60 000 murarek od Sumi Agro w 2017 roku – V edycja kampanii „Budujemy populację owadów zapylających”

 

W ramach tegorocznej akcji:

  • przekazaliśmy 60 000 kokonów murarki ogrodowej w specjalnie przygotowanych do hodowli owada skrzyniach
  • zaprosiliśmy do współpracy trzy szkoły ponadgimnazjalne, o profilu ogrodniczo-rolniczym, zlokalizowane w Jasieńcu (woj. mazowieckie), Sandomierzu (woj. świętokrzyskie) oraz w Sichowie (woj. świętokrzyskie)
  • zorganizowaliśmy w szkołach biorących udział w akcji specjalne lekcje edukacyjne, w trakcie których uczniowie dowiedzieli się jakie jest znaczenie owadów zapylających dla produkcji rolniczej i ogrodniczej oraz jak chronić i rozbudowywać populację zapylaczy
  • zorganizowaliśmy dwa spotkania – pierwsze w sadzie jabłoniowym w Jasieńcu (9 czerwca), drugie w sadzie czereśniowym w czasie VI Letnich Pokazów Czereśniowych w Dańkowie k. Białej Rawskiej (9 lipca).
 

domek-murarka

Aktualności

Centrum murarkowie w Jasieńcu – lekcja edukacyjna

Sumi Agro Poland już 5 rok prowadzi kampanię edukacyjną „Budujemy populację owadów zapylających”. Celem akcji jest edukacja środowiska rolniczego i ogrodniczego w zakresie znaczenia owadów zapylających w produkcji roślinnej oraz roli zapylaczy w kształtowaniu plonu i zachowaniu bioróżnorodności ekosystemu. [...]

  • Sady potrzebują pszczół
Sady potrzebują pszczół

Racjonalnie prowadzona ochrona roślin warunkuje nie tylko uzyskanie odpowiedniej ilości, wysokiej jakości plonu owoców, ale też jest bezpieczna dla owadów zapylających i organizmów pożytecznych, przyczynia się zatem do zachowania bioróżnorodności agrocenoz. Firma Sumi Agro Poland, swoimi działaniami wspiera sadowników w uzyskiwaniu [...]

  • Znaczenie i ochrona pszczół – zajęcia edukacyjne w szkole w Jasieńcu
Znaczenie i ochrona pszczół – zajęcia edukacyjne w szkole w Jasieńcu

W ramach kampanii edukacyjnej „Budujemy populację owadów zapylających®” firma Sumi Agro Poland wiele uwagi poświęca przekazywaniu wiedzy dotyczącej właściwej ochrony owadów zapylających w agrocenozach. Centra Murarkowe, powstałe w ramach akcji stanowią ośrodki, w których teoria łączy się z praktyką. Osoby odwiedzające [...]

  • Zajęcia edukacyjne poświęcone murarce ogrodowej w szkole w Sichowie Dużym
Zajęcia edukacyjne poświęcone murarce ogrodowej w szkole w Sichowie Dużym

Kampania „Budujemy populację owadów zapylających®” w tym sezonie została rozszerzona o nową grupę odbiorców, którą stanowią uczniowie szkół rolniczych. Firma Sumi Agro Poland realizując edukacyjny charakter V edycji akcji skupia się na przekazywaniu wiedzy młodemu pokoleniu rolników i ogrodników. [...]

  • Zaproszenie na zajęcia edukacyjne z Sumi Agro Poland
Zaproszenie na zajęcia edukacyjne z Sumi Agro Poland

W ramach kampanii „Budujemy populację owadów zapylających®” Sumi Agro Poland zaprasza na zajęcia edukacyjne, które odbędą się 2 oraz 9 czerwca w szkołach rolniczych zlokalizowanych w Sichowie Dużym (woj. świętokrzyskie) oraz Jasieńcu (woj. mazowieckie). [...]

Pytania i odpowiedzi

Czy murarka występuje naturalnie w Polsce?
Kiedy pszczoły rozpoczynają swoje loty?
Czy murarka ogrodowa żądli?
Czy murarka produkuje miód?
Ile jest pokoleń tego owada w ciągu roku?
Co jest pożywieniem murarki ogrodowej?
Jak ustawić domek dla murarki ogrodowej?

Szukaj nas YouTube