Jak stosować isomaty?

Isomaty mają działanie prewencyjne. Środek musi być zastosowany przed rozpoczęciem masowych nalotów szkodników, poniżej dopuszczalnych progów zagrożeń. W warunkach Polski najczęściej ma to miejsce w maju. Feromony są uwalniane już od momentu powieszenia dyspensera.

Sprawdź, czy możesz zastosować isomaty na swojej plantacji

Termin stosowania

Zawieszki należy rozwiesić w sadzie raz w roku, przed rozpoczęciem lotu pierwszego pokolenia motyli. Środek działa przez cały okres wegetacji.

Wysokość zawieszenia

Drzewa owocowe

Isomat należy zawiesić w górnej części drzewa, min. na 2/3 wysokości od ziemi, możliwie w cieniu, blisko pnia.

Krzewy owocowe

Dyspenser należy przymocować w górnej części krzewu (najlepiej w cieniu) poprzez owinięcie go i zapętlenie wokół wybranego pędu w sposób uniemożliwiający samoistne zsunięcie się.

Zobacz, jak prawidłowo rozwieszać isomaty

Monitoring skuteczności działania

  • Monitoring jest obowiązkowym elementem stosowania isomatów.
  • W trakcie sezonu wegetacyjnego należy prowadzić stały monitoring plantacji – sprawdzać czy w pułapkach monitorujących umieszczonych na chronionej plantacji odławiają się samce szkodników, zaleca się umieszczanie minimum 1 feromonowej pułapki monitorującej na 1 hektar chronionej powierzchni plantacji.
  • Brak odławianych osobników w pułapkach monitorujących, umieszczonych na chronionej plantacji świadczy o właściwym poziomie dezorientacji samców przy pomocy isomatów.
  • W przypadku upraw drzew owocowych należy prowadzić również systematyczne obserwacje owoców w trakcie sezonu wegetacyjnego, w celu sprawdzenia, czy nie pojawiają się wgryzy spowodowane żerowaniem owocówki.
UWAGA! Zaleca się również umieścić pułapki kontrolne na terenie niechronionym, gdzie należy się spodziewać odłowu motyli.