Bushido Pak

Typ produktu: Fungicyd

BUSHIDO PAK to skuteczne rozwiązanie fungicydowe w ochronie zbóż. Doskonały wybór na zabiegi T1 oraz T2.

Do pobrania
etykieta Bushi
etykieta Kendo 50 EW
karta charakterystyki Bushi
karta charakterystyki Kendo 50 EW
broszura
uprawa zbóż, ochrona, nawożenie i biostymulacja – broszura
Substancja czynna
piraklostrobina (200 g/l)
cyflufenamid (50 g/l)
Formulacja
SC – koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, EW – emulsja, olej w wodzie
Opakowania
Pak = 1 l Kendo 50 EW + 5 l Bushi 200 EC; Pak = 200 ml Kendo 50 EW + 1 l Bushi 200 EC

Korzyści ze stosowania Bushido Pak

Jest to skuteczne rozwiązanie fungicydowe w zbożach jarych i ozimych.

Wykazuje skuteczność działania również w niższych temperaturach.

Możliwość stosowania 2 razy w ciągu sezonu wegetacyjnego.

Rosnąca presja ze strony chorób grzybowych zbóż

Kompleksowe badania APC*, prowadzone przez Sumi Agro Poland od wielu lat w kluczowych polskich gospodarstwach (kilkaset prób pobieranych co roku), wskazują na systematycznie rosnące znaczenie grzybów termofilnych. Przede wszystkim tych odpowiedzialnych za tak groźne choroby liści, jak:

 • mączniak prawdziwy zbóż i traw,
 • brunatna plamistość liści,
 • rdze,
 • septorioza paskowana liści.

choroby zbóż w ostatnich latach

Choroby (i wywołujące je gatunki grzybów) o rosnącym znaczeniu w uprawach zbóż

choroby zbóż w Polsce

 

Skuteczne zwalczanie chorób grzybowych zbóż

Co powoduje sprzyjające warunki do rozwoju grzybów? Nieprzeprowadzenie zabiegów lub spóźniona ochrona fungicydowa przed patogenami wywołującymi wymienione choroby zbóż prowadzi do poważnych strat w plonie ziarna. Warto podkreślić, że mogą one sięgać nawet kilkudziesięciu procent. Ponadto sytuacji nie ułatwia sukcesywne wycofywanie z rynku kolejnych popularnych substancji czynnych i fungicydów.

Do ważnych przyczyn rosnącego porażenia zbóż ozimych chorobami grzybowymi należy zaliczyć również:

 • duży udział zbóż w strukturze zasiewów,
 • uproszczenia w uprawie,
 • wysokotowarowe, wrażliwe odmiany,
 • przyspieszenie lub opóźnienie terminu siewu,
 • warunki pogodowe w okresie jesienno-zimowym (długi okres wegetacji jesiennej, wysoka temperatura).

Rozwiązanie: połączona siła dwóch fungicydów

Skuteczna ochrona zbóż przed chorobami grzybowymi powinna opierać się na takim doborze środków, aby
zagwarantować szeroki zakres zwalczanych patogenów oraz elastyczność stosowania w sezonie wegetacyjnym. Doskonałym rozwiązaniem jest połączenie dwóch sprawdzonych fungicydów o różnych mechanizmach działania – Bushi 200 EC oraz Kendo 50 EW.

bushido i kendo

 

Bushi 200 EC

Zwalczane choroby zbóż:

 • rdza brunatna,
 • rdza żółta zbóż,
 • brunatna plamistość liści,
 • septorioza paskowana liści,
 • rdza jęczmienia,
 • rynchosporioza zbóż,
 • plamistość siatkowa jęczmienia.

 

Ogranicza występowanie:

 • niepatogenicznych czynników
  powodujących plamistości liści
  (oparzenia słoneczne).

Kendo 50 EW

Zwalczane choroby zbóż:

 • mączniak prawdziwy zbóż i traw.

 

Ogranicza występowanie:

 • brunatnej plamistości liści,
 • rdzy brunatnej,
 • rdzy żółtej,
 • rdzy jęczmienia,
 • septoriozy liści,
 • septoriozy plew,
 • fuzariozy kłosów,
 • plamistości siatkowej liści jęczmienia,
 • rynchosporiozy zbóż.

Nowa droga do wysokich plonów

Bushido Pak to nowe, kompletne rozwiązanie fungicydowe. Zostało stworzone z myślą o osiąganiu coraz wyższych plonów. Dzięki dobremu dopasowaniu substancji czynnych pozwala skutecznie eliminować najgroźniejsze choroby grzybowe zbóż.

Bushido Pak to szereg korzyści dla producentów zbóż:

Skuteczne rozwiązanie fungicydowe w ochronie zbóż. Doskonały wybór
na zabieg T1 i zabieg T2 w zbożach.

Szeroki zakres upraw w etykiecie (zboża ozime i jare).

Szerokie spektrum zwalczanych najgroźniejszych chorób grzybowych, m.in.
takich jak: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści czy rdze.

Skuteczne działanie w niskich temperaturach.

Optymalne dopasowanie dwóch substancji czynnych o różnych mechanizmach działania na choroby grzybowe.

Brak odporności krzyżowej pomiędzy grupami chemicznymi, do których należą substancje czynne.

Możliwość stosowania dwa razy w sezonie wegetacyjnym.

Skuteczny kierunek ochrony zbóż przed chorobami grzybowymi

Mimo rosnącej presji chorób i wycofywania z rynku wielu powszechnie stosowanych substancji czynnych skuteczne zwalczanie zagrożeń jest możliwe. Rozwiązanie fungicydowe Bushido Pak to nowy kierunek w kompleksowej ochronie zbóż ozimych i jarych, prowadzący do wysokich plonów.

Nowa droga, znane substancje

O sile Bushido Pak decyduje połączenie dwóch substancji czynnych cenionych na świecie i wzajemnie się uzupełniających  substancje czynnych – piraklostrobiny i cyflufenamidu.

Różne mechanizmy działania oraz, potwierdzony badaniami, brak odporności krzyżowej pomiędzy grupami chemicznymi, do których należą obie substancje czynne, to gwarancja prostej drogi do sukcesu w ochronie zbóż.

Piraklostrobina należy do grupy strobiluryn nowszej generacji (F500). Wykazuje działanie profilaktyczne i lecznicze, zwiększając przy tym zdolność roślin do odpierania patogenów. W roślinie działa układowo i translaminarnie. Pozytywnie wpływa na fizjologię rośliny, wzmacniając jej odporność na stresy biotyczne i abiotyczne.

 

Cyflufenamid to wyjątkowa substancja z nowej grupy chemicznej (fenyloacetamidy). Działa systemicznie, translaminarnie i gazowo. Wykazuje wysoką aktywność biologiczną przy jednoczesnej niskiej skłonności do parowania, co przedłuża działanie substancji czynnej. Zwalcza patogeny znajdujące się w roślinie oraz ogranicza rozwój kolejnych infekcji.

Kompleksowa technologia ochrony fungicydowej zbóż

Bushido Pak dzięki swoim potwierdzonym właściwościom nie tylko otwiera nową drogę do wysokiego plonu – to także mocny filar programu kompleksowej ochrony zbóż. Stosuj w dawce Bushi 200 EC
0,625 l/ha + Kendo 50 EW 0,125 l/ha w fazach od BBCH 30 do 59 (od początku strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia).

Bushido Pak to kompletne rozwiązanie fungicydowe w ochronie zbóż. Doskonały wybór na zabieg T1 oraz T2.

bushido pak stosowanie

Nowa droga do wysokiego plonu to nie dzieło przypadku

Optymalne dopasowanie do polskich warunków cenionych na świecie substancji czynnych zawartych
w Bushido Pak to efekt wieloletnich badań – zarówno przeprowadzonych w warunkach laboratoryjnych, jak i tych najbardziej miarodajnych: doświadczeń polowych z lat 2017–2020. Dzięki temu nowe rozwiązanie skutecznie zabezpiecza rodzime uprawy zbóż ozimych i jarych przed chorobami i jest szczególnie polecane do zwalczania chorób liści w ramach zabiegów T1 i T2.

Skuteczność Bushido Pak w ograniczaniu porażenia pszenicy ozimej.

działanie bushi i kendo

Wskaźnik pokrycia liściowego, indeks liściowy (ang. Leaf Area Index, LAI) – stosunek powierzchni liści do powierzchni gruntu

Wskaźnik pozwala określić stopień wykorzystania światła przez rośliny. Wyższe wartości wskaźnika wskazują na większe wykorzystanie energii światła w procesie fotosyntezy.

bushido wskaznik zielonosci

Kompleksowa technologia ochrony fungicydowej zbóż

Bushido Pakdzięki swoim potwierdzonym właściwościom nie tylko stanowi nową drogę do wysokiego plonu – to także mocny filar programu kompleksowej ochrony zbóż opracowanej przez specjalistów Sumi Agro Poland.

Zastanawiasz się, jaki wybrać fungicyd na zabieg T1 w zbożach i zabieg T2? Bushido Pak to skuteczny kierunek ochrony zbóż i nowa droga do wysokich plonów.

Zobacz wideo

 • Zwalcz choroby zbóż ozimych i jarych z Bushido PAK! Zobacz film
 • Co zastosować na zabieg T1 w zbożach? Zobacz film

Jak stosować

Zakres stosowania i dawki

Uprawa Agrofag Zalecana dawka Maksymalna dawka Termin Zalecana ilość wody Liczba zabiegów
Jęczmień jary – Bushi 200 EC rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, ograniczanie występowania niepatogenicznych czynników, powodujących plamistości liści (oparzenia słoneczne) 0,8–1,25 l/ha 1,25 l/ha stosować zapobiegawczo lub po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od pełni fazy krzewienia (widoczne 5 rozkrzewień) do końca fazy kwitnienia (BBCH 25–69) 150–400 l/ha 2 (odstęp min. 21 dni)
Jęczmień jary – Kendo 50 EW mączniak prawdziwy zbóż i traw (ogranicza też występowanie: plamistości siatkowej liści jęczmienia, rdzy jęczmienia, rynchosporiozy zbóż) 0,2–0,3 l/ha 0,3 l/ha od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59) 200–400 l/ha 1
Jęczmień ozimy – Bushi 200 EC rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, ograniczanie występowania niepatogenicznych czynników, powodujących plamistości liści (oparzenia słoneczne) 0,8–1,25 l/ha 1,25 l/ha stosować zapobiegawczo lub po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od pełni fazy krzewienia (widoczne 5 rozkrzewień) do końca fazy kwitnienia (BBCH 25–69) 150–400 l/ha 2 (odstęp min. 21 dni)
Jęczmień ozimy – Kendo 50 EW mączniak prawdziwy zbóż i traw (ogranicza też występowanie: plamistości siatkowej liści jęczmienia, rynchosporiozy zbóż) 0,2–0,3 l/ha 0,3 l/ha od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59) 200–400 l/ha 2 (odstęp min. 28 dni)
Pszenica jara – Bushi 200 EC rdza brunatna, rdza żółta zbóż, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści 0,8–1,25 l/ha 1,25 l/ha stosować zapobiegawczo lub po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od pełni fazy krzewienia (widoczne 5 rozkrzewień) do końca fazy kwitnienia (BBCH 25–69) 150–400 l/ha 2 (odstęp min. 21 dni)
Pszenica jara – Kendo 50 EW mączniak prawdziwy zbóż i traw (ogranicza też występowanie: brunatnej plamistości liści, rdzy brunatnej, rdzy żółtej, septoriozy liści, septoriozy plew, fuzariozy kłosów) 0,2–0,3 l/ha 0,3 l/ha od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59) 200–400 l/ha 1
Pszenica ozima – Bushi 200 EC rdza brunatna, rdza żółta zbóż, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści 0,8–1,25 l/ha 1,25 l/ha stosować zapobiegawczo lub po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od pełni fazy krzewienia (widoczne 5 rozkrzewień) do końca fazy kwitnienia (BBCH 25–69) 150–400 l/ha 2 (odstęp min. 21 dni)
Pszenica ozima – Kendo 50 EW mączniak prawdziwy zbóż i traw (ogranicza też występowanie: brunatnej plamistości liści, rdzy brunatnej, rdzy żółtej, septoriozy liści,
septoriozy plew, fuzariozy kłosów)
0,2–0,3 l/ha 0,3 l/ha od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59) 200–400 l/ha 2 (odstęp min. 28 dni)
Pszenżyto ozime – Bushi 200 EC rdza brunatna 0,8–1,25 l/ha 1,25 l/ha zapobiegawczo lub po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od pełni fazy krzewienia (widoczne 5 rozkrzewień) do końca fazy kwitnienia (BBCH 25–69) 150–400 l/ha 2 (odstęp min. 21 dni)
Pszenżyto ozime – Kendo 50 EW mączniak prawdziwy zbóż i traw (ogranicza też występowanie: brunatnej plamistości liści, rdzy brunatnej, septoriozy liści) 0,2–0,3 l/ha 0,3 l/ha od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59) 200–400 l/ha 2 (odstęp min. 28 dni)
Żyto ozime – Bushi 200 EC rdza brunatna, rynchosporioza zbóż 0,8–1,25 l/ha 1,25 l/ha zapobiegawczo lub po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od pełni fazy krzewienia (widoczne 5 rozkrzewień) do końca fazy kwitnienia (BBCH 25–69) 150–400 l/ha 2 (odstęp min. 21 dni)
* Planując zabieg, należy uwzględnić okres karencji wskazany w etykiecie.

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

 • Atutem rozwiązania fungicydowego jest szeroki zakres ochrony przed chorobami grzybowymi liści w zbożach ozimych i jarych. Zwalczanie mączniaka prawdziwego zbóż i traw. Ochrona fungicydowa zbóż przed brunatną plamistością. Zwalczanie rdzy zbóż i septoriozy paskowanej liści. Wszędzie tu znajdzie zastosowanie BUSHIDO PAK.

 • Tak, szeroki zakres chronionych upraw – zarówno zbóż ozimych, jak i jarych – to niewątpliwy atut BUDSHIDO PAK. Można go zatem stosować do ochrony pszenicy jarej przed chorobami grzybowymi czy jako środek grzybobójczy na jęczmień jary.

 • Na BUSHIDO PAK, oprócz znanego i cenionego przez polskich rolników fungicydu Kendo 50 EW, składa się środek grzybobójczy Bushi 200 EC. Zawiera on piraklostrobinę, substancję czynną o działaniu profilaktycznym i leczniczym.

Powiązane artykuły

Chcesz wyższych plonów? Sprawdź nasze porady!

 • Pchełki rzepakowe zaatakowały plantacje
  Pchełki rzepakowe zaatakowały plantacje
 • Szkodniki rzepaku jesienią – obserwacje z Wielkopolski
  Szkodniki rzepaku jesienią – obserwacje z Wielkopolski
 • Śmietka kapuściana w rzepaku
  Śmietka kapuściana w rzepaku
 • Zabezpieczenie owoców przed chorobami przechowalniczymi
  Zabezpieczenie owoców przed chorobami przechowalniczymi
 • Plonowanie rzepaku 2023
  Plonowanie rzepaku 2023
 • Larwy omacnicy prosowianki uszkadzają kukurydzę w powiecie sztumskim
  Larwy omacnicy prosowianki uszkadzają kukurydzę w powiecie sztumskim
 • Przędziorek chmielowiec w burakach cukrowych
  Przędziorek chmielowiec w burakach cukrowych
 • Zwalczanie zachodniej stonki kukurydzianej
  Zwalczanie zachodniej stonki kukurydzianej

Szanujemy Państwa prywatność

Sumi Agro Poland sp. z o.o. przetwarza dane osobowe gromadzone w Internecie, w tym zbierane dzięki plikom cookie i podobnym technologiom. Dane te gromadzimy aby ulepszać nasz serwis (na podstawie analiz i statystyk dotyczących korzystania przez Państwa z serwisu) oraz dostarczać Państwu nasze reklamy dopasowane do Państwa zainteresowań (m.in. na podstawie tego, co przeglądają Państwo w naszym serwisie) i mierzyć skuteczność reklam.

Informacje zebrane przez niektóre cookies, m.in. o korzystaniu przez Państwa z naszego serwisu i o tym, co Państwa w nim zainteresowało, trafiają do naszych partnerów, którzy dostarczają usługi reklamowe, analizy i statystyki.

Klikając „Akceptuję i przechodzę do serwisu” wyrażają Państwo zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez Sumi Agro Poland sp. z o.o. danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do zainteresowań i mierzenia ich skuteczności) i pozostałych, szczegółowo opisanych Ustawieniach zaawansowanych oraz w Polityce prywatności.

Zgoda jest dobrowolna i w każdej chwili mogą ją Państwo wycofać ze skutkiem na przyszłość, zmieniając ustawienia zgód.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Państwa danych oraz przysługujących w związku z tym uprawnień znajdują się w Polityce prywatności.

Ustawienia zaawansowane
Akceptuję i przechodzę do serwisu

Czym są cookies

Cookies to pliki tekstowe zapisywane w pamięci przeglądarki przez serwisy internetowe. Są one powszechnie używane do obsługi różnych funkcji w serwisach internetowych. Pozwalają np. zapamiętać ustawienia i pozyskiwać różne informacje na temat przeglądarki, urządzenia (np. komputera) i użytkownika (np. śledzenie interakcji z serwisem). Cookies zwykle zawierają unikatowy numer (identyfikator), który pozwala je odróżnić.

Cookies nie służą nam do zbierania informacji, które bezpośrednio identyfikują konkretną osobę (takich jak imię i nazwisko).

Niektóre cookies są konieczne do funkcjonowania naszego serwisu. Inne (np. cookies reklamowe) są opcjonalne, a ich użycie wymaga Państwa zgody.

Jak długo działają cookies

Każdy plik cookies ma swój okres aktywności, po upływie którego wygasa, chyba że wcześniej go Państwo usuną. Okres aktywności zależy od funkcji danego pliku cookie. Niektóre cookies są aktywne tylko przez czas Państwa wizyty w serwisie, a inne dłużej (np. kilka godzin, dni, miesięcy). Informacje z plików cookie przechowujemy przez 24 miesiące.

Wstecz

Ustawienia zaawansowane

Poniżej znajdą Państwo informację o różnych celach, dla których używamy cookies, a także mogą Państwo udzielić i cofnąć zgody. W każdym czasie można zmienić te ustawienia, w tym wycofać zgodę (nie będzie to jednak mieć wpływu na legalność działań podjętych w czasie, gdy zgoda obowiązywała). Mogą też Państwo skorzystać z ustawień przeglądarki (np. blokować lub usuwać cookies) zgodnie z opcjami udostępnionymi przez producenta przeglądarki.

Cookies niezbędne

Te cookies są konieczne do prawidłowego działania naszego serwisu. Obsługują one podstawowe funkcje i służą do zapewnienia bezpieczeństwa. Użycie tych cookies nie wymaga Państwa zgody i są one domyślnie zapisywane na Państwa urządzeniu. Są one aktywne przez czas wizyty w serwisie lub nieco dłużej. Te pliki można zablokować za pomocą ustawień przeglądarki, ale w takim przypadku serwis może nie działać prawidłowo.

Cookies analityczne

Chcemy analizować, w jaki sposób korzystają Państwo z naszego serwisu. Dzięki temu możemy tworzyć raporty i statystyki, które pomagają nam ulepszać nasz serwis. W tym celu korzystamy z narzędzia Google Analytics, a niektóre informacje zebrane przez cookies trafiają do firmy Google. Pliki cookie zbierają informacje w sposób, który nie pozwala na bezpośrednią identyfikację osób. Okres aktywności tych cookies wynosi do 2 lat. Google Analytics to narzędzie dostarczane przez firmę Google LLC z USA. Google przetwarza informacje dla nas na podstawie Państwa zgody. W celach analitycznych możemy stosować także narzędzie HotJar, dostarczane przez Hotjar Limited, Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian's STJ 3141, Malta. Również Hotjar przetwarza informacje dla nas na podstawie Państwa zgody.

Cookies analityczne nie zbierają informacji, które pozwalają na bezpośrednią identyfikację użytkownika. Zbierane informacje dotyczą m in. urządzenia użytkownika, przeglądarki i tego, w jaki sposób użytkownik korzysta z naszego serwisu (np. z jakiej strony odwiedza serwis, które strony przegląda i jak długo, czy już wcześniej był w naszym serwisie).

Cookies reklamowe

Chcemy dostarczać Państwu nasze reklamy dopasowane do Państwa zainteresowań oraz mierzyć skuteczność naszych reklam. W tym celu używamy różnych cookies. Niektóre z nich śledzą Państwa aktywność w naszym serwisie (np. artykuły, które Państwo przeglądają), gromadzą różne informacje i przekazują je do naszych partnerów reklamowych. Dzięki temu na innych stronach internetowych mogą Państwo zobaczyć nasze reklamy dopasowane do Państwa zainteresowań. Nasi partnerzy reklamowi stosują swoje cookies i wykorzystują je zgodnie z własnymi politykami prywatności (np. żeby dopasować reklamę i wyświetlić ją na obsługiwanych przez tych partnerów stronach). Okres aktywności tych cookies wynosi do 2 lat. Cookies reklamowe nie zbierają informacji, które służą do bezpośredniej identyfikacji użytkownika.

Wstecz
Zapisz
Włącz wszystko i przejdź do serwisu