pik-zboze

Nawóz donasienny

stosowany dla lepszego rozwoju korzeniowego. Zwiększa pobieranie i wykorzystanie przez rośliny składników pokarmowych oraz korzystnie wpływa na kondycję ozimin, przygotowując je do lepszego przezimowania.

Zawartość:

 • 69 g/l azotu (N) całkowitego [4% azotu amidowego],
 • 82 g/l pięciotlenku fosforu (P2O5),
 • 50 g/l miedzi (Cu),
 • 250 g/l manganu (Mn),
 • 120 g/l cynku (Zn)

Nawóz WE

Aquatic-pollut-redUWAGA: Przed użyciem produktu należy dokładnie zapoznać się z treścią etykiety.
Karta charakterystyki dostępna jest na żądanie u dystrybutora.
Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać zalecanych dawek.

UWAGA
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Unikać uwolnienia do środowiska.
Zebrać wyciek.

Skoncentrowany wieloskładnikowy nawóz donasienny.
Zaleca się stosowanie dla lepszego rozwoju systemu korzeniowego.
Teprosyn Cereale zwiększa pobieranie i wykorzystanie przez rośliny składników pokarmowych oraz korzystnie wpływa na kondycję ozimin, przygotowując je do lepszego przezimowania.

Dawka 

Zboża. 

 • 2,5 l/tonę ziarna (250 ml/100 kg)

Sposób stosowania 

Teprosyn Cereale stosować łącznie z zaprawą nasienną pamiętając o zmniejszeniu ilości wody w zabiegu o dawkę nawozu.

Przykład:

 • zaprawianie zbóż bez nawozu Teprosyn Cereale:
  200 ml zaprawy + 800 ml wody
 • zaprawianie zbóż z nawozem Teprosyn Cereale:
  250 ml Teprosynu Cereale + 200 ml zaprawy + 550 ml wody

ZAWSZE STOSOWAĆ SIĘ DO INSTRUKCJI ZAWARTYCH W ETYKIECIE

Przed użyciem zawartość opakowania dokładnie wymieszać.
Należy zwrócić uwagę na prawidłowe ustawienie zaprawiarki w celu przestrzegania zalecanej dawki.
W razie wątpliwości wskazany jest kontakt ze sprzedawcą lub dystrybutorem.

Mieszanie z innymi produktami: Należy dokładnie zapoznać się z etykietami produktów i stosować się ściśle do zawartych w nich instrukcji w zakresie łącznego stosowania z innymi produktami. Za działanie łącznie stosowanych produktów odpowiada użytkownik.
W przypadku wątpliwości, wskazane jest zastosowanie nieznanej mieszanki na ograniczonym areale. Przed sporządzeniem mieszanki produktów zalecamy kontakt ze sprzedawcą lub dystrybutorem nawozu.

Środki ostrożności: Należy unikać skrajnych warunków pogodowych, takich jak: wysoka temperatura, wysoka wilgotność, susza, przymrozek, deszcz. Podczas stosowania produktu używać rękawic i okularów ochronnych.

Przechowywanie

 • Nawóz przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.
 • Chronić przed przemarzaniem i przegrzaniem.

Okres ważności: produkt nie traci właściwości nawozowych podczas przechowywania pod warunkiem przestrzegania zasad składowania zawartych w etykiecie.

Gwarancja stabilności formulacji – 2 lata od daty produkcji.

W przypadku pojawienia się osadu na skutek długotrwałego przechowywania (ponad 2 lata) produkt może być zastosowany pod warunkiem przywrócenia pierwotnej formulacji poprzez dokładne wymieszanie.

Gwarancja i odpowiedzialność

Firma PHOSYN CHEMICALS gwarantuje, iż zawartość oryginalnie zamkniętego pojemnika odpowiada zapisom na etykiecie. Należy bezwzględnie stosować się do zaleceń zawartych w etykiecie. Producent nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku stosowania produktu podczas skrajnych warunków pogodowych i glebowych. Użytkownik powinien zdawać sobie sprawę z wszelkich zagrożeń związanych z przechowywaniem i stosowaniem tego produktu niezgodnie z zapisami zawartymi w etykiecie.

Producent

Producent: PHOSYN CHEMICALS Ltd
Pocklington, York YO42 1DN, U.K.
Tel: +44 1759 302545 Fax: +44 1759 303650

Importer i Dystrybutor

Sumi Agro Poland Sp. z o.o.,
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
tel. +48 22 637 32 37, fax: 22 637 32 38
e-mail: biuro@sumiagro.pl, www.sumiagro.pl