Pratylenchus penetrans

Korzeniak szkodliwy jest nicieniem, będącym szkodnikiem upraw sadowniczych, ogrodniczych oraz ozdobnych. Miejscem żerowania szkodnika są korzenie roślin uprawnych.

Efektem żerowania korzeniaka szkodliwego jest obecność czarnych lub brązowych nekrotycznych plam na korzeniach, które z czasem ulegają znacznej redukcji. W przypadku korzeniaka szkodliwego w ciągu roku może wystąpić do 5 pokoleń. W wyniku szkodliwej działalności rośliny ulegają skarłowaceniu, a w skrajnych przypadkach obumierają.