Inazuma 130 WG

Typ produktu: Insektycyd

Inazuma 130 WG to insektycyd w formie gotowej mieszaniny dwóch substancji czynnych, przeznaczony do zwalczania szkodników gryzących i ssących. To niezawodna broń przeciw zagrożeniu w m.in. takich uprawach jak: rzepak ozimy, pszenica ozima, kukurydza, burak cukrowy, śliwa oraz pomidor i oberżyna.

Inazuma 130 WG — pełna gotowość na szkodniki

Środek Inazuma 130 WG to gotowa mieszanina zawierająca 2 substancje czynne (acetamipryd i lambda-cyhalotryna) w nowoczesnej i wygodnej formulacji granulatu. Powoduje natychmiastową śmierć szkodników i zapewnia długotrwałą ochronę plantacji, nawet w niesprzyjających warunkach pogodowych.

Dwutorowy mechanizm działania na szkodniki – kontaktowy i żołądkowy.

Wielokierunkowy sposób działania na roślinie – powierzchniowy, wgłębny i systemiczny.

Odporność na zmywanie przez deszcz.

Niezawodność w każdych warunkach pogodowych. Skuteczne działanie w szerokim zakresie temperatur (już od 5°C) sprawia, że produkt doskonale nadaje się do zabiegów wczesnowiosennych.

Korzystna klasyfikacja eko- i toksykologiczna.

 • Inazuma 130 WG — najlepsza ochrona rzepaku przed szkodnikami już od początku wiosennej wegetacji

  Środek Inazuma 130 WG ma szereg wyjątkowych cech, które sprawiają, że preparat ten znakomicie sprawdza się we wczesnowiosennych zabiegach, zwalczając wiosenne szkodniki rzepaku ozimego.

  Broń na największych wrogów rzepaku — Inazuma 130 WG

  Chowacze łodygowe (chowacz brukwiaczek i chowacz czterozębny) są jednymi z najgroźniejszych szkodników rzepaku, ponieważ ich żerowanie uszkadza roślinę, uniemożliwia jej dalszy wzrost i naraża na działanie groźnych chorób. Chowacze mogą żerować na rzepaku już przy temperaturze gleby oscylującej w  granicach 5–7°C, a w takich warunkach część dostępnych na rynku insektycydów jest nieskuteczna.

  Insektycyd na rzepak Inazuma 130 WG jest skuteczny już od 5°C, co pozwala na bardzo wczesną reakcję, zanim jeszcze szkodniki zdążą wyrządzić szkody w uprawie. Ta cecha, w połączeniu z natychmiastowym działaniem na szkodnika (efekt knock down), pozwala na błyskawiczne zwalczanie agrofagów.

  Wysoka skuteczność w zwalczaniu szkodników łodygowych

  Inazuma 130 WG doskonale sprawdza się w zabiegach w rzepaku ozimym przeciwko chowaczowi brukwiaczkowi i chowaczowi czterozębnemu.

  Błyskawiczne działanie na najgroźniejsze szkodniki rzepaku i skuteczność podczas nalotów mieszanych!

  Kiedy oprysk na chowacza?

  Zobacz, jak działa Inazuma 130 WG wiosną!

  Chroń pożytecznie z Inazuma 130 WG

  DOBRE PRAKTYKI WIOSENNEJ OCHRONY INSEKTYCYDOWEJ RZEPAKU OZIMEGO

  W celu skutecznej ochrony rzepaku przed szkodnikami zgodnej z założeniami zrównoważonego rolnictwa, firma Sumi Agro Poland poleca zestaw dobrych praktyk dla producentów rzepaku. 

  Kompleksowa ochrona rzepaku przez cały sezon wegetacyjny powinna uwzględniać trzy kluczowe aspekty. Po pierwsze, właściwy i systematycznie prowadzony monitoring plantacji. Po drugie, zapewnienie bezpieczeństwa pszczołom oraz innym pożytecznym owadom zapylającym. Po trzecie, rotację produktów i dobór odpowiedniej substancji czynnej do występującego zagrożenia. Jedynie połączenie tych trzech czynników pozwoli skutecznie zwalczać najgroźniejsze szkodniki rzepaku i przełoży się na wysokość oraz opłacalność produkcji.

  Ochrona rzepaku przez cały sezon wegetacyjny.

  Zwalczanie najgroźniejszych gatunków szkodników występujących w rzepaku.

  Wysoki plon dzięki bezpieczeństwu pszczół i owadów pożytecznych.

  Optymalny koszt ochrony plantacji.

  Skuteczna i opłacalna ochrona przed szkodnikami rzepaku, dzięki zastosowaniu preparatu Inazuma 130 WG w okresie przed kwitnieniem (na szkodniki łodygowe rzepaku) oraz insektycydu Mospilan 20 SP (na słodyszka i szkodniki łuszczynowe) w czasie kwitnienia i po kwitnieniu.

 • Jesienny monitoring plantacji rzepaku ozimego!

  Długa i ciepła jesień sprzyja nie tylko szybkiemu rozwojowi rzepaku ozimego, ale także pojawianiu się szkodników. Dlatego warto zadbać o systematyczną i dokładną lustrację plantacji. Przeoczenie zagrożenia i pominięcie jesiennego oprysku na szkodniki rzepaku może negatywnie wpłynąć na stan roślin po zimie. Finalnie może się to przełożyć na gorszy rozwój wiosenny i niższy plon.

  Po zaobserwowaniu szkodników w rzepaku i przekroczeniu progu ekonomicznej szkodliwości zalecamy jak najszybciej wykonać oprysk Inazuma 130 WG. Gotowa mieszanina 2 substancji czynnych o różnych mechanizmach działania zawartych w insektycydzie Inazuma 130 WG skutecznie zwalczy zagrożenie.

  Inazuma 130 WG — najszerszy na rynku zakres szkodników rzepaku ozimego ZWALCZANYCH JESIENIĄ!

  Inazuma 130 WG posiada najszerszy zakres szkodników rzepaku ozimego zwalczanych jesienią. W 2021 roku etykieta rejestracyjna została wzbogacona o: gnatarza rzepakowca, miniarkę kapuściankę, chowacza galasówka i rolnice. Inazuma 130 WG to obecnie jedyny insektycyd, z tak szeroką rejestracją, do powschodowego zwalczania takich szkodników jak: rolnice, tantniś krzyżowiaczek, mączliki, miniarka kapuścianka, chowacz galasówek, pchełka rzepakowa, śmietka kapuściana, mszyce oraz gnatarz rzepakowiec.

  Inazuma 130 WG to podwójny cios w szkodniki 

  Inazuma 130 WG jest insektycydem o działaniu systemicznym zarejestrowanym do jesiennego zwalczania szkodników w rzepaku ozimym, co ma szczególne znacznie w przypadku zwalczania śmietki kapuścianej. Zapewnia kompleksową ochronę przed szkodnikami rzepaku ozimego, również w przypadku nalotów mieszanych. Połączenie dwóch substancji czynnych o różnych mechanizmach działania sprawia, że insektycyd zachowuje wysoką skuteczność nawet w niesprzyjających warunkach pogodowych – działa już od 5°C i jest odporny na zmywanie przez deszcz.

  Wysoka skuteczność w zwalczaniu szkodników rzepaku potwierdzona badaniami

  Dzięki rozszerzonej rejestracji jesiennej możliwe jest zwalczanie w rzepaku gnatarza rzepakowca, miniarki kapuścianki, chowacza galasówka oraz rolnic. Larwy tych szkodników rzepaku powodują znaczące uszkodzenia roślin, które mogą być pożywką do żerowania innych szkodników lub infekcji patogenami.

  Po zaobserwowaniu szkodników w rzepaku i przekroczenia progu ekonomicznej szkodliwości zalecamy jak najszybciej wykonać oprysk Inazuma 130 WG. Gotowa mieszanina dwóch substancji czynnych o różnych mechanizmach działania zawartych w insektycydzie Inazuma 130 WG skutecznie zwalczy zagrożenie.

  Zalecenia stosowania Inazuma 130 WG

   

 • Inazuma 130 WG — skuteczne zwalczanie mszyc w pszenicy ozimej

  Inazuma 130 WG jako jeden z nielicznych insektycydów na rynku posiada rejestrację do jesiennego zwalczania mszyc w pszenicy ozimej. Produkt doskonale radzi sobie nawet w trudnych warunkach pogodowych.

  Mszyce zwalczaj od razu!

  • Młode siewki pszenicy ozimej są wyjątkowo atrakcyjne dla mszyc. Ich żerowanie nie tylko osłabia plantację na wczesnym etapie rozwoju roślin, ale również może stać się przyczyną porażenia uprawy przez groźne choroby wirusowe, takie jak żółta karłowatość jęczmienia.
  • Zwalczanie mszyc na tym etapie rozwoju pszenicy jest bardzo ważne. Inazuma 130 WG wykazuje działanie systemiczne. Dzięki temu znakomicie sprawdza się w zabiegu przeciwko mszycom.
  • Połączenie dwóch substancji czynnych z różnych grup chemicznych sprawia, że środek błyskawicznie zwalcza szkodniki i zapewnia długotrwałą ochronę plantacji.

  Zalecenia stosowania Inazuma 130 WG w pszenicy ozimej

 • Działanie ochronne od pierwszych faz rozwojowych roślin

  Insektycyd Inazuma 130 WG świetnie radzi sobie nawet przy trudnych warunkach atmosferycznych. Zabieg można wykonać jeszcze w fazie, gdy wiecha kukurydzy jest wysunięta do połowy. Aby działanie produktu było skuteczne, nie należy go stosować w późniejszej fazie niż BBCH 55-59.

  Inazuma 130 WG — szeroki zakres działania na szkodniki kukurydzy

  Środek owadobójczy Inazuma 130 WG należy zastosować po zauważeniu pierwszych szkodników w kukurydzy lub objawów ich żerowania. Insektycyd w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej działa na szkodnika zarówno kontaktowo, jak i  żołądkowo. Na roślinie zaś działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie.

  Inazuma 130 WG to broń na największych wrogów kukurydzy

  Zachodnia kukurydziana stonka korzeniowa, czyli stonka kukurydziana, jest uznawana za największe zagrożenie kukurydzy, ponieważ uszkadza jej korzenie. Inazuma 130 WG działa już od 5°C, co pozwala na szybką reakcję, zanim szkodniki kukurydzy zdążą wyrządzić szkody w uprawie. 

  Omacnica prosowianka w kukurydzy?

  Gąsienice omacnicy prosowianki żerują w pochwach liściowych, wiechach i zawiązkach kolb, a kiedy urosną – wgryzają się w łodygi i kolby. Stosowanie insektycydu Inazuma 130 WG pomaga w zwalczaniu omacnicy w kukurydzy.

 • Stosowanie insektycydu INAZUMA 130 WG w burakach cukrowych

  Insektycyd INAZUMA 130 WG jest zarejestrowany do zwalczania skośnika buraczka w uprawie buraka cukrowego od początku zakrywania międzyrzędzi do fazy, gdy korzeń osiąga wymaganą wielkość do zbioru (BBCH 31-39).

  Maksymalna i jednocześnie zalecana dawka to 0,2 kg/ha. W sezonie można wykonać jeden zabieg z użyciem insektycydu INAZUMA 130 WG w burakach cukrowych.

  Szczegóły dotyczące stosowania insektycydu INAZUMA 130 WG znajdują się w etykiecie produktu.

Rosnąca presja szkodników warzyw

Ciepłe, bezśnieżne zimy i wysokie temperatury na początku wiosennej wegetacji sprzyjają szybkiemu pojawieniu się szkodników na plantacjach warzyw. Młode rośliny są atrakcyjne dla agrofagów – ich żerowanie uszkadza rośliny i powoduje znaczące straty dla producentów. Szkodniki są także wektorami wielu chorób wirusowych, które zagrażają uprawom warzyw. 

Do gatunków szkodników powodujących największe straty na plantacjach warzyw zalicza się:

Mszyce – szkodnik występujący w wielu uprawach warzywnych. Żeruje w okresie kwitnienia lub na początku zawiązywania owoców w szczytowych częściach rośliny, które mogą ulec deformacji. Mszyce przenoszą groźne choroby wirusowe.

Wciornastka tytoniowca – w warunkach polskich wyłączny przenosiciel wirusa brązowej plamistości pomidora. Szkodnik żeruje na liściach, wysysając soki z tkanek roślin. Skutkuje to ich słabszym rozwojem, a nawet zamieraniem.

Zmieniki – pluskwiak wysysający soki z liści, młodych pędów i kwiatów. Jego aktywność skutkuje zamieraniem pąków kwiatowych, kwiatów i zawiązków owoców. Prowadzi to do obniżenia wielkości i jakości plonu. Zmieniki są nosicielami groźnych chorób wirusowych i bakteryjnych.

Inazuma 130 WG — pewna ochrona insektycydowa warzyw już od początku wiosennej wegetacji

Inazuma 130 WG to sposób na najlepszą ochronę upraw już od początku wiosennej wegetacji. Po zaobserwowaniu szkodników i przekroczeniu progu ekonomicznej szkodliwości zalecamy jak najszybciej wykonać zabieg. 

Gotowa mieszanina 2 substancji czynnych o różnych mechanizmach działania zawartych w preparacie Inazuma 130 WG skutecznie zwalczy zagrożenie. Środek działa już od 5°C i jest odporny na zmywanie przez deszcz, co daje gwarancję najlepszego efektu.

Ochrona warzyw z troską o pszczoły

Dobre praktyki ochrony insektycydowej Sumi Agro Poland, oparte na stałym monitoringu oraz właściwym doborze i rotacji substancji czynnych, skutecznie zabezpieczają plantacje, uwzględniając bezpieczeństwo owadów pożytecznych, w tym pszczół i innych gatunków zapylaczy.

Zobacz wideo

 • Jak zwalczyć szkodniki w rzepaku wiosną? Zobacz film
 • Jak działa Inazuma? Zobacz film
 • Zwalczanie szkodników wiosną Zobacz film
 • Gotowa mieszanina na szkodniki łodygowe rzepaku Zobacz film
 • Insektycyd Inazuma 130 WG w opinii rolnika Zobacz film
 • Poznaj opinię na temat Inazuma 130 WG! Zobacz film
 • Postaw na insektycyd polecany przez rolników – Inazuma 130 WG! Zobacz film
 • Wybierz preparat Inazuma 130 WG – insektycyd sprawdzony przez rolników Zobacz film

Jak stosować

Zakres stosowania i dawki

Uprawa Agrofag Zalecana dawka Maksymalna dawka Termin Zalecana ilość wody Liczba zabiegów
Kukurydza omacnica prosowianka (średni poziom zwalczania), zachodnia kukurydziana stonka korzeniowa 0,2 kg/ha 0,2 kg/ha stosować zgodnie z sygnalizacją lub po zauważeniu pierwszych szkodników lub objawów ich żerowania, od fazy, gdy wiecha jest wysunięta do połowy (środek wiechy zaczyna się rozdzielać) do fazy, gdy wiecha jest całkowicie widoczna i w pełni ukształtowana (BBCH 55–59). 300 l/ha 1
Len włóknisty, len oleisty* pchełka lnowa, pchełka lnowa długostopka 0,2 kg/ha 0,2 kg/ha od fazy, gdy liścienie są już całkowicie rozwinięte do końca fazy 2 liści właściwych (BBCH 10–12) 150–400 l/ha 2 (co min. 10 dni)
Len włóknisty, len oleisty* wciornastek kalarepowiec, wciornastek lnowiec 0,2 kg/ha 0,2 kg/ha gdy pęd osiągnie 50–60% długości (BBCH 35–36) 150–400 l/ha 2 (co min. 10 dni)
Miskant olbrzymi* łokaś garbatek 0,2 kg/ha 0,2 kg/ha wiosną po zaobserwowaniu pierwszych objawów żerowania szkodnika (postrzępione liście), od fazy 1. liścia właściwego do końca fazy kwitnienia (BBCH 11–69);
ze względu na biologię szkodnika zabieg należy wykonać po zmroku w trakcie żerowania larw i owadów dorosłych
200–500 l/ha 1
Pomidor, oberżyna* wciornastek tytoniowiec, zmieniki 0,2 kg/ha 0,2 kg/ha w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy trzeciego liścia do końca fazy kwitnienia (BBCH 13–69) 200–500 l/ha 1
Pomidor, oberżyna* mszyce 0,2 kg/ha 0,2 kg/ha w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy trzeciego liścia do fazy dojrzewania owoców i nasion (50% owoców uzyskuje typową barwę) (BBCH 13–85) 200–500 l/ha 1
Pszenica ozima mszyce 0,15 kg/ha 0,15 kg/ha po zaobserwowaniu szkodników, jesienią od fazy 3. liścia do fazy 9. liścia lub więcej (BBCH 13–19) 300 l/ha 1
Rośliny ozdobne (uprawiane w gruncie i pod osłonami)* mączlik szklarniowy, wciornastek tytoniowiec,
wciornastek zachodni, miniarki, mszyce czerwce, zmieniki
0,04% (tj. 4 g środka w 10 l wody) 0,04% (tj. 4 g środka w 10 l wody niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej (BBCH 11–89) 300–2000 l/ha 2 (co min. 7 dni)
Rzepak ozimy tantniś krzyżowiaczek,
pchełka rzepakowa,
śmietka kapuściana, mszyce, mączliki, gnatarz
rzepakowiec, miniarka kapuścianka, chowacz galasówek, rolnice
0,25–0,30 kg/ha 0,30 kg/ha po wystąpieniu szkodników na młodych roślinach lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń, jesienią od fazy 3 liści do fazy 9 i więcej liści w rozecie (BBCH 13–19) 300 l/ha 2 (1. zabieg jesienią i 2. zabieg wiosną)
Rzepak ozimy chowacz brukwiaczek, chowacz czterozębny

0,16–0,20 kg/ha 0,20 kg/ha przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją, wiosną od fazy początku wydłużania pędu (rozeta) do fazy początku rozwoju pąków kwiatowych (pąkowania) (BBCH 30–50) 300 l/ha 2 (1. zabieg jesienią i 2. zabieg wiosną)
Rzepak ozimy słodyszek rzepakowy 0,16–0,20 kg/ha 0,20 kg/ha w momencie nalotu szkodnika na plantację od fazy początku rozwoju pąków kwiatowych (pąkowania) do fazy żółtego pąka (BBCH 50–59) 300 l/ha 2 (1. zabieg jesienią i 2. zabieg wiosną)
Rzepak ozimy chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik 0,16–0,20 kg/ha 0,20 kg/ha od fazy pełni kwitnienia, w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych (BBCH 65–67) 300 l/ha 2 (1. zabieg jesienią i 2. zabieg wiosną)
Burak cukrowy** Skośnik buraczak 0,2 kg/ha 0,2 kg/ha po zaobserwowaniu szkodnika od początku zakrywania
międzyrzędzi do fazy, gdy korzeń osiąga wymaganą wielkość do zbioru z zachowaniem okresu
karencji (BBCH 31-39)
200-300 l/ha 1
Śliwa* mszyce 0,2 kg/ha 0,2 kg/ha po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc od początku rozwoju liści do końca fazy kwitnienia (BBCH 11–69) 500–900 l/ha 1
Śliwa* owocnice śliwowe (żółtoroga i jasna) 0,2 kg/ha 0,2 kg/ha w fazie kwitnienia śliw (BBCH 61–69) 500–900 l/ha 1
Ślazowiec pensylwański* mszyce 0,2 kg/ha 0,2 kg/ha w trakcie pojawiania się pierwszych kolonii mszyc, od fazy 1. liścia właściwego do końca fazy kwitnienia (BBCH 11–69) 200–500 l/ha 2 (co min. 7 dni)
Tytoń* wciornastek tytoniowiec, mszyce 0,2 kg/ha 0,2 kg/ha od fazy wyraźnie rozwiniętego pierwszego liścia do końca fazy, gdy 50% nasion dojrzało (BBCH 11–85) 200–750 l/ha 2 (co min. 7 dni)
Wierzba energetyczna* jątrewka pospolita, niekraślanka wierzbówka, krytoryjek olchowiec, mszyce 0,2 kg/ha 0,2 kg/ha w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy 1. liścia właściwego do końca fazy kwitnienia (BBCH 11–69). Pierwszy zabieg przeprowadzić najlepiej w II dekadzie kwietnia, drugi zabieg w maju 200–500 l/ha 2 (co min. 7 dni)
* Planując zabieg, należy uwzględnić okres karencji wskazany w etykiecie.
** Rejestracja w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych.
Zalecane opryskiwanie średnio kropliste.

Uprawy

Można stosować w uprawach:

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

 • Jak działa insektycyd Inazuma 130 WG?

  Inazuma 130 WG to środek owadobójczy, który działa poprzez zaburzanie układu nerwowego owadów. Na szkodniki działa kontaktowo i żołądkowo, natomiast na roślinie wykazuje działanie powierzchniowe, wgłębne i systemiczne.

 • Inazuma 130 WG – substancja czynna

  Środek owadobójczy Inazuma 130 WG zawiera takie substancje czynne jak acetamipryd i lamda–cyhalotryna. Składniki te zaburzają układ nerwowy szkodników, powodując ich śmierć.

 • Jak stosować środek Inazuma 130 WG?

  Stosując oprysk Inazuma 130 WG należy dobrać dawkę odpowiednio do uprawy, a także przestrzegać terminów stosowania, zalecanej ilości wody oraz liczby zabiegów. Środek jest przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych i sadowniczych oraz opryskiwaczy ręcznych.

 • Inazuma 130 WG – dawkowanie

  Dawkowanie insektycydu Inazuma 130 WG zależy od rodzaju uprawy oraz stopnia inwazji szkodników. Zwykle mieści się w zakresie 0,15–0,3 l/ha.

 • Czy można stosować oprysk Inazuma 130 WG razem z nawozami?

  Nie ma przeciwwskazań do mieszania środka owadobójczego Inazuma 130 WG z nawozami, jednak zawsze należy przestrzegać instrukcji producenta w celu uniknięcia niepożądanych reakcji chemicznych.

 • Środek owadobójczy Inazuma 130 WG – temperatura stosowania

  Optymalna temperatura do oprysku Inazuma 130 WG mieści się w zakresie 5–20oC, co zapewnia najlepszą skuteczność działania środka.

 • W jakich uprawach można stosować oprysk Inazuma 130 WG?

  Inazuma 130 WG to skuteczny insektycyd na rzepak ozimy i jary, kukurydzę, buraka cukrowego, a także niezawodna ochrona insektycydowa pszenicy ozimej. Nadaje się również do ochrony upraw małoobszarowych roślin ozdobnych, lnu, wierzby energetycznej, pomidorów, oberżyny, śliwy oraz tytoniu.

 • Jakie szkodniki zwalcza insektycyd Inazuma 130 WG?

  Środek owadobójczy Inazuma 130 WG zwalcza wiosenne i jesienne szkodniki rzepaku takie jak:

  • tantniś krzyżowiaczek,
  • śmietka kapuściana,
  • mączliki,
  • gnatarz rzepakowiec,
  • miniarka kapuścianka,
  • chowacz galasówek,
  • rolnice,
  • pchełka rzepakowa.

  Oprócz tego zwalcza mszyce w pszenicy ozimej, a wiosną omacnicę prosowiankę w kukurydzy oraz skośnika buraczaka w buraku cukrowym.

 • Ile kosztuje środek owadobójczy Inazuma 130 WG?

  Cena insektycydu Inazuma 130 WG różni się w zależności od pojemności opakowania. W celu szczegółowej wyceny należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym.

 • Gdzie kupić insektycyd Inazuma 130 WG?

  Środek Inazuma 130 WG jest dostępny u dystrybutorów, a także u naszych przedstawicieli. Dane kontaktowe do przedstawicieli regionalnych znaleźć można w zakładce Kontakt.

 • Dostępne opakowania insektycydu Inazuma 130 WG

  Środek owadobójczy Inazuma 130 WG jest dostępny w opakowaniach 0,25 kg, 1 kg oraz 5 kg , co umożliwia wybór odpowiedniej ilości produktu do konkretnego obszaru uprawnego.

Opinie

Poznaj opinie naszych klientów

 • Wacław Dziendziel
  Efekty działania Inazumy potwierdziłem zarówno wiosną, kiedy podczas lustracji nie było niedobitków na polach, jak i w nowym sezonie jesienią – kiedy presja śmietki i mszyc była bardzo duża. Środek jest skuteczny i bardzo dobrze uzupełnia zakres działania Mospilanu.

  Wacław Dziendziel

  Członek Zarządu

  Ośrodek Hodowli Zarodowej „Przerzeczyn Zdrój” (rzepak 400 ha)

Powiązane artykuły

Chcesz wyższych plonów? Sprawdź nasze porady!

 • Insektycyd na buraki cukrowe – nowe narzędzie dla plantatorów
  Insektycyd na buraki cukrowe – nowe narzędzie dla plantatorów
 • Mszyce w burakach nadal groźne
  Mszyce w burakach nadal groźne
 • Ochrona buraków cukrowych i wspomaganie ich rozwoju
  Ochrona buraków cukrowych i wspomaganie ich rozwoju
 • Mszyca w burakach cukrowych – woj. warmińsko-mazurskie
  Mszyca w burakach cukrowych – woj. warmińsko-mazurskie
 • Mszyca atakuje buraki w Wielkopolsce
  Mszyca atakuje buraki w Wielkopolsce
 • Szkodniki rzepaku na Kaszubach
  Szkodniki rzepaku na Kaszubach
 • Zwalczanie szkodników rzepaku pod Kwidzynem
  Zwalczanie szkodników rzepaku pod Kwidzynem
 • Działaj błyskawicznie z Inazumą i zgarnij nagrody!
  Działaj błyskawicznie z Inazumą i zgarnij nagrody!

Szanujemy Państwa prywatność

Sumi Agro Poland sp. z o.o. przetwarza dane osobowe gromadzone w Internecie, w tym zbierane dzięki plikom cookie i podobnym technologiom. Dane te gromadzimy aby ulepszać nasz serwis (na podstawie analiz i statystyk dotyczących korzystania przez Państwa z serwisu) oraz dostarczać Państwu nasze reklamy dopasowane do Państwa zainteresowań (m.in. na podstawie tego, co przeglądają Państwo w naszym serwisie) i mierzyć skuteczność reklam.

Informacje zebrane przez niektóre cookies, m.in. o korzystaniu przez Państwa z naszego serwisu i o tym, co Państwa w nim zainteresowało, trafiają do naszych partnerów, którzy dostarczają usługi reklamowe, analizy i statystyki.

Klikając „Akceptuję i przechodzę do serwisu” wyrażają Państwo zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez Sumi Agro Poland sp. z o.o. danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do zainteresowań i mierzenia ich skuteczności) i pozostałych, szczegółowo opisanych Ustawieniach zaawansowanych oraz w Polityce prywatności.

Zgoda jest dobrowolna i w każdej chwili mogą ją Państwo wycofać ze skutkiem na przyszłość, zmieniając ustawienia zgód.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Państwa danych oraz przysługujących w związku z tym uprawnień znajdują się w Polityce prywatności.

Ustawienia zaawansowane
Akceptuję i przechodzę do serwisu

Czym są cookies

Cookies to pliki tekstowe zapisywane w pamięci przeglądarki przez serwisy internetowe. Są one powszechnie używane do obsługi różnych funkcji w serwisach internetowych. Pozwalają np. zapamiętać ustawienia i pozyskiwać różne informacje na temat przeglądarki, urządzenia (np. komputera) i użytkownika (np. śledzenie interakcji z serwisem). Cookies zwykle zawierają unikatowy numer (identyfikator), który pozwala je odróżnić.

Cookies nie służą nam do zbierania informacji, które bezpośrednio identyfikują konkretną osobę (takich jak imię i nazwisko).

Niektóre cookies są konieczne do funkcjonowania naszego serwisu. Inne (np. cookies reklamowe) są opcjonalne, a ich użycie wymaga Państwa zgody.

Jak długo działają cookies

Każdy plik cookies ma swój okres aktywności, po upływie którego wygasa, chyba że wcześniej go Państwo usuną. Okres aktywności zależy od funkcji danego pliku cookie. Niektóre cookies są aktywne tylko przez czas Państwa wizyty w serwisie, a inne dłużej (np. kilka godzin, dni, miesięcy). Informacje z plików cookie przechowujemy przez 24 miesiące.

Wstecz

Ustawienia zaawansowane

Poniżej znajdą Państwo informację o różnych celach, dla których używamy cookies, a także mogą Państwo udzielić i cofnąć zgody. W każdym czasie można zmienić te ustawienia, w tym wycofać zgodę (nie będzie to jednak mieć wpływu na legalność działań podjętych w czasie, gdy zgoda obowiązywała). Mogą też Państwo skorzystać z ustawień przeglądarki (np. blokować lub usuwać cookies) zgodnie z opcjami udostępnionymi przez producenta przeglądarki.

Cookies niezbędne

Te cookies są konieczne do prawidłowego działania naszego serwisu. Obsługują one podstawowe funkcje i służą do zapewnienia bezpieczeństwa. Użycie tych cookies nie wymaga Państwa zgody i są one domyślnie zapisywane na Państwa urządzeniu. Są one aktywne przez czas wizyty w serwisie lub nieco dłużej. Te pliki można zablokować za pomocą ustawień przeglądarki, ale w takim przypadku serwis może nie działać prawidłowo.

Cookies analityczne

Chcemy analizować, w jaki sposób korzystają Państwo z naszego serwisu. Dzięki temu możemy tworzyć raporty i statystyki, które pomagają nam ulepszać nasz serwis. W tym celu korzystamy z narzędzia Google Analytics, a niektóre informacje zebrane przez cookies trafiają do firmy Google. Pliki cookie zbierają informacje w sposób, który nie pozwala na bezpośrednią identyfikację osób. Okres aktywności tych cookies wynosi do 2 lat. Google Analytics to narzędzie dostarczane przez firmę Google LLC z USA. Google przetwarza informacje dla nas na podstawie Państwa zgody. W celach analitycznych możemy stosować także narzędzie HotJar, dostarczane przez Hotjar Limited, Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian's STJ 3141, Malta. Również Hotjar przetwarza informacje dla nas na podstawie Państwa zgody.

Cookies analityczne nie zbierają informacji, które pozwalają na bezpośrednią identyfikację użytkownika. Zbierane informacje dotyczą m in. urządzenia użytkownika, przeglądarki i tego, w jaki sposób użytkownik korzysta z naszego serwisu (np. z jakiej strony odwiedza serwis, które strony przegląda i jak długo, czy już wcześniej był w naszym serwisie).

Cookies reklamowe

Chcemy dostarczać Państwu nasze reklamy dopasowane do Państwa zainteresowań oraz mierzyć skuteczność naszych reklam. W tym celu używamy różnych cookies. Niektóre z nich śledzą Państwa aktywność w naszym serwisie (np. artykuły, które Państwo przeglądają), gromadzą różne informacje i przekazują je do naszych partnerów reklamowych. Dzięki temu na innych stronach internetowych mogą Państwo zobaczyć nasze reklamy dopasowane do Państwa zainteresowań. Nasi partnerzy reklamowi stosują swoje cookies i wykorzystują je zgodnie z własnymi politykami prywatności (np. żeby dopasować reklamę i wyświetlić ją na obsługiwanych przez tych partnerów stronach). Okres aktywności tych cookies wynosi do 2 lat. Cookies reklamowe nie zbierają informacji, które służą do bezpośredniej identyfikacji użytkownika.

Wstecz
Zapisz
Włącz wszystko i przejdź do serwisu