Papaver rhoeas

Roślina jednoroczna, jara lub ozima, wyrastać może do 60 cm, a nawet wyżej. Pospolicie występuje na glebach ciężkich, zasobnych w składniki odżywcze. Nasiona znajdujące się w glebie zachowują żywotność nawet przez kilka lat.

Siewka: Liścienie są nitkowate, ostro zakończone na szczycie, nagie z wyraźnie zaznaczonym nerwem środkowym. Pierwsze liście naprzeciwległe, owalne, zwężające się w ogonek liściowy, na dolnej stronie wyraźny nerw środkowy. Kolejne liście pierzastodzielne.

Czym zwalczać?

Rapsan Plus

Środek chwastobójczy w formie koncentratu zawiesinowego do rozcieńczania wodą (SC), stosowanym doglebowo lub nalistnie, przeznaczonym do zwalczania jednorocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w rzepaku ozimym.

Środki ochrony roślin zawierające substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na hektar.

Rapsan 500 SC

Środek chwastobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w rzepaku ozimym.
Rapsan 500 SC opakowanie

Dostępne opakowania:
1 l; 5 l; 20 l