Opinie o isomatach

Chroniony sad o powierzchni 9 ha. Trzy różne kwatery jabłoni. Sezon  2019. W roli głównej one – dyspensery feromonowe Isomate CLS. Przeciwnik: zwójki.

Zobacz dwuodcinkową videorelację z przygotowanego przez branżowy portal sadownictwo.com.pl projektu Isomate CLS. Poznaj opinie sadowników nt. stosowania i skuteczności nowej technologii ochrony sadu przed zwójkami. Naprawdę warto.fot. Mieczysław Chechliński


fot. Dorota Niedbała


fot. Wiesława Chajęcka


Prof. dr hab. Ewa Solarska z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Głównym tematem pracy naukowej profesor Solarskiej jest żywność ekologiczna. Zajmuje się ona również oceną biologicznej skuteczności środków ochrony roślin.

Firma Sumi Agro Poland, z którą współpracuję od wielu lat, powierzyła mi prowadzenie doświadczeń nad środkiem biologicznym Isomate CTT. Badania prowadzone są już ponad 5 lat. W związku z tym można w pełni ocenić środek jako bardzo dobry, skuteczny w zwalczaniu owocówki jabłkóweczki i bezpieczny dla człowieka oraz środowiska.