Inazuma 130 WG

Typ produktu: Insektycyd

Inazuma 130 WG to insektycyd w formie gotowej mieszaniny dwóch substancji czynnych, przeznaczony do zwalczania szkodników gryzących i ssących. To niezawodna broń przeciw zagrożeniu w uprawach: rzepaku ozimego, pszenicy ozimej, pomidora i oberżyny.

Do pobrania
etykieta | karta charakterystyki | broszura warzywnicza | broszura rolnicza (wiosna) | broszura rolnicza (jesień)
Subtancja czynna
acetamipryd (100 g/kg)
lambda-cyhalotryna (30 g/kg)
Formulacja
WG - granule do sporządzania zawiesiny wodnej
Opakowania
0,25 kg, 1 kg, 5 kg

Pełna gotowość na szkodniki

Gotowa mieszanina 2 substancji czynnych w nowoczesnej i wygodnej formulacji granulatu, jaką jest Inazuma 130 WG, powoduje natychmiastową śmierć szkodników i zapewnia długotrwałą ochronę plantacji. Nawet w niesprzyjających warunkach pogodowych.

temperaturaDwutorowy mechanizm działania na szkodniki – kontaktowy i żołądkowy.

parasol ikona width=Wielokierunkowy sposób działania na roślinie – powierzchniowy, wgłębny i systemiczny.

parasol ikona width=Odporność na zmywanie przez deszcz.

działanie leczniczeNiezawodność w każdych warunkach pogodowych. Skuteczne działanie w szerokim zakresie temperatur (już od 5°C) sprawia, że produkt doskonale nadaje się do zabiegów wczesnowiosennych.

partner do mieszaninKorzystna klasyfikacja eko- i toksykologiczna.

 • Najlepsza ochrona rzepaku przed szkodnikami już od początku wiosennej wegetacji

  Inazuma 130 WG ma szereg wyjątkowych cech, które sprawiają, że środek ten znakomicie sprawdza się we wczesnowiosennych zabiegach przeciwko szkodnikom łodygowym w rzepaku ozimym.

  Broń na największych wrogów rzepaku

  Chowacze łodygowe (chowacz brukwiaczek i chowacz czterozębny) są jednymi z  najgroźniejszych szkodników dla upraw rzepaku, ponieważ ich żerowanie uszkadza roślinę, uniemożliwia jej dalszy wzrost i naraża na działanie groźnych chorób. Chowacze mogą żerować na rzepaku już przy temperaturze gleby oscylującej w  granicach 5–7°C, a w takich warunkach część dostępnych na rynku insektycydów jest nieskuteczna.

  Inazuma 130 WG działa już od 5°C, co pozwala na bardzo wczesną reakcję, zanim jeszcze szkodniki zdążą wyrządzić szkody w uprawie. Ta cecha, w połączeniu z natychmiastowym działaniem na szkodnika (efekt knock down), pozwala na błyskawiczne zwalczanie agrofagów.

  Wysoka skuteczność w zwalczaniu szkodników łodygowych

  Inazuma 130 WG doskonale sprawdza się w zabiegach w rzepaku ozimym przeciwko chowaczowi brukwiaczkowi i chowaczowi czterozębnemu.

  Błyskawiczne działanie na najgroźniejsze szkodniki występujące w rzepaku i skuteczność podczas nalotów mieszanych!

  Zobacz, jak działa Inazuma 130 WG wiosną!

  Chroń pożytecznie

  DOBRE PRAKTYKI WIOSENNEJ OCHRONY INSEKTYCYDOWEJ RZEPAKU OZIMEGO

  W celu skutecznej ochrony rzepaku przed szkodnikami, zgodnej z założeniami zrównoważonego rolnictwa, firma Sumi Agro Poland poleca zestaw dobrych praktyk dla producentów rzepaku. 

  Kompleksowa ochrona rzepaku przez cały sezon wegetacyjny powinna uwzględniać trzy kluczowe aspekty. Po pierwsze, właściwy i systematycznie prowadzony monitoring plantacji. Po drugie, zapewnienie bezpieczeństwa pszczołom oraz innym pożytecznym owadom zapylającym. Po trzecie, rotację produktów i dobór odpowiedniej substancji czynnej do występującego zagrożenia. Jedynie połączenie tych trzech czynników pozwoli skutecznie zwalczać najgroźniejsze szkodniki rzepaku i przełoży się na wysokość oraz opłacalność produkcji.

  Skuteczna i opłacalna ochrona rzepaku dzięki zastosowaniu preparatu Inazuma 130 WG w okresie przed kwitnieniem (na szkodniki łodygowe) oraz insektycydu Mospilan 20 SP (na słodyszka i szkodniki łuszczynowe) w czasie kwitnienia i po kwitnieniu.

 • Pełna gotowość na jesienne szkodniki rzepaku i pszenicy!

  W ostatnich latach już w okresie jesieni obserwuje się wzmożone żerowanie szkodników na plantacji rzepaku ozimego oraz pszenicy ozimej. Młode rośliny są atrakcyjne dla szkodników, a ich żerowanie powoduje bardzo duże straty dla rolników. Uszkodzenia spowodowane przez szkodniki przyczyniają się do obumierania młodych roślin, pogorszenia przezimowania oraz wymarzania.

  Monitoring plantacji, wybór skutecznego środka i wykonanie jesiennego zabiegu insektycydowego  to najlepszy sposób na ograniczenie liczebności szkodników, a tym samym gwarancja odpowiedniej kondycji upraw wiosną i wysokiego plonu.

  Skuteczna ochrona bez chloropiryfosu jest możliwa!

  Inazuma 130 WG to idealny partner polskiego rolnika do ochrony rzepaku ozimego i pszenicy ozimej. W sytuacji gdy z rynku wycofano popularną substancję czynną chloropiryfos, jest to optymalny wybór w supercenie.

  Najszerszy na rynku zakres szkodników ZWALCZANYCH JESIENIĄ!

  Gotowa mieszanina dwóch substancji czynnych o różnych mechanizmach działania zawartych w Inazuma 130 WG to pewne, opłacalne i wygodne rozwiązanie na szerokie spektrum jesiennych szkodników.

  Podwójny cios w szkodniki 

  Inazuma 130 WG jest jedynym na rynku insektycydem o działaniu systemicznym zarejestrowanym do stosowania w zabiegach jesiennych w rzepaku ozimym, co ma szczególne znacznie w przypadku zwalczania mszyc i mączlików. Połączenie dwóch substancji czynnych o różnych mechanizmach działania sprawia, że produkt zachowuje wysoką skuteczność nawet w niesprzyjających warunkach pogodowych – działa już od 5°C i jest odporny na zmywanie przez deszcz.

  Wysoka skuteczność w zwalczaniu śmietki kapuścianej w rzepaku ozimym potwierdzona badaniami:

  Po zaobserwowaniu szkodników i przekroczenia progu ekonomicznej szkodliwości, zalecamy jak najszybciej wykonać zabieg. Gotowa mieszanina dwóch substancji czynnych o różnych mechanizmach działania zawartych w insektycydzie Inazuma 130 WG skutecznie zwalczy zagrożenie.

 • Skuteczne zwalczanie mszyc w pszenicy ozimej

  Inazuma 130 WG jako jeden z nielicznych insektycydów na rynku posiada rejestrację do jesiennego zwalczania mszyc w pszenicy ozimej. Produkt doskonale radzi sobie nawet w trudnych warunkach pogodowych.

  Mszyce zwalczaj od razu!

  Młode siewki pszenicy ozimej są wyjątkowo atrakcyjne dla mszyc. Ich żerowanie nie tylko osłabia plantację na wczesnym etapie rozwoju roślin, ale również może stać się przyczyną porażenia uprawy przez groźne choroby wirusowe, takie jak żółta karłowatość jęczmienia.

  Zwalczanie mszyc na tym etapie rozwoju pszenicy jest bardzo ważne. Inazuma 130 WG wykazuje działanie systemiczne. Dzięki temu znakomicie sprawdza się w zabiegu przeciwko mszycom.

  Połączenie dwóch substancji czynnych z różnych grup chemicznych sprawia, że środek błyskawicznie zwalcza szkodniki i zapewnia długotrwałą ochronę plantacji.

   

Rosnąca presja szkodników warzyw

Ciepłe, bezśnieżne zimy i wysokie temperatury na początku wiosennej wegetacji sprzyjają szybkiemu pojawieniu się szkodników na plantacjach warzyw. Młode rośliny są atrakcyjne dla agrofagów – ich żerowanie uszkadza rośliny i powoduje znaczące straty dla producentów. Szkodniki są także wektorami wielu chorób wirusowych, które zagrażają uprawom warzyw. 

Do gatunków szkodników powodujących największe straty na plantacjach warzyw zalicza się:

Mszyce – szkodnik występujący w wielu uprawach warzywnych. Żeruje w okresie kwitnienia lub na początku zawiązywania owoców w szczytowych częściach rośliny, które mogą ulec deformacji. Mszyce przenoszą groźne choroby wirusowe.

Wciornastka tytoniowca – w warunkach polskich wyłączny przenosiciel wirusa brązowej plamistości pomidora. Szkodnik żeruje na liściach, wysysając soki z tkanek roślin. Skutkuje to ich słabszym rozwojem, a nawet zamieraniem.

Zmieniki – pluskwiak wysysający soki z liści, młodych pędów i kwiatów. Jego aktywność skutkuje zamieraniem pąków kwiatowych, kwiatów i zawiązków owoców. Prowadzi to do obniżenia wielkości i jakości plonu. Zmieniki są nosicielami groźnych chorób wirusowych i bakteryjnych.

Pewna ochrona insektycydowa warzyw już od początku wiosennej wegetacji

Inazuma 130 WG to sposób na najlepszą ochronę upraw już od początku wiosennej wegetacji. Po zaobserwowaniu szkodników i przekroczeniu progu ekonomicznej szkodliwości zalecamy jak najszybciej wykonać zabieg. 

Gotowa mieszanina 2 substancji czynnych o różnych mechanizmach działania zawartych w preparacie Inazuma 130 WG skutecznie zwalczy zagrożenie. Środek działa już od 5°C i jest odporny na zmywanie przez deszcz, co daje gwarancję najlepszego efektu.

Ochrona warzyw z troską o pszczoły

Dobre praktyki ochrony insektycydowej Sumi Agro Poland, oparte na stałym monitoringu oraz właściwym doborze i rotacji substancji czynnych, skutecznie zabezpieczają plantacje, uwzględniając bezpieczeństwo owadów pożytecznych, w tym pszczół i innych gatunków zapylaczy.

Zobacz wideo

 • Jak działa Inazuma? Zobacz film
 • Zwalczanie szkodników wiosną Zobacz film
 • Gotowa mieszanina na szkodniki łodygowe rzepaku Zobacz film

Jak stosować

Zakres stosowania i dawki

Uprawa Agrofag Zalecana dawka Maksymalna dawka Termin Zalecana ilość wody Liczba zabiegów
Len włóknisty, len oleisty pchełka lnowa**, pchełka lnowa długostopka** 0,2 kg/ha 0,2 kg/ha od fazy gdy liścienie są już całkowicie rozwinięte do końca fazy 2 liści właściwych (BBCH 10–12) 150–400 l/ha 2 (co min. 10 dni)
Len włóknisty, len oleisty wciornastek kalarepowiec**,
wciornastek lnowiec**
0,2 kg/ha 0,2 kg/ha gdy pęd osiągnie 50–60% długości (BBCH 35-36) 150–400 l/ha 2 (co min. 10 dni)
Miskant olbrzymi łokaś garbatek** 0,2 kg/ha 0,2 kg/ha wiosną po zaobserwowaniu pierwszych objawów żerowania szkodnika (postrzępione liście), od fazy 1. liścia właściwego do końca fazy kwitnienia (BBCH 11–69). Ze względu na biologię szkodnika zabieg należy wykonać po zmroku w trakcie żerowania larw i owadów dorosłych 200–500 l/ha 1
Pomidor, oberżyna wciornastek tytoniowiec**,
zmieniki**
0,2 kg/ha 0,2 kg/ha w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy trzeciego liścia do końca fazy kwitnienia (BBCH 13–69) 200–500 l/ha 1
Pomidor, oberżyna mszyce** 0,2 kg/ha 0,2 kg/ha w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy trzeciego liścia do fazy dojrzewania owoców i nasion (50% owoców uzyskuje typową barwę) (BBCH 13–85) 200–500 l/ha 1
Pszenica ozima mszyce 0,15 kg/ha 0,15 kg/ha po zaobserwowaniu szkodników, jesienią od fazy 3. liścia do fazy 9. liścia lub więcej (BBCH 13-19) 300 l/ha 1
Rośliny ozdobne (uprawiane w gruncie i pod osłonami) mączlik szklarniowy**, wciornastek tytoniowiec**,
wciornastek zachodni**,
miniarki**, mszyce czerwce**, zmieniki**
0,04% (tj. 4 g środka w 10 l wody) 0,04% (tj. 4 g środka w 10 l wody niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej (BBCH 11–89) 300–2000 l/ha 2 (co min. 7 dni)
Rzepak ozimy tantniś krzyżowiaczek,
pchełka rzepakowa,
śmietka kapuściana, mszyce, mączliki
0,25–0,30 kg/ha 0,30 kg/ha po wystąpieniu szkodników na młodych roślinach lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń, jesienią od fazy 3 liści do fazy 9 i więcej liści w rozecie (BBCH 13–19) 300 l/ha 2 (1. zabieg jesienią i 2. zabieg wiosną)
Rzepak ozimy chowacz brukwiaczek,
chowacz czterozębny

0,16–0,20 kg/ha 0,20 kg/ha przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją, wiosną od fazy początku wydłużania pędu (rozeta) do fazy początku rozwoju pąków kwiatowych (pąkowania) (BBCH 30–50) 300 l/ha 2 (1. zabieg jesienią i 2. zabieg wiosną)
Rzepak ozimy słodyszek rzepakowy 0,16–0,20 kg/ha 0,20 kg/ha w momencie nalotu szkodnika na plantację od fazy początku rozwoju pąków kwiatowych (pąkowania) do fazy żółtego pąka (BBCH 50–59) 300 l/ha 2 (1. zabieg jesienią i 2. zabieg wiosną)
Rzepak ozimy chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik 0,16–0,20 kg/ha 0,20 kg/ha od fazy pełni kwitnienia, w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych (BBCH 65–67) 300 l/ha 2 (1. zabieg jesienią i 2. zabieg wiosną)
Śliwa mszyce** 0,2 kg/ha 0,2 kg/ha po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc od początku rozwoju liści do końca fazy kwitnienia (BBCH 11–69) 500–900 l/ha 1
Śliwa owocnice śliwowe** (żółtoroga i jasna) 0,2 kg/ha 0,2 kg/ha w fazie kwitnienia śliw (BBCH 61–69) 500–900 l/ha 1
Ślazowiec pensylwański mszyce** 0,2 kg/ha 0,2 kg/ha w trakcie pojawiania się pierwszych kolonii mszyc, od fazy 1. liścia właściwego do końca fazy kwitnienia (BBCH 11–69) 200–500 l/ha 2 (co min. 7 dni)
Tytoń wciornastek tytoniowiec**,
mszyce**
0,2 kg/ha 0,2 kg/ha od fazy wyraźnie rozwiniętego pierwszego liścia do końca fazy, gdy 50% nasion dojrzało (BBCH 11–85) 200–750 l/ha 2 (co min. 7 dni)
Wierzba energetyczna jątrewka pospolita**, niekraślanka wierzbówka**, krytoryjek olchowiec**, mszyce** 0,2 kg/ha 0,2 kg/ha w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy 1. liścia właściwego do końca fazy kwitnienia (BBCH 11–69). Pierwszy zabieg przeprowadzić najlepiej w II dekadzie kwietnia, drugi zabieg w maju 200–500 l/ha 2 (co min. 7 dni)
* Planując zabieg, należy uwzględnić okres karencji wskazany w etykiecie.
** Rejestracja w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych.
Zalecane opryskiwanie średnio kropliste.

Uprawy

Można stosować w uprawach:

 • Len zwyczajny Len zwyczajny
 • Miskant olbrzymi Miskant olbrzymi
 • Pomidor Pomidor
 • Pszenica ozima Pszenica ozima
 • Rośliny ozdobne Rośliny ozdobne
 • Rzepak ozimy Rzepak ozimy
 • Ślazowiec pensylwański Ślazowiec pensylwański
 • Zobacz więcej ›

Agrofagi

Jakie problemy zwalcza Inazuma 130 WG?

 • Chowacz brukwiaczek
  Chowacz brukwiaczek
 • Chowacz czterozębny
  Chowacz czterozębny
 • Chowacz podobnik
  Chowacz podobnik
 • Czerwce
  Czerwce
 • Jątrewka pospolita
 • Krytoryjek olchowiec
 • Łokaś garbatek
  Łokaś garbatek
 • Zobacz więcej ›

Opinie

Poznaj opinie naszych klientów

 • Wacław Dziendziel
  Efekty działania Inazumy potwierdziłem zarówno wiosną, kiedy podczas lustracji nie było niedobitków na polach, jak i w nowym sezonie jesienią – kiedy presja śmietki i mszyc była bardzo duża. Środek jest skuteczny i bardzo dobrze uzupełnia zakres działania Mospilanu.

  Wacław Dziendziel

  Członek Zarządu

  Ośrodek Hodowli Zarodowej „Przerzeczyn Zdrój” (rzepak 400 ha)

Powiązane artykuły

Chcesz wyższych plonów? Sprawdź nasze porady!

 • Zadbaj, aby Twój sad nie zardzewiał – dowiedz się jak zwalczać pordzewiacze
  Zadbaj, aby Twój sad nie zardzewiał – dowiedz się jak zwalczać pordzewiacze
 • Jak zwalczyć mszyce na pomidorach?
  Jak zwalczyć mszyce na pomidorach?
 • Sposoby zwalczania szkodników roślin ozdobnych
  Sposoby zwalczania szkodników roślin ozdobnych
 • Walka z przędziorkami pod osłonami
  Walka z przędziorkami pod osłonami
 • Zwalczanie chowaczy łodygowych
  Zwalczanie chowaczy łodygowych
 • Program ochrony rzepaku Totalna Ochrona
  Program ochrony rzepaku Totalna Ochrona

Szanujemy Państwa prywatność

Sumi Agro Poland sp. z o.o. przetwarza dane osobowe gromadzone w Internecie, w tym zbierane dzięki plikom cookie i podobnym technologiom. Dane te gromadzimy aby ulepszać nasz serwis (na podstawie analiz i statystyk dotyczących korzystania przez Państwa z serwisu) oraz dostarczać Państwu nasze reklamy dopasowane do Państwa zainteresowań (m.in. na podstawie tego, co przeglądają Państwo w naszym serwisie) i mierzyć skuteczność reklam.

Informacje zebrane przez niektóre cookies, m.in. o korzystaniu przez Państwa z naszego serwisu i o tym, co Państwa w nim zainteresowało, trafiają do naszych partnerów, którzy dostarczają usługi reklamowe, analizy i statystyki.

Klikając „Akceptuję i przechodzę do serwisu” wyrażają Państwo zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez Sumi Agro Poland sp. z o.o. danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do zainteresowań i mierzenia ich skuteczności) i pozostałych, szczegółowo opisanych Ustawieniach zaawansowanych oraz w Polityce prywatności.

Zgoda jest dobrowolna i w każdej chwili mogą ją Państwo wycofać ze skutkiem na przyszłość, zmieniając ustawienia zgód.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Państwa danych oraz przysługujących w związku z tym uprawnień znajdują się w Polityce prywatności.

Ustawienia zaawansowane
Akceptuję i przechodzę do serwisu

Czym są cookies

Cookies to pliki tekstowe zapisywane w pamięci przeglądarki przez serwisy internetowe. Są one powszechnie używane do obsługi różnych funkcji w serwisach internetowych. Pozwalają np. zapamiętać ustawienia i pozyskiwać różne informacje na temat przeglądarki, urządzenia (np. komputera) i użytkownika (np. śledzenie interakcji z serwisem). Cookies zwykle zawierają unikatowy numer (identyfikator), który pozwala je odróżnić.

Cookies nie służą nam do zbierania informacji, które bezpośrednio identyfikują konkretną osobę (takich jak imię i nazwisko).

Niektóre cookies są konieczne do funkcjonowania naszego serwisu. Inne (np. cookies reklamowe) są opcjonalne, a ich użycie wymaga Państwa zgody.

Jak długo działają cookies

Każdy plik cookies ma swój okres aktywności, po upływie którego wygasa, chyba że wcześniej go Państwo usuną. Okres aktywności zależy od funkcji danego pliku cookie. Niektóre cookies są aktywne tylko przez czas Państwa wizyty w serwisie, a inne dłużej (np. kilka godzin, dni, miesięcy). Informacje z plików cookie przechowujemy przez 24 miesiące.

Wstecz

Ustawienia zaawansowane

Poniżej znajdą Państwo informację o różnych celach, dla których używamy cookies, a także mogą Państwo udzielić i cofnąć zgody. W każdym czasie można zmienić te ustawienia, w tym wycofać zgodę (nie będzie to jednak mieć wpływu na legalność działań podjętych w czasie, gdy zgoda obowiązywała). Mogą też Państwo skorzystać z ustawień przeglądarki (np. blokować lub usuwać cookies) zgodnie z opcjami udostępnionymi przez producenta przeglądarki.

Cookies niezbędne

Te cookies są konieczne do prawidłowego działania naszego serwisu. Obsługują one podstawowe funkcje i służą do zapewnienia bezpieczeństwa. Użycie tych cookies nie wymaga Państwa zgody i są one domyślnie zapisywane na Państwa urządzeniu. Są one aktywne przez czas wizyty w serwisie lub nieco dłużej. Te pliki można zablokować za pomocą ustawień przeglądarki, ale w takim przypadku serwis może nie działać prawidłowo.

Cookies analityczne

Chcemy analizować, w jaki sposób korzystają Państwo z naszego serwisu. Dzięki temu możemy tworzyć raporty i statystyki, które pomagają nam ulepszać nasz serwis. W tym celu korzystamy z narzędzia Google Analytics, a niektóre informacje zebrane przez cookies trafiają do firmy Google. Pliki cookie zbierają informacje w sposób, który nie pozwala na bezpośrednią identyfikację osób. Okres aktywności tych cookies wynosi do 2 lat. Google Analytics to narzędzie dostarczane przez firmę Google LLC z USA. Google przetwarza informacje dla nas na podstawie Państwa zgody. W celach analitycznych możemy stosować także narzędzie HotJar, dostarczane przez Hotjar Limited, Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian's STJ 3141, Malta. Również Hotjar przetwarza informacje dla nas na podstawie Państwa zgody.

Cookies analityczne nie zbierają informacji, które pozwalają na bezpośrednią identyfikację użytkownika. Zbierane informacje dotyczą m in. urządzenia użytkownika, przeglądarki i tego, w jaki sposób użytkownik korzysta z naszego serwisu (np. z jakiej strony odwiedza serwis, które strony przegląda i jak długo, czy już wcześniej był w naszym serwisie).

Cookies reklamowe

Chcemy dostarczać Państwu nasze reklamy dopasowane do Państwa zainteresowań oraz mierzyć skuteczność naszych reklam. W tym celu używamy różnych cookies. Niektóre z nich śledzą Państwa aktywność w naszym serwisie (np. artykuły, które Państwo przeglądają), gromadzą różne informacje i przekazują je do naszych partnerów reklamowych. Dzięki temu na innych stronach internetowych mogą Państwo zobaczyć nasze reklamy dopasowane do Państwa zainteresowań. Nasi partnerzy reklamowi stosują swoje cookies i wykorzystują je zgodnie z własnymi politykami prywatności (np. żeby dopasować reklamę i wyświetlić ją na obsługiwanych przez tych partnerów stronach). Okres aktywności tych cookies wynosi do 2 lat. Cookies reklamowe nie zbierają informacji, które służą do bezpośredniej identyfikacji użytkownika.

Wstecz
Zapisz
Włącz wszystko i przejdź do serwisu