Isomate CTT

Typ produktu: Insektycyd biologiczny

Isomate CTT jest innowacyjnym japońskim blokerem rozmnażania groźnych szkodników drzew owocowych z rzędu motyli. Wybierając Isomate CTT, masz pewność ochrony sadu niezależnie od warunków pogodowych. Owoce są doskonałej jakości, bez pozostałości substancji czynnych ze środków ochrony roślin. Właśnie takich owoców szukają konsumenci!

Do pobrania
etykieta | karta charakterystyki | broszura | ulotka
Subtancja czynna
(e,e)-8,10-dodekadieno-1-ol (– 254 mg/dyspenser)
dodekano-1-ol (– 132 mg/dyspenser)
tetradekano-1-ol (31 mg/dyspenser)
Formulacja
VP – zawieszka dozująca (dyspenser)
Opakowania
1 opak. = 400 szt. zawieszek

Isomate CTT blokują rozmnażanie owocówki jabłkóweczki w uprawach jabłoni i gruszy. Tym samym chronią przed stratami gospodarczymi spowodowanymi przez jednego z najgroźniejszych szkodników owoców drzew ziarnkowych w Polsce.

Dowiedz się więcej o tym szkodniku w sekcji Agrofagi.

Isomate CTT to także odpowiedź na aktualne trendy w produkcji owoców. Rozwiązanie to jest bezpieczne zarówno dla środowiska, jak i plantatorów oraz konsumentów.

Włącz Isomate CTT w program ochrony jabłoni. Spraw, aby owocówki jabłkóweczki nie poczuły do siebie chemii i uniknij chemii w swoich owocach!

Korzyści ze stosowania:

 • nowa filozofia ochrony sadu przed owocówką jabłkóweczką,
 • niezawodność bez względu na warunki pogodowe,
 • brak pozostałości komatów w owocach,
 • bezpieczeństwo dla stosującego,
 • całkowite bezpieczeństwo dla owadów pożytecznych i środowiska,
 • rejestracja na bazie wyników badań przeprowadzonych w Polsce (zezwolenie MRRW nr R-1062015 z dnu 29 07.2015),
 • certyfikat Instytutu Ochrony Roślin-PIB do stosowania w sadach ekologicznych (BRSOR-Ekol-009 2016).

isomaty formularz zapytań

Pewna ochrona jabłoni przed szkodnikami

Isomate CTT uniemożliwia kopulację owocówki jabłkóweczki, jednego z najgroźniejszych szkodników owoców drzew ziarnkowych w Polsce. Żerowanie gąsienic z tego gatunku prowadzi do znacznych strat gospodarczych. Nawet śladowe objawy obecności owocówki w sadzie czy na owocach są przyczyną wyeliminowania partii jabłek z eksportu do Chin.
Co gorsza, od kilku sezonów nasilenie występowania owocówki jabłkóweczki w sadach jabłoniowych i gruszowych znacznie wzrosło. Łagodne zimy i ciepłe, umiarkowanie wilgotne pozostałe pory roku sprawiły, że zwiększyła się liczba pokoleń w sezonie oraz znacznie wzrosła liczebność populacji tego motyla.

Skuteczny sposób na to, jak zwalczyć owocówki jabłkóweczki

Trafienie w punkt z opryskiem sadu insektycydem w celu zniszczenia samic składających jaja lub świeżo wylęgających się z jaj gąsienic jest bardzo trudne. Włączając Isomate CTT do programu ochrony jabłoni, nie musisz się martwić o skuteczność i opłacalność zabiegu.

Zawarte w Isomate CTT feromony uwalniają się w sposób regularny i ciągły w czasie całego sezonu wegetacyjnego. Uniemożliwia to samcom owocówki jabłkóweczki znalezienie drogi do samicy. W efekcie Isomate CTT zapobiega rozwojowi pokolenia gąsienic, atakujących owoce w sadach jabłoniowych i gruszowych.

Sad ekologiczny z Isomate CTT

Isomate CTT to optymalny wybór w przypadku sadów ekologicznych. Są całkowicie bezpieczne dla owadów pożytecznych i środowiska. Potwierdza to certyfikat Instytutu Ochrony Roślin-PIB do stosowania w sadach ekologicznych (BRŚOR-Ekol-009/2016). Stosując je w swoim sadzie, zapewniasz sobie brak pozostałości substancji czynnej w owocach.

ISOMATE CTT CHEMICZNE ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN
 • działa selektywnie – uniemożliwia kojarzenie się w pary ściśle określonych gatunków szkodników
 • jest bezpieczny – dla owadów pożytecznych, środowiska, plantatora i konsumentów
 • jest skuteczny bez względu na warunki pogodowe
 • ma długi okres działania – powieszone raz, działa przez cały sezon
 • jest skuteczny w działaniu również po wgryzieniu się larw w pędy
 • oszczędza czas i koszty – pozwala ograniczyć ilość zabiegów chemicznych
 • może być stosowane w sadownictwie ekologicznym
 • nie zostawia pozostałości substancji w owocach
 • wymagają szczególnej ostrożności, gdyż mogą stanowić zagrożenie – dla owadów pożytecznych, środowiska, plantatora wykonującego zabieg i konsumentów
 • są skuteczne przy sprzyjających warunkach pogodowych
 • mają krótszy okres działania i zabiegi wymagają powtórzeń
 • po wgryzieniu się larwy do pędu praktycznie nie mają możliwości skutecznego zwalczania
 • koszt zabiegu jest tańszy, ale zyski mogą być niższe ze względu na uszkodzenia i pozostałości chemiczne, utrudniające zbyt
 • są niedozwolone w sadach ekologicznych

Szukasz bezpiecznego i opłacalnego sposobu, jak zwalczyć owocówki w swoim sadzie? Prowadzisz sad ekologiczny? Szukasz bezpiecznego insektycydu do programu ochrony jabłoni? Isomate CTT sprawi, że szkodniki nie poczują do siebie chemii! A Ty nie poczujesz chemii w owocach.

Zobacz wideo

 • Praktyczne aspekty stosowania Isomate CTT Zobacz film
 • Poznaj nowy sposób na zwalczanie zwójek w sadach Zobacz film
  1. Aby zachować ciągłość populacji, samice szkodników bytujące w sadzie lub na plantacji wabią samce, emitując feromony. Po kopulacji składają jaja, z których wylęgają się larwy, żerujące na liściach, pędach i owocach.
  2. Isomaty, czyli blokery rozmnażania szkodników, uniemożliwiają rozród, nie dopuszczając do połączenia się szkodników w pary. Z zawieszek uwalnia się feromon płciowy, który tworzy w koronach drzew owocowych lub wokół krzewów na plantacji tzw. chmurę feromonową.
  3.  Isomaty w swój zasięg wabią samce szkodników. Ciemne „pasmo” na rysunku oznacza feromon wydzielany przez samicę (tzw. ścieżkę feromonową). Jaśniejsze natomiast oznacza substancję wydzielającą się z isomatów. Zakłóca ona ścieżkę feromonową samicy i dezorientuje samca, który nie może odnaleźć samicy. W takich warunkach skojarzenie w pary jest ograniczone do zera.
  4.  W cyklu życiowym owada wyeliminowane jest składanie jaj, a zatem i pojawienie się gąsienic (szkodników owoców i pędów). Osobniki dorosłe giną, nie przedłużając gatunku.
 • Isomaty mają działanie prewencyjne. Środek musi być zastosowany przed rozpoczęciem masowych nalotów szkodników, poniżej dopuszczalnych progów zagrożeń. W warunkach Polski najczęściej ma to miejsce w maju. Feromony są uwalniane już od momentu powieszenia dyspensera.

  Termin stosowania

  Zawieszki należy rozwiesić w sadzie raz w roku, przed rozpoczęciem lotu pierwszego pokolenia motyli. Środek działa przez cały okres wegetacji.

  Wysokość zawieszenia

  Isomat należy zawiesić w górnej części drzewa, min. na 2/3 wysokości od ziemi, możliwie w cieniu, blisko pnia.

  Program integrowanej ochrony sadu z wykorzystaniem Isomate CTT

  Ocena uszkodzeń owoców w roku poprzednim (w %) Presja owocówki jabłkóweczki Program integrowanej ochrony sadu oparty na Isomate CTT Kiedy wybrać ten program?
  < 0,5 Niska Isomate CTT (500 szt./ha) rozwieszone przed lotem pierwszego pokolenia Program dla sadów z niską presją owocówki i niskim ryzykiem nalotów szkodnika z zewnątrz chronionej powierzchni.
  Zaleca się staranny i systematyczny monitoring owocówki w trakcie sezonu.
  0,5 – 1,0 Średnia Isomate CTT (500 szt./ha) rozwieszone przed lotem pierwszego pokolenia + ograniczona ochrona insektycydowa* Program zalecany w pierwszym (w niektórych przypadkach również w drugim) roku stosowania Isomate CTT w sytuacji kiedy presja owocówki w roku poprzednim była średnia.
  Zaleca się staranny i systematyczny monitoring owocówki w trakcie sezonu.
  > 1,0 Wysoka 500 dyspenserów na 1 ha + pełna ochrona insektycydowa** Program zalecany w sadach, w których mimo stosowania intensywnej ochrony insektycydowej, liczebność szkodnika oraz ilość uszkodzeń owoców w roku poprzednim były bardzo duże.
  Zaleca się staranny i systematyczny monitoring owocówki w trakcie sezonu.
 • Aby ułatwić korzystanie z innowacyjnych isomatów oraz zapewnić ich maksymalną skuteczność, przygotowaliśmy dla Ciebie kilka praktycznych wskazówek dotyczących ich rozwieszania.

  1. Rozpocznij od założenia rękawic ochronnych. Przed rozpoczęciem wieszania isomatów załóż rękawice ochronne (substancje zawarte w dyspenserach mogą być drażniące dla skóry). W trakcie pracy z isomatami przestrzegaj zasad związanych z warunkami bezpiecznego stosowania środka, zawartymi w etykiecie.

  2. Wyjmij isomat z opakowania i przygotuj do zawieszenia. Po wyjęciu dyspensera Isomate CTT z opakowania, rozchyl jego ramiona tak, aby powstała charakterystyczna „pętelka”.

  3. Zawieś isomat w odpowiedni sposób. Zawieś isomat na gałęzi w górnej części korony, na ok. 2/3 wysokości drzewa. Im bliżej pnia i w cieniu, tym lepiej. Isomaty są najskuteczniejsze, gdy nie są narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

  Jeśli drzewa są wysokie, zawieś isomat za pomocą podajnika. Dyspenser osadź na widełkach podajnika (np. takiego jak na zdjęciu poniżej). Zrób to dokładnie tak jak na zdjęciu. Następnie umieść isomat na gałęzi. Nie zapomnij o minimalnej wysokości zawieszenia.

  4. Pamiętaj o odpowiedniej ilości i zagęszczeniu isomatów. Optymalna liczba isomatów to 500 sztuk na 1 ha sadu. Przy czym należy je stosować w sadach o regularnym kształcie i powierzchni co najmniej 3 ha.

 • Presja szkodników w roku poprzedzającym

  1. Najkorzystniejsza sytuacja: presja w roku poprzedzającym mniejsza od 1%.
  2. Jeżeli presja jest wyższa od 1%, to:
   • należy ograniczyć presję do tego poziomu zabiegami insektycydowymi i zastosować isomaty w kolejnym roku;
   • należy liczyć się z koniecznością wykonywania dodatkowych zabiegów insektycydowych – oprócz zastosowanych isomatów.

  Minimalna powierzchnia

  1. Najkorzystniejsza sytuacja: minimalna powierzchnia 5 ha.
  2. Można rozważać również mniejsze powierzchnie:
   • 3 ha – jako zalecaną minimalną powierzchnię;
   • 1 ha – jako dopuszczalną minimalną powierzchnię.

  UWAGA! Przy wyborze powierzchni plantacji należy brać pod uwagę także inne kryteria – im bardziej są one zbliżone do najkorzystniejszych w swoich kategoriach, tym mniejszą powierzchnię jednostkową z zastosowaniem isomatów można rozważać.

  Kształt plantacji

  1. Najkorzystniejsza sytuacja: kształt zbliżony do kwadratu.
  2. Należy unikać niewyrównanych kształtów:
   • długi i wąski
   • kształt nieregularny, wielokątny z granicami obłymi lub ostro zakończonymi narożnikami.

  Wyrównanie odmianowe i wiekowe

  1. Najkorzystniejsza sytuacja: sad jednorodny z drzewami o wyrównanej wysokości.
  2. należy unikać niejednorodnych sadów z rozdrobnionymi kwaterami z drzewami różnej wysokości.

  Sąsiedztwo

  1. Najkorzystniejsza sytuacja: brak innych plantacji w bezpośrednim sąsiedztwie (300-500 m).
  2. Należy unikać sąsiedztwa:
   • plantacji opuszczonych, zaniedbanych i źle chronionych;
   • składowisk palet, skrzyniopalet, stert drewna i innych miejsc, gdzie szkodnik chętnie zimuje;
   • wysokich budowli (np. magazynów), które mogą tworzyć tunele powietrzne podczas silnych wiatrów, co może umożliwiać migrację zapłodnionych samic z oddalonych miejsc.

  Ukształtowanie terenu

  1. Najkorzystniejsza sytuacja: teren płaski.
  2. Należy unikać ukształtowania:
   • z dużymi różnicami wysokości;
   • z dużymi skłonami.

  Inne

  1. Większe zagęszczenie drzew w sadzie sprzyja lepszemu pokryciu chronionej powierzchni przez uwalniane z dyspenserów feromony.
  2. Siatka przeciwgradowa zwiększa skuteczność rozwiązania.
 • Doświadczenie nr 1 – LODR Końskowola 2016

  Termin wieszania blokerów rozmnażania: 3 czerwca 2016

  isomate ctt doświadczenie 1
  Porównanie odłowów samców owocówki jabłkóweczki na obiekcie kontrolnym (z ochroną chemiczną) i na obiekcie badawczym z Isomate CTT.
  isomate ctt doświadczenie 2
  % uszkodzonych owoców przez larwy owocówki jabłkóweczki (obserwacje szacunkowe podczas zbiorów)

  Doświadczenie nr 2 – Głodno 2016

  Termin wieszania blokerów rozmnażania: 27 maja 2016

  isomate ctt doświadczenie 3
  Porównanie odłowów samców owocówki jabłkóweczki na obiekcie kontrolnym (z ochroną chemiczną) i na obiekcie badawczym z ISOMATE CTT
  isomate ctt doświadczenie 4
  % uszkodzonych owoców przez larwy owocówki jabłkóweczki (obserwacje szacunkowe podczas zbiorów)

  Doświadczenie nr 3 – Stryjno Drugie 2015

  Termin wieszania blokerów rozmnażania: 26 maja 2015

  isomate ctt doświadczenie 5
  Porównanie odłowów samców owocówki jabłkóweczki na obiekcie kontrolnym (z ochroną chemiczną) i na obiekcie badawczym z Isomate CTT.
  isomate ctt doświadczenie 6
  % uszkodzonych owoców przez larwy owocówki jabłkóweczki (obserwacje podczas zbiorów)

   

  Doświadczenie nr 4 – Stryjno Kolonia 2015

  Termin wieszania blokerów rozmnażania: 25 maja 2015

  isomate ctt doświadczenie 7
  Porównanie odłowów samców owocówki jabłkóweczki na obiekcie kontrolnym (z ochroną chemiczną) i na obiekcie badawczym z Isomate CTT.
  isomate ctt doświadczenie 8
  % uszkodzonych owoców przez larwy owocówki jabłkóweczki (obserwacje szacunkowe podczas zbiorów)

   

  Doświadczenie nr 5 – Stryjno Drugie 2013

  Termin wieszania blokerów rozmnażania Isomate CTT: 18 maja 2013

  isomate ctt doświadczenie 9
  Porównanie odłowów samców owocówki jabłkóweczki na obiekcie kontrolnym (z ochroną chemiczną) i na obiekcie badawczym z Isomate CTT.
  isomate ctt doświadczenie 10
  % uszkodzonych owoców przez larwy owocówki jabłkóweczki (obserwacje podczas zbiorów)

   

  Doświadczenie nr 6 – Stryjno Kolonia 2013

  Termin wieszania blokerów rozmnażania: 18 maja 2013

  isomate ctt doświadczenie 11
  Porównanie odłowów samców owocówki jabłkóweczki na obiekcie kontrolnym (z ochroną chemiczną) i na obiekcie badawczym z Isomate CTT.
  isomate ctt doświadczenie 12
  % uszkodzonych owoców przez larwy owocówki jabłkóweczki (obserwacje podczas zbiorów)

Jak stosować

Zakres stosowania i dawki

Uprawa Agrofag Zalecana dawka Maksymalna dawka Termin Zalecana ilość wody Liczba zabiegów
Jabłoń owocówka jabłkóweczka 500–800 dyspenserów na 1 ha 800 dyspenserów na 1 ha Dyspensery rozwieszać przed lotem motyli. Najpóźniej na początku lotów. - 1
Grusza owocówka jabłkóweczka 500–800 dyspenserów na 1 ha 800 dyspenserów na 1 ha Dyspensery rozwieszać przed lotem motyli. Najpóźniej na początku lotów. - 1
* Planując zabieg, należy uwzględnić okres karencji wskazany w etykiecie.

Uprawy

Można stosować w uprawach:

 • Grusza Grusza
 • Jabłoń Jabłoń

Agrofagi

Jakie problemy zwalcza Isomate CTT?

 • Owocówka jabłkóweczka
  Owocówka jabłkóweczka

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

 • Isomaty należy przechowywać w chłodnym (ok. 5°C), suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

  Po otwarciu opakowania, niewykorzystane zawieszki należy z powrotem umieścić w opakowaniu, szczelnie zamknąć i zakleić taśmą klejącą, a następnie przechowywać w lodówce.

 • Możliwość stosowania Isomate CTT w sadach ekologicznych została zatwierdzona przez Instytut Ochrony Roślin-PIB (certyfikat).

Opinie

Poznaj opinie naszych klientów

 • Wiesława Chajęcka
  Ogromną zaletą Isomatów jest ich skuteczność. W kwaterze chronionej tym produktem uszkodzenia spowodowane przez owocówkę wyniosły zaledwie 1%, co jest świetnym wynikiem.

  Wiesława Chajęcka

  sady owocowe w Magierowej Woli (gm. Warka)

 • Dorota Niedbała
  Zastosowanie Isomate CTT pozwoliło na ograniczenie liczby zabiegów insektycydowych. W sezonie wegetacyjnym 2017 wykonaliśmy zaledwie jeden zabieg przeciwko drugiemu pokoleniu owocówki, gdzie standardowo wykonuje się około 4 zabiegów.

  Dorota Niedbała

  sady jabłoniowe w Bikówku (gm. Grójec)

 • Mieczysław Chechliński
  Zdecydowaliśmy się na przetestowanie w naszym sadzie Isomatów, dzięki nim nie było w sadzie gąsienic, a owoce były zdrowe i bez śladu uszkodzeń.

  Mieczysław Chechliński

  gospodarstwo sadownicze w Głodnie koło Opola Lubelskiego

Powiązane artykuły

Chcesz wyższych plonów? Sprawdź nasze porady!

 • Jak zwalczać owocówkę i zwójki w sadzie ekologicznym?
  Jak zwalczać owocówkę i zwójki w sadzie ekologicznym?
 • Zadbaj, aby Twój sad nie zardzewiał – dowiedz się jak zwalczać pordzewiacze
  Zadbaj, aby Twój sad nie zardzewiał – dowiedz się jak zwalczać pordzewiacze
 • Kłopot jak co roku, czyli przędziorki w sadzie
  Kłopot jak co roku, czyli przędziorki w sadzie
 • Skuteczne zwalczanie przędziorków i pordzewiaczy w uprawach sadowniczych
  Skuteczne zwalczanie przędziorków i pordzewiaczy w uprawach sadowniczych
 • Topsin® M 500 SC i Yamato® 303 SE – wycofanie rejestracji fungicydów z tiofanatem metylu w 2021 r.
  Topsin® M 500 SC i Yamato® 303 SE – wycofanie rejestracji fungicydów z tiofanatem metylu w 2021 r.
 • MOSPILAN® 20 SP – rozszerzenie rejestracji o zwalczanie ćmy bukszpanowej
  MOSPILAN® 20 SP – rozszerzenie rejestracji o zwalczanie ćmy bukszpanowej
 • Zwalczanie mączniaka jabłoni w sadach
  Zwalczanie mączniaka jabłoni w sadach
 • Sumi Agro wprowadzi na rynek innowacyjny biofungicyd Mevalone
  Sumi Agro wprowadzi na rynek innowacyjny biofungicyd Mevalone

Szanujemy Państwa prywatność

Sumi Agro Poland sp. z o.o. przetwarza dane osobowe gromadzone w Internecie, w tym zbierane dzięki plikom cookie i podobnym technologiom. Dane te gromadzimy aby ulepszać nasz serwis (na podstawie analiz i statystyk dotyczących korzystania przez Państwa z serwisu) oraz dostarczać Państwu nasze reklamy dopasowane do Państwa zainteresowań (m.in. na podstawie tego, co przeglądają Państwo w naszym serwisie) i mierzyć skuteczność reklam.

Informacje zebrane przez niektóre cookies, m.in. o korzystaniu przez Państwa z naszego serwisu i o tym, co Państwa w nim zainteresowało, trafiają do naszych partnerów, którzy dostarczają usługi reklamowe, analizy i statystyki.

Klikając „Akceptuję i przechodzę do serwisu” wyrażają Państwo zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez Sumi Agro Poland sp. z o.o. danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do zainteresowań i mierzenia ich skuteczności) i pozostałych, szczegółowo opisanych Ustawieniach zaawansowanych oraz w Polityce prywatności.

Zgoda jest dobrowolna i w każdej chwili mogą ją Państwo wycofać ze skutkiem na przyszłość, zmieniając ustawienia zgód.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Państwa danych oraz przysługujących w związku z tym uprawnień znajdują się w Polityce prywatności.

Ustawienia zaawansowane
Akceptuję i przechodzę do serwisu

Czym są cookies

Cookies to pliki tekstowe zapisywane w pamięci przeglądarki przez serwisy internetowe. Są one powszechnie używane do obsługi różnych funkcji w serwisach internetowych. Pozwalają np. zapamiętać ustawienia i pozyskiwać różne informacje na temat przeglądarki, urządzenia (np. komputera) i użytkownika (np. śledzenie interakcji z serwisem). Cookies zwykle zawierają unikatowy numer (identyfikator), który pozwala je odróżnić.

Cookies nie służą nam do zbierania informacji, które bezpośrednio identyfikują konkretną osobę (takich jak imię i nazwisko).

Niektóre cookies są konieczne do funkcjonowania naszego serwisu. Inne (np. cookies reklamowe) są opcjonalne, a ich użycie wymaga Państwa zgody.

Jak długo działają cookies

Każdy plik cookies ma swój okres aktywności, po upływie którego wygasa, chyba że wcześniej go Państwo usuną. Okres aktywności zależy od funkcji danego pliku cookie. Niektóre cookies są aktywne tylko przez czas Państwa wizyty w serwisie, a inne dłużej (np. kilka godzin, dni, miesięcy). Informacje z plików cookie przechowujemy przez 24 miesiące.

Wstecz

Ustawienia zaawansowane

Poniżej znajdą Państwo informację o różnych celach, dla których używamy cookies, a także mogą Państwo udzielić i cofnąć zgody. W każdym czasie można zmienić te ustawienia, w tym wycofać zgodę (nie będzie to jednak mieć wpływu na legalność działań podjętych w czasie, gdy zgoda obowiązywała). Mogą też Państwo skorzystać z ustawień przeglądarki (np. blokować lub usuwać cookies) zgodnie z opcjami udostępnionymi przez producenta przeglądarki.

Cookies niezbędne

Te cookies są konieczne do prawidłowego działania naszego serwisu. Obsługują one podstawowe funkcje i służą do zapewnienia bezpieczeństwa. Użycie tych cookies nie wymaga Państwa zgody i są one domyślnie zapisywane na Państwa urządzeniu. Są one aktywne przez czas wizyty w serwisie lub nieco dłużej. Te pliki można zablokować za pomocą ustawień przeglądarki, ale w takim przypadku serwis może nie działać prawidłowo.

Cookies analityczne

Chcemy analizować, w jaki sposób korzystają Państwo z naszego serwisu. Dzięki temu możemy tworzyć raporty i statystyki, które pomagają nam ulepszać nasz serwis. W tym celu korzystamy z narzędzia Google Analytics, a niektóre informacje zebrane przez cookies trafiają do firmy Google. Pliki cookie zbierają informacje w sposób, który nie pozwala na bezpośrednią identyfikację osób. Okres aktywności tych cookies wynosi do 2 lat. Google Analytics to narzędzie dostarczane przez firmę Google LLC z USA. Google przetwarza informacje dla nas na podstawie Państwa zgody. W celach analitycznych możemy stosować także narzędzie HotJar, dostarczane przez Hotjar Limited, Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian's STJ 3141, Malta. Również Hotjar przetwarza informacje dla nas na podstawie Państwa zgody.

Cookies analityczne nie zbierają informacji, które pozwalają na bezpośrednią identyfikację użytkownika. Zbierane informacje dotyczą m in. urządzenia użytkownika, przeglądarki i tego, w jaki sposób użytkownik korzysta z naszego serwisu (np. z jakiej strony odwiedza serwis, które strony przegląda i jak długo, czy już wcześniej był w naszym serwisie).

Cookies reklamowe

Chcemy dostarczać Państwu nasze reklamy dopasowane do Państwa zainteresowań oraz mierzyć skuteczność naszych reklam. W tym celu używamy różnych cookies. Niektóre z nich śledzą Państwa aktywność w naszym serwisie (np. artykuły, które Państwo przeglądają), gromadzą różne informacje i przekazują je do naszych partnerów reklamowych. Dzięki temu na innych stronach internetowych mogą Państwo zobaczyć nasze reklamy dopasowane do Państwa zainteresowań. Nasi partnerzy reklamowi stosują swoje cookies i wykorzystują je zgodnie z własnymi politykami prywatności (np. żeby dopasować reklamę i wyświetlić ją na obsługiwanych przez tych partnerów stronach). Okres aktywności tych cookies wynosi do 2 lat. Cookies reklamowe nie zbierają informacji, które służą do bezpośredniej identyfikacji użytkownika.

Wstecz
Zapisz
Włącz wszystko i przejdź do serwisu