Czy isomaty można stosować w rolnictwie ekologicznym?

Wszystkie isomaty zostały zakwalifikowane do stosowania w rolnictwie ekologicznym.