fbpx

Zapylacze

„Budujemy populację owadów zapylających”

Taki tytuł ma najnowsza akcja firmy Sumi Agro Poland, której celem jest edukowanie osób związanych z produkcją rolniczą i ogrodniczą na temat znaczenia owadów zapylających oraz sposobów zapewnienia im optymalnych warunków rozwoju. Korzyścią z bieżącej kampanii nie będzie jednak tylko sama edukacja. Pojawią się też efekty wymierne w postaci mniejszych i większych domków (fot. 1, 2) z gniazdami murarki ogrodowej, które tej wiosny trafiły do sadów oraz na plantacje roślin jagodowych i pola rzepaku wielu producentów.

Kontynuacja

Fot. 1. Tysiąc podobnych domków z gniazdami murarki trafiło w tym roku do polskich rolników i ogrodników

Fot. 1. Tysiąc podobnych domków z gniazdami murarki trafiło w tym roku do polskich rolników i ogrodników

Akcja „Budujemy populację owadów zapylających” to nie pierwsza taka inicjatywa firmy Sumi Agro Poland, która już wcześniej brała udział w organizacji podobnych kampanii. Pod koniec 2006 r. zainicjowano np., skierowaną do szerokiego grona rolnik

ów i ogrodników, akcję „Ochrona roślin bezpieczna dla pszczół”. Jej inicjatorem i głównym organizatorem był wtedy Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa Oddział Pszczelnictwa w Puławach, a zaangażowało się w nią prawie 30 ODR-ów z całej Polski. Ta trwająca do dziś kampania ma na celu nagłośnienie problemu i upowszechnianie wiedzy na temat znaczenia pszczół w produkcji roślinnej i możliwości ich lepszej ochrony poprzez stosowanie preparatów całkowicie bezpiecznych dla tych owadów. W 2008 r. patronat nad akcją objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przedstawiciele firmy Sumi Agro Poland liczą na to, że efekty inicjatywy kontynuowanej przez nią obecnie będą równie spektakularne.

Poszerzanie wiedzy

Fot. 2. Domek dla murarek gotowy do ustawienia w sadzie lub na polu rzepaku

Fot. 2. Domek dla
murarek gotowy
do ustawienia w sadzie lub na polu rzepaku

W ramach obecnej akcji przedstawiciele Sumi Agro Poland wraz ze specjalistami w tej dziedzinie dzielą się z producentami wiedzą na temat owadów zapylających i ich roli w kształtowaniu plonu roślin uprawnych. Ten cel jest realizowany na trzy sposoby. Pierwszym są spotkania organizowane dla grup rolników,ogrodników, dystrybutorów oraz doradców (np. marcowe seminarium dla sadowników z regionu Sandomierza, czyt. też str. 4).

Drugi sposób szerzenia wiedzy to przygotowanie przez firmę Sumi Agro Poland edukacyjnej publikacji pt. „Budujemy populację owadów zapylających”, którą wydano w nakładzie kilkudziesięciu tysięcy egzemplarzy. Na 60 stronach znalazło się aż 8 dużych artykułów poświęconych owadom zapylającym. Można tam znaleźć m.in. użyteczne informacje na temat gatunków biorących udział w zapylaniu roślin (ze szczególnym zwróceniem uwagi na trzy grupy: pszczołę miodną, murarkę ogrodową oraz trzmiele), pracy i efektywności poszczególnych grup owadów, a wreszcie dotyczące sposobów prowadzenia zabiegów ochrony roślin bez szkody dla zapylaczy. Broszurę dołączono do opakowania jednego produktów firmy Sumi Agro. Jest także dostępna na spotkaniach, konferencjach i szkoleniach, w których uczestniczy firma, jak również u jej przedstawicieli terenowych.

Dla tych, którzy nie mają szansy uczestnictwa w takich imprezach, zamieszczono wersję elektroniczną broszury na stronie www.sumiagro.pl oraz stworzono możliwość jej zamówienia w wersji drukowanej. Na podanej stronie znajduje się również sporo ciekawych informacji na temat owadów zapylających i ich ochrony.
1000 gniazd murarek!

W ramach akcji „Budujemy populację owadów zapylających” tej wiosny firma Sumi Agro Poland przygotowała i rozdała 1000 domków z gniazdami murarki ogrodowej przeznaczonych do wykorzystania w przydomowych ogrodach i sadach.

Fot. 3. Murarka ogrodowa na kwiecie truskawki

Fot. 3. Murarka ogrodowa na kwiecie truskawki

Murarka ogrodowa to samotnie żyjąca dzika pszczoła, która występuje w naszym kraju naturalnie i jest bardzo skutecznym zapylaczem (fot. 3). Równocześnie świetnie nadaje się do hodowania również przez amatorów, zwłaszcza, że ze względu na brak żądła jest bezpieczna dla ludzi. Miejmy nadzieję, że rozdane domki zachęcą rolników i ogrodników do szerszego introdukowania tego owada na plantacje roślin uprawnych. Stworzenie murarkom odpowiednich warunków do życia i rozmnażania się nie jest bowiem skomplikowane.

Fot. 4. Gniazda murarki w źdźbłach trzciny

Fot. 4. Gniazda murarki w źdźbłach trzciny

Do przygotowania gniazd wykorzystać można naturalne „konstrukcje” – źdźbła trzciny pospolitej (fot. 4), czy puste w środku łodygi innych roślin. Rurki powinny mieć średnicę otworów około 8 mm i być przycięte na długość 18–20 cm. Taki materiał wiąże się w pakiety (pęczki) i umieszcza na stojakach, najlepiej w drewnianych, zadaszonych skrzynkach z otworami wylotowymi skierowanymi w stronę południową (względnie południowo-wschodnią bądź południowo- zachodnią). Potem wystarczy czekać, aż pszczoły zasiedlą domki naturalnie albo postarać się wczesną wiosną o ich kokony, które są dostępne coraz powszechniej.

więcej informacji »

Insektycydy a bezpieczeństwo owadów zapylających

Jedną z kluczowych zasad ochrony roślin bezpiecznej dla pszczół jest stosowanie preparatów jak najmniej dla nich szkodliwych. Poniższe zestawienie porównuje insektycydy aktualnie stosowane w sadach pod względem różnych parametrów związanych z bezpieczeństwem dla pszczół i innych owadów zapylających. Dodatkowo oceniono również inne istotne cechy produktów wpływające na ich skuteczność i wygodę użytkowania.

 

Analiza najważniejszych cech insektycydów stosowanych do zwalczania szkodników w sadach

Analiza najważniejszych cech insektycydów stosowanych do zwalczania szkodników w sadach

 

UWAGI:
* – informacje podane w tabeli mają charakter ogólny dla całej grupy środków. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z etykietą danego środka w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska
** – nie dotyczy

więcej informacji »

Jesienna odsłona akcji „Budujemy populację owadów zapylających®”

 • Joanna-Klepacz-Baniak-i-Marek-Niedbala

  Joanna-Klepacz-Baniak-i-Marek-Niedbala

  Zobacz wpis

Tegoroczna edycja, prowadzonej przez Sumi Agro Poland, kampanii edukacyjnej „Budujemy populację owadów zapylających®” oscyluje wokół przekazywania wiedzy o pszczołach, ich znaczeniu i ochronie młodemu pokoleniu, uczniom szkół rolniczych, którzy w przyszłości prowadzić będą działania związane z kształtowaniem agrocenoz.

więcej informacji »

Centrum murarkowe w Jasieńcu – lekcja edukacyjna

Sumi Agro Poland już 5 rok prowadzi kampanię edukacyjną „Budujemy populację owadów zapylających”. Celem akcji jest edukacja środowiska rolniczego i ogrodniczego w zakresie znaczenia owadów zapylających w produkcji roślinnej oraz roli zapylaczy w kształtowaniu plonu i zachowaniu bioróżnorodności ekosystemu.

więcej informacji »

Sady potrzebują pszczół

 • W Centrum Murarkowym

  W Centrum Murarkowym

  Zobacz wpis

Racjonalnie prowadzona ochrona roślin warunkuje nie tylko uzyskanie odpowiedniej ilości, wysokiej jakości plonu owoców, ale też jest bezpieczna dla owadów zapylających i organizmów pożytecznych, przyczynia się zatem do zachowania bioróżnorodności agrocenoz. Firma Sumi Agro Poland, swoimi działaniami wspiera sadowników w uzyskiwaniu jak najwyższych plonów, najlepszej jakości. Te działania związane są nie tylko z oferowaniem selektywnych środków ochrony roślin (jak np. Mospilan 20 SP), ale też z aktywnością edukacyjną realizowaną w ramach kampanii „Budujemy populację owadów zapylających®”.

więcej informacji »

Znaczenie i ochrona pszczół – zajęcia edukacyjne w szkole w Jasieńcu

 • Zajęcia edukacyjne w szkole w Jasieńcu

  Zajęcia edukacyjne w szkole w Jasieńcu

  Zobacz wpis

W ramach kampanii edukacyjnej „Budujemy populację owadów zapylających® firma Sumi Agro Poland wiele uwagi poświęca przekazywaniu wiedzy dotyczącej właściwej ochrony owadów zapylających w agrocenozach. Centra Murarkowe, powstałe w ramach akcji stanowią ośrodki, w których teoria łączy się z praktyką. Osoby odwiedzające te miejsca mają szansę zobaczyć jak żyje i pracuje murarka ogrodowa. Dzięki spotkaniom ze specjalistami ds. pszczół zainteresowani mogą uzyskać informację o znaczeniu i hodowli murarki ogrodowej oraz o ochronie owadów zapylających w środowisku rolniczym, także w kontekście bezpiecznego dla tych organizmów stosowania środków ochrony roślin. Trwająca już 5 lat kampania „Budujemy populację owadów zapylających®” w tym sezonie poszerzyła swój zasięg, a jej odbiorcami zostali także uczniowie szkół rolniczych, którzy w przyszłości odpowiedzialni będą za kształtowanie agrocenoz.

więcej informacji »

Zaproszenie na zajęcia edukacyjne z Sumi Agro Poland

 • Centrum-Murarkowe-w-Jasieńcu

  Centrum-Murarkowe-w-Jasieńcu

  Zobacz wpis

W ramach kampanii „Budujemy populację owadów zapylających®” Sumi Agro Poland zaprasza na zajęcia edukacyjne, które odbędą się 2 oraz 9 czerwca w szkołach rolniczych zlokalizowanych w Sichowie Dużym (woj. świętokrzyskie) oraz Jasieńcu (woj. mazowieckie).

więcej informacji »

60 000 murarek od Sumi Agro Poland w 2017 roku

 • Centrum Murarkowe w Jasieńcu z uczniami

  Centrum Murarkowe w Jasieńcu z uczniami

  Zobacz wpis

60 000 kokonów murarki ogrodowej w specjalnie przygotowanych do hodowli owada skrzyniach – przekazała w 2017 roku firma Sumi Agro Poland w ramach V edycji kampanii edukacyjnej „Budujemy populację owadów zapylających.”

więcej informacji »

Centrum Murarkowe w sadzie produkcyjnym w Wichradzu

 • Centrum-Murarkowe-w-Wichradzu-1

  Centrum-Murarkowe-w-Wichradzu-1

  Zobacz wpis
Zapraszamy do obejrzenia Centrum Murarkowego zlokalizowanego w sadzie produkcyjnym w Wichradzu. Producent owoców otrzymał od firmy Sumi Agro Poland gniazda i kokony murarki ogrodowej w ramach kampanii edukacyjnej „Budujemy populację owadów zapylających®” dla potrzeb zapylania upraw sadowniczych. W Wichradzu zastosowano też innowacyjne blokery rozmnażania szkodników Isomate CTT, które Sumi Agro Poland wprowadziła w tym sezonie na rynek polski.
więcej informacji »

Centrum Murarkowe w Szkole Rolniczej w Sandomierzu

 • Centrum-Murarkowe-w-Sandomierzu-1

  Centrum-Murarkowe-w-Sandomierzu-1

  Zobacz wpis
Edukacyjne Centrum Murarkowe przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu przy ulicy Mokoszyńskiej 1 zostało uruchomione w ramach kampanii edukacyjnej „Budujemy populację owadów zapylających®”, którą Sumi Agro Poland prowadzi już od pięciu lat. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na rolę i znaczenie owadów zapylających oraz zagrożeń dla bytowania tych owadów na terenie agrocenoz.
więcej informacji »

Centrum Murarkowe w Szkole Rolniczej w Jasieńcu

 • Jasieniec-1

  Jasieniec-1

  Zobacz wpis
Centrum Murarkowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu pełni funkcję ośrodka pokazowego, w którym można zdobyć informacje o hodowli, biologii i ochronie murarki ogrodowej, a także zobaczyć dziką pszczołę, główną „bohaterkę” akcji w działaniu.
więcej informacji »

Centrum Murarkowe w Szkole Rolniczej w Sichowie Dużym

 • Centrum-Murarkowe-w-Sichowie-1

  Centrum-Murarkowe-w-Sichowie-1

  Zobacz wpis
W Centrum Murarkowym na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sichowie Dużym znajdują się 89 skrzynie z gniazdami murarek. Dzięki temu uczniowie, ich rodzice, nauczyciele, osoby odwiedzające szkoły będą mogły zobaczyć jak żyją i pracują te dzikie pszczoły. Takie działanie jest niezwykle istotnym elementem budowania świadomości w zakresie konieczności ochrony owadów zapylających.
więcej informacji »

Sadownicy hodują murarkę ogrodową

 • domek-murarka

  domek-murarka

  Zobacz wpis

Sumi Agro Poland od 2013 roku prowadzi kampanię edukacyjną „Budujemy populację owadów zapylających”. Dotychczasowe działania firmy zaowocowały przekazaniem rolnikom i ogrodnikom ponad 5 500 małych gniazd, w których rozwijają się i żyją populacje murarki oraz prawie 200 skrzyń gniazdowych tego owada. Kampania zainicjowała prowadzenie samodzielnie przez sadowników hodowli murarki ogrodowej. Przedstawiamy spostrzeżenia producentów owoców odnośnie do akcji, zapylania i samej hodowli murarki ogrodowej.

więcej informacji »

Piknik Sadowniczy

 • W Centrum Murarkowym

  W Centrum Murarkowym

  Zobacz wpis

3 czerwca br. w sadzie Arkadiusza Dębeckiego w Gośniewicach koło Warki odbył się Piknik Sadowniczy zorganizowany przez firmy Sumi Agro Poland oraz Agrosimex.

więcej informacji »