Encera SC

Typ produktu: Biostymulator

Encera SC, podobnie jak powerbank, zapewnia stały dostęp do azotu niezbędnego dla wzrostu roślin w odpowiednim miejscu i czasie, który jest kluczowy dla uwalniania pełnego potencjału plonotwórczego upraw. To innowacyjny preparat mikrobiologiczny oparty o bakterie azotowe Gluconacetobacter diazotrophicus, które udostępniają roślinom azot atmosferyczny (tzw. azot z powietrza).

Do pobrania
etykieta
broszura
dystrybutorzy stacjonarni
Skład
gluconacetobacter diazotrophicus (min. 1 x 108 CFU/ml)

Tutaj znajdziesz kontakty do Przedstawicieli Regionalnych Sumi Agro oraz mapę z dystrybutorami Encery.

 

Bakterie wiążące azot występujące w Encera SC to:

Wyższe plony.

Większa odporność na suszę.

Pozytywny wpływa na jakość plonów.

Azot dostępny nawet w trudnych warunkach.

Encera SC – rewolucyjny preparat mikrobiologiczny wspierający nawożenie

Nawożenie azotowe jest często nieefektywne ze względu na słabą dostępność azotu dla roślin, spowodowaną niekorzystnymi warunkami środowiskowymi.

Encera SC to innowacyjny preparat mikrobiologiczny, który rewolucjonizuje nawożenie roślin. Opiera się on na endofitycznych bakteriach azotowych Gluconacetobacter diazotrophicus, umożliwiających roślinom wiązanie azotu atmosferycznego.

Jak działa Encera SC?

Bakterie azotowe zawarte w Encera SC nawiązują symbiotyczną relację z rośliną, rozprzestrzeniając się w jej tkankach, a następnie wiążą azot z powietrza, czyniąc go dostępnym w komórkach liści i korzeni przez cały sezon.  Zoptymalizowany pobór azotu wpływa pozytywnie na wzrost zawartości chlorofilu, rozwój systemu korzeniowego, a także wzmocnienie roślin w warunkach stresu. A to przekłada się na obfite plony.

Kolonizacja roślin przez bakterie azotowe Gluconacetobacter diazotrophicus

Kolonizacja roślin przez bakterie Gluconacetobacter diazotrophicus

Gluconacetobacter diazotrophicus jest to jedna z najmniejszych bakterii endofitycznych obecnych na rynku, dodatkowo dzięki stricte endofitycznemu pochodzeniu wyposażona jest w mechanizmy umożliwiające jej wnikanie do wnętrza komórki gospodarza – dr inż. Jakub Wyrostek.

Unikatowe zdjęcia mikroskopowe wnikania bakterii Encera SC w struktury komórkowe roślin

Encera wchodząca przez włoski liściowe
Encera wnikająca przez aparaty szparkowe

Bakteria Gluconacetobacter diazotrophicus z łatwością wnika do rośliny, włącznie z tym, że wnika aż do komórek i tam pracuje jako mała fabryka azotu – dr inż. Monika Czernecka, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

bakterie azotowe kolonizujące komórki roślinne
bakterie wiążące azot

Więcej azotu to więcej chlorofilu, więcej chlorofilu oznacza szybszy metabolizm, lepszą fotosyntezę, więcej składników. Dodatkowo wytwarzane są fitohormony, więc roślina jest silniejsza sama w sobie – prof. dr hab. Radosław Kowalski, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

Na jakie rośliny działa Encera SC?

Preparat Encera SC jest zarejestrowany do stosowania w różnych uprawach, w tym kukurydzy, rzepaku, zbożach, ziemniakach, truskawce i warzywach, co czyni go wszechstronnym rozwiązaniem dla plantatorów.

Rewolucyjne bakterie azotowe i działanie Encera SC potwierdzone przez naukowców

skuteczność Encera potwierdzona badaniami

Azot jest niezbędnym makroelementem wspierającym wzrost i zdrowie roślin. Encera SC, bazująca na bakteriach Gluconacetobacter diazotrophicus, wykorzystując naturalne mechanizmy biologiczne do poprawy wysokości i jakości plonów, stanowi przełom w metodach odżywiania roślin azotem. 

14 dni po zastosowaniu Encery był badany poziom chlorofilu w liściach. W porównaniu do kontroli, gdzie Encera nie była aplikowana, uzyskaliśmy wynik wyższy średnio o 1,5 jednostki SPAD. Efekt zieloności był widoczny gołym okiem. Rośliny na poletkach, na których zastosowano Encerę, wyraźnie odbiegały tonami zieloności, bo tak można przełożyć tę zawartość chlorofilu, jest to znacznik zieloności liści. Podobnie było po 31 dniach. Finalnie plon na poletkach traktowanych Encerą był wyższy – inż. Piotr Szypiło, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

Bakterie Gluconacetobacter diazotrophicus mają zdolność do bezpośredniego wiązania azotu z powietrza i niezwykle efektywnego udostępniania go roślinom. Zastosowanie tego produktu w praktyce rolniczej umożliwia zwiększenie plonów bez intensyfikacji nawożenia azotowego.

 • Encera w uprawie zbóż

  Skuteczność działania Encera SC w uprawie zbóż

  Stosowanie prepartu mikrobiologicznego ENCERA w uprawie pszenicy ozimej przynosi wyjątkowo pozytywne efekty. Badania przeprowadzone na polach doświadczalnych i produkcyjnych pokazały, że wykorzystanie ENCERY nie tylko poprawiło kondycję roślin, ale co najważniejsze, doprowadziło do istotnego wzrostu plonów. W porównaniu z polem kontrolnym wzrost plonu po użyciu ENCERY wyniósł ponad 10%.

  Wyniki badań Encera SC w uprawie zbóż**

  Stosowanie preparatu Encera SC stymuluje rozwój zbóż, co wzmacnia rośliny i pozwala im lepiej radzić sobie ze stresami biotycznymi i abiotycznymi, utrzymując je w dobrej kondycji. Wyniki badań i potwierdzone wzrosty plonów wskazują, że Encera SC stanowi ważny element w strategii odżywiania pszenicy ozimej.

  wyniki badań Encera SC w uprawie zbóż

  Na poletku, na które aplikowaliśmy Encerę, plon pszenicy kształtował się na poziomie 9,9 ton z hektara. W porównaniu do kontroli był on dużo wyższy. Tam wyniósł bowiem 9,1 t/ha – prof. dr hab. Agnieszka Jamiołkowska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

  Doświadczenie polowe 2023 – ZPD „BAŁCYNY” Sp. z o.o.

  doświadczenie polowe nad Encera

  Dynamika wzrostu roślin i ich znakomita kondycja, pomimo skrajnie trudnych warunków atmosferycznych, nie pozostawiają wątpliwości. ENCERA SC skutecznie wsparła rozwój pszenicy, co niewątpliwie przełożyło się na wysokość plonu – Łukasz Wileński, ZPD „BAŁCYNY” Sp. z o.o., Bałcyny.

 • Encera w uprawie kukurydzy

  Skuteczność działania Encera SC w uprawie kukurydzy

  W przypadku uprawy kukurydzy Encera SC odznacza się znaczną efektywnością. Działanie bakterii Gluconacetobacter diazotrophicus polega na skutecznym przyswajanie azotu z otaczającej atmosfery. Efekt ten objawia się zwiększeniem poziomu chlorofilu w liściach oraz poprawą ogólnych wskaźników wzrostu, co finalnie prowadzi do znaczącego zwiększenia plonów kukurydzy. Przeprowadzone badania potwierdziły, że zastosowanie Encery SC w uprawie kukurydzy podniosło wielkość plonu o około 750 kg/ha.

  Wyniki badań Encera SC w uprawie kukurydzy**

  Przeprowadzone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie badania potwierdziły, iż zastosowanie produktu Encera SC ma istotny wpływ na dynamikę wzrostu oraz ostateczną wielkość zbiorów kukurydzy.

  wyniki badań Encera SC w uprawie kukurydzy

  Po zastosowaniu ENCERY SC plon wyniósł prawie 11 ton z hektara, natomiast plon w kombinacji kontrolnej 10,2 t/ha – prof. dr hab. Agnieszka Jamiołkowska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

  Wyniki doświadczeń polowych

  wyniki doświadczeń polowych

  • Wyraźna różnica we wzroście i pokroju roślin.
  • Znaczący wpływ na szerokość blaszki liściowej
   oraz system korzeniowy kukurydzy.

  Opinia o Encera SC

  Encerę zastosowałem pierwszy raz w 2023 roku w kukurydzy. Efekty były widoczne krótko po zabiegu. Kukurydza rosła szybciej a liście były bardziej zielone. Później, po stresie temperaturowym, rośliny były w wyraźnie lepszej kondycji. Były bardziej żywe niż te, na które nie podałem Encery. Taki wpływ na rozwój roślin w trudnych warunkach musi przekładać się na poprawę wyniku plonowania. W tym sezonie jeszcze raz zastosuję Encerę w kukurydzy, by dokładniej przeanalizować wyniki, ale chcę jej użyć także w pszenicy ozimej. Jednak już teraz mogę powiedzieć, że efekty, które zaobserwowałem, są naprawdę obiecujące, dlatego polecam Encerę innym rolnikom – Andrzej Szurek, Gospodarstwo rolne Andrzej Szurek.

 • Encera SC w uprawie ziemniaka

  Skuteczność działania Encera SC w uprawie ziemniaka

  Nowatorski produkt mikrobiologiczny, jakim jest Encera SC, wykorzystuje bakterie wiążące azot atmosferyczny Gluconacetobacter diazotrophicus, dla zapewnia ziemniakom dostępu do dodatkowej dawki. Umożliwia to poprawę efektywności uprawy ziemniaków, przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z zasadami ekorolnictwa. Podczas badań stwierdzono, że zastosowanie preparatu Encera SC w uprawie ziemniaków spowodowało wzrost plonu ponad 15%.

  Wyniki badań Encera SC w uprawie ziemniaka**

  Badania dowiodły, że stosowanie Encera SC w hodowli ziemniaków przyczynia się do wyraźnego zwiększenia poziomu chlorofilu w liściach. Te wyniki potwierdzają efektywność Encery SC  w zaopatrywaniu roślin w azot, co ostatecznie prowadzi do zwiększenia wielkości plonów.

  Wyniki badań Encera SC w uprawie ziemniaka

  Rośliny ziemniaka zaczęły szybko reagować na wprowadzenie Encery. Można powiedzieć, że wyniki były spektakularne. Na kontroli odnotowano zawartości chlorofilu na poziomie 41 jednostek, a na roślinach potraktowanych Encerą 47 jednostek, to mówi samo za siebie. Przełożyło się to na dodatkowe 5 ton ziemniaków z hektara – inż. Piotr Szypiło, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

  Opinia o Encera SC

  Na polu ziemniaków o powierzchni 80 ha, na 15 ha zastosowaliśmy Encerę. Przy próbnym kopaniu, kiedy pobieraliśmy próby, żeby oszacować plon, różnice były istotne. Było więcej ziemniaków i były bardziej wyrównane niż na kontroli. To, co zaobserwowaliśmy podczas próbnego kopania, potwierdziło się w plonie, który był wyższy o 5 ton z hektara. Wyższa była też sucha masa, co przy produkcji ziemniaków na chipsy też jest bardzo istotne. W tym roku ponownie zastosuje Encerę w ziemniakach. Rozważam też użycie jej w zbożach. Efekt zastosowania Encery był bardzo dobry, dlatego polecam ten preparat innym plantatorom ziemniaków – Robert Krók, Lewiński sp. z o.o.

 • Encera SC w uprawie buraka cukrowego

  Skuteczność działania Encera SC w uprawie buraka cukrowego

  Badania naukowe i doświadczenia polowe wykazały znaczące efekty użycia produktu Encera SC w uprawie buraków cukrowych. Potwierdzono wyraźne zwiększenie plonu korzeni oraz wzrost poziomu cukru w burakach. Przyrost plonu sięgnął ponad 11 ton na hektar, co oznacza wzrost o ponad 10% w porównaniu do prób kontrolnych.

  Wyniki badań Encera SC w uprawie buraka cukrowego**

  Badacze z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie potwierdzili, że zastosowanie Encery SC w uprawie buraka cukrowego przyczyniło się poprawy parametrów wzrostowych, polepszyło kondycje roślin i odporność na stresy środowiskowe. Co istotne, finalnie przeżyło się to na znaczny wzrost plonu korzeni i cukru.

  Wyniki badań Encera SC w uprawie buraka cukrowego

  Po zastosowaniu ENCERY SC uzyskaliśmy 117,6 ton z hektara. Natomiast w próbie kontrolnej było to tylko 108,2 t/ha – prof. dr hab. Agnieszka Jamiołkowska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

  Wnioski z badań przeprowadzonych na poletkach doświadczalnych

  badania nad Encera w uprawie buraka cukrowego

  • Badania wykazały wyraźny wzrost poziomu chlorofilu oraz finalnie zwiększoną zawartość cukru w korzeniach.
  • Wysoka zawartość chlorofilu świadczy o wysokiej akumulacji azotu.
  • Spadająca zawartość azotanów i azotynów w roślinach okopowych może świadczyć o wykorzystaniu N na tym etapie do budowy plonu i cukru.

  Opinia o Encera SC

  Encerę zastosowałem w 2023 roku w uprawie buraków cukrowych i krótko po zabiegu liście buraków, na które podałem Encerę były bardziej zielone od pozostałych. Różnica wizualna była wyraźna. Później, w czasie upałów i suszy, rośliny miały większy wigor w porównaniu do tych, które Encerę nie dostały. Różnica była widoczna także w czasie zbiorów. W porównaniu do kontroli, na którą nie daliśmy Encery plon był wyższy o około 5%. Wzrosła także zawartość cukru w burakach. Dlatego w tym roku również zastosuję Encerę w burakach cukrowych, ale już nie jako próbę na 15 ha, a na całym stuhektarowym areale. Polecam to rozwiązanie innym rolnikom – Michał Sulima, Stadnina Koni Nowielice Sp. z o.o.

 • Encera SC w uprawie rzepaku ozimego

  Skuteczność działania Encera SC w rzepaku ozimego

  Zastosowanie bakterii azotowych w uprawie rzepaku ozimego jest obiecującym kierunkiem rozwoju metod odżywiania roślin. Encera SC w uprawie rzepaku może stanowić kluczowy element w dążeniu do zwiększenia wydajności upraw przy jednoczesnym ograniczeniu wpływu na środowisko. Możliwość zachowania optymalnego poziomu nawożenia, przy jednoczesnym zwiększeniu plonu, otwiera nowe perspektywy dla wydajnego i jednocześnie zrównoważonego rolnictwa. Efekt plonotwórczy zastosowania preparatu Encera SC w uprawie rzepaku przekracza 5%.

  Wyniki badań Encera SC w uprawie rzepaku ozimego**

  Zastosowanie bakterii azotowych w uprawie rzepaku ozimego jest obiecującym kierunkiem rozwoju metod odżywiania roślin. Bakterie GD zawarte w produkcie Encera SC wiążą azot atmosferyczny i efektywnie udostępniają go roślinom. Pozwala to na poprawienie wyników plonowania.

  wpływ produktu encera na plonowanie rzepaku

  Badania poziomu chlorofilu przeprowadzane w rzepaku 21 dniach od aplikacji Encery wykazały wynik wyższy o około 4 jednostki SPAD. To się przekłada na plon. Wykazaliśmy około pół tony różnicy, w odniesieniu do kontroli – inż. Piotr Szypiło, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

Zobacz wideo

 • Poznaj innowację w odżywianiu roślin azotem – preparat Encera! Zobacz film

Jak stosować

Zakres stosowania i dawki

Optymalny czas aplikacji preparatu Encera SC to momenty najwyższej wilgotności powietrza i aktywności aparatów szparkowych roślin, czyli rano lub późnym popołudniem po upale, przy temperaturze 10°C–25°C. Preparat aplikować co najmniej 2 godziny przed spodziewanym opadem deszczu. Zalecana dawka produktu Encera dla wszystkich upraw to 100 ml/ha. Preparat należy zastosować w fazie rozwojowej roślin wskazanej w etykiecie i poniższej tabeli.

Uprawa Agrofag Zalecana dawka Maksymalna dawka Termin Zalecana ilość wody Liczba zabiegów
Burak cukrowy 100 ml/ha 100 ml/ha aplikacja przy siewie (BBCH 00) lub aplikacja dolistna w fazie BBCH 12–45
100–250 l/ha
Kukurydza 100 ml/ha 100 ml/ha aplikacja przy siewie (BBCH 00) lub aplikacja dolistna w fazie BBCH 12–59 100–250 l/ha
Len 100 ml/ha 100 ml/ha faza BBCH 12–59 100–250 l/ha
Lucerna 100 ml/ha 100 ml/ha faza BBCH 12–59 100–250 l/ha
Rośliny strączkowe (w tym soja) 100 ml/ha 100 ml/ha faza BBCH 12–69 100–250 l/ha
Rzepak ozimy 100 ml/ha 100 ml/ha faza BBCH 12–50 100–250 l/ha
Słonecznik 100 ml/ha 100 ml/ha faza BBCH 12–59 100–250 l/ha
Truskawka 100 ml/ha 100 ml/ha faza BBCH 12–59 100–250 l/ha
Warzywa liściowe, kapustne, owocujące, korzeniowe i łodygowe 100 ml/ha 100 ml/ha faza BBCH 12–59 100–250 l/ha
Ziemniak 100 ml/ha 100 ml/ha aplikacja przy sadzeniu (BBCH 00) lub aplikacja dolistna w fazie BBCH 12–59 100–250 l/ha
Zboża 100 ml/ha 100 ml/ha BBCH 12–59 100–250 l/ha
* Planując zabieg, należy uwzględnić okres karencji wskazany w etykiecie.
* Dozowanie różni się w zależności od specyfiki uprawy i gleby, celów agrotechnicznych i/lub warunków środowiskowych.
** doświadczenia polowe (ziemniak, pszenice ozima i jara) przeprowadzone w USA i UK w latach 2021–2022 oraz Badanie wpływu preparatu Encera na uzupełnianie azotu, Uniwersytet  Przyrodniczy w  Lublinie, Zespół Badania Środków Ochrony Roślin, 09.2023.

Uprawy

Można stosować w uprawach:

Encera SC znajduje zastosowanie, między innymi w uprawie kukurydzy, zbóż, buraków cukrowych, ziemniaków i rzepaku. Ponadto, na podstawie najnowszych badań, wiadomo, że preparat ten doskonale sprawdza się również w uprawach warzywnych, jagodowych. Pełna lista zastosowań Encery SC znajduje się w etykiecie produktu.

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

 • Co to jest Encera SC?

  Prof. dr hab. Radosław Kowalski. – Encera SC jest to produkt, który zawiera bakterie endofityczne, Gluconacetobacter diazotrophicus (GD). Te bakterie azotowe zostały zidentyfikowane po raz pierwszy w trzcinie cukrowej. W Polsce ten preparat został wprowadzony w 2023 roku przez firmę SUMI AGRO. Krajowe doświadczenia były prowadzone na kukurydzy, pszenicy, ziemniaku, rzepaku i buraku cukrowym. I tutaj potwierdzono, że bakterie GD wiążą azot atmosferyczny i udostępniają go skolonizowanej roślinie. Przekłada się to na lepsze odżywienie roślin azotem, co z kolei podnosi ich kondycję i dynamizuje rozwój. Finalnie oznacza to wzrost plonu.

 • Jak działa Encera SC?

  Dr inż. Jakub Wyrostek – Preparat ten najefektywniej działa podany nalistnie, choć jest też przyswajany przez korzenie. Bakterie wiążące azot atmosferyczny Gluconacetobacter diazotrophicus wnikają do rośliny, kolonizują zarówno przestrzenie międzykomórkowe, jak i same komórki. Jest to unikalna cecha tych bakterii wynikająca z ich niewielkich rozmiarów. Wnikanie bakterii GD do wnętrza komórek roślinnych pozwala na wyjątkowo efektywne dostarczanie roślinie azotu atmosferycznego. Proces wiązania azotu atmosferycznego zachodzi z wykorzystaniem nitrogenazy. Wiązany jest azot atmosferyczny w postaci cząsteczkowej N2, który następnie udostępniany jest roślinie w formie amonowej. Azot uwalniany jest m.in. bezpośrednio w komórkach, które to wykorzystują azot do budowy aminokwasów.

 • W jakich uprawach można stosować produkt Encera SC?

  Prof. dr hab. Radosław Kowalski – Możliwości zastosowania Encery SC są bardzo szerokie. Oprócz kukurydzy, zbóż, buraków cukrowych ziemniaków i rzepaku, o których wspominałem w kontekście naszych najnowszych badań, preparat ten może być stosowany także w uprawach warzywnych, jagodowych czy w uprawie roślin strączkowych. Niewątpliwie lista ta będzie systematycznie uzupełniana o kolejne pozycje. 

 • Kiedy stosować bakterie azotowe zawarte w preparacie Encera SC, żeby uzyskać dobry efekt?

  Dr inż. Jakub Wyrostek  – W przypadku wiosennej aplikacji, szczególnie na rośliny jare, warto zwrócić uwagę, aby ich powierzchnia asymilacyjna była na tyle rozbudowana, aby pozwalała na efektywne wykorzystanie bakterii podawanych nalistnie. Warto jednak pamiętać, że nie należy z zabiegiem zwlekać. Im więcej czasu będą bowiem miały do dyspozycji bakterie GD, tym rezultaty ich działania będą wyraźniejsze. Przyjmuje się, że pierwszym możliwym terminem aplikacji dolistnej w kukurydzy jest faza BBCH 12. Faza jest zależna od gatunku rośliny uprawnej, a szczegóły aplikacji są zawarte w etykiecie. Ważne, tylko aby w momencie aplikacji Encery SC wiosenne chłody były już za nami. W przypadku roślin ozimych możemy także aplikować bakterie Gluconacetobacter diazotrophicus w terminie jesiennym. W tym wypadku także warto zabieg wykonać jak najwcześniej i tym samym umożliwić bakteriom dobre odżywienie roślin azotem przed zimowym spoczynkiem.

 • Czy zwiększona podaż azotu po aplikacji Encera SC jesienią, np. w rzepaku nie spowoduje z kolei nadmiernej wybujałości?

  Dr inż. Jakub Wyrostek  – W pewnym uproszczeniu możemy powiedzieć, że roślina sama decyduje, w którym momencie ten azot wykorzystuje. Jeśli będą ku temu warunki, azot będzie wykorzystany. Gdy temperatury spadną, te procesy będą naturalnie hamowały. Zdecydowanie nie ma tu żadnego niebezpieczeństwa, a dobrze odżywione, silne rośliny jesienią, będą dobrze przygotowane do przezimowania i wiosennego startu wegetacji.

 • Czy Encera SC zastosowana jesienią nie obniży zimotrwałości roślin?

  Dr inż. Jakub Wyrostek – Nie obniży zimotrwałości. Jest to związane z tym, że bakterie Gluconacetobacter diazotrophicus uwalniają azot w formie amonowej, a to forma azotanowa obniża zimotrwałość. W przypadku Encery nie ma więc takiego ryzyka.

 • Jak szybko po aplikacji można zauważyć efekty zastosowania Encera SC?

  Prof. dr hab. Agnieszka Jamiołkowska – Na ten efekt trzeba poczekać około trzech, czterech tygodni. Mam tu na myśli efekty wizualne w postaci lepszego wybarwienia liści. Ten czas jest zależny od gatunku rośliny i warunków atmosferycznych. Szybciej można potwierdzić działanie bakterii za pomocą parametrów pomiarowych, które stosowaliśmy. w badaniach. Tak więc na poprawę zieloności i wigoru roślin po wiosennej aplikacji preparatu trzeba trochę zaczekać, ale uzyskany rezultat jest trwały. Utrzymuje się aż do momentu uzyskania podwyższonego plonu.

 • Czy bakterie zawarte w produkcie Encera SC, poza wiązaniem azotu, mają jakiś dodatkowy wpływ na rośliny?

  Prof. dr hab. Agnieszka Jamiołkowska – Bakterie endofityczne Gluconacetobacter diazotrophicus, oprócz wiązania azotu atmosferycznego, zwiększają również solubilizację, rozpuszczanie fosforu i cynku, co jest niezmiernie ważne. Fosfor, potas to są takie pierwiastki, które są trudno dostępne dla roślin. Encera SC umożliwia dodatkowe pobieranie tych makroelementów, które też mają bardzo duże znaczenie jeśli chodzi o wzrost roślin. To jest istotna wartość dodana tego preparatu.

 • Czy Encera SC jest skuteczna? Jakich efektów można spodziewać się w poszczególnych uprawach?

  Prof. dr hab. Agnieszka Jamiołkowska – Encera SC jest skutecznym narzędziem wiążącym azot z powietrza. Podczas prowadzonych doświadczeń polowych stwierdziliśmy istotny wzrost plonu. Na przykład w przypadku kukurydzy. Po zastosowaniu Encery SC plon wyniósł prawie 11 ton z hektara, natomiast plon w kombinacji kontrolnej 10,2 t/ha. 

  W przypadku pszenicy ozimej różnice, które uzyskaliśmy po aplikacji Encery SC w różnych kombinacjach były naprawdę bardzo interesujące. Na poletku, na które aplikowaliśmy Encerę SC plon pszenicy kształtował się na poziomie 9,90 ton z hektara. W porównaniu do kontroli był on dużo wyższy. Tam wyniósł bowiem 9,1 t/ha. 

  Jeśli chodzi natomiast o buraki cukrowe, to tutaj możemy chyba powiedzieć o najlepszych rezultatach. Dlatego, że po zastosowaniu Encery SC uzyskaliśmy 117,6 ton z hektara, Podczas kiedy w próbie kontrolnej było to tylko 108,2 t/ha. A więc tutaj naprawdę te różnice są statystycznie istotne.

  Podobnie było w ziemniakach. Plon był dużo wyższy, więc śmiało mogę powiedzieć, że wyniki są bardzo obiecujące. Różnice były istotne, plon był bowiem o blisko 15% wyższy niż w grupie kontrolnej, gdzie nie aplikowano tego produktu. 

  Podsumowując, możemy powiedzieć, już nie operując tymi wszystkimi cyframi, liczbami, że plon, który zaobserwowaliśmy w tych naszych doświadczeniach, znacząco wyższy niż w grupie kontrolnej. To są naprawdę obiecujące parametry.

  Warto dodać, że badaliśmy stosowanie Encery SC w kombinacji z adiuwantem Slippa i bez niego. Wnioski są jednoznaczne. Zastosowanie adiuwantu daje bardzo dobre rezultaty.

  Wynika to z podstawowej funkcji adiuwantu, która pozwala na uzyskanie lepszej przyczepność cieczy opryskowej do powierzchni rośliny. Tym samym umożliwia lepszą absorpcję produktu przez samą roślinę. Adiuwant ogranicza straty produktu w czasie aplikacji i rezultaty było widać po wynikach plonowania.

 • Czy poza bezpośrednim wpływem na zwiększenie plonu, badania wykazały jakieś dodatkowe korzyści ze stosowania Encery SC?

  Prof. dr hab. Radosław Kowalski – Efekty działania bakterii wiążących azot GD korzystnie wpłynęły na kondycję roślin w czasie suszy. Na stres zasolenia również, ale przede wszystkim produkcja fito hormonów czy synteza kwasu abscysynowego, który to bezpośrednio wpływa na stres suszy. W momencie wystąpienia stresowych warunków powoduje zamykanie aparatów szparkowych, więc ogranicza odparowanie wody z rośliny. To jest taka funkcja jednocześnie ochronna dla samej bakterii i dla rośliny. Na roślinach potraktowanych Encerą efekty były wyraźnie widoczne. Symptomy stresu jak np. żółknięcie liści pojawiały się kilka dni później. Finalnie susza nie wpłynęła negatywnie na przyrost plonu.

  Prof. dr hab. Agnieszka Jamiołkowska – Myślę, że można jeszcze dodać, że sama obecność bakterii, oprócz wiązania azotu, wpływa również na wzbudzenie pewnych mechanizmów obronnych w roślinie. Bakterie jako żywy organizm wytwarzają różne metabolity, które stymulują roślinę do wytwarzania określonych związków biochemicznych i rozpoczynają niejako taki szlak. Który uruchamia różne procesy biochemiczne w roślinie. Procesy, które odpowiadają właśnie za reakcje obronne. I w momencie stresu, czy to biotycznego, czy abiotycznego, ta roślina jest w stanie sama się bronić.

  Prof. dr hab. Radosław Kowalski – Więcej azotu to więcej chlorofilu, więcej chlorofilu oznacza szybszy metabolizm, lepszą fotosyntezę, więcej składników. Dodatkowo wytwarzane są fitohormony, więc roślina jest silniejsza sama w sobie. Było to widać choćby w budowie korzeni czy grubości źdźbła, a co za tym idzie, roślina stawała się odporniejsza. To wszystko ma znaczący wpływ na poprawę parametrów wzrostowych i odpornościowych.

 • Ile azotu dają bakterie Gluconacetobacter diazotrophicus?

  Dr inż. Jakub Wyrostek – Encera SC potrafi uzupełnić od 25 do nawet 50% zapotrzebowania rośliny na azot w optymalnych warunkach, nie myląc z zastosowanym azotem mineralnym, który nigdy nie jest wykorzystany w całości. Jest to oczywiście parametr zależny od takich czynników jak przebieg pogody, termin aplikacji preparatu, czy techniczne aspekty wykonania zabiegu, jak choćby zastosowanie adiuwantu. Analizując wyniki badań, możemy śmiało liczyć na odczuwalny przyrost plonu, przy zastosowaniu optymalnego nawożenia. 

 • Czy bakterie azotowe mogą zastąpić nawożenie mineralne?

  Prof. dr hab. Radosław Kowalski – No oczywiście nie mogą. Nawożenie mineralne jest niezbędne, szczególnie jeśli patrzymy w ogóle na start roślin. Więc propagowanie takiej tezy, że poprzez zastosowanie tych czy innych bakterii możemy znacznie obniżyć nawożenie albo w ogóle je wyeliminować może być szkodliwe. Może bowiem prowadzić do bardzo negatywnych skutków. Musimy zapewnić roślinom nawożenie na poziomie optymalnym, a dodatkowo stosując bakterie wiążące azot z powietrza Gluconacetobacter diazotrophicus uzyskujemy wzrost plonu.

  Warto pamiętać, że nie uzyskamy takich rezultatów, jak po zastosowaniu Encery, nadmiernie zwiększając nawożenie mineralne. Jeżeli będziemy podnosili dawkę nawozów azotowych, zwiększamy ryzyko podniesienia poziomu azotanów, które jak wiemy, mogą następnie zostać przekształcone do form toksycznych.

  Zwiększanie dawki azotu w formie nawozów mineralnych mogłoby wpłynąć na pogorszenie jakości plonu, ale miałoby też negatywny wpływ na glebę i środowisko ogólnie.

  Prof. dr hab. Agnieszka Jamiołkowska – Nawozy azotowe wpływają na zakwaszenie gleb. Bardzo mocno dzisiaj alarmuje, że gleby w Polsce są już w bardzo dużym stopniu kwaśne, nawet zbyt kwaśne. Więc jak najbardziej trend integrowanej produkcji, a więc między innymi zmniejszenia zużycia nawozów azotowych, jest korzystny i potrzebny.

  Zwiększanie dawek nawozów azotowych powoduje zakwaszenie gleby, a zakwaszenie gleby jest złe, ponieważ zmienia środowisko mikrobiologiczne w glebie i mikrobiom gleby znacznie się pogarsza, co z kolei nie wpływa dobrze na zdrowotność i na przyswajanie składników pokarmowych.

  Czasami składniki pokarmowe w glebie są, ale w niskim pH są niedostępne, trudno przyswajalne. Generalnie, i poniekąd paradoksalnie, windowanie dawek nawozów azotowych prowadziłoby do obniżenia plonowania. Dlatego zalecane jest, chociażby wapnowanie gleb, które przywraca ich neutralne pH, w którym warunki dla rozwoju systemu korzeniowego i całej tej mikrobioty środowiskowej są najkorzystniejsze.

  Wykorzystanie azotu atmosferycznego jest tutaj bardzo, bardzo ważne i Encera nam to umożliwia.

 • Czy azot pozyskany dzięki dzianiu bakterii Gluconacetobacter diazotrophicus wlicza się do bilansu nawożenia?

  Dr inż. Jakub Wyrostek – Azot zasymilowany przez bakterie nie wlicza się do tej sumy.

 • Czy Encerę SC można mieszać z innymi środkami stosowanymi w rolnictwie?

  Prof. dr hab. Radosław Kowalski – Encerę w bardzo wielu konfiguracjach można mieszać z innymi środkami. Były doświadczenia przeprowadzane w różnych układach, albo były mieszane środki ochrony roślin, albo były stosowane w odstępie np.jednego dnia. Pokrótce możemy powiedzieć, że nie było żadnych problemów w przypadku mieszanin zbiornikowych z Mospilanem 20 SP, Inazumą 130 WG czy biostymulatorem Kaishi. Nie zanotowaliśmy także negatywnego wpływu stosowania Encery w mieszaninie z fungicydami zawierającymi takie substancje czynne jak piraklostrobina i cyflufenamid. Bezpieczne było także połączenie z herbicydem zbożowym Flame Duo.

 • Na jakie aspekty przygotowania do wykonania zabiegu z użyciem Encery SC trzeba zwrócić uwagę?

  Prof. dr hab. Agnieszka Jamiołkowska – O jednej z tych kwestii już wspomnieliśmy wyżej, czyli o stosowaniu adiuwantu. Badania, jakie prowadziliśmy, jednoznacznie wskazują, że dodanie adiuwantu Slippa miało pozytywny wpływ na efekty. Z uwagi na poprawę parametrów fizykochemicznych cieczy opryskowej, uzyskujemy lepsze pokrycie roślin, wiec ułatwiamy tym sposobem kolonizację tkanek przez bakterie azotowe występujące w Encerze.

  Druga równie ważna kwestia dotyczy jakości wody użytej do przygotowania oprysku. Po pierwsze nie może być to woda chlorowana, a dodatkowo tak jak przy innych zabiegach, należy zwrócić uwagę na jej odczyn i twardość. Mają one wpływ zarówno na samą mieszalność środków, jak i ich efektywność.

 • Gdzie w Internecie można kupić bakterie azotowe?

  Bakterie azotowe występujące w preparacie Encera SC można kupić między innymi w sklepie internetowym wpolu.pl
  Na stronie internetowej produktu zapoznasz się z dostępnymi wariantami dostawy, również z dostawą gratis!

 • Gdzie stacjonarnie można kupić Encerę SC?

  Rolnicy zainteresowani zakupem preparatu Encera mają do dyspozycji wiele punktów dystrybucji rozsianych po całej Polsce, co umożliwia łatwy dostęp do preparatu. W zależności od regionu można odnaleźć różne firmy oferujące Encerę.

  W województwie podkarpackim Encera jest dostępna w firmie Agro-Mal Tadeusz Pokrywka Spółka Jawna, zlokalizowanej w Lubaczowie, co sprzyja rolnikom z tego regionu.

  Dla województwa lubelskiego istnieje kilka opcji:

  W Małopolsce rolnicy mogą udać się do Wialan Langer i Wiatr Spółka Jawna w Tarnowie, aby zakupić potrzebny preparat.

  Encerę w województwie podlaskim oferuje Adler Agro Sp. z o.o. w Białymstoku-Zaścianki, a także Supros Agro Sp. z o.o. z Bakałarzewa.

  Województwo kujawsko-pomorskie zapewnia dostęp do Encery w:

  PPHU „Boryna” Krzysztof Borzęcki w Załuskach to punkt sprzedaży dla rolników z województwa mazowieckiego.

  W Giżycku, w województwie warmińsko-mazurskim, Encerę można zakupić w Rol-Handel Sp. z o.o.

  W województwie lubuskim Encera jest dostępna w firmie Agro-Biznes Sularz i Wspólnicy Spółka Jawna w Gorzowie Wielkopolskim.

  W Zachodniopomorskiem rolnicy mają możliwość zakupienia Encery w firmie Bednar Agnieszka Bednarek w Wałczu.

  Na mapie województwa pomorskiego dostępne są dwa miejsca do zakupu Encery:

  W województwie śląskim Encera jest dostępna w Chempest S.A. Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Raciborzu, co daje rolnikom z tego rejonu dostęp do innowacyjnego rozwiązania.

  Na Opolszczyźnie Encerę można zakupić w:

  W Jutrosinie, w województwie wielkopolskim Encerę oferuje Jagro Jan Jarus Zaopatrzenie Rolnictwa.

  A dla rolników z województwa dolnośląskiego, zarówno Osadkowski-Cebulski Sp. z o.o. w Legnicy, jak i Zakład Zaopatrzenia Rolnictwa „SJ Mały Rekin” Sp. z o.o. również w Legnicy to miejsca, gdzie można zaopatrzyć się w Encerę.

 • Gdzie znajdę listę dystrybutorów stacjonarnych Encera SC?

  Pobierz aktualną listę dystrybutorów stacjonarnych Encera SC.
  Lista dystrybutorów Encera SC

Opinie o Encera SC

Poznaj opinie naszych klientów

 • Andrzej Szurek
  Encerę zastosowałem pierwszy raz w 2023 roku w kukurydzy. Efekty były widoczne krótko po zabiegu. Kukurydza rosła szybciej a liście były bardziej zielone. Później, po stresie temperaturowym, rośliny były w wyraźnie lepszej kondycji. Były bardziej żywe niż te, na które nie podałem Encery. Taki wpływ na rozwój roślin w trudnych warunkach musi przekładać się na poprawę wyniku plonowania. W tym sezonie jeszcze raz zastosuję Encerę w kukurydzy, by dokładniej przeanalizować wyniki, ale chcę jej użyć także w pszenicy ozimej. Jednak już teraz mogę powiedzieć, że efekty, które zaobserwowałem, są naprawdę obiecujące, dlatego polecam Encerę innym rolnikom.

  Andrzej Szurek

  Gospodarstwo Rolne Andrzej Szurek

 • Marian Drączkowski
  Po zastosowaniu Encery w pszenicy ozimej ewidentnie poprawiła się zieloność roślin. W czasie suszy i upałów, jakie przyszły później rośliny w części pola, na której zastosowałem Encerę były w dużo lepszej kondycji niż pozostałe. Efekt był bardzo wyraźny. To są jasne sygnały, że ten preparat działa, a rezultat tego działania musi pozytywnie przekładać się na wysokość plonu. Rezultaty, jakie zaobserwowałem w ubiegłym roku zachęciły mnie do zastosowania Encery w pszenicy także w tym sezonie. Dodatkowo chcę też użyć tych bakterii w burakach cukrowych.

  Marian Drączkowski

  Gospodarstwo Rolne Mieniany

 • Dariusz Siejko
  Pierwszy raz Enecerę zastosowałem wiosną 2023 roku w pszenicy ozimej. Efekty podania tego preparatu zauważyłem np. w czasie suszy. Rośliny nie miały objawów stresu. Nie było po nich widać skutków braku wody, jakie były wyraźnie widoczne w drugiej części pola, gdzie nie stosowałem Encery. W czasie żniw porównałem wyniki plonowania na tych dwóch fragmentach pola. Część, na którą aplikowałem Encerę miała wynik lepszy o pół tony na hektar. Dlatego z pewnością zastosuję Encerę także w kolejnym sezonie. Chcę wykorzystać ją także do odżywiania rzepaku.

  Dariusz Siejko

  Gospodarstwo RolneDariusz Siejko

 • Łukasz Wileński
  Na około 70-hektarowym polu pszenicy ozimej, 30 ha opryskaliśmy Encerą. Dzięki temu łatwo mogliśmy oceniać efekty. Różnicę w wyglądzie roślin było widać już po 2-3 tygodniach. Przyznam, że byłem zaskoczony jak mocno i pozytywnie Encera wpłynęła na pszenicę. Była lepiej wybarwiona, miała zdecydowanie więcej chlorofilu, ale też szybciej rosła. Rośliny były wyższe o kilkanaście centymetrów.

  Łukasz Wileński

  Zakład Produkcyjno-Doświadczalny "BAŁCYNY" Sp. z o.o.

 • Sławomir Suchorowiec
  Encerę zastosowałem w poprzednim sezonie w jęczmieniu ozimym i w pszenicy ozimej. Już w trakcie rozwoju roślin było widać, że liście są bardziej rozbudowane, zdrowsze. Zdecydowanie widoczny był efekt zieloności, szczególnie było to widać po jęczmieniu. Różnicę w kondycji roślin zdecydowanie było widać w czasie suszy. W naszym regionie susza była bardzo dotkliwa, ale różnica pomiędzy roślinami, na które podałem Encerę, a kontrolą była wyraźna.

  Sławomir Suchorowiec

  Agro-Sta Sp. z o.o.

 • Robert Krók
  Na polu ziemniaków o powierzchni 80 ha, na 15 ha zastosowaliśmy Encerę. Przy próbnym kopaniu, kiedy pobieraliśmy próby, żeby oszacować plon, różnice były istotne. Było więcej ziemniaków i były bardziej wyrównane niż na kontroli. To, co zaobserwowaliśmy podczas próbnego kopania, potwierdziło się w plonie, który był wyższy o 5 ton z hektara. Wyższa była też sucha masa, co przy produkcji ziemniaków na chipsy też jest bardzo istotne. W tym roku ponownie zastosuje Encerę w ziemniakach. Rozważam też użycie jej w zbożach.

  Robert Krók

  Lewiński sp. z o.o.

 • Sylwester Stachowiak
  Encerę zastosowałem w 2023 roku w pszenicy ozimej. Od początku cala plantacja wyglądała bardzo dobrze. Tam, gdzie zastosowałem Encerę dało się zauważyć nieco większą zieloność liści, ale kluczowy dla mnie jest plon. Na tym polu w ubiegłych latach plon pszenicy kształtował się w przedziale od 8,5 do 9 ton z hektara. Po zastosowaniu Encery zebrałem 10 ton z hektara. Dodam też, że zastosowałem o 40 kg/ha azotu w czystym składniku mniej, a plon i tak był wyższy o około 1 t/ha. Ja jestem bardzo zadowolony, bo 10 t/ha rzadko się zdarza.

  Sylwester Stachowiak

  Gospodarstwo Rolne Nieledew

 • Michał Sulima
  Encerę zastosowałem w 2023 roku w uprawie buraków cukrowych i krótko po zabiegu liście buraków, na które podałem Encerę były bardziej zielone od pozostałych. Różnica wizualna była wyraźna. Później, w czasie upałów i suszy, rośliny miały większy wigor w porównaniu do tych, które Encerę nie dostały. Różnica była widoczna także w czasie zbiorów. W porównaniu do kontroli, na którą nie daliśmy Encery plon był wyższy o około 5%. Wzrosła także zawartość cukru w burakach. Dlatego w tym roku również zastosuję Encerę w burakach cukrowych, ale już nie jako próbę na 15 ha, a na całym stuhektarowym areale. Polecam to rozwiązanie innym rolnikom.

  Michał Sulima

  Stadnina Koni Nowielice Sp. z o.o.

Powiązane artykuły

Chcesz wyższych plonów? Sprawdź nasze porady!

 • MIZUKI – herbicyd i środek do desykacji ziemniaków
  MIZUKI – herbicyd i środek do desykacji ziemniaków
 • Insektycyd na buraki cukrowe – nowe narzędzie dla plantatorów
  Insektycyd na buraki cukrowe – nowe narzędzie dla plantatorów
 • Przędziorki w burakach – czas na monitoring plantacji
  Przędziorki w burakach – czas na monitoring plantacji
 • Wyższa wartość odżywcza jabłek dzięki naturalnej ochronie przed chorobami
  Wyższa wartość odżywcza jabłek dzięki naturalnej ochronie przed chorobami
 • Encera na ziemniaki – czas na zabieg
  Encera na ziemniaki – czas na zabieg
 • Skuteczność Encery w pszenicy – wnioski z lustracji polowej
  Skuteczność Encery w pszenicy – wnioski z lustracji polowej
 • Herbicyd Click Premium – czy jest skuteczny?
  Herbicyd Click Premium – czy jest skuteczny?
 • Przełom w odżywianiu roślin azotem potwierdzony naukowo
  Przełom w odżywianiu roślin azotem potwierdzony naukowo

Szanujemy Państwa prywatność

Sumi Agro Poland sp. z o.o. przetwarza dane osobowe gromadzone w Internecie, w tym zbierane dzięki plikom cookie i podobnym technologiom. Dane te gromadzimy aby ulepszać nasz serwis (na podstawie analiz i statystyk dotyczących korzystania przez Państwa z serwisu) oraz dostarczać Państwu nasze reklamy dopasowane do Państwa zainteresowań (m.in. na podstawie tego, co przeglądają Państwo w naszym serwisie) i mierzyć skuteczność reklam.

Informacje zebrane przez niektóre cookies, m.in. o korzystaniu przez Państwa z naszego serwisu i o tym, co Państwa w nim zainteresowało, trafiają do naszych partnerów, którzy dostarczają usługi reklamowe, analizy i statystyki.

Klikając „Akceptuję i przechodzę do serwisu” wyrażają Państwo zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez Sumi Agro Poland sp. z o.o. danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do zainteresowań i mierzenia ich skuteczności) i pozostałych, szczegółowo opisanych Ustawieniach zaawansowanych oraz w Polityce prywatności.

Zgoda jest dobrowolna i w każdej chwili mogą ją Państwo wycofać ze skutkiem na przyszłość, zmieniając ustawienia zgód.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Państwa danych oraz przysługujących w związku z tym uprawnień znajdują się w Polityce prywatności.

Ustawienia zaawansowane
Akceptuję i przechodzę do serwisu

Czym są cookies

Cookies to pliki tekstowe zapisywane w pamięci przeglądarki przez serwisy internetowe. Są one powszechnie używane do obsługi różnych funkcji w serwisach internetowych. Pozwalają np. zapamiętać ustawienia i pozyskiwać różne informacje na temat przeglądarki, urządzenia (np. komputera) i użytkownika (np. śledzenie interakcji z serwisem). Cookies zwykle zawierają unikatowy numer (identyfikator), który pozwala je odróżnić.

Cookies nie służą nam do zbierania informacji, które bezpośrednio identyfikują konkretną osobę (takich jak imię i nazwisko).

Niektóre cookies są konieczne do funkcjonowania naszego serwisu. Inne (np. cookies reklamowe) są opcjonalne, a ich użycie wymaga Państwa zgody.

Jak długo działają cookies

Każdy plik cookies ma swój okres aktywności, po upływie którego wygasa, chyba że wcześniej go Państwo usuną. Okres aktywności zależy od funkcji danego pliku cookie. Niektóre cookies są aktywne tylko przez czas Państwa wizyty w serwisie, a inne dłużej (np. kilka godzin, dni, miesięcy). Informacje z plików cookie przechowujemy przez 24 miesiące.

Wstecz

Ustawienia zaawansowane

Poniżej znajdą Państwo informację o różnych celach, dla których używamy cookies, a także mogą Państwo udzielić i cofnąć zgody. W każdym czasie można zmienić te ustawienia, w tym wycofać zgodę (nie będzie to jednak mieć wpływu na legalność działań podjętych w czasie, gdy zgoda obowiązywała). Mogą też Państwo skorzystać z ustawień przeglądarki (np. blokować lub usuwać cookies) zgodnie z opcjami udostępnionymi przez producenta przeglądarki.

Cookies niezbędne

Te cookies są konieczne do prawidłowego działania naszego serwisu. Obsługują one podstawowe funkcje i służą do zapewnienia bezpieczeństwa. Użycie tych cookies nie wymaga Państwa zgody i są one domyślnie zapisywane na Państwa urządzeniu. Są one aktywne przez czas wizyty w serwisie lub nieco dłużej. Te pliki można zablokować za pomocą ustawień przeglądarki, ale w takim przypadku serwis może nie działać prawidłowo.

Cookies analityczne

Chcemy analizować, w jaki sposób korzystają Państwo z naszego serwisu. Dzięki temu możemy tworzyć raporty i statystyki, które pomagają nam ulepszać nasz serwis. W tym celu korzystamy z narzędzia Google Analytics, a niektóre informacje zebrane przez cookies trafiają do firmy Google. Pliki cookie zbierają informacje w sposób, który nie pozwala na bezpośrednią identyfikację osób. Okres aktywności tych cookies wynosi do 2 lat. Google Analytics to narzędzie dostarczane przez firmę Google LLC z USA. Google przetwarza informacje dla nas na podstawie Państwa zgody. W celach analitycznych możemy stosować także narzędzie HotJar, dostarczane przez Hotjar Limited, Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian's STJ 3141, Malta. Również Hotjar przetwarza informacje dla nas na podstawie Państwa zgody.

Cookies analityczne nie zbierają informacji, które pozwalają na bezpośrednią identyfikację użytkownika. Zbierane informacje dotyczą m in. urządzenia użytkownika, przeglądarki i tego, w jaki sposób użytkownik korzysta z naszego serwisu (np. z jakiej strony odwiedza serwis, które strony przegląda i jak długo, czy już wcześniej był w naszym serwisie).

Cookies reklamowe

Chcemy dostarczać Państwu nasze reklamy dopasowane do Państwa zainteresowań oraz mierzyć skuteczność naszych reklam. W tym celu używamy różnych cookies. Niektóre z nich śledzą Państwa aktywność w naszym serwisie (np. artykuły, które Państwo przeglądają), gromadzą różne informacje i przekazują je do naszych partnerów reklamowych. Dzięki temu na innych stronach internetowych mogą Państwo zobaczyć nasze reklamy dopasowane do Państwa zainteresowań. Nasi partnerzy reklamowi stosują swoje cookies i wykorzystują je zgodnie z własnymi politykami prywatności (np. żeby dopasować reklamę i wyświetlić ją na obsługiwanych przez tych partnerów stronach). Okres aktywności tych cookies wynosi do 2 lat. Cookies reklamowe nie zbierają informacji, które służą do bezpośredniej identyfikacji użytkownika.

Wstecz
Zapisz
Włącz wszystko i przejdź do serwisu