Blokery rozmnażania

Japońskie blokery rozmnażania bazują na opatentowanej przez producenta technologii zwalczania groźnych szkodników sadowniczych z rzędu motyli. Uniemożliwiają rozmnażanie ściśle określonych gatunków owadów, a tym samym rozwój kolejnych pokoleń szkodników.

Środki występują w formie dyspenserów (zawieszek) stopniowo uwalniających substancję imitującą feromon płciowy szkodników. Substancja ta uniemożliwia samcom znalezienie drogi do samicy, blokując w ten sposób akt kopulacji i nie dopuszczając do zapłodnienia. To z kolei prowadzi do braku możliwości składania jaj i finalnie braku uszkodzeń owoców.

Blokada rozmnażania = brak możliwości składania jaj
Brak larw szkodników w sadzie
Brak uszkodzeń owoców

Różne produkty do różnych potrzeb

Innowacyjna seria produktów pozwala dobrać isomat dostosowany do rodzaju uprawy oraz eliminacji konkretnych gatunków szkodników:

 

Przeznaczony do blokowania rozmnażania owocówki jabłkóweczki

  • w uprawach jabłoni i grusz

Owocówka jabłkóweczka

  

Przeznaczony do blokowania rozmnażania owocówki jabłkóweczki i zwójek:
– wydłubki oczateczki
– zwójki bukóweczki
– zwójki różóweczki
– zwójki siatkóweczki
– zwójki rdzaweczki

  • w uprawach jabłoni i grusz

oraz zwójek: siatkóweczki, różóweczki, bukóweczki

  • w uprawach wiśni i czereśni

Owocówka jabłkóweczka

Zwójka siatkóweczka

Zwójka różóweczka

Zwójka rdzaweczka

Zwójka bukoweczka

Wydłubka oczateczka

Przeznaczony do blokowania rozmnażania przeziernika porzeczkowca

  • na plantacjach porzeczek i agrestu

Przeziernik porzeczkowiec