Ortus 05 SC

Typ produktu: Akarycyd

Ortus 05 SC to śmiertelnie skuteczny akarycyd o bardzo szerokim zakresie stosowania. Znajduje zastosowanie w ochronie upraw sadowniczych, warzywniczych, roślin ozdobnych oraz szkółek leśnych przed wieloma gatunkami szkodliwych roztoczy. 

Jest również jedynym środkiem przędziorkobójczym zarejestrowanym w buraku cukrowym. Zwalcza wszystkie stadia przędziorka za wyjątkiem jaj zimowych.

Do pobrania
etykieta – użytkownicy profesjonalni
etykieta – użytkownicy nieprofesjonalni
karta charakterystyki
broszura
broszura buraczana
broszura akarycydowa
ochrona drzew owocowych – broszura
ochrona upraw jagodowych – broszura
Substancja czynna
fenpiroksymat (51,2 g/l)
Formulacja
SC – koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą
Opakowania
0,5 l; 1 l; 5 l

Ortus 05 SC – śmiertelnie skuteczny akarycyd, który:

Jest szczególnie przydatny tam, gdzie trzeba zwalczyć liczną populację szkodników.

Zwalcza wiele gatunków szkodliwych roztoczy w wielu uprawach i wszystkie ruchome stadia rozwojowe przędziorków.

Na szkodniki działa kontaktowo i żołądkowo, na roślinie działa powierzchniowo.

Działa długo – nawet do 7 tygodni.

Może być stosowany przez cały sezon.

Jest bezpieczny dla pszczół i innych owadów pożytecznych: w przypadku redukcji owadów drapieżnych następuje szybka odbudowa populacji.

Środek przędziorkobójczy z najdłuższym terminem ważności? Ortus 05 SC!

W kategorii środków przędziorkobójczych Ortus 05 SC posiada obecnie najdłuższy okres ważności stosowania – 3 lata i 9 miesięcy. Dla obecnych i potencjalnych użytkowników stanowi to rękojmię stabilności formulacji.

Ekspresowe zwalczanie szkodników

Ortus 05 SC zawiera fenpiroksymat, który działa skutecznie na szkodniki upraw sadowniczych, warzywniczych, roślin ozdobnych oraz szkółek leśnych przed wieloma gatunkami szkodliwych roztoczy, takie jak:

Pierwsze objawy zwalczania szkodników mogą być widoczne już po godzinie. Pełen efekt zwalczania widoczny jest natomiast po 2−3 dniach.

Jak zwalczyć przędziorka w uprawach?

Wielu rolników i sadowników nie zdaje sobie sprawy z obecności szkodliwych roztoczy w swoich uprawach. Ich niewielki rozmiar oraz sposób żerowania utrudniają identyfikację zagrożenia. Podobnie jak w przypadku innych szkodników upraw bardzo ważną rolę w skutecznym zwalczaniu odgrywa właściwy monitoring i umiejętność rozpoznania gatunku i fazy rozwojowej szkodliwych roztoczy. Sprawdź na stronie z opisem szkodników, w jaki sposób rozpoznać najważniejsze gatunki przędziorków i szpecieli zagrażających Twoim uprawom.

Jeden na wiele upraw i szkodników

Rejestracja Ortusa 05 SC w uprawach ogrodniczych obejmuje wiele upraw i gatunków szkodliwych roztoczy. Szczegółowy zakres stosowania znajdziesz w tabeli Jak stosować?

W sadach i jagodnikach nie tylko na przędziorka

W uprawie jabłoni i gruszy, oprócz zwalczania przędziorka owocowca i przędziorka chmielowca Ortus 05 SC bardzo skutecznie eliminuje problem pordzewiacza.

W gruszy, oprócz przędziorków, zwalcza także podskórnika gruszowego i wzdymacza gruszowego a w śliwie pordzewiacza śliwowego.

Jedyny preparat na wielkopąkowca porzeczkowego i roztocza truskawkowca

Ortus 05 SC jest obecnie jedynym preparatem w Polsce zarejestrowanym do zwalczania wielkopąkowca porzeczkowego w czasie kwitnienia oraz roztocza truskawkowca w ciągu całego sezonu.

Nie pozwól, by Twój sad zardzewiał

W ostatnich latach w sadach obserwuje się rosnącą presję ze strony groźnych roztoczy – pordzewiaczy. Szkodniki te żerując, uszkadzają liście, pędy, pąki, zalążnie, działki kielicha, a także tworzące się zawiązki owoców, powodując zniekształcenia i ordzawienia owoców, co w konsekwencji zmniejsza ich wartość handlową. Latem szkodniki żerują głównie na dolnej stronie liścia, wzdłuż nerwu głównego, tworząc charakterystyczne łódeczkowate zawijanie się blaszki liściowej. W sezonie może wystąpić aż 5 pokoleń pordzewiacza.

pordzewiacz jabłóń

Badania przeprowadzone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie potwierdzają, że Ortus 05 SC jest obecnie najskuteczniejszym środkiem do zwalczania pordzewiaczy w sadach.

W walce z pordzewiaczem jabłoniowym działanie środka utrzymywało się aż do 59 dni, a skuteczność maksymalna z 6 lokalizacji wyniosła średnio ponad 98%. Równie wysoką skuteczność Ortusa uzyskano w zwalczaniu pordzewiacza śliwowego na śliwie – utrzymywała się ona do dwóch tygodni po zabiegu. 

Trzeba pamiętać, że skuteczność zwalczania pordzewiacza zależy w dużej mierze od technicznej strony zabiegu, która ma na celu dotarcie do miejsc jego żerowania. Dlatego przy sporządzaniu cieczy użytkowej nie należy obniżać zalecanej ilości wody. Warto również stosować wspomagacz o działaniu zwilżającym (np. Slippa).

Jeżeli chcesz poznać 10 wskazówek na skuteczne pozbycie się pordzewiaczy z sadu, zapoznaj się z artykułem lub obejrzyj film z udziałem naszego specjalisty.

Jak chronić sad przed przędziorkami i szpecielami? – zobacz film

Ortus 05 SC również do ochrony warzyw…

Rejestracja Ortusa 05 SC objemuje możliwość stosowania do zwalczania przędziorka owocowca i przędziorka chmielowca w uprawie pomidora, papryki, ogórka, oberżyny i cukinii pod osłonami. Preparat stosuje się po wystąpieniu szkodnika niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej z zachowaniem okresu karencji w dawce 1,0–2,0 l/ha (lub w stężeniu 0,1%, tj. 10 ml środka na 10 l wody).

… i roślin ozdobnych

Ortus 05 SC może być stosowany w ochronie roślin ozdobnych uprawianych w gruncie i pod osłonami. Oprócz przędziorka owocowca i chmielowca zwalcza także przędziorka szklarniowca. 

Zwalczanie wszystkich stadiów rozwojowych przędziorków

Jeżeli na roślinie są obecne zarówno stadia ruchome, jak i jaja przędziorka, warto zastosować mieszaninę Nissorun Strong 250 SC + Ortus 05 SC.

Poznaj „dekalog” skutecznej walki z przędziorkami i innymi szkodliwymi roztoczami

Z myślą o producentach warzyw i owoców firma Sumi Agro Poland opracowała specjalną broszurę dotyczącą skutecznego zwalczania przędziorków i szkodliwych roztoczy w uprawach ogrodniczych. Z materiału dowiesz się, jakie są najczęstsze błędy popełniane przez sadowników w walce z tymi szkodnikami oraz poznasz 10 wskazówek, jak skutecznie z nimi walczyć. W broszurze znajduje się również aktualne zestawienie dostępnych na rynku akarycydów pogrupowanych ze względu na mechanizm działania oraz informacje o możliwości ich stosowania w wybranych uprawach. Zapraszamy do lektury!

Jedyny zarejestrowany preparat do zwalczania przędziorka chmielowca w uprawie buraka cukrowego!

Ortus 05 SC to środek przędziorkobójczy, będący odpowiedzią na nowe zagrożenie w uprawie buraka cukrowego, jakim jest przędziorek chmielowiec.

Jak zwalczyć przędziorka chmielowca? – zobacz film

Nowe zagrożenie w uprawie buraka cukrowego

Przędziorek chmielowiec jest agrofagiem kojarzonym dotąd przede wszystkim z roślinami ogrodniczymi i sadowniczymi, a nie typowo rolniczymi. Występowanie szkodnika na plantacjach buraka cukrowego było do tej pory notowane jedynie w południowych rejonach świata. Obecnie – gdy lata są słoneczne, upalne i suche – szkodnik znacznie zwiększył i żeruje na buraku cukrowym także w Europie Centralnej i Wschodniej.

Również w Polsce zaczyna stanowić coraz poważniejszy problem. Świadczy o tym znacząca liczba porażonych plantacji w niektórych częściach kraju. Zwalczanie tego szkodnika jest kluczowe, gdyż jego intensywne żerowanie skutkuje zahamowaniem wzrostu i rozwoju roślin. W konsekwencji prowadzi do znaczącego spadku plonu korzeni oraz zawartości cukru w korzeniach.

Rozpoznanie szkodnika

Przędziorek chmielowiec to niewielki pajęczak (0,2-0,5 mm) o wyjątkowo dużym potencjale rozrodczym. Rozwój jednej generacji może prowadzić nawet do 100-krotnego wzrostu liczebności populacji, dlatego tak ważne jest szybkie rozpoznanie początkowych objawów żerowania i wdrożenie środków zaradczych.przędziorki w sadzie

W pierwszym etapie żerowania szkodnika (pod koniec maja lub na początku czerwca) na liściach pojawiają się niewielkie, początkowo srebrzyste, później żółto-zielone, przebarwienia. Mogą być one mylnie brane za niedobory niektórych składników pokarmowych, takich jak np. magnez. Na dolnej stronie liści można dostrzec delikatne oprzędy, a po spojrzeniu przez lupę również żerujące szkodniki. Pożółkłe liście z czasem pomarańczowieją i zasychają. Powierzchnie żerowania stopniowo obejmują coraz większe obszary pola.

Skąd pochodzi zagrożenie?

Samice przenoszą się na pola wraz z wiatrem i kurzem. Zagrożenie ze strony przędziorka może pojawić się ze strony:

 • zadrzewień śródpolowych,
 • zakrzewień,
 • ubiegłorocznych plantacji buraka,
 • sadów, upraw warzywniczych i ogrodniczych,
 • miedzy,
 • nieużytków czy przydrożnej roślinności (chwasty).

Konsekwencje żerowania przędziorka dla upraw buraka cukrowego

Intensywne żerowanie przędziorka może spowodować spadek plonu korzeni nawet o 25%. W konsekwencji następuje spadek zawartości cukru o 2–3%, czyli tyle, co przy bardzo silnej infekcji spowodowanej przez chwościka buraka.

Ortus 05 SC śmiertelnie skuteczny na przędziorka chmielowca

Doświadczenia rejestracyjne Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu badawczego wskazały na bardzo wysoką skuteczność w zwalczaniu przędziorka chmielowca w buraku cukrowym.

ABC udanego zabiegu na przędziorka

Po zaobserwowaniu przędziorka chmielowca, od fazy całkowitego zakrycia międzyrzędzi do końca wzrostu korzeni, należy wykonać zabieg akarycydem Ortus® 05 SC w dawce 1,5 l/ha z dodatkiem zwilżacza Slippa w dawce 0,05%. Ochronę należy prowadzić na obrzeżach pola, dodając kilkanaście metrów w głąb. Chroniąc obrzeża, chroni się całe pole.

Technika wykonania zabiegu

Przy sporządzaniu cieczy użytkowej nie zmniejszaj zalecanej ilości wody.

Środek najlepiej aplikuj przy użyciu eżektorowych rozpylaczy dwustrumieniowych.

Podczas zabiegu stosuj podwyższone ciśnienie robocze – np. 6 barów.

Zaleca się dodatek wspomagacza o działaniu zwilżającym – Slippa w dawce: Ortus 05, SC 1,5 l/ha + Slippa 0,05%.

Przykładowy koszt zabiegu na przędziorka

Na polu o powierzchni 10 ha zabieg na obrzeżach to tylko 2,4 ha (przy opryskiwaczu o belce roboczej 18 m). W takim wypadku koszt zabiegu w przeliczeniu na całe pole to ok. 59 zł/ha*. Nie należy dopuścić do wejścia przędziorka chmielowca w głąb pola (wtedy koszt zabiegu na 1 ha wzrośnie).

Wybierz Ortus 05 SC i pożegnaj przędziorka chmielowca w buraku cukrowym.

Zobacz wideo

 • Zobacz, jak chronić sad przed przędziorkami i szpecielami Zobacz film
 • Zobacz, jak zwalczyć przędziorka chmielowca Zobacz film
 • Poznaj Ortus 05 SC – akarycyd o najszerszym zakresie stosowania Zobacz film
 • Ortus 05 SC – skuteczny akarycyd na przędziorka w burakach cukrowych Zobacz film

Jak stosować

Zakres stosowania i dawki

Uprawa Agrofag Zalecana dawka Maksymalna dawka Termin Zalecana ilość wody Liczba zabiegów
Agrest* przędziorek chmielowiec 1,5 l/ha 1,5 l/ha po wystąpieniu szkodnika, niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej 500–1000 l/ha 1
Burak cukrowy przędziorek chmielowiec 1,5–1,8 l/ha 1,8 l/ha po zaobserwowaniu wystąpienia szkodnika, od fazy całkowitego zakrycia międzyrzędzi do końca wzrostu korzeni (BBCH 39–49) 400 l/ha ultra drobnokropliste 1
Cukinia (pod osłonami)* przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec
1,0–2,0 l/ha (lub w stężeniu – 0,1%, tj. 10 ml środka/10 l wody) 2,0 l/ha (lub w stężeniu – 0,1%, tj. 10 ml środka/10 l wody po wystąpieniu szkodnika, od fazy początku rozwoju liści do fazy początku rozwoju owoców (BBCH 11–71) 1000–2000 l/ha (lub 10–20 l/100 m2) 1
Grusza przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec 1,0 l/ha 1,0 l/ha po zaobserwowaniu wystąpienia szkodnika 500–1000 l/ha 1
Grusza podskórnik gruszowy, wzdymacz gruszowy 1,0–1,25 l/ha (lub Ortus: 1 l/ha + adiuwant Slippa: 0,2 l/ha) 1,25 l/ha wczesną wiosną, po ruszeniu wegetacji 500–1000 l/ha 1
Jabłoń przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec 1,0–1,5 l/ha 1,5 l/ha po zaobserwowaniu wystąpienia szkodnika 500–1000 l/ha 1
Jabłoń pordzewiacz jabłoniowy 1,2–1,5 l/ha 1,5 l/ha po zaobserwowaniu wystąpienia szkodnika 500–1000 l/ha 1
Malina* przędziorek chmielowiec 1,5 l/ha 1,5 l/ha po wystąpieniu szkodnika, niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej 500–1000 l/ha 1
Oberżyna (pod osłonami)* przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec
1,0–2,0 l/ha (lub w stężeniu – 0,1%, tj. 10 ml środka/10 l wody) 2,0 l/ha (lub w stężeniu – 0,1%, tj. 10 ml środka/10 l wody) po wystąpieniu szkodnika, niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej 1000–2000 l/ha (lub 10–20 l/100 m2) 1
Ogórek (pod osłonami)* przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec
1,0–2,0 l/ha (lub w stężeniu – 0,1%, tj. 10 ml środka/10 l wody) 2,0 l/ha (lub w stężeniu – 0,1%, tj. 10 ml środka/10 l wody) po wystąpieniu szkodnika, od fazy początku rozwoju liści do fazy początku rozwoju owoców (BBCH 11–71) 1000–2000 l/ha (lub 10–20 l/100 m2) 1
Papryka (pod osłonami)* przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec 1,0–2,0 l/ha (lub w stężeniu – 0,1%, tj. 10 ml środka/10 l wody) 2,0 l/ha (lub w stężeniu – 0,1%, tj. 10 ml środka/10 l wody) po wystąpieniu szkodnika, niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej 1000–2000 l/ha (lub 10–20 l/100 m2) 1
Pomidor (pod osłonami)* przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec 1,0–2,0 l/ha (lub w stężeniu – 0,1%, tj. 10 ml środka/10 l wody) 2,0 l/ha (lub w stężeniu – 0,1%, tj. 10 ml środka/10 l wody) po wystąpieniu szkodnika, niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej 1000–2000 l/ha (lub 10–20 l/100 m2) 1
Porzeczka biała wielkopąkowiec porzeczkowy 1,5 l/ha lub Ortus 05 SC 1,5 l/ha + adiuwant Slippa 0,1 l/ha 1,5 l/ha od początku do pełni kwitnienia 500–1000 l/ha 1
Porzeczka biała* przędziorek chmielowiec 1,5 l/ha 1,5 l/ha od 1. liścia w pełni rozwiniętego do dojrzewania pierwszych owoców 500–1000 l/ha 1
Porzeczka czarna wielkopąkowiec porzeczkowy 1,5 l/ha (lub Ortus: 1,5 l/ha + adiuwant Slippa: 0,1 l/ha) 1,5 l/ha od początku do pełni kwitnienia 500–1000 l/ha 1
Porzeczka czarna* przędziorek chmielowiec 1,5 l/ha 1,5 l/ha od 1. liścia w pełni rozwiniętego do dojrzewania pierwszych owoców 500–1000 l/ha 1
Porzeczka czerwona* wielkopąkowiec porzeczkowy 1,5 l/ha (lub Ortus: 1,5 l/ha + adiuwant Slippa: 0,1 l/ha) 1,5 l/ha od początku do pełni kwitnienia 500–1000 l/ha 1
Porzeczka czerwona* przędziorek chmielowiec 1,5 l/ha 1,5 l/ha od 1. liścia w pełni rozwiniętego do dojrzewania pierwszych owoców 500–1000 l/ha 1
Rośliny ozdobne – w gruncie i pod osłonami* przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec, przędziorek szklarniowiec 1,0–2,0 l/ha (lub w stężeniu – 0,1%, tj. 10 ml środka/10 l wody) 2,0 l/ha (lub w stężeniu – 0,1%, tj. 10 ml środka/10 l wody) po wystąpieniu szkodnika, niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej 1000–2000 l/ha (lub 10–20 l/100 m2) 1
Szkółki leśne drzew iglastych* przędziorek sosnowiec 1,5 l/ha 1,5 l/ha po pojawieniu się szkodników 300–600 l/ha 2 (odstęp 7–10 dni)
Szkółki leśne drzew liściastych* przędziorek lipowiec 1,5 l/ha 1,5 l/ha po wystąpieniu szkodnika 300–600 l/ha 2 (odstęp 7–10 dni)
Śliwa przędziorek owocowiec 1,0 l/ha 1,0 l/ha po zaobserwowaniu wystąpienia szkodnika 500–1000 l/ha 1
Śliwa pordzewiacz śliwowy 1,25–1,5 l/ha 1,5 l/ha po zaobserwowaniu wystąpienia szkodnika 500–1000 l/ha 1
Truskawka roztocz truskawkowiec 1,0–1,25 l/ha (lub Ortus: 1 l/ha + adiuwant Slippa: 0,2 l/ha) 1,25 l/ha po wystąpieniu szkodnika, niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej 500–1000 l/ha 1
Truskawka* przędziorek chmielowiec 2,0 l/ha 2,0 l/ha po wystąpieniu szkodnika, niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej 500–1000 l/ha 1
Winorośl* przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec 1,0–1,8 l/ha 1,8 l/ha od pojawienia się pierwszych liści do fazy dojrzewania owoców 500–1000 l/ha 1
* Planując zabieg, należy uwzględnić okres karencji wskazany w etykiecie.
* stosowanie środka ochrony roślin w uprawach roślin i zastosowaniach małoobszarowych

Uprawy

Można stosować w uprawach:

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

 • Jak rozpoznać przędziorka chmielowca w buraku cukrowym?

  Na dolnej stronie liścia można dostrzec delikatne oprzędy, na których łatwo gromadzi się kurz i drobne ziarnka piasku. Na górnej pojawiają się niewielkie jasne plamki, tworzące tzw. mozaikę. Bardzo często początkowe objawy żerowania przędziorków mylone są z oznakami niedoborów składników pokarmowych lub tymi powodowanymi przez choroby, wirusy albo nicienie. Początkowo objawy żerowania przędziorka chmielowca występują na przybrzeżnych fragmentach pola, z czasem placowo na całej plantacji.

 • Kiedy i w jakiej dawce stosować Ortus 05 SC na przędziorka chmielowca w jabłoniach?

  Środek należy stosować po zaobserwowaniu wystąpienia szkodnika. Zalecana dawka do jednorazowego stosowania to 1,0–1,5 l/ha. Wyższą dawkę stosować przy większym nasileniu szkodnika.

 • Czy do zabiegów preparatem Ortus 05 SC można dodawać adjuwant?

  Jak najbardziej. Zwalczanie przędziorków ze względu na ich niewielkie rozmiary oraz sposób żerowania (na dolnej stronie liścia, pod oprzędem) jest trudne i często niewystarczająco skuteczne. Dodatek dobrego adjuwanta, np. Slippa, poprawia dotarcie cieczy roboczej w trudno dostępne miejsca, a tym samym zwiększa efeketywność zabiegu.

Powiązane artykuły

Chcesz wyższych plonów? Sprawdź nasze porady!

 • Mszyce w burakach nadal groźne
  Mszyce w burakach nadal groźne
 • Środek na zwójki i owocówkę jabłkóweczkę – czym skutecznie zwalczać szkodniki w sadach?
  Środek na zwójki i owocówkę jabłkóweczkę – czym skutecznie zwalczać szkodniki w sadach?
 • Zwalczanie zwójek i owocówki jabłkóweczki w sadach
  Zwalczanie zwójek i owocówki jabłkóweczki w sadach
 • Ochrona buraków cukrowych i wspomaganie ich rozwoju
  Ochrona buraków cukrowych i wspomaganie ich rozwoju
 • Szkodniki truskawek na Mazowszu
  Szkodniki truskawek na Mazowszu
 • Przędziorek chmielowiec w burakach cukrowych
  Przędziorek chmielowiec w burakach cukrowych
 • Lustracja plantacji buraka cukrowego w zachodniopomorskim – jakie szkodniki i choroby są teraz zagrożeniem?
  Lustracja plantacji buraka cukrowego w zachodniopomorskim – jakie szkodniki i choroby są teraz zagrożeniem?
 • Szkodniki buraka cukrowego – lustracja i zwalczanie
  Szkodniki buraka cukrowego – lustracja i zwalczanie

Szanujemy Państwa prywatność

Sumi Agro Poland sp. z o.o. przetwarza dane osobowe gromadzone w Internecie, w tym zbierane dzięki plikom cookie i podobnym technologiom. Dane te gromadzimy aby ulepszać nasz serwis (na podstawie analiz i statystyk dotyczących korzystania przez Państwa z serwisu) oraz dostarczać Państwu nasze reklamy dopasowane do Państwa zainteresowań (m.in. na podstawie tego, co przeglądają Państwo w naszym serwisie) i mierzyć skuteczność reklam.

Informacje zebrane przez niektóre cookies, m.in. o korzystaniu przez Państwa z naszego serwisu i o tym, co Państwa w nim zainteresowało, trafiają do naszych partnerów, którzy dostarczają usługi reklamowe, analizy i statystyki.

Klikając „Akceptuję i przechodzę do serwisu” wyrażają Państwo zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez Sumi Agro Poland sp. z o.o. danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do zainteresowań i mierzenia ich skuteczności) i pozostałych, szczegółowo opisanych Ustawieniach zaawansowanych oraz w Polityce prywatności.

Zgoda jest dobrowolna i w każdej chwili mogą ją Państwo wycofać ze skutkiem na przyszłość, zmieniając ustawienia zgód.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Państwa danych oraz przysługujących w związku z tym uprawnień znajdują się w Polityce prywatności.

Ustawienia zaawansowane
Akceptuję i przechodzę do serwisu

Czym są cookies

Cookies to pliki tekstowe zapisywane w pamięci przeglądarki przez serwisy internetowe. Są one powszechnie używane do obsługi różnych funkcji w serwisach internetowych. Pozwalają np. zapamiętać ustawienia i pozyskiwać różne informacje na temat przeglądarki, urządzenia (np. komputera) i użytkownika (np. śledzenie interakcji z serwisem). Cookies zwykle zawierają unikatowy numer (identyfikator), który pozwala je odróżnić.

Cookies nie służą nam do zbierania informacji, które bezpośrednio identyfikują konkretną osobę (takich jak imię i nazwisko).

Niektóre cookies są konieczne do funkcjonowania naszego serwisu. Inne (np. cookies reklamowe) są opcjonalne, a ich użycie wymaga Państwa zgody.

Jak długo działają cookies

Każdy plik cookies ma swój okres aktywności, po upływie którego wygasa, chyba że wcześniej go Państwo usuną. Okres aktywności zależy od funkcji danego pliku cookie. Niektóre cookies są aktywne tylko przez czas Państwa wizyty w serwisie, a inne dłużej (np. kilka godzin, dni, miesięcy). Informacje z plików cookie przechowujemy przez 24 miesiące.

Wstecz

Ustawienia zaawansowane

Poniżej znajdą Państwo informację o różnych celach, dla których używamy cookies, a także mogą Państwo udzielić i cofnąć zgody. W każdym czasie można zmienić te ustawienia, w tym wycofać zgodę (nie będzie to jednak mieć wpływu na legalność działań podjętych w czasie, gdy zgoda obowiązywała). Mogą też Państwo skorzystać z ustawień przeglądarki (np. blokować lub usuwać cookies) zgodnie z opcjami udostępnionymi przez producenta przeglądarki.

Cookies niezbędne

Te cookies są konieczne do prawidłowego działania naszego serwisu. Obsługują one podstawowe funkcje i służą do zapewnienia bezpieczeństwa. Użycie tych cookies nie wymaga Państwa zgody i są one domyślnie zapisywane na Państwa urządzeniu. Są one aktywne przez czas wizyty w serwisie lub nieco dłużej. Te pliki można zablokować za pomocą ustawień przeglądarki, ale w takim przypadku serwis może nie działać prawidłowo.

Cookies analityczne

Chcemy analizować, w jaki sposób korzystają Państwo z naszego serwisu. Dzięki temu możemy tworzyć raporty i statystyki, które pomagają nam ulepszać nasz serwis. W tym celu korzystamy z narzędzia Google Analytics, a niektóre informacje zebrane przez cookies trafiają do firmy Google. Pliki cookie zbierają informacje w sposób, który nie pozwala na bezpośrednią identyfikację osób. Okres aktywności tych cookies wynosi do 2 lat. Google Analytics to narzędzie dostarczane przez firmę Google LLC z USA. Google przetwarza informacje dla nas na podstawie Państwa zgody. W celach analitycznych możemy stosować także narzędzie HotJar, dostarczane przez Hotjar Limited, Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian's STJ 3141, Malta. Również Hotjar przetwarza informacje dla nas na podstawie Państwa zgody.

Cookies analityczne nie zbierają informacji, które pozwalają na bezpośrednią identyfikację użytkownika. Zbierane informacje dotyczą m in. urządzenia użytkownika, przeglądarki i tego, w jaki sposób użytkownik korzysta z naszego serwisu (np. z jakiej strony odwiedza serwis, które strony przegląda i jak długo, czy już wcześniej był w naszym serwisie).

Cookies reklamowe

Chcemy dostarczać Państwu nasze reklamy dopasowane do Państwa zainteresowań oraz mierzyć skuteczność naszych reklam. W tym celu używamy różnych cookies. Niektóre z nich śledzą Państwa aktywność w naszym serwisie (np. artykuły, które Państwo przeglądają), gromadzą różne informacje i przekazują je do naszych partnerów reklamowych. Dzięki temu na innych stronach internetowych mogą Państwo zobaczyć nasze reklamy dopasowane do Państwa zainteresowań. Nasi partnerzy reklamowi stosują swoje cookies i wykorzystują je zgodnie z własnymi politykami prywatności (np. żeby dopasować reklamę i wyświetlić ją na obsługiwanych przez tych partnerów stronach). Okres aktywności tych cookies wynosi do 2 lat. Cookies reklamowe nie zbierają informacji, które służą do bezpośredniej identyfikacji użytkownika.

Wstecz
Zapisz
Włącz wszystko i przejdź do serwisu