Niniejsza Polityka Prywatności określa politykę firmy Sumi Agro Poland w zakresie przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika, w tym za pomocą plików Cookies, a także zbierania i przetwarzania danych osobowych służących do realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

Definicje

 1. Administrator – oznacza SUMI AGRO POLAND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-203), ul. Bonifraterska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy — XII Wydział Gospodarczy KRS 0000026416, NIP: 526-10-02-176, Regon: 010728745.
 2. Termin „dane osobowe” oznacza informacje identyfikujące lub umożliwiające zidentyfikowanie osoby fizycznej lub prawnej, na przykład, nazwisko, adres e-mail lub adres pocztowy.
 3. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 4. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 5. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 6. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenach sumiagro.pl.
 7. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 8. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Przetwarzanie danych osobowych

I. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna zgoda Użytkownika na to przetwarzanie, w tym w celach analitycznych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
W odniesieniu do usług świadczonych poprzez stronę www.sumiagro.pl, dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia Użytkownikowi korzystania z usług Sumi Agro Poland (na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO – jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).
Jeżeli chodzi o wykrywanie botów i nadużyć oraz pomiary statystyczne i udoskonalenie usługi, dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora). Uzasadnionym interesem administratora jest dopasowanie treści usług umieszczonych na stronach www.sumiagro.pl do potrzeb Użytkownika, zapewnienie bezpieczeństwa tych usług, a także ich ciągłe udoskonalanie.

II. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Możemy gromadzić określone dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres e-mail, adres, telefon oraz inne dane kontaktowe), które Użytkownik poda w ramach korzystania ze strony w celach marketingowych.

Przekazane przez Użytkownika dane osobowe są poufne i podlegają ochronie. W żadnym wypadku nie sprzedajemy i nie będziemy sprzedawali zebranych danych podmiotom trzecim.

III. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych oraz prawo żądania sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych, o ile wskazują na to przepisy RODO,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Jeżeli dane Użytkownika są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi), Użytkownik:

 • ma prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • ma prawo do przenoszenia danych osobowych, o ile wynika to z przepisów RODO,
 • jeżeli dane przetwarzane są w oparciu o uzasadniony interes administratora danych, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych: biuro@sumiagro.pl.

IV. Ochrona danych

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić niezbędne środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych w celu ochrony ich przed przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Zarówno proces gromadzenia danych, jak i i przechowywania, zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.

Cookies

I. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 1. Stosowane przez Administratora cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies
  Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

II. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
  1. uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie,
   1. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
   2.  poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,
   3.  optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
  2. realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych,
  3. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.
 2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
  1. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego www.youtube.com [administrator Cookies: Google Inc z siedzibą w USA],
  2. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics [administrator Cookies: Google Inc z siedzibą w USA].

III. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Zmiana ustawień przeglądarki, aby wyłączyć automatyczne zapisywanie Cookies:
  Internet Explorer
  FireFox
  Opera
  Chrome
 4. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.