Kukurydzę wysiewa się od początku kwietnia do połowy maja. Najwcześniejszy – kwietniowy siew jest możliwy, gdy są ku temu sprzyjające warunki. W tym czasie poważny problem stanowić mogą chwasty – zarówno te kiełkujące jeszcze przed wschodami kukurydzy, jak bezpośrednio po jej wschodach. Jak zatem skutecznie zwalczać chwasty w kukurydzy?

Zwalczanie chwastów w kukurydzy

wschody kukurydzy

Siew w szerokich rzędach sprzyja rozwojowi chwastów w kukurydzy.

Kukurydza charakteryzuje się wolnym tempem wzrostu. Wysiewa się ją najczęściej w szerokich rzędach, co w początkowych fazach wzrostu stwarza korzystne warunki do rozwoju wielu gatunków chwastów. Chwasty w kukurydzy rozwijają się o wiele szybciej w porównaniu do tempa wzrostu kukurydzy. Ich rozwojowi sprzyja charakterystyczny początkowy pokrój kukurydzy. Na początku międzyrzędzia są bowiem w niewielkim stopniu zakryte przez wschodzące rośliny przez okres nawet pierwszych 5 tygodni. Dlatego też w początkowym okresie wzrostu kukurydza jest szczególnie narażona na konkurencję ze strony niepożądanych roślin. Sprawia to, że zwalczanie chwastów w kukurydzy jest niezwykle ważne już przed pierwszymi wschodami roślin.

Oprysk na chwasty w kukurydzy stosuje się również po jej wschodach. Zachwaszczenie w uprawie kukurydzy może doprowadzić do znacznej obniżki plonów ziarna i kiszonki, a w skrajnych przypadkach także do całościowej straty plonów. Dlatego też zwalczanie chwastów jedno- i dwuliściennych jest niezbędne dla uzyskania wysokich plonów dobrej jakości.

Jednoroczne chwasty w kukurydzy

Chwastnica jednostronna

Chwastnica jednostronna

Uprawy kukurydzy zachwaszczane są przez kilkadziesiąt gatunków chwastów. Do najbardziej pospolitych chwastów jednorocznych jednoliściennych, które można spotkać w jej uprawie zalicza się m.in.: chwastnicę jednostronną, włośnice, wyczyńca polnego oraz miotłę zbożową. Z kolei do chwastów jednorocznych dwuliściennych zaliczyć można przede wszystkim: rdesty, komosę białą, psiankę czarną, rumiany i szarłat szorstki. Progi szkodliwości dla poszczególnych gatunków chwastów znaleźć można w metodykach integrowanej ochrony roślin. Są one publikowane na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ich znajomość pozwoli dobrać odpowiedni środek na chwasty w kukurydzy.

Wieloletnie chwasty w uprawie kukurydzy

kiszonka z kukurydzy

Podanie zwierzętom nasion chwastów razem z paszą może być brzemienne w skutkach.

Oprócz chwastów jednorocznych na polach z kukurydzą spotkać można wiele gatunków chwastów wieloletnich. Do najczęściej spotykanych chwastów wieloletnich w uprawie kukurydzy zalicza się m.in.: perz właściwy, skrzyp polny, powój polny, bylicę pospolitą i ostrożeń polny. Oprysk na chwasty w kukurydzy należy wykonać jak najwcześniej. Są one bowiem nie tylko zagrożeniem dla plonu, ale i jakości paszy. Podanie zwierzętom kukurydzy, w której znajdują się m.in. nasiona gatunków chwastów trujących stanowi dla nich ogromne niebezpieczeństwo.

Ochrona kukurydzy przed siewem

Profilaktyka jest najważniejszą czynnością związaną z ochroną kukurydzy przed chwastami. Ważny jest odpowiedni płodozmian i zmianowanie. W przypadku uprawy kukurydzy po roślinach zbożowych warto wykonać podorywkę i zabieg bronowania. Jeszcze w okresie jesiennym przeprowadza się orkę przedzimową na głębokości ok. 30 cm. Po roślinach okopowych wykonuje się orkę głęboką. W przypadku traw i roślin motylkowych stosuje się zabieg talerzowania, a następnie orkę przedzimową. Wszelkie zabiegi agrotechniczne najlepiej przeprowadzać w okresie jesiennym. Pozwolą one ograniczyć ryzyko pojawienia się chwastów w kukurydzy w nadchodzącym sezonie wegetacyjnym. Czynności te w pewnym stopniu mogą ograniczyć ilość stosowanych oprysków na chwasty w kukurydzy.

Ochrona kukurydzy przed wschodami

Chwasty mogą kiełkować już w temperaturze gleby na poziomie 7°C, czyli jeszcze przed wschodami kukurydzy. Zwalczanie ich należy rozpocząć przed pierwszymi wschodami. Na polu z kukurydzą najczęściej dominują chwasty dwuliścienne o szybkim tempie wzrostu. Warto przeciw nim zastosować preparaty o działaniu doglebowym. Przy stosowaniu tego rodzaju środków na chwasty w kukurydzy podłoże powinno być odpowiednio wilgotne, gdyż wiele preparatów wymaga tego do aktywacji. Bardzo często jednak po siewie ziarna kukurydzy wierzchnia warstwa podłoża może być przesuszona.

Zwalczanie chwastów w kukurydzy bezpośrednio po wschodach

Kukurydza wschodzi powoli. Związane jest to z jej wysokimi potrzebami termicznymi. Ziarno kukurydzy kiełkuje przy temperaturze minimalnej gleby ok. 10°C. W momencie, gdy z różnych przyczyn nie został zastosowany oprysk na chwasty w kukurydzy jeszcze przed wschodami, walkę z chwastami należy rozpocząć zaraz po wschodach. Rozprzestrzeniające się w tym okresie chwasty mają negatywny wpływ na wielkość i jakość osiąganych plonów, gdyż stanowią ogromną konkurencję dla rozwijającej się kukurydzy. Dotyczy ona przede wszystkim składników pokarmowych i wody. Oprysków herbicydowych nie stosuje się w zbyt niskich temperaturach. Stosując środek na chwasty w kukurydzy należy uwzględnić zawartość substancji czynnych oraz zakres i gatunki chwastów, na jakie można go przeznaczyć.

Powschodowe zwalczanie chwastów w uprawie kukurydzy

chwasty w kukurydzy

W kolejnych fazach rozwojowych kukurydzy należy kontrolować stan zachwaszczenia uprawy. Pojawiające się wówczas wysokie temperatury sprzyjają rozwojowi nie tylko kukurydzy, ale również niechcianych gatunków chwastów. Jeśli do tego momentu nie został wykonany zabieg herbicydowy lub dotychczasowe opryski nie przyniosły rezultatów, wówczas zwalczanie chwastów w tych fazach (m.in. w fazie rozwoju kolejnych liści, wzrostu rozety, rozwoju wiechy i kłoszenia) jest już konieczne. W tym terminie nie zaleca się stosowania środków o działaniu doglebowym. Stosuje się przede wszystkim herbicydy działające nalistnie. Zabieg zwalczający chwasty w kukurydzy należy wykonać na suche rośliny kukurydzy.

Jak stosować herbicydy w uprawie kukurydzy?

Podczas stosowania środków chwastobójczych ważna jest ich rotacja. Brak rotacji może spowodować uodpornienie się niektórych gatunków chwastów na dany środek. Dawki herbicydów powinny być stosowane zgodnie z zaleceniami, które znaleźć można na etykiecie. Niższe dawki stosuje się na gleby lżejsze, natomiast dawki wyższe znajdują zastosowanie w przypadku gleb cięższych. Można je również zastosować w momencie, kiedy chwasty znajdują się w zaawansowanym stadium rozwojowym.

zbiory kukurydzy

Odpowiednie wcześnie podjęta walka z chwastami pozwoli osiągnąć wysokiej jakości plony.

Środki na chwasty w kukurydzy

Herbicydy doglebowe są skuteczne w walce z gatunkami chwastów, które kiełkują w glebie. Działają również na te, które już wykiełkowały. Gdy gleba jest przesuszona, ich skuteczność jest ograniczona. W przypadku ochrony przedwschodowej herbicydy należy stosować zaraz po wykonanym siewie, jeszcze przed wschodem roślin. Dzięki temu chwasty w kukurydzy zostają wyeliminowane jeszcze przed pojawianiem się kukurydzy, co zapewnia jej lepszy dostęp do składników odżywczych, słońca oraz wody. W przypadku, gdy gleba jest sucha, niektóre środki chwastobójcze można wymieszać z glebą przy użyciu np. lekkiej brony.

Środki chwastobójcze przeznaczone do powschodowej walki z chwastami najczęściej zawierają substancje czynne z grupy pochodnych sulfonylomocznika. Stosuje się też herbicydy, zawierające substancje czynne pochodzące z grupy regulatorów wzrostu.