Geranium pusillum

Roślina jednoroczna, jara, osiągająca wysokość 10-30 cm. Pospolity chwast na wszystkich glebach.

Siewka: Liścienie nerkowate, na szczycie zaokrąglone, a u nasady głęboko wcięte, na długich, czerwonych, owłosionych ogonkach. Liście dłoniastoklapowane z cienkimi nerwami rozchodzącymi się dłoniasto od ogonka liściowego. Blaszki liściowe wraz z ogonkami pokryte krótkimi, gęstymi włoskami.

Czym zwalczać?

Nisshin 040 SC

Herbicyd w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastnicy jednostronnej oraz niektórych chwastów dwuliściennych w kukurydzy. 
nisshin-2016a

Dostępne opakowania:
1 l; 5 l

Trustee Hi-Aktiv SL

Herbicyd w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (rocznych i wieloletnich) przed zbiorem pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego i rzepaku ozimego, po zbiorze roślin uprawnych (ścierniska), w uprawie jabłoni, a także do likwidacji ugorów i odłogów.

Trustee Hi-Aktiv SL

Dostępne opakowania:
1 l; 5 l; 20 l