pik-burakpik-rzepakpik-kukurydzapik-zbozepik-sadypik-warzywapik-ziemniaki

Nawóz formułowany

do stosowania nalistnego. Zaleca się stosowanie w zapobieganiu niedoborom manganu oraz dla poprawy wysokości i jakości plonu.

Mantrac (Mn 500 g/l)

Dostępne opakowania:
5 l

Gwarantowana zawartość:

  • 27,4% = 500 g/l manganu (Mn) całkowitego
    Nawóz manganowy

Nawóz WE

UWAGA: Przed użyciem produktu należy dokładnie zapoznać się z treścią etykiety.
Karta charakterystyki dostępna jest na żądanie u dystrybutora.

STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE W UZASADNIONEJ POTRZEBIE. NIE PRZEKRACZAĆ ZALECANYCH DAWEK.

Zboża

1 l/ha od fazy 2 liści do fazy widocznego pierwszego kolanka (BBCH 12-31) – najczęściej w okresie pełni krzewienia.
W przypadku poważnych niedoborów zabieg należy powtórzyć po 10-14 dniach.
Zalecana ilość wody: 200 l/ha.

Kukurydza 

1 l/ha w fazie 4-8 liści właściwych.
W przypadku silnych niedoborów zabieg powtórzyć po 10-14 dniach.
Zalecana ilość wody: 200 l/ha.

Rzepak 

zabieg jednorazowy1 l/ha w fazie wzrostu pędu głównego (BBCH 30-39).
W przypadku silnych niedoborów pierwszy zabieg wykonać w fazie 4-6 liści właściwych (BBCH 13-15), drugi w fazie wzrostu pędu głównego – oba zabiegi dawką 1 l/ha.
Jeżeli występują silne objawy niedoboru można dodatkowo wykonać trzeci zabieg 10-14 dni po drugim zabiegu – dawka 1 l/ha.
Nie stosować w okresie kwitnienia.
Zalecana ilość wody: 200 l/ha.

Burak cukrowy 

1 l/ha w fazie 4-6 liści właściwych.
W przypadku silnych niedoborów zabieg powtórzyć po 10-14 dniach.
Zalecana ilość wody: 200 l/ha.

Ziemniaki 

1 l/ha tydzień po całkowitych wschodach roślin na plantacji.
W przypadku silnych niedoborów zabieg powtórzyć po 10-14 dniach.
Zalecana ilość wody: 200 l/ha.

Groch, fasola 

1 l/ha w fazie 4-6 liści właściwych (w zapobieganiu niedoborom oraz dla poprawy plonu) i 1-1,5 l/ha od początku do końca kwitnienia.
Zalecana ilość wody: 200 l/ha.

Jabłonie 

1 l/ha na początku opadania płatków kwiatowych.
Zabieg powtórzyć po 10-14 dniach. W przypadku silnego niedoboru pierwszy zabieg wykonać jeszcze przed kwitnieniem.
Zalecana ilość wody: 500-700 l/ha.
W przypadku odmian wrażliwych na ordzawienie opóźnić pierwszy zabieg do szóstego tygodnia po kwitnieniu.

Więcej o niedoborach manganu w:

ZAWSZE STOSOWAĆ SIĘ DO INSTRUKCJI ZAWARTYCH W ETYKIECIE

Zawartością opakowania przed użyciem kilkakrotnie wstrząsnąć. Nawóz należy wlewać poprzez filtr do zbiornika opryskiwacza wypełnionego w 3/4 objętości wodą (z włączonym mieszadłem). Po uzupełnieniu zbiornika do pełnej objętości wodą utrzymywać pracę mieszadła do zakończenia oprysku. Wszystkie elementy opryskiwacza powinny być czyste i prawidłowo ustawione. Nie należy pozostawiać cieczy roboczej w opryskiwaczu w czasie przerw na posiłki, lub na noc.

Mieszanie z innymi produktami: Należy dokładnie zapoznać się z etykietami produktów i stosować się ściśle do zawartych w nich instrukcji w zakresie łącznego stosowania z innymi produktami. Za działanie łącznie stosowanych produktów odpowiada użytkownik.
W przypadku wątpliwości, wskazane jest zastosowanie nieznanej mieszanki na ograniczonym areale. Przed sporządzeniem mieszanki produktów zalecamy kontakt ze sprzedawcą lub dystrybutorem nawozu.

Środki ostrożności: Nie stosować na uprawy pod osłonami. Należy unikać skrajnych warunków pogodowych, takich jak: wysoka temperatura, wysoka wilgotność, susza, przymrozek, deszcz. Podczas stosowania produktu używać rękawic i okularów ochronnych. Opryskiwacz należy po zabiegu umyć.

Przechowywanie

  • Nawóz przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.
  • Chronić przed przemarzaniem i przegrzaniem.

Okres ważności: produkt nie traci właściwości nawozowych podczas przechowywania pod warunkiem przestrzegania zasad składowania zawartych w etykiecie.

Gwarancja stabilności formulacji – 2 lata od daty produkcji.
W przypadku pojawienia się osadu na skutek długotrwałego przechowywania (ponad 2 lata) produkt może być zastosowany pod warunkiem przywrócenia pierwotnej formulacji poprzez dokładne wymieszanie.

Gwarancja i odpowiedzialność

Firma SUMI AGRO gwarantuje, iż zawartość oryginalnie zamkniętego pojemnika odpowiada zapisom na etykiecie. Należy bezwzględnie stosować się do zaleceń zawartych w etykiecie. Producent nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku stosowania produktu podczas skrajnych warunków pogodowych i glebowych. Użytkownik powinien zdawać sobie sprawę z wszelkich zagrożeń związanych z przechowywaniem i stosowaniem tego produktu niezgodnie z zapisami zawartymi w etykiecie.

Producent

Producent: YARA UK Ltd.
Pocklington, York YO42 1DN, U.K.
Tel: +44 1759 302545 Fax: +44 1759 303650

Importer i Dystrybutor

Sumi Agro Poland Sp. z o.o.,
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
tel. +48 22 637 32 37, fax: 22 637 32 38
e-mail: biuro@sumiagro.pl, www.sumiagro.pl