Pomidory uprawia się zarówno w gruncie, jak również pod osłonami. Lokalizacja uprawy, a także różnice w agrotechnice wpływają na skład gatunkowy oraz liczebność szkodników występujących na plantacjach pomidorów. Rośliny te mogą być atakowane m.in. przez mszyce. Jak zwalczać mszyce na pomidorach? Jaki środek na mszyce na pomidorach najlepiej wybrać?

Jakie gatunki mszyc na pomidorach?

Mszyce są owadami należącymi do rzędu pluskwiaków. Uprawy pomidorów mogą być atakowane przez kilka gatunków mszyc. Do najważniejszych gatunków mszyc spotykanych na pomidorach zaliczyć można mszycę:

 • brzoskwiniową,
 • ogórkową,
 • ziemniaczaną smugową.

Najczęściej występującym gatunkiem jest mszyca brzoskwiniowa. Ten ssący szkodnik od wiosny żeruje na brzoskwini. W maju oraz w czerwcu osobniki uskrzydlone przenoszą się także na drugą roślinę żywicielską. Jest nią pomidor. Mszyce na pomidorach żerują głównie w dwóch okresach. W trakcie kwitnienia lub na początku zawiązywania owoców w szczytowych częściach roślin.

Jak rozpoznać mszycę brzoskwiniową?

Mszyca brzoskwiniowa dorasta do 1,8-3,0 mm długości. Larwy szkodnika są koloru żółtozielonego, zielonego lub różowego i są bezskrzydłe. Postacie dorosłe posiadają dwie pary skrzydeł. Ponadto mają dwa charakterystyczne wyrostki na końcu odwłoka tzw. syfony. Mają ciemną głowę i tułów koloru oliwkowozielonego. Mszyce te żerują w koloniach, które mogą liczyć nawet setki osobników. Cykl rozwojowy jednego pokolenia trwa średnio 1-2 tygodnie.

Szkodliwość mszyc na pomidorach

Biedronka pomaga z mszycami

Biedronka okaże się sprzymierzeńcem w walce z mszycami nie tylko na pomidorach

Większość gatunków mszyc jest polifagami. Oznacza to, że żerują na różnych gatunkach roślin. Mszyce na pomidorach żerują przede wszystkim na liściach, pędach oraz pąkach kwiatowych. Szkodliwość mszyc może być bezpośrednia lub pośrednia.

Szkody bezpośrednie polegają na nakłuwaniu tkanek i wysysaniu z nich soku komórkowego. Zaatakowane liście i pąki kwiatowe żółkną. Następnie ulegają deformacjom i zasychają. Podczas żerowania mszyce wydzielają duże ilości spadzi (rosa miodowa). Ona oblepia zaatakowane fragmenty roślin.

W porażonych miejscach rozwijają się grzyby sadzakowe. Zatykają one aparaty szparkowe, powodując spowolnienie procesu fotosyntezy oraz transpiracji. Przyczynia się to do spadku plonu. Widoczne uszkodzenia najczęściej powodowane są przez bezskrzydłe mszyce. Żerują one w szczytowej części rośliny. Szkodliwość pośrednia mszyc polega na przenoszeniu groźnych wirusów.

Zapobieganie występowaniu mszyc

Istnieje skuteczny sposób ograniczenia możliwości wystąpienia mszyc na pomidorach. Jest nim właściwa profilaktyka.

Nie jest wskazane zakładanie plantacji pomidorów w bliskim sąsiedztwie sadów.

Mszyce na pomidorach - zapobiegaj już przy rozsadzie roślin

Należy kontrolować rośliny pod kątem zachwaszczenia i obecności szkodników

W takim wypadku mszyce mogą przenieść swoje kolonie. Rozsada pomidorów powinna być wolna od szkodników. Przed zakładaniem plantacji wskazana jest dokładna kontrola roślin. Bardzo duże znaczenie odgrywa usuwanie chwastów. Rosną one w bezpośrednim sąsiedztwie plantacji pomidorów przez cały okres wegetacji. Chwasty mogą być roślinami żywicielskimi szkodnika. Na polu nie należy dopuszczać do zachwaszczenia plantacji. Mowa zwłaszcza o tobołkach polnych oraz komosie.

Ważne jest również regularne prowadzenie lustracji roślin pod kątem obecności mszyc na pomidorach. W tym celu pomocne mogą okazać się żółte tablice lepowe. Po zbiorze owoców resztki pożniwne należy głęboko zaorać lub usunąć i zniszczyć. Istotne jest również racjonalne nawożenie, zwłaszcza azotem.

Jak zwalczać mszyce na pomidorach metodami biologicznymi?

Do zwalczania mszyc w pomidorach uprawianych pod osłonami wykorzystuje się inne owady. Są one bardzo pożyteczne w tego typu plantacji. Do ich grona wchodzi:

 • mszycarz szklarniowy,
 • osiec mszycojad,
 • pryszczarek mszycojad,
 • dziubałeczek mączlikowy,
 • biedronka dwukropka,
 • złotook pospolity.

Kiedy zacząć chemiczne zwalczanie mszyc?

Po chemiczne środki ochrony roślin należy sięgać w ostateczności. Rekomendowane są one, tylko jeśli zawiodą inne metody. Mszyce najlepiej zwalczać przy pomocy oprysków – bezpośrednio po zaobserwowaniu pierwszej kolonii owadów. Najczęściej widać je już na początku sezonu wegetacyjnego. Stosując środek na mszyce na pomidorach, należy pamiętać o przestrzeganiu wszystkich zasad bezpieczeństwa, w tym okresu karencji i prewencji, które znajdują się na etykiecie stosowanego produktu.

Próg szkodliwości

Progiem szkodliwości jest stwierdzenie obecności kolonii mszyc na 10% powierzchni całej plantacji. Z reguły już obecność 2 lub 3 kolonii z bezskrzydłymi mszycami, powoduje widoczne gołym okiem uszkodzenia. Zauważane są one zwłaszcza w szczytowych częściach roślin. Najczęściej dotyczy to okresu kwitnienia i początków zawiązywania owoców. Kiedy rozpocząć zabiegi chemicznej ochrony? Można już w okresie produkcji rozsady. Zwłaszcza jeżeli stwierdzi się obecność kolonii z bezskrzydłymi mszycami.

Na co zwrócić uwagę w czasie wykonywania zabiegu? Niezależnie od rodzaju użytego środka ochrony roślin, szczególną należy zwrócić ku spodniej części liści. Tam najczęściej spotkać można największe skupiska mszyc.

Czym zwalczać mszyce na pomidorach?

Do zwalczania mszyc w uprawie pomidorów dostępne są środki z różnych grup chemicznych. Między innymi są to neonikotynoidy, karbaminiany oraz pyretroidy. Dostępne są również środki zawierające mieszaninę substancji czynnych z różnych grup chemicznych.

Skuteczność zabiegu

Efektywność zabiegu chemicznego zależy od kilku czynników. Duże znaczenie odgrywają odpowiednie warunki atmosferyczne podczas wykonywania oprysku. Także ilość wody, jaka została użyta do przygotowania cieczy roboczej jest istotna. Ciecz użytkową należy przygotować w ilości nie większej niż konieczna do zastosowania na określonym areale.

Warunkiem skutecznego stosowania preparatów– zarówno o działaniu powierzchniowym, jak i wgłębnym jest bardzo dokładne pokrycie cieczą roboczą opryskiwanych powierzchni roślin. Efektywność zabiegów chemicznych, zależy nie tylko od użytego środka ochrony roślin czy terminu wykonania. Wpływ ma także dobór aparatury użytej do opryskiwania i precyzji wykonania zabiegu. Czym wykonać oprysk zwalczający mszyce na pomidorach, aby skutecznie pozbyć się szkodników?

Sprawdzony środek na mszyce w uprawie pomidorów

Środków przeznaczonych do zwalczania mszyc w uprawach pomidorów jest wiele. Na szczególną uwagę zasługuje jednak insektycyd Inazuma 130 WG. Wyróżnia go bardzo wysoka skuteczność działania w szerokim zakresie temperatur. Działa bowiem już od 5°C. Środek jest odporny na zmywanie przez deszcz. Na roślinach działa powierzchniowo, systemicznie oraz wgłębnie. Z kolei na szkodniki pomidorów preparat działa kontaktowo i żołądkowo.

Szybkie i długotrwale działanie tego środka możliwe jest dzięki połączeniu dwóch substancji czynnych:

 • lambda-cyhalotryny, która błyskawicznie eliminuje szkodniki;
 • acetamiprydu, który wykazując długotrwałe działanie.

W uprawie pomidorów preparat stosuje się od fazy trzeciego liścia do fazy dojrzewania owoców. Inazuma 130 WG to godny polecenia preparat do zwalczania mszyc na pomidorach. Skutecznie zwalcza także inne groźne szkodniki pomidorów, do których należą m.in. wciornastki oraz zmieniki.