Czy isomaty można stosować w rolnictwie ekologicznym?

Zarówno Isomate CTT, jak również Isomate CLS zostały zakwalifikowane do stosowania w rolnictwie ekologicznym.