Instrukcja wieszania isomatów

Aby ułatwić korzystanie z innowacyjnych isomatów oraz zapewnić ich maksymalną skuteczność, przygotowaliśmy dla Ciebie kilka praktycznych wskazówek dotyczących ich rozwieszania.

1. Rozpocznij od założenia rękawic ochronnych

Przed rozpoczęciem wieszania isomatów załóż rękawice ochronne (substancje zawarte w dyspenserach mogą być drażniące dla skóry). W trakcie pracy z isomatami przestrzegaj zasad związanych z warunkami bezpiecznego stosowania środka, zawartymi w etykiecie.

Dalsze kroki różnią się w zależności od rodzaju plantacji. Wybierz odpowiednią zakładkę.

2. Wyjmij isomat z opakowania i przygotuj do zawieszenia

Po wyjęciu dyspensera Isomate CLS lub CTT z opakowania, rozchyl jego ramiona tak, aby powstała charakterystyczna „pętelka”.

3. Zawieś isomat w odpowiedni sposób

Zawieś isomat na gałęzi w górnej części korony, na ok. 2/3 wysokości drzewa. Im bliżej pnia i w cieniu, tym lepiej. Isomaty są najskuteczniejsze, gdy nie są narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Jeśli drzewa są wysokie, zawieś isomat za pomocą podajnika. Dyspenser osadź na widełkach podajnika (np. takiego jak na zdjęciu poniżej). Zrób to dokładnie tak jak na zdjęciu. Następnie umieść isomat na gałęzi. Nie zapomnij o minimalnej wysokości zawieszenia.

4. Pamiętaj o odpowiedniej ilości i zagęszczeniu isomatów

Optymalna ilość isomatów to 500 sztuk na 1 ha sadu. Przy czym należy je stosować w sadach o regularnym kształcie i powierzchni co najmniej 3 ha.

2. Wyjmij isomat z opakowania i przygotuj do zawieszenia

Wyjmij dyspenser z opakowania ochronnego.

Do przenoszenia dyspenserów podczas ich zawieszania w sadzie lub na plantacji można wykorzystać torebkę-nerkę (np. taką jak na zdjęciu powyżej).

3. Zawieś isomat w odpowiedni sposób

W przypadku krzewów owocowych przymocuj zawieszkę Isonet Z w górnej części krzewu (najlepiej w cieniu). Owiń ją i zapętl wokół wybranego pędu w sposób, który uniemożliwi samoistne zsunięcie się.

4. Pamiętaj o odpowiedniej ilości i zagęszczeniu isomatów

Rekomendowana ilość zawieszek na 1 ha plantacji wynosi 300 sztuk. Z kolei sugerowana powierzchnia minimalna plantacji to 2 ha.

UWAGA! W przypadku isomatów niezwykle istotne jest równomierne rozmieszczenie dyspenserów na całej powierzchni chronionej. Z większym zagęszczeniem (podwojeniem liczby zawieszek) w rzędach skrajnych i w obszarach narażonych na intensywniejsze naloty szkodnika.

Optymalne rozmieszczenie isomatu w sadzie

I gotowe! Życzymy owocnego użytkowania isomatów.

Więcej o właściwościach i skuteczności isomatów przeczytasz na https://www.sumiagro.pl/isomaty/