Zwalczanie szkodników w uprawach truskawek

Zwalczanie szkodników w uprawach truskawek

W ostatnim czasie powierzchnia uprawy truskawek w Polsce wzrasta. Niezależnie od uprawianej odmiany, truskawki mogą być zasiedlane przez wiele groźnych gatunków szkodników. Co zrobić, aby uprawa truskawek była dochodowa?

Konieczna jest dobra znajomość technologii uprawy. Zdecydowanie ogromne znaczenie odgrywa prawidłowa ochrona i zwalczanie szkodników truskawek na plantacji.

Najważniejsze szkodniki truskawek

Ze względu na miejsce występowania, szkodniki truskawek dzielimy na dwie kategorie. Szkodniki glebowe oraz szkodniki nadziemnych części truskawek. Najważniejsze spośród nich to:

Szkodniki glebowe
Opuchlaki opuchlak rudonóg, chropawiec, lucernowiec, truskawkowiec
Pędraki chrabąszcz majowy i kasztanowiec, guniak czerwczyk, ogrodnica niszczylistka
Nicienie korzeniak szkodliwy, sztylak zmiennogłowiec, guzak północny
Szkodniki nadziemnych części
Nicienie węgorek truskawkowiec i chryzantemowiec, niszczyk zjadliwy
Roztocza roztocz truskawkowiec, przędziorek chmielowiec
Chrząszcze kwieciak malinowiec
Zwójki zwójka truskaweczka i poziomeczka
Pulskwiaki zmienik lucernowiec
Mszyce truskawkowa zielona, truskawkowa większa, brzoskwiniowa, ziemniaczana i różano-szczecinowa

Uzyskanie wysokiej jakości plonów warunkowane jest m.in. przez skuteczne zwalczanie szkodników truskawek. Należy zatem właściwie przygotować program ochrony plantacji. Może to w znacznym stopniu ograniczyć straty wielkościowe i jakościowe plonu.

Zwalczanie szkodników truskawek – opuchlaki

Opuchlaki to chrząszcze, które dorastają do 10 mm. Na plantacji truskawek najczęściej pojawia się opuchlak rudonóg. Formą szkodliwą są larwy. Na plantacji truskawek zaobserwować można je zwłaszcza w okresie kwitnienia. Rudonogi żerują wówczas na korzeniach roślin. Najintensywniejsze objawy żerowania widoczne są w drugiej połowie maja i na początku czerwca. Obecność larw utrudnia pobieranie wody i składników pokarmowych z gleby. Powoduje, że truskawki łatwo wyciąga się z podłoża. W efekcie dochodzi do zamierania lub więdnięcia roślin.

Zwalczanie szkodników truskawek opiera się na profilaktyce. Polega ona na sadzeniu truskawek na stanowiskach wolnych od opuchlaków. Nie należy zakładać plantacji po lucernie i koniczynie. Korzystanie z miejsc, na których pojawiły się szkodniki, to także zły pomysł. Przed założeniem plantacji stosuje się głęboką orkę. Odkażanie gleby jest również wskazane. Próg zagrożenia przed założeniem plantacji wynosi 10 opuchlaków na 2 m2. Chemiczne zwalczanie opuchlaków wykonuje się w kilku momentach. Po zbiorach, w okresie żerowania chrząszczy na liściach i składania jaj. Ten okres przypada na początek lipca. W zależności od potrzeby zabieg można wykonać też 2-3 tygodnie później.

Zwalczanie pędraków na plantacji truskawek

Pędraki, czyli larwy chrząszczy żerują na korzeniach. Efektem ich żerowania są uszkodzenia szyjki korzeniowej. Ogranicza to możliwość pobierania wody. W efekcie rośliny więdną i zasychają. Największe straty na plantacjach truskawek powoduje chrabąszcz majowy. Duże szkody może wyrządzać także ogrodnica niszczylistka. Ogrodnica żerując na liściach, szkieletuje je.

zwalczanie pędraków
Pędrak znaleziony w plantacji

Co zrobić, aby ograniczyć liczbę pędraków? Przede wszystkim unikać sadzenia, gdzie już występowały. Pomocna okaże się także orka oraz odkażanie podłoża. W zwalczaniu pędraków duże znaczenie odgrywa także uprawa gryki. Pędraki można niszczyć również mechanicznie. Próg zagrożenia przed założeniem plantacji stanowi 1 pędrak na 2 m2. Chemiczne zwalczanie należy przeprowadzić w warunkach wilgotnej i ciepłej gleby. Najlepiej w terminie od końca kwietnia do końca sierpnia. Wtedy aktywność szkodników jest największa. Chrząszcze można wyłapywać także wieczorem. Należy ustawić białe, podświetlane ekrany w pobliżu miejsca ich żerowania. Odłowione chrząszcze należy zniszczyć.

Jak skutecznie zwalczać nicienie w truskawkach?

Znaczne straty na plantacji truskawek mogą powodować również nicienie. Skutkiem obecności korzeniaka szkodliwego są widoczne na korzeniach nekrotyczne plamy. Skazy z czasem czerwienieją i zamierają. Wzrasta wówczas ryzyko porażenia przez grzyby. Wszystkie nicienie glebowe atakujące truskawki powodują osłabienie roślin. Z czasem prowadzi to do ich żółknięcia i więdnięcia. Porażone truskawki najczęściej zamierają. Część nicieni jest wektorem wirusa latentnej nekrotycznej plamistości truskawki.

Zwalczanie szkodników truskawek polega przede wszystkim na sadzeniu w miejscach wolnych od nicieni. Duże znaczenie odgrywa również zmianowanie. Zaleca się też unikanie sadzenia truskawek po roślinach żywicielskich. Zaliczają się do nich maliny, marchew i ziemniaki. Nie zaleca się uprawy roślin żywicielskich po sobie przez okres 4-6 lat. W celu odstraszenia nicieni zaleca się sadzenie aksamitek.

Zwalczanie roztocza truskawkowca

Roztocz truskawkowiec atakuje najczęściej młode liście truskawek. Głównie zajmuje się wysysaniem z nich soków. Jego rozwój rozpoczyna się przy temperaturze powyżej 10-12°C. Porażone liście żółkną, a następnie ulegają deformacjom i często zasychają. Szkodnik żeruje także na pąkach kwiatowych i kwiatach. Rozwijające się wówczas owoce stają się znacznie drobniejsze i wolniej dojrzewają. Pogorszeniu ulega również odporność roślin na mróz. W zależności od nasilenia szkodnika straty w plonie mogą być różne. Dochodzą jednak nawet do 80%.

Istnieje możliwość zapobiegania obecności szkodnika na plantacji truskawek. Polega ona na sadzeniu zdrowego, kwalifikowanego materiału siewnego. Znany jest też inny sposób uniknięcia uszkodzeń. Chodzi o utrzymywanie plantacji nie dłużej niż 2 lub 3 lata. Próg zagrożenia stanowi 1 osobnik na 1 listek liścia złożonego. Chemiczna ochrona polega na stosowaniu środków przeznaczonych do zwalczania roztocza truskawkowca. Zwalczanie przeprowadza się akarycydami zaraz po pojawieniu się szkodnika. W zależności od potrzeby na zagrożonych plantacjach zwalczanie należy prowadzić w trzech fazach:

  • przed kwitnieniem
  • po pełni kwitnienia
  • po zbiorze

Skuteczne może okazać się także wprowadzenie na plantację drapieżnych roztoczy z rodziny dobroczynkowatych.

Przędziorek chmielowiec na plantacji truskawek

Rozwój szkodnika rozpoczyna się przy temperaturze powyżej 10-12°C. Żerują larwy oraz formy dorosłe. Szkodnik ten spotykany jest nie tylko w gruncie. Występuje również pod osłonami. Szkodliwość przędziorka chmielowca polega na wysysaniu soków z liści. W wyniku tego liście stają się szarozielone i żółkną. Następnie brązowieją i zasychają. Miejscem żerowania przędziorka chmielowca jest spodnia strona liści. Rozwojowi szkodnika sprzyjają gorące lata. Efektem obecności przędziorka chmielowca na plantacji truskawek jest obniżka plonu. Próg szkodliwości stanowią 1-2 osobniki widoczne na 1 listku liścia właściwego. Wówczas należy rozpocząć zwalczanie szkodników truskawek. Na zagrożonych plantacjach zwalczanie przeprowadza się zależnie od potrzeby. Zasadniczo jest to przed kwitnieniem, po pełni kwitnienia i po zbiorze (na początku lipca). Często ograniczeniu liczebności szkodnika sprzyja stosowanie oprysków fungicydowych na szarą pleśń. W uprawach pod osłonami w celu zwalczania szkodnika wykorzystuje się drapieżne roztocza.

Zwalczanie kwieciaka malinowca i zwójek w truskawkach

Kwieciak malinowiec to chrząszcz z wydłużonym ryjkiem. Jego długość osiąga 4 mm. Początkowo atakuje liście. Następnie składa jaja w pąki, podcinając ich szypułki. Żerują larwy, które wyjadają słupki, pręciki i dno kwiatowe. W skrajnych przypadkach straty na plantacjach truskawek mogą dochodzić nawet do 80%. Próg zagrożenia szkodnika stanowią 2 chrząszcze obecne na 200 losowo wybranych kwiatostanach. Po przekroczeniu progu szkodliwości zaleca się wykonanie oprysku. Zabieg wykonuje się tuż przed kwitnieniem. Konieczne bywa zwalczanie kwieciaka malinowca również po rozwinięciu pierwszych kwiatów.

Zwójki to motyle, których formą szkodliwą są gąsienice. Na kwiatach i lisicach zaobserwować je można od czerwca do sierpnia. Oprzędzając i zwijając liście zjadają miękisz blaszki liściowej. W efekcie blaszka ta brązowieje. Skutkiem ich żeru są również deformacje zawiązków kwiatowych. Zwalczanie zwójkówek przeprowadza się wiosną, przy okazji zwalczania kwieciaka malinowca. Istnieje sposób na ograniczenie populacji zwójkówek. Możliwe jest to poprzez wprowadzenie na plantacje pasożytniczych błonkówek.

Zmienik lucernowiec – zwalczanie szkodnika truskawek

zwalczanie szkodników truskawek
Zmienik lucernowiec upodobał sobie truskawkę

Szkodnik ten jest pluskwiakiem. Jego długości dochodzi do 6 mm. Stadium szkodliwym są larwy i formy dorosłe. Na plantacjach truskawek żeruje przede wszystkim na pąkach i kwiatach. Powoduje zamieranie tych części roślin. Może uszkadzać także tworzące się zawiązki. Szkodnik ten powoduje również deformacje owoców. Porażeniu mogą ulegać także najmłodsze liście. Znaczne szkody może wyrządzać drugie pokolenie szkodnika. Pojawia się ono w fazie kwitnienia u odmian, które powtarzają owocowanie. Próg zagrożenia stanowi obecność 1 osobnika na 25 wybranych losowo kwiatostanach.

Zwalczanie tego szkodnika truskawek polega na dokładnym odchwaszczeniu stanowiska przeznaczonego pod uprawę truskawek. Nie należy zakładać plantacji w pobliżu pastwisk oraz łąk. Na zagrożonych plantacjach zwalczanie przeprowadza się przed i podczas kwitnienia. Dodatkowe odchwaszczanie zaleca się latem — pomiędzy zbiorami. Zmienika w okresie wiosennym zwalczać można chemicznie. Najlepiej przy okazji stosowania zabiegów przeciw kwieciakowi malinowcowi. Walka ze szkodnikiem konieczna jest również na plantacjach, które kwitną w lipcu. Wtedy pojawia się drugie pokolenie zmienika.

Mszyce w uprawie truskawek

Skutkiem żerowania mszyc są widoczne na roślinach deformacje. Dotyczy to zwłaszcza liści oraz ogonków liściowych. Mszyce wydzielają również spadź, która wabi mrówki. Ponadto mszyce mogą być wektorami wirusów cętkowanej plamistości liści oraz żółtobrzeżnej plamistości liści. Zwalczanie szkodników truskawek polega na sadzeniu zdrowych, kwalifikowanych sadzonek. Ponadto do zwalczania mszyc często wykorzystywani są naturalni wrogowie – biedronki oraz złotooki. Populację mszyc mogą ograniczać także chemiczne zabiegi zwalczania kwieciaka malinowca oraz zmieników. Liczebność mszyc ogranicza się również podczas zwalczania innych szkodników. Szczególnie jeśli używa się środków o szerszym spektrum działania.

Mospilan 20 SP – niezawodny środek na groźne szkodniki truskawek

Niezawodnym insektycydem o szerokim spektrum działania jest Mospilan 20 SP. Stosowany m.in. do zwalczania szkodników w uprawach jagodowych. Środek ten efektywnie zwalcza nie tylko stadia larwalne szkodników. Radzi sobie także z większością postaci dorosłych. Działa systemicznie zaraz po zastosowaniu. Szybko przemieszcza się w sokach roślinnych. Stanowi to solidną ochronę wszystkich zielonych części roślin. Skuteczne działanie środka zapewnia acetamipryd – substancja czynna w sprawdzonej formulacji SP. Kiedy rozpocząć zwalczanie szkodników truskawek przy użyciu Mospilanu 20 SP? Najlepiej w momencie pojawienia się pierwszych kolonii szkodników. Przypada to na termin od kwietnia do czerwca. Insektycyd może być stosowany także w Integrowanej Produkcji (IP). Mospilan 20 SP jako jedyny z insektycydów dostępny jest w wygodnej dla użytkownika formie woreczków wodnorozpuszczalnych. Zapobiegają one pyleniu środka podczas przygotowywania cieczy roboczej. Zwiększa to bezpieczeństwo pracy oraz wygodę aplikacji.

Przypominamy o trwającej PROMOCJI. Rozdajemy dodatkowe hektary preparatu Mospilan 20 SP! Przy zakupie opakowania 600g czeka +80g gratis oraz w opakowaniu 200g +20g. Sprawdź szczegóły na stronie: Rozdajemy hektary – promocja! 

Szanujemy Państwa prywatność

Sumi Agro Poland sp. z o.o. przetwarza dane osobowe gromadzone w Internecie, w tym zbierane dzięki plikom cookie i podobnym technologiom. Dane te gromadzimy aby ulepszać nasz serwis (na podstawie analiz i statystyk dotyczących korzystania przez Państwa z serwisu) oraz dostarczać Państwu nasze reklamy dopasowane do Państwa zainteresowań (m.in. na podstawie tego, co przeglądają Państwo w naszym serwisie) i mierzyć skuteczność reklam.

Informacje zebrane przez niektóre cookies, m.in. o korzystaniu przez Państwa z naszego serwisu i o tym, co Państwa w nim zainteresowało, trafiają do naszych partnerów, którzy dostarczają usługi reklamowe, analizy i statystyki.

Klikając „Akceptuję i przechodzę do serwisu” wyrażają Państwo zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez Sumi Agro Poland sp. z o.o. danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do zainteresowań i mierzenia ich skuteczności) i pozostałych, szczegółowo opisanych Ustawieniach zaawansowanych oraz w Polityce prywatności.

Zgoda jest dobrowolna i w każdej chwili mogą ją Państwo wycofać ze skutkiem na przyszłość, zmieniając ustawienia zgód.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Państwa danych oraz przysługujących w związku z tym uprawnień znajdują się w Polityce prywatności.

Ustawienia zaawansowane
Akceptuję i przechodzę do serwisu

Czym są cookies

Cookies to pliki tekstowe zapisywane w pamięci przeglądarki przez serwisy internetowe. Są one powszechnie używane do obsługi różnych funkcji w serwisach internetowych. Pozwalają np. zapamiętać ustawienia i pozyskiwać różne informacje na temat przeglądarki, urządzenia (np. komputera) i użytkownika (np. śledzenie interakcji z serwisem). Cookies zwykle zawierają unikatowy numer (identyfikator), który pozwala je odróżnić.

Cookies nie służą nam do zbierania informacji, które bezpośrednio identyfikują konkretną osobę (takich jak imię i nazwisko).

Niektóre cookies są konieczne do funkcjonowania naszego serwisu. Inne (np. cookies reklamowe) są opcjonalne, a ich użycie wymaga Państwa zgody.

Jak długo działają cookies

Każdy plik cookies ma swój okres aktywności, po upływie którego wygasa, chyba że wcześniej go Państwo usuną. Okres aktywności zależy od funkcji danego pliku cookie. Niektóre cookies są aktywne tylko przez czas Państwa wizyty w serwisie, a inne dłużej (np. kilka godzin, dni, miesięcy). Informacje z plików cookie przechowujemy przez 24 miesiące.

Wstecz

Ustawienia zaawansowane

Poniżej znajdą Państwo informację o różnych celach, dla których używamy cookies, a także mogą Państwo udzielić i cofnąć zgody. W każdym czasie można zmienić te ustawienia, w tym wycofać zgodę (nie będzie to jednak mieć wpływu na legalność działań podjętych w czasie, gdy zgoda obowiązywała). Mogą też Państwo skorzystać z ustawień przeglądarki (np. blokować lub usuwać cookies) zgodnie z opcjami udostępnionymi przez producenta przeglądarki.

Cookies niezbędne

Te cookies są konieczne do prawidłowego działania naszego serwisu. Obsługują one podstawowe funkcje i służą do zapewnienia bezpieczeństwa. Użycie tych cookies nie wymaga Państwa zgody i są one domyślnie zapisywane na Państwa urządzeniu. Są one aktywne przez czas wizyty w serwisie lub nieco dłużej. Te pliki można zablokować za pomocą ustawień przeglądarki, ale w takim przypadku serwis może nie działać prawidłowo.

Cookies analityczne

Chcemy analizować, w jaki sposób korzystają Państwo z naszego serwisu. Dzięki temu możemy tworzyć raporty i statystyki, które pomagają nam ulepszać nasz serwis. W tym celu korzystamy z narzędzia Google Analytics, a niektóre informacje zebrane przez cookies trafiają do firmy Google. Pliki cookie zbierają informacje w sposób, który nie pozwala na bezpośrednią identyfikację osób. Okres aktywności tych cookies wynosi do 2 lat. Google Analytics to narzędzie dostarczane przez firmę Google LLC z USA. Google przetwarza informacje dla nas na podstawie Państwa zgody. W celach analitycznych możemy stosować także narzędzie HotJar, dostarczane przez Hotjar Limited, Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian's STJ 3141, Malta. Również Hotjar przetwarza informacje dla nas na podstawie Państwa zgody.

Cookies analityczne nie zbierają informacji, które pozwalają na bezpośrednią identyfikację użytkownika. Zbierane informacje dotyczą m in. urządzenia użytkownika, przeglądarki i tego, w jaki sposób użytkownik korzysta z naszego serwisu (np. z jakiej strony odwiedza serwis, które strony przegląda i jak długo, czy już wcześniej był w naszym serwisie).

Cookies reklamowe

Chcemy dostarczać Państwu nasze reklamy dopasowane do Państwa zainteresowań oraz mierzyć skuteczność naszych reklam. W tym celu używamy różnych cookies. Niektóre z nich śledzą Państwa aktywność w naszym serwisie (np. artykuły, które Państwo przeglądają), gromadzą różne informacje i przekazują je do naszych partnerów reklamowych. Dzięki temu na innych stronach internetowych mogą Państwo zobaczyć nasze reklamy dopasowane do Państwa zainteresowań. Nasi partnerzy reklamowi stosują swoje cookies i wykorzystują je zgodnie z własnymi politykami prywatności (np. żeby dopasować reklamę i wyświetlić ją na obsługiwanych przez tych partnerów stronach). Okres aktywności tych cookies wynosi do 2 lat. Cookies reklamowe nie zbierają informacji, które służą do bezpośredniej identyfikacji użytkownika.

Wstecz
Zapisz
Włącz wszystko i przejdź do serwisu