Odpowiednie zmieszanie środków ochrony roślin i zastosowanie ich w zabiegu łączonego zapewnia roślinom uprawnym większe spektrum działania w porównaniu do indywidualnego stosowania środków. Mieszanie środków pozwala m.in. obniżyć koszty ponoszone na opryski. Czy można mieszać fungicydy z herbicydami?

Mieszanie oprysków grzybo- i chwastobójczych

Czy możemy mieszać fungicydy z herbicydami? Przed planowanymi zabiegami istnieje możliwość mieszania oprysków grzybobójczych i chwastobójczych, jeśli tylko producent na to pozwoli. Ważne są informacje zamieszczone na etykiecie każdego preparatu. Prawidłowe mieszanie herbicydów z fungicydami wymaga jednak odpowiedniej wiedzy oraz przestrzegania zasad związanych z mieszaniem herbicydu z fungicydem. Nie zawsze jednak możliwe jest mieszanie herbicydu z fungicydem, gdyż nie wszystkie środki wchodzą ze sobą w reakcje chemiczne, co może skutkować brakiem skuteczności lub prowadzić do znacznego uszkodzenia roślin.

Korzyści z mieszania herbicydu z fungicydem

Stosowanie różnego rodzaju środków ochrony roślin jest nieodzownym elementem produkcji roślinnej.

Tylko prawidłowo przeprowadzone zabiegi dają bowiem możliwość osiągnięcia wysokich i dobrych jakościowo plonów.

Mieszanie oprysków grzybobójczych i chwastobójczych znacznie obniża koszty związane w opryskami. Obniżce ulegają m.in. nakłady pracy ludzkiej oraz potrzebnego do wykonania zabiegu sprzętu. Prawidłowe przygotowanie mieszaniny herbicydów i fungicydów zapewnia wzrost efektywności zabiegu, gdyż zamiast np. 2-3 oprysków wykonujemy tylko jeden. Tego typu rozwiązanie zapewnia również znaczną oszczędność czasu – opryski trwają bowiem krócej. Ponadto zmniejszeniu ulegają straty, które powodują koła maszyn w trakcie wykonywania zabiegów chemicznych.

Jak mieszać herbicydy i fungicydy?

Tylko prawidłowo przygotowania mieszanina jest bezpieczna i skuteczna. Mieszanie herbicydów z fungicydami wymaga zachowania odpowiednich zasad bezpieczeństwa. W przypadku niezastosowania się do zaleceń producenta oprysk może okazać się nieskuteczny. W czasie przygotowywania mieszaniny szczególną uwagę należy zwrócić na informację dotyczącą formy użytkowej (formulacji) środka, która znajduje na etykiecie każdego preparatu. Mieszanie herbicydów i fungicydów przeprowadza się zgodnie z zaleceniami producenta. Mieszaninę najlepiej wykorzystać od razu, gdyż pozostawiona na dłuższy czas (np. 1 lub 2 dni) może stracić swoje właściwości.

Jaka powinna być kolejność mieszania środków chemicznych?

Każdy preparat przed wlaniem do zbiornika powinien zostać rozcieńczony z odpowiednią ilością wody. W przypadku łączenia ze sobą pestycydów środki dodaje się w określonej kolejności, w zależności od formy użytkowej danego preparatu.

  1. W pierwszej kolejności miesza się formułę WP, czyli proszek do sporządzania zawiesiny wodnej oraz formułę WG, czyli granule do sporządzania zawiesiny wodnej.
  2. Następnie dodaje się koncentrat do sporządzania zawiesiny wodnej SC, suspoemulsję SE oraz koncentrat do sporządzania emulsji wodnej EC.