Synanthedon tipuliformis

Przeziernik porzeczkowiec jest szkodnikiem porzeczki czarnej, czerwonej, białej, a także agrestu.

Stadium szkodliwym przeziernika porzeczkowca są gąsienice. Żerują one w pędach porzeczki, prowadzą do ich uszkodzeń. Dorosłe motyle osiągają długość ok. 12 mm, natomiast skrzydła szkodnika mają rozpiętość ok. 20 mm i są przezroczyste, koloru niebiesko-czarnego. W sezonie wegetacyjnym występuje jedno pokolenie szkodnika. Motyle rozpoczynają loty na przełomie maja i czerwca.

Uszkodzenia powodowane przez przeziernika zaobserwować można wycinając pędy u podstawy. Następnie należy zajrzeć do ich wnętrza. To tam znajdują się gąsienice lub ślady ich żerowania w postaci wyjedzonego rdzenia. Szkodnik występujący w dużym nasileniu jest w stanie, w ciągu jednego sezonu, zniszczyć nawet kilkadziesiąt procent pędów jednorocznych. W konsekwencji przeziernik porzeczkowiec może poważnie zredukować plon owoców w kolejnym roku.

Czym zwalczać?

Isonet Z

Isonet Z to środek ochrony roślin w formie zawieszki (dyspensera), który zawiera feromon przeznaczony do wabienia i dezorientacji samców przeziernika porzeczkowca, a w konsekwencji ograniczenia wystąpienia szkodnika w uprawach porzeczek i agrestu.

Dostępne opakowanie:
72,1 g

Zobacz więcej

Wyniki doświadczeń rejestracyjnych Isonet Z

Isomaty – nowa filozofia ochrony roślin