Isonet Z

Typ produktu: Insektycyd biologiczny

Isonet Z to produkt z innowacyjnej serii japońskich blokerów rozmnażania szkodników. Dzięki niemu skutecznie zwalczysz przeziernika porzeczkowca, który jest jednym z najgroźniejszych szkodników agrestu i porzeczek.

Do pobrania
etykieta
karta charakterystyki
broszura
Substancja czynna
(e,z)-2,13-octan oktadekadienylu (82 mg/dyspenser)
(e,z)-3,13-octan oktadekadienylu (3 mg/dyspenser)
Formulacja
VP – zawieszka dozująca (dyspenser)
Opakowania
600 szt.

Isonet Z wpisuje się w aktualne trendy w produkcji owoców. Nie pozostawia w owocach śladów substancji czynnej. Jest bezpieczny zarówno dla środowiska, jak i plantatorów oraz konsumentów.

Korzyści ze stosowania dyspenserów feromonowych Isonet Z

Działa bardzo selektywnie, uniemożliwiając kojarzenie się w pary ściśle określonego gatunku szkodnika, dzięki czemu jest bezpieczny dla owadów pożytecznych i środowiska.

Ma długi okres działania – raz rozwieszone zawieszki chronią plantację przez cały sezon.

Jest skuteczny niezależnie od pogody – temperatura i deszcz nie mają wpływu na stopniowe, ciągłe uwalnianie się feromonu.

Pozwala na ograniczenie liczby zabiegów chemicznych na plantacji.

Ma wyższość nad konwencjonalnymi insektycydami, którymi trudno zwalcza się przeziernika (żerowanie larw wewnątrz pędów); po wgryzieniu się larwy do pędu praktycznie nie ma możliwości ich skutecznego zwalczania insektycydami (nawet systemiczne insektycydy mają wtedy osłabione działanie ze względu na utrudnione i przedłużone dotarcie do larw).

Isonet Z nie zostawia pozostałości w owocach.

Szkodniki porzeczki i agrestu — zwalczanie

Silne porażenie plantacji przez przeziernika porzeczkowca może prowadzić do stopniowego zasychania pędów i braku nowych przyrostów. W efekcie plon jest niższy a owoce małe, co rzutuje na ich niską wartość handlową.

Pułapka feromonowa Isonet Z to najlepszy sposób, aby uniknąć strat ekonomicznych i sprostać oczekiwaniom konsumentów, sieci handlowych oraz eksporterów. Dzięki zastosowaniu dyspenserów feromonowych Isonet Z nie musisz martwić się o jakość i bezpieczeństwo swojego produktu.

Przeziernik poczeczkowiec — zwalczanie z Isonet Z

Szkodniki czarnej porzeczki i agrestu rozpoczynają naloty w maju i kontyuują je nawet do sierpnia. Po wgryzieniu się larwy przeziernika porzeczkowca do pędu praktycznie nie ma możliwości ich skutecznego zwalczania konwencjonalnymi insektycydami. Odpowiedzią na problem z wykonaniem skutecznej ochrony jest właśnie Isonet Z.

Na chronionej środkiem Isonet Z plantacji samce przeziernika porzeczkowca są wabione feromonem emitowanym przez dyspensery. W efekcie są one zdezorientowane i nie mogą odnaleźć samicy. W takich warunkach rozmnażanie szkodników jest praktycznie niemożliwe. W cyklu życiowym przeziernika wyeliminowane jest składanie jaj, a zatem i pojawienie się gąsienic żerujących wewnątrz pędów.

Przeziernik porzeczkowiec niestraszny w rolnictwie ekologicznym

Dyspenser feromonowy Isonet Z jest jedynym na rynku środkiem na przeziernika porzeczkowca, który został dopuszczony do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Potwierdza to certyfikat nr BRŚOR-Eko-001/2018 przyznany przez Instytut Ochrony Roślin – PIB. Pułapka feromonowa Isonet Z jest całkowicie bezpieczna dla owadów pożytecznych i środowiska.

Szkodniki porzeczki czarnej i czerwonej rujnują Twoją plantację? Chcesz mieć pełną kontrolę nad zagrożeniem przez cały sezon? Isonet Z sprawi, że przeziernik porzeczkowiec nie poczuje chemii! A Ty nie poczujesz chemii w owocach.

Zobacz wideo

 • Jak bezpiecznie zwalczyć szkodniki porzeczki? Zobacz film
  1. Aby zachować ciągłość populacji, samice szkodników bytujące na plantacji wabią samce, emitując feromony. Po kopulacji składają jaja, z których wylęgają się larwy, żerujące na liściach, pędach i owocach.
  2. Isomaty, czyli blokery rozmnażania szkodników, uniemożliwiają rozród, nie dopuszczając do połączenia się szkodników w pary. Z zawieszek uwalnia się feromon płciowy, który tworzy wokół krzewów na plantacji tzw. chmurę feromonową.
  3. Isomaty w swój zasięg wabią samce szkodników. Ciemne „pasmo” na rysunku oznacza feromon wydzielany przez samicę (tzw. ścieżkę feromonową). Jaśniejsze natomiast substancję wydzielającą się z isomatów. Zakłóca ona ścieżkę feromonową samicy i dezorientuje samca, który nie może odnaleźć samicy. W takich warunkach skojarzenie w pary jest ograniczone do zera.
  4. W cyklu życiowym owada wyeliminowane jest składanie jaj, a zatem i pojawienie się gąsienic (szkodników owoców i pędów). Osobniki dorosłe giną, nie przedłużając gatunku.
 • Isomaty mają działanie prewencyjne. Oznacza to, że dyspensery muszą zostać rozwieszone przed rozpoczęciem masowych nalotów szkodników (poniżej dopuszczalnych progów zagrożeń). Feromony są uwalniane już od momentu powieszenia dyspensera.

  Termin stosowania

  Zawieszki należy rozwiesić w sadzie raz w roku, przed rozpoczęciem lotu pierwszego pokolenia motyli. Środek działa przez cały okres wegetacji.

  Wysokość zawieszenia

  Dyspenser należy przymocować w górnej części krzewu (najlepiej w cieniu) poprzez owinięcie go i zapętlenie wokół wybranego pędu w sposób uniemożliwiający samoistne zsunięcie się.

  Program integrowanej ochrony plantacji z wykorzystaniem Isonet Z

  Ocena uszkodzeń pędów w roku poprzednim (w %) Presja przeziernika porzeczkowca Program integrowanej ochrony plantacji oparty na Isonet Z Kiedy wybrać ten program?
  ≤ 5 Niska/średnia Isonet Z (300 szt./ha) Program dla plantacji z niską i średnią presją przeziernika porzeczkowca, w sytuacji gdy progi szkodliwości nie zostały przekroczone*.
  Zaleca się staranny i systematyczny monitoring przeziernika w trakcie sezonu.
  > 5 Wysoka Isonet Z (300 szt./ha) + dodatkowa ochrona insektycydowa Program zalecany dla plantacji, w których mimo stosowania intensywnej ochrony insektycydowej progi szkodliwości zostały przekroczone*.
  Zaleca się staranny i systematyczny monitoring przeziernika w trakcie sezonu.
  * Progi szkodliwości: 5% – poniżej 10 uszkodzonych pędów w próbie 200 krzewów lub poniżej 15 sztuk owadów odłowionych w pułapce w trakcie sezonu
 • Aby ułatwić korzystanie z innowacyjnych isomatów oraz zapewnić ich maksymalną skuteczność, przygotowaliśmy dla Ciebie kilka praktycznych wskazówek dotyczących ich rozwieszania.

  1. Rozpocznij od założenia rękawic ochronnych Przed rozpoczęciem wieszania isomatów załóż rękawice ochronne (substancje zawarte w dyspenserach mogą być drażniące dla skóry). W trakcie pracy z isomatami przestrzegaj zasad związanych z warunkami bezpiecznego stosowania środka, zawartymi w etykiecie.

  2. Wyjmij isomat z opakowania i przygotuj do zawieszenia

  Wyjmij dyspenser z opakowania ochronnego.

  jak wygląda isomate cls

  Do przenoszenia dyspenserów podczas ich zawieszania w sadzie lub na plantacji można wykorzystać torebkę-nerkę (np. taką jak na zdjęciu powyżej).

  3. Zawieś isomat w odpowiedni sposób

  W przypadku krzewów owocowych przymocuj zawieszkę Isonet Z w górnej części krzewu (najlepiej w cieniu). Owiń ją i zapętl wokół wybranego pędu w sposób, który uniemożliwi samoistne zsunięcie się.

  4. Pamiętaj o odpowiedniej ilości i zagęszczeniu isomatów Rekomendowana ilość zawieszek na 1 ha plantacji wynosi 300 sztuk. Z kolei sugerowana powierzchnia minimalna plantacji to 2 ha. UWAGA! W przypadku isomatów niezwykle istotne jest równomierne rozmieszczenie dyspenserów na całej powierzchni chronionej. Z większym zagęszczeniem (podwojeniem liczby zawieszek) w rzędach skrajnych i w obszarach narażonych na intensywniejsze naloty szkodnika.

 • Presja przeziernika na plantacji

  1. Najkorzystniejsza sytuacja: presja w roku poprzedzającym: poniżej progu ekonomicznej szkodliwości (poniżej 15 szt. owadów odłowionych na pułapce w trakcie sezonu lub poniżej 10 uszkodzonych pędów w próbie 200 krzewów – 5%).
  2. Jeżeli presja jest wyższa, to należy liczyć się z koniecznością wykonywania dodatkowych zabiegów insektycydowych – oprócz zastosowanych dyspenserów Isonet Z.

  Minimalna powierzchnia plantacji

  1. Najkorzystniejsza sytuacja: minimalna powierzchnia 2 ha.
  2. Można rozważać również mniejszą powierzchnię 1 ha jako dopuszczalną minimalną powierzchnię.
  3. Przy wyborze powierzchni plantacji należy brać pod uwagę także inne kryteria – im bardziej są one zbliżone do najkorzystniejszych w swoich kategoriach, tym mniejszą powierzchnię plantacji z zastosowaniem dyspenserów Isonet Z można rozważać.

  Kształt plantacji

  1. Najkorzystniejsza sytuacja: regularny kształt plantacji zbliżony do kwadratu.
  2. Należy unikać niewyrównanych kształtów:
   • plantacja długa i wąska;
   • kształt nieregularny, wielokątny z granicami obłymi lub ostro zakończonymi narożnikami.

  Sąsiedztwo

  1. Najkorzystniejsza sytuacja: brak innych plantacji porzeczek i agrestu w bezpośrednim sąsiedztwie (300-500 m).
  2. Należy unikać sąsiedztwa plantacji zaniedbanych i źle chronionych.

  Ukształtowanie terenu

  1. Najkorzystniejsza sytuacja: teren płaski.
  2. Należy unikać ukształtowania:
   • z dużymi różnicami wysokości;
   • z dużymi skłonami.

  Inne

  1. Należy unikać zachwaszczenia plantacji wysokimi chwastami, które mogą zaburzać przepływ powietrza na plantacji.
  2. Plantacja powinna mieć wyrównaną obsadę oraz wyrównanie wiekowe i odmianowe.
 • Doświadczenie nr 1 – LODR Końskowola 2017-2018

  isonet z doświadczenie 1
  Średnia liczba odłowionych motyli przeziernika porzeczkowca na pułapkach feromonowych [szt.]
  isonet z doświadczenie 2
  Skuteczność ograniczania liczby larw i objawów uszkodzeń pędów po zastosowaniu Isonet Z w stosunku do kontroli z ochroną chemiczną [%]

  Doświadczenie nr 2 – gospodarstwo rolne Stryjno Drugie 2017-2018

  Średnia liczba odłowionych motyli przeziernika porzeczkowca na pułapkach feromonowych [szt.]
  Skuteczność ograniczania liczby larw i objawów uszkodzeń pędów po zastosowaniu Isonet Z w stosunku do kontroli z ochroną chemiczną [%]

  Doświadczenie nr 3 – LODR Końskowola 2012-2018

  Wpływ wieloletniego stosowania Isonet Z na poziom porażenia plantacji oraz ocena skuteczności ochrony przed przeziernikiem porzeczkowcem
 • W trakcie sezonu wegetacyjnego należy prowadzić stały monitoring plantacji – sprawdzać, czy w pułapkach monitorujących umieszczonych na chronionej plantacji odławiają się samce owocówki jabłkóweczki oraz gatunków zwójek, które występują w sadzie.

  Zaleca się umieszczanie minimum 1 feromonowej pułapki monitorującej dla każdego gatunku szkodnika na 1 hektar chronionej powierzchni sadu. Brak odławianych osobników w pułapkach oraz uszkodzeń owoców świadczy o właściwym poziomie dezorientacji samców przy pomocy Isonet Z.

  Zaleca się również umieścić pułapki kontrolne na terenie niechronionym, w których należy się spodziewać odłowu motyli.

 • ISOMATY CHEMICZNE ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN
  + działają selektywnie – uniemożliwiają kojarzenie się w pary ściśle określonych gatunków szkodników
  + są bezpieczne – dla owadów pożytecznych, środowiska, plantatora i konsumentów
  + są skuteczne bez względu na warunki pogodowe
  + mają długi okres działania – powieszone raz, działają przez cały sezon
  + są skuteczne w działaniu również po wgryzieniu się larw w pędy
  + oszczędzają czas i koszty – pozwalają ograniczyć ilość zabiegów chemicznych
  + mogą być stosowane w sadownictwie ekologicznym
  + nie zostawiają pozostałości substancji w owocach
  − wymagają szczególnej ostrożności, gdyż mogą stanowić zagrożenie – dla owadów pożytecznych, środowiska, plantatora wykonującego zabieg i konsumentów
  − są skuteczne przy sprzyjających warunkach pogodowych
  − mają krótszy okres działania i zabiegi wymagają powtórzeń
  − po wgryzieniu się larwy do pędu praktycznie nie mają możliwości skutecznego zwalczania
  − koszt zabiegu jest tańszy, ale zyski mogą być niższe ze względu na uszkodzenia i pozostałości chemiczne, utrudniające zbyt
  − są niedozwolone w sadach ekologicznych

   

Jak stosować

Zakres stosowania i dawki

Uprawa Agrofag Zalecana dawka Maksymalna dawka Termin Zalecana ilość wody Liczba zabiegów
Porzeczka czarna przeziernik porzeczkowiec 300 dyspenserów na 1 ha 300 dyspenserów na 1 ha dyspensery rozwiesza się przed lotem motyli lub na początku lotów (w warunkach Polski przypada to zwykle pod koniec maja) - 1
Porzeczka czerwona przeziernik porzeczkowiec 300 dyspenserów na 1 ha 300 dyspenserów na 1 ha dyspensery rozwiesza się przed lotem motyli lub na początku lotów (w warunkach Polski przypada to zwykle pod koniec maja) - 1
Porzeczka biała przeziernik porzeczkowiec 300 dyspenserów na 1 ha 300 dyspenserów na 1 ha dyspensery rozwiesza się przed lotem motyli lub na początku lotów (w warunkach Polski przypada to zwykle pod koniec maja) - 1
Agrest przeziernik porzeczkowiec 300 dyspenserów na 1 ha 300 dyspenserów na 1 ha dyspensery rozwiesza się przed lotem motyli lub na początku lotów (w warunkach Polski przypada to zwykle pod koniec maja) - 1
* Planując zabieg, należy uwzględnić okres karencji wskazany w etykiecie.

Agrofagi

Jakie problemy zwalcza Isonet Z?

Powiązane artykuły

Chcesz wyższych plonów? Sprawdź nasze porady!

 • Zwalczanie chorób zbóż na Kujawach i Pomorzu
  Zwalczanie chorób zbóż na Kujawach i Pomorzu
 • Zwalczanie mszyc na jabłoni
  Zwalczanie mszyc na jabłoni
 • Czy już czas na zwalczanie przędziorków w truskawkach?
  Czy już czas na zwalczanie przędziorków w truskawkach?
 • Mszyca w burakach nie odpuszcza
  Mszyca w burakach nie odpuszcza
 • MOSPILAN 20 SP na mszyce w buraku cukrowym
  MOSPILAN 20 SP na mszyce w buraku cukrowym
 • Szkodniki torują drogę chorobom rzepaku
  Szkodniki torują drogę chorobom rzepaku
 • Czas na powschodowe zwalczanie chwastów w kukurydzy
  Czas na powschodowe zwalczanie chwastów w kukurydzy
 • Kagura – nowość w ochronie kukurydzy przed chwastami!
  Kagura – nowość w ochronie kukurydzy przed chwastami!

Szanujemy Państwa prywatność

Sumi Agro Poland sp. z o.o. przetwarza dane osobowe gromadzone w Internecie, w tym zbierane dzięki plikom cookie i podobnym technologiom. Dane te gromadzimy aby ulepszać nasz serwis (na podstawie analiz i statystyk dotyczących korzystania przez Państwa z serwisu) oraz dostarczać Państwu nasze reklamy dopasowane do Państwa zainteresowań (m.in. na podstawie tego, co przeglądają Państwo w naszym serwisie) i mierzyć skuteczność reklam.

Informacje zebrane przez niektóre cookies, m.in. o korzystaniu przez Państwa z naszego serwisu i o tym, co Państwa w nim zainteresowało, trafiają do naszych partnerów, którzy dostarczają usługi reklamowe, analizy i statystyki.

Klikając „Akceptuję i przechodzę do serwisu” wyrażają Państwo zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez Sumi Agro Poland sp. z o.o. danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do zainteresowań i mierzenia ich skuteczności) i pozostałych, szczegółowo opisanych Ustawieniach zaawansowanych oraz w Polityce prywatności.

Zgoda jest dobrowolna i w każdej chwili mogą ją Państwo wycofać ze skutkiem na przyszłość, zmieniając ustawienia zgód.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Państwa danych oraz przysługujących w związku z tym uprawnień znajdują się w Polityce prywatności.

Ustawienia zaawansowane
Akceptuję i przechodzę do serwisu

Czym są cookies

Cookies to pliki tekstowe zapisywane w pamięci przeglądarki przez serwisy internetowe. Są one powszechnie używane do obsługi różnych funkcji w serwisach internetowych. Pozwalają np. zapamiętać ustawienia i pozyskiwać różne informacje na temat przeglądarki, urządzenia (np. komputera) i użytkownika (np. śledzenie interakcji z serwisem). Cookies zwykle zawierają unikatowy numer (identyfikator), który pozwala je odróżnić.

Cookies nie służą nam do zbierania informacji, które bezpośrednio identyfikują konkretną osobę (takich jak imię i nazwisko).

Niektóre cookies są konieczne do funkcjonowania naszego serwisu. Inne (np. cookies reklamowe) są opcjonalne, a ich użycie wymaga Państwa zgody.

Jak długo działają cookies

Każdy plik cookies ma swój okres aktywności, po upływie którego wygasa, chyba że wcześniej go Państwo usuną. Okres aktywności zależy od funkcji danego pliku cookie. Niektóre cookies są aktywne tylko przez czas Państwa wizyty w serwisie, a inne dłużej (np. kilka godzin, dni, miesięcy). Informacje z plików cookie przechowujemy przez 24 miesiące.

Wstecz

Ustawienia zaawansowane

Poniżej znajdą Państwo informację o różnych celach, dla których używamy cookies, a także mogą Państwo udzielić i cofnąć zgody. W każdym czasie można zmienić te ustawienia, w tym wycofać zgodę (nie będzie to jednak mieć wpływu na legalność działań podjętych w czasie, gdy zgoda obowiązywała). Mogą też Państwo skorzystać z ustawień przeglądarki (np. blokować lub usuwać cookies) zgodnie z opcjami udostępnionymi przez producenta przeglądarki.

Cookies niezbędne

Te cookies są konieczne do prawidłowego działania naszego serwisu. Obsługują one podstawowe funkcje i służą do zapewnienia bezpieczeństwa. Użycie tych cookies nie wymaga Państwa zgody i są one domyślnie zapisywane na Państwa urządzeniu. Są one aktywne przez czas wizyty w serwisie lub nieco dłużej. Te pliki można zablokować za pomocą ustawień przeglądarki, ale w takim przypadku serwis może nie działać prawidłowo.

Cookies analityczne

Chcemy analizować, w jaki sposób korzystają Państwo z naszego serwisu. Dzięki temu możemy tworzyć raporty i statystyki, które pomagają nam ulepszać nasz serwis. W tym celu korzystamy z narzędzia Google Analytics, a niektóre informacje zebrane przez cookies trafiają do firmy Google. Pliki cookie zbierają informacje w sposób, który nie pozwala na bezpośrednią identyfikację osób. Okres aktywności tych cookies wynosi do 2 lat. Google Analytics to narzędzie dostarczane przez firmę Google LLC z USA. Google przetwarza informacje dla nas na podstawie Państwa zgody. W celach analitycznych możemy stosować także narzędzie HotJar, dostarczane przez Hotjar Limited, Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian's STJ 3141, Malta. Również Hotjar przetwarza informacje dla nas na podstawie Państwa zgody.

Cookies analityczne nie zbierają informacji, które pozwalają na bezpośrednią identyfikację użytkownika. Zbierane informacje dotyczą m in. urządzenia użytkownika, przeglądarki i tego, w jaki sposób użytkownik korzysta z naszego serwisu (np. z jakiej strony odwiedza serwis, które strony przegląda i jak długo, czy już wcześniej był w naszym serwisie).

Cookies reklamowe

Chcemy dostarczać Państwu nasze reklamy dopasowane do Państwa zainteresowań oraz mierzyć skuteczność naszych reklam. W tym celu używamy różnych cookies. Niektóre z nich śledzą Państwa aktywność w naszym serwisie (np. artykuły, które Państwo przeglądają), gromadzą różne informacje i przekazują je do naszych partnerów reklamowych. Dzięki temu na innych stronach internetowych mogą Państwo zobaczyć nasze reklamy dopasowane do Państwa zainteresowań. Nasi partnerzy reklamowi stosują swoje cookies i wykorzystują je zgodnie z własnymi politykami prywatności (np. żeby dopasować reklamę i wyświetlić ją na obsługiwanych przez tych partnerów stronach). Okres aktywności tych cookies wynosi do 2 lat. Cookies reklamowe nie zbierają informacji, które służą do bezpośredniej identyfikacji użytkownika.

Wstecz
Zapisz
Włącz wszystko i przejdź do serwisu